13. 6. – 11. navadna nedelja: 2 Sam 12, 7 – 10. 13 / Ps 32 / Gal 2, 19 – 21 / Lk 7, 36 – 8, 3
20. 6. – 12. navadna nedelja: Zah 12,10 - 13,1 / Ps 63 / Gal 3, 26 – 29 / Lk 9, 18 – 24
27. 6. – 13. navadna nedelja: 1Kr 19, 19 – 21 / Ps 16 / Gal, 5, 13 – 18 / Lk 9, 51 – 62

13. 6. – nedelja – EVHARISTIČNEGA KONGRESA

Nekdo izmed farizejev ga je prosil, naj jé z njim. Ko je stopil v farizejevo hišo, je sédel za mizo. In glej, ko je neka žena, ki je bila v mestu grešnica, izvedela, da je v farizejevi hiši pri mizi, je prinesla alabastrno posodo dišavnega olja in vsa objokana od zadaj stopila k njegovim nogam ter mu jih začela močiti s solzami. Brisala mu je noge z lasmi svoje glave, jih poljubljala in mazilila z oljem. Ko je to videl farizej, ki ga je povabil, je sam pri sebi dejal: »Ko bi bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, ki se ga dotika, in kakšna je; vedel bi, da je grešnica.« In Jezus mu je odgovoril: »Simon, nekaj ti moram povedati.« On pa mu je rekel: »Učitelj, povej.« »Neki upnik je imel dva dolžnika. Eden mu je bil dolžan petsto denarijev, drugi pa petdeset. Ker nista mogla vrniti, je dolg obema odpustil. Kateri izmed njiju ga bo bolj ljubil?« Simon je odgovoril: »Zdi se mi, da tisti, kateremu je več odpustil.« On pa mu je rekel: »Prav si presodil.« In obrnil se je k ženi in rekel Simonu: »Vidiš to ženo? Ko sem stopil v tvojo hišo, mi nisi ponudil vode za noge; ta pa mi je s solzami zmočila noge in jih obrisala s svojimi lasmi Poljubil me nisi; ta pa ni nehala poljubljati mojih nog, odkar sem prišel. Glave mi nisi mazilil z oljem; ta pa mi je z dišavnim oljem mazilila noge. Zato ti povem: Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila; komur pa se malo odpusti, malo ljubi.« Njej pa je rekel: »Odpuščeni so tvoji grehi!« Tedaj so tisti, ki so bili z njim pri mizi, začeli pri sebi govoriti: »Kdo je ta, ki celó grehe odpušča?« On pa je rekel ženi: »Tvoja vera te je rešila! Pojdi v miru!« (Lk 7,36–50).

Ne vem, če bo na kongresu prebran ravno ta odlomek. Meni se zdi kot nalašč za potešitev moje ne majhne žalosti, ker se ga nisem sam udeležil pa tudi Vi številni farani, ki smo se zbali, »da bi bilo iti v Celje prenaporno«.

Tako je razmišljal tudi gostitelj Simon in ni 'utegnil' Jezusu izkazati običajnega sprejema z vodo za noge in mazilom za glavo ter poljubom. Postavil se je na višjo raven,torej ta cestni učitelj ne zasluži tradicionalne ceremonije… Grešnica – ne bodi je treba pa je izkoristila Simonovo vzvišenost in dosegla življenjski preobrat.

Ona je verjela, da ji učenik Jezus lahko pomaga in dobila enkratno potrditev: »Tvoja vera te je rešila! Pojdi v miru!« (Lk 7, 50).

… Le eno je potrebno! – slišati gornji stavek!!!

20. 6. – 12. navadna nedelja

Ko je nekoč na samem molil, so bili z njim učenci in vprašal jih je: »Kaj pravijo množice, kdo sem? Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.« Nato jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovoril: »Božji Maziljenec.« Jezus prvič napove svojo smrt in vstajenje.
Strogo jim je prepovedal, da bi to komu pripovedovali. Rekel je: »Sin človekov mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli in umorili, in tretji dan bo obujen.« Vsem pa je govoril: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil. (Lk 9,18-24).

