27. 6. – 13. navadna nedelja: 1Kr 19, 19 – 21 / Ps 16 / Gal, 5, 13 – 18 / Lk 9, 51 – 62
29. 6. – Peter in Pavel: Apd 12, 1 – 11 / Ps 34 / 2 Tim 4, 6 – 8. 17 – 18 / Mt 16, 13 – 19
4. 7. – 14. navadna nedelja: IZ 66, 10 – 14c / Ps 66 / Gal 6, 14 – 18 / Lk 10, 1 – 12. 17 – 20
11. 7. – 15. navadna nedelja: 5 Mz 30, 10 – 14 / Ps 69 / Kol 1, 15 – 20 / Lk 10 25 – 37

27. 13. – nedelja – kdo lahko gre za GOSPODOM?

Ko so potovali, mu je med potjo nekdo rekel: »Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš.« Jezus pa mu je dejal: »Lisice imajo brloge in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« Nekomu drugemu pa je rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je dejal: »Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje kraljestvo!« Spet drug mu je rekel: »Hodil bom za teboj, Gospod, a dovôli mi, da se prej poslovim od svojih domačih.« Jezus pa mu je dejal: »Nihče, kdor položi roko na plug in se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.« (Lk 9, 57 – 62).

Pred tem prikazanem odlomkom, je še odstavek (Lk 9, 51 – 55). Tu je dogodek, ko Samarijska vas ne sprejme Jezusovih poslancev. Kljub tem Jezus ne dovoli maščevanja. V drugem delu nam je ponazorjeno, kaj vse se nam lahko pripeti ob odločanju, da stopim za Gospodom.

Najprej je dejstvo, da božje kraljestvo deluje na dolgi rok. To pomeni, da ne bo takojšnjega zaslužka. Materialne dobrine ne štejejo. Celo živali imajo neko lastnino, Jezus nima niti kamna za pod glavo. Nato pride še en pogoj. Tudi domači te ne smejo ovirati pri odločanju za duhovni poklic. Če samo na kratko pomislim, kako sem se jaz odločal pred 32 leti, ugotovim, da sem vse prepustil v Božje roke – tudi, če bi se doma komu kaj zgodilo. Bilo je res kritično, vendar je zmagal Gospod. In rezultat - srebrna maša bo na oltarju, ki ga je potem postavil oče…

Tudi če ne gre za duhovni poklic, Jezus zahteva radikalno odločnost. Evh. kongres nas je pozval ravno k bolj dosledni hoji za Jezusom. Redna nedeljska sv. maša in čaščenje evharistije. Ne dajmo se premotit zavajanju tega sveta, ki nas vedno vleče na neke 'pomembnejše' dolžnosti. Jezus nas vabi za seboj…

13. 7. – 15. navadna nedelja – kako in kam sejemo?

»Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega«. ( Mt 13, 8).

Jezusova prilika o sejalcu semen – oznanjevalcu Božje besede je za nedeljo novih maš. Ravno tako tudi za obhajanje jubilejnih srebrnih, zlatih, bisernih, diamantnih in celo železnih maš, še kako primerna za razmislek o duhovništvu in pastoralnem delu na sploh. Novomašniki se bodo kmalu z vsem žarom zagnali na oznanjevanje in po večini ne bodo niti opazili, da mnoga semena ne dosežejo svojega namena, ker jih kaj 'pozoblje'. Mi starejši pa imamo tudi te negativne izkušnje že nekako seštete, da se zavedamo svojega relativnega uspeha. Tisti ta pozlačeni, biserni … pa imajo svoje izkušnje o svojem minulem delu, ki je kljub njih starosti realno in ponižno.

Duhovniki in drugi pastoralni delavci nismo gospodarji. Seme ni naše, ampak smo ga prejeli od Boga. Mi smo oznanjevalci Božje besede in ne svoje. Žal je veliko tudi našega besedičenja, kar gotovo ovira zdravo rast in zmanjšuje pridelek. Vendar pa le gre v glavnem za Božje podjetje in Njegovo delo. Tega se čedalje bolj zavedamo.

Kljub temu pa Jezus danes jasno pokaže na ovire za uspešno oznanjevanje. V naši skupnosti Tav so te ovire še toliko bolj opazne. Kaj vse mora prestati družina zasvojenca, on pa še veliko več, da se uresniči želja – sklep: iti na drugačno pravo pot. Hudič bo vse naredil, da te odvede od pravega izvira v kalne vode. Če ostanemo pri dnevni temi lahko tu mirno zapišem. Hudič na vso moč pritiska na človeka, da bi mu ukradel seme Božje besede. V Evangeliju in Svetem pismu na sploh je vse tako jasno in natančno podano, da človek težko verjame, kako se more nekdo tako krčevito držati svoje stare, nemalokrat povsem zavožene poti. In vendar je res, da mnogi ostanejo v vezeh zasvojenosti na poti v večni ogenj.

