4. 4. – VELIKA NOČ: Apd 10, 34 a. 37 – 43 / Ps 118 / Kol 3, 1 – 4 / Jn 20 , 1 – 9
11. 4. – BELA NEDELJA: Apd 5, 12 – 16 / Ps 118 / Raz 1, 9 – 19 / Jn 20, 19 – 31
18. 4 – 3. v3likonočna nedelja: Apd 5, 27 – 41 / Ps 30 / Raz 5, 11 – 14 / Jn 21, 1 – 19

4. 4. VELIKA NEDELJA

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč umevala Pisma, da mora vstati od mrtvih. (Jn 20. 1 – 9)

O ta srečna zmešnjava velikonočnega jutra. Vedno enako. Najprej pohitijo žene, potem priteče Janez in za njim prisopiha že priletni Peter. Vstopita in vidita, kar je ostalo v grobu – namreč povoji in prtič za glavo. Oba verjameta – toda kaj? Namreč, ni Jezusa v grobu, da zmedene žene ne bledejo. Ja počasi se pričenja jasniti v pregretih in še bolj prestrašenih ter obupanih glavah Jezusovih učencev. Prva se dokončno prepriča Marija Magdalena, ki se ne da odpraviti od groba. Potem se navdušita odhajajoča učenca na poti proti Emavsu, ki 'neznanega popotnika' preprosita, da ostane z njima in jima ponudi obhajilo. Nazadnje se Vstali pojavi tudi v dvorani zadnje večerje, kjer manjka najbolj kritični Tomaž. Naj se muči še en teden, ko ne verjame desetim bratom in prepričanim ženam. Zanimivo, da se ne vmeša Marija, ki ga je gotovo prva videla.

Ja vera v Vstalega je res milost, ki si jo moramo na neki način pridobiti. Gre za vztrajnost in poslušnost Besedi iz oznanila.

11. 4. BELA NEDELJA

Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.« Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!« (Jn 20, 24 – 29).

Bela nedelja je rezervirana za 'nejevernega' Tomaža, seveda za njegov problem verjeti učencem. On ostane pri svojem pogoju, da potipa notranjost Jezusovih rok in strani. Normalo, da se bo tudi letos lahko osebno prepričal o Jezusovi pristni navzočnosti med učenci.

Ko se v letu Evharistije in duhovnikov pripravljamo na naš prvi evharistični kongres, lahko malo preverimo na čigavi strani smo – Tomaževi ali ostalih, ki so Jezusa videli. Kako neki?

Če smo res pravi verniki, bomo sprejeli vabilo naših škofov in se kongresa osebno udeležili, če pa smo dvomljivci, bomo že našli izgovor – opravičilo za svojo versko mlačnost.

Res ne moremo vtikati prstov v znamenja od žebljev in sulica. Lahko ga pa pri vsaki sv. maši poslušamo in zaužijemo. Za razliko od Tomaža imamo tudi 2000 letno izkustvo Cerkve, ki je nešteto krat dokazala, da Jezus v resnici biva in deluje med nami. To so tako pomembne stvari, da kristjan resnično ne bi smel niti malo podvomiti. Zastonj se trkamo na prsi, kako smo zvesti veri in naši verski kulturi tre tradiciji, če se pa izmikamo tako pomembni zadevi, kot je udeležba na naši vseslovenski verski vrhunski prireditvi.

Moj nasvet je preprost: Vsako nedeljo pridite bližje našega oltarje in tabernaklja, 18. 4. pridite na škofijski evharistični dan in potem 13. 6. v Celje na kongres in nam ne bo treba več mencati na Tomaževi dvomljivi strani.

VEROUČNA STRAN

Kaj in kako je bilo na roditeljskim sestanku?

Predvsem sem samo seznanil z trenutnim stanjem, ki gotovo ni rožnato, ker večina otrok nima prave podpore pri starših zlasti pri obisku nedeljske sv. maše. Višji razredi so tudi ovirani od nekateri fantov.

Prvo sveto obhajilo bo na praznik Svete Trojice 30. maja on 10.00. Do takrat pa se je treba marsikaj naučiti in navaditi. Predvsem redno hoditi k sv. maši in se seznaniti z občutkom za greh. Dragi starši potrudite se!