Zadnji dogodki pa tudi zadnje nedelje so nam marsikaj položili na srce. V prvi vrsti pa gre za vprašanje, ki ga je Jezus postavil svojim najbližjim torej apostolom: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Za Petrov odgovor vemo. Verjetno so se takrat še vsi apostoli strinjali z njim.

To vprašanje je aktualno skozi vso zgodovino Cerkve in ravno tako danes, kot takrat. Kaj mi pravimo, kaj čutimo, kako se tega zavedamo, kako to živimo? Predvsem gre za vprašanje, kako sem res ves prežet z vero v Jezusa, v njegovo navzočnost med nami? Tukaj se povsem poistovetim z vsakim izmed nas in si to vprašanje postavljam čisto osebno in čisto zares. Lahko je reči, sem kristjan, verjamem v Jezusovo vstajenje… Vendar, kaj to konkretno pomeni v mojem odnosu do sebe, do bližnjega, do Cerkve, do večnosti…?

Z besedami se to nikoli ne da natančno razložiti. To se kaže iz naših odločitev, iz našij dejan. Najbolj se bo pokazalo vsakemu osebno ob smrti, ko se bomo iz oči v oči srečali z vstalim Kristusom. Takrat bomo spoznali kako smo se v resnici odločili.

Ni najtežje reči, kdo je Kristus. Veliko težje je nadaljevanje, ko Jezus napove svoje trpljenje in smrt. Tako za tem pa postavi pogoje, kdo sploh lahko gre za njim pa tudi kako? Vsak da s križem na rami. Vsak dan biti pripravljen dati tudi življenje. Naš najnovejši blaženi Alojzij Grozde je to jasno čutil zadnje mesece pred mučenjem. Zato se je na to resno pripravljal s posebno molitvijo. V dnevnik je zapisal svojo skrb: .. »ali bom zmogel, ali bom vzdržal…?«

Tu je teža odgovora. Vendar se tudi to da urediti. Imamo vzor, spodbudo in priprošnjika. Vzor je naš prvi mučenec. Spodbuda je evharistični kongres, ki se nadaljuje pri vsaki nedeljski maši in čaščenju. Priprošnjik pa je tudi bl. Alojzij in toliki naši desetletja zamolčani z našim bivšim župnikom Jarcem vred.

Torej le pogumno križ na ramo in urno za Gospodom. Nikakor pa si ne dovolimo samo pomilovanja, da se nam nič ne sme pripetiti. Le tako bomo lahko deležni tudi čudovitih reči ki sestavljajo ponudbo Božjega kraljestva med nami. Ena teh čudovitih reči je bil minuli kongres. Čudovito se je tudi pogovarjati v zavetju svetišča pred tabernakljem. Le eno je potrebno!

Vabilo

joze-pavlakovic-vabilo.jpg

Glej prihajam, da izpolnim
tvojo voljo Gospod (Heb 10,9).

župnik poljanski, šestdesetletnik in srebrnomašnik

60. ROJSTNI DAN
23. junij, Stari trg
Sv. maša ob 20.00
Kres ob 21.00

REDOVNI GOD
24. junij
Ves dan Stari trg
Sv. maša ob 20.00 v Predgradu

SREBRNA MAŠA
30. junij, Jakovini
Križev pot ob 19.00
Srebrna sv. maša
ob 20.00

PONOVITEV SREBRNE MAŠE
11. julij, Stari trg
ob 10.00

Resnično sem Bogu iz dna srca hvaležen, da mi je naklonil 60 izjemno zanimivih let. Dano mi je bilo toliko doživeti in preizkusiti. Od teh je kar ena tretjina potekla prav med Vami dragi farani. Opravičujem se za vsa nenavadna presenečenja, ki ste jih morali prenesti z menoj (prva leta barka, pa sadje, pred štirimi leti Tav, da navedem samo tri večja). Prepričan sem, da se je ta čas zgodilo tudi veliko lepih in predvsem koristnih dogodkov. Zato Vas resnično toplo vabim na rojstni dan in še bol ponovitev srebrne maše 11. 7. ob 10.00 v farni cerkvi.

Izkoristimo ponujeno priložnost in stopimo skupaj, da nadaljujmo zastavljena dela. Tu mislim predvsem na nadaljevanje misijona v povezanosti s sv. evharistijo.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 14. 6. 20.00 Pr † Ana Štangelj obl.
T 15. 6. 7.00 Trg za farane in dobrotnike n. m. nd. 16.5
S 16. 6. 20.00 m. v zahvalo za uspešno operacijo n. Črn.
Č 17. 6. 20.00 g. zahvalo za uspešno delo naših skupnosti
P 18. 6. 20.00 Trg Lucija Butala obl. Trg 16
S 19. 6. 20.00 Rd † Jurij Švegelj S. Radenci
N 20. 6. 10.00
12.00
Trg † Marija Šmalcelj – Jerjeva 3. obl.
Laze žegnanje † družina Štaudohar Laze 5
P 21. 6. 20.00 Pr za farane in dobrotnike
T 22. 6. 20.00 Čeplje † Dragica Matjašec 30. dan
S 23. 6. 20.00 Trg cerkev v zahvalo za 60 župnikovih let
Č 24. 6. 20.00 Predgrad † Rajni Šepoči Predgrad 64
P 25. 6. 20.00 Trg † Zora Žugelj in Franc Ljubljana
S 26. 6. 10.00 Trg Škof Andrej v zahvalo za vse milosti misijona
Žup. za farane in dobrotnike
N 27. 6. 8.30
10.00
S L † Frančiška in Anton Makše
Trg † Franjo in Katarina Turk Andrejčevi G. Podgora

Zahvale: 6. 6. 10. ob blagoslovu avtomobilov se je nabralo za sklad MIVA 750 €
To je kar lep znesek. Vsem, ki ste prispevali iskrena hvala. Ostalim pa vabilo, da še kaj primaknete v sklad za nabavo vozila misijonarju Matiji, Naredu.

11. 6. na praznik Srca Jezusovega se je končalo LETO DUHOVNIKOV. Iskrena zahvala gre prav vsakemu, ki je kar koli in kakor koli prispeval k uspehu tega leta.

13.6. z EVHARISTIČNEM KONGRESOM se je izteklo leto Evharistije. Tudi tu gre zahvala vsem, ki ste poglobili svojo privrženost SVETEMU REŠNJEMU TELESU pri maši, obhajilu in češčenju pred sv. maši. Te zahvale so iskrene za doseženo in vedno povabilo, da bi v dobri navadi vztrajali še naprej in še koga pridobili za sodelovanje.

19. 6. ob 6.00 Romanje bolnikov in invalidov na Brezje. Lepo vabim na Brezje. Ker sem na bolniški že drugi mesec, imam pravico romati tudi jaz. Izkazalo se je, da je rana ura zlata ura, zato bomo krenili že ob 6.00 iz trga čez Radence, Prelesje, Dol in Predgrad, k Mariji Pomagaj. Upajmo, da se bo tudi Marija do takrat vrnila.

23. 6. 20.00 bo župnik poljanski dopolnil 60 let. Praznovati hočem tu doma ob 20.00 pri slovesni zahvalni sv. maši in potem ob kresu na 'Ivanje večero'.

26. 6. ob 10.00 zaključek dekanijskega misijona: iz misijonskega središča sp potrdili, da bo misijonski avto pravočasno prispel. To pomeni, da ga bo škof msgr Andrej Glavan blagoslovil ob sodelovanju dekanijskih duhovnikov in predstavnikov misijonskega središča Slovenije.

V juniju skrbijo za sveže cvetje v farni cerkvi Predgrad in Jelenja vas.