Misijonska stran

misijon-2009.jpgPo dolgih letih smo zopet naredili pravi čoln za na Kolpo. Tako sem naj lažje misijonarju Matiju Naredu pokazal, kako se naj na Madagaskarju sam loti nečesa podobnega za njegove potrebe. Upam, da mu bo uspelo, kljub pomanjkanju primernega materiala in orodja ter izkušenj.

Za naš domači misijon pa pridite redno k sv. maši in pazljivo prisluhnite Božji Besedi, če Vam je pridiga domačega župnika neuporabna. Ravno tako redno pristopite k obhajilu s pripravljeno in pospravljeno dušo.

Upam, da ste prisluhnili tudi našim škofom na radiu Ognjišče, ki so tihi teden misijonarili med nami.

Počasi se tudi nabira nekaj denarja za misijonski avto sedaj gre številka proti 500 €. Upam, da se bo povzpela do 13. 6. vsej na 2000 €.

Alojzij Grozde dobil status mučenca

alojz-grozde.jpg

V soboto, 27. marca 2010, je sveti oče Benedikt XVI. v posebno avdienco sprejel prefekta Kongregacije za zadeve svetnikov, nadškofa msgr. Angela Amata SDB in odobril objavo o priznanju mučeništva Božjega služabnika Alojzija Grozdeta.

Janez Gnidovec pa potrjene herojske kreposti

Janez Frančišek Gnidovec je tudi tik pred proglasitvijo. Manjka samo še priznanje čudeža, kajti isti dan je papež podpisal dekret o herojski verskih krepostih.

Oboje je za našo škofijo zelo pomembno, saj sta oba Dolenjca. Veselimo set tega in se še z večjo vnemo lotimo življenja po veri na priprošnjo blaženih.

16. 4. ob 19. 30 Pevske vaje

Naš pevski zbor se je jako postaral in s tem tudi pomanjšal. S strani novega ŽPS je prišle pobuda, da bi se vključilo vsaj nekaj novih pevk in pevcev. Lepo prosim vse, ki imate pevski dar, da pridete na vaje na petek po sv. maši, kjer pričakujemo tudi organista, da se domenimo vse potrebno in določimo primeren čas za vsaj nekaj rednih vaj. Letos nas čaka kar nekaj praznovanj, ki jih je treba podpreti tudi z čim mogočnejšim petjem. Res lepo vabljeni.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 5. 4. 10.00 Anton za uspeh našega misijona in evharističnega kongresa
T 6. 4. 17.00 Pr † družina Jonke Predgrad 6
S 7. 4. 17.00 Čeplje † Rajni Matjašec in Weiss Čeplje
Č 8. 4. 17.00 Rd † Marija Mihelič
P 9. 4. 7.00 Trg za duhovne poklice in duhovnike
S 10. 4. 17.00 Za blagoslov na začeti poti naših fantov, ki končujejo p
N 11. 4.
BELA
10.00
10.00
Trg za zdravje in dober namen n. V
Laze za farane in dobrotnike
P 12. 4. 19.00 Pr † Katarina obl. in Peter Štefanc Jelenja vas 9
T 13. 4. 19.00 Trg † Marija Kastelic n. Jožica K
S 14. 4. 19.00 Zg † za rajne duhovnike
Č 15. 4. 7.00 Trg za večjo udeležbo na evharističnem kongresu
P 16. 4. 19.00 Trg † Marko Kobe 30. dan
S 17. 4. 19.30 Rd † Vida Grenc obl.
N 18. 4. 8.30
10.00
SL† Justin Škof obl.
Trg za farane in dobrotnike

Župnik nima skoraj nič intencij: če kdo želi naročiti sv. mašo, sporočam, da je sedaj priložnost, ker mi že nekaj mesecev primanjkuje za ves teden mašnih namenov. Več pomaga molitev in mašna daritev, kot vse ostalo.

Dragi verniki in vsi dobri ljudje!
Iz vsega srca Vam voščim in privoščim najlepše
praznovanje našega naj večjega verskega praznika!

Vstali Odrešenik nas tudi letos pozdravlja z:
»MIR VAM BODI!«

Ne bojte se On je svet premagal in vse zlo,
ki nam hoče greniti življenje.
Torej praznujmo z njim!

Jože Pavlakovič brat Janez

V aprilu skrbijo za sveže cvetje Deskova vas.