Hvala Bogu pa srečujemo tudi veliko tistih, ki Božjo Besedo z veseljem sprejemajo v svoja srca in iz nje ter po n jej živijo. Srečanje takega in podoživljanje njegove sreče je tista nenadomestljiva tolažba v razočaranjih, ki nas zagrinjajo ob tolikih zavoženih in zanemarjenih usodah.

Za zaključek: Pozdravljeni novomašniki! Zelo ste nam potrebni. Hkrati tudi vse čestitke jubilantom! Bog Vas živi! Vsem nam pa, odprimo srca in duha za razumevanje Božje govorice. Ne nasedajmo raznim hitrim in enkratnim rešitvam. Za dobro žetev se velja zelo potruditi. Bližnjice se ne ob nesejo. Zlasti pa se vedno radi vrnimo na Jezusovo priliko ob lilijah, ki ji oblači nebeški Oče. Hudič nam tako rad pričara v Cerkvi vse tako komplicirano in drago, kakor da nas hoče Bog in Cerkev opeharit za sanjske užitke ter velike doprinose. Ne! Ne dajmo se mu! Ravno hudič je tisti, ki nas želi imeti v svojem peklenskem kraljestvu. Bog pa nam oznanja neizmerno srečo in zadovoljstvo v njegovem kraljestvu že tu na zemlji, kaj šele potem.

Ne bojte se tistega ki sicer more uničiti precej semen, vsega pa nikakor ne. Pogumno sejmo in skrbimo za mlado setev ter potrpežljivo čakajmo žetve.

Obvestila

V župnišču se pripravljamo na 200 letnico župnišča. To pomeni, da ga belimo in urejamo od zgoraj navzdol. Stopnice so zamenjane. Radi bi položili še ploščice v hodnikih in naredili nova vhodna vrata. Vse delamo sami, material pa moramo plačevati. Silno bi bili hvaležni, če bi nam kdo kaj naklonil.

V Spodnjem Logu smo popravili pločevino na zvoniku, ki jo je veter načel.

V Jakovinih obnavljamo kapelico in postavljamo novi križev pot, ki ga je naslikal naš dragi dobrotnik gospod Maksim Sedej ml. Blagoslov bo v sredo 16. 7. ob 16.00.

Zagozdaške klopi so sedaj v obdelavi v Kočevju. Upam, da bodo tudi kmalu v Trgu, da jih dokončamo. Zelo so mi že nadležne, ker se je vse tako zavleklo. Upam, da bomo na veliko mašo imeli kaj pokazati.

Pokopališče – sanacija zidu do ceste: Vsako pomlad ugotavljamo, da zmrzal neusmiljeno razjeda podporni zid. Če bo le šlo, ga bi radi letos temeljito sanirali. (zafugirali in injektirali). Material kar nekaj stane pa prosimo zamudnike, naj čim prej poravnajo najemnino grobov za 2007 + 2008. Tudi tisti, 'ki se delajo nevedne', bi bilo lepo, da pridejo in poravnajo za nazaj, ker jih bom resnično prisiljen objaviti na oglasni deski in grobove označil za prodajo. (občinski pravilnik je zelo jasen, kdor najemnine ne plačuje, mora odstraniti spomenik).

Zvonjenje v Radencih: Do žegnanja modra še ne bo, bo pa to jesen zvonilo avtomatsko. Sedaj je en zvon nem, ker je odpadel kembelj.

Garažna lopa in kurnik: nabralo se nam je kar nekaj orodja in strojev, ki so v šotori ter drvarnici, kar gotovo ni lepo niti varno. Temelji so že zabetonirani. Potrebno nam je še nekaj materiala in predvsem, da bo župnik utegnil pričeti. Če po vse prav, bi radi pokrili zid pod kostanji, da se ne bo videlo na dvorišče. Tako naša dejavnost ne bo toliko motila mimoidočih ter oni nas.

To je samo nekaj zadev, ki me trenutno okupirajo. Počasi se kakšna tudi uresniči. Tudi pred desetimi leti takle čas sem bil poln načrtov . Delalo se je pri Antonu, v Lazih in pripravljalo na obnovo farne cerkve. Pa me je 30. 6. ob 17.00 zagrabila ura in marsikaj zasukala. Kljub temu je delo šlo lerpo naprej. Upam, da me je že dovolj izšolalo, da se mi ne bi kaj ponovilo. Od letošnje oparacije sem občutljiv na katerikoli mraz sedaj poleti predvsem na klimo, kar mi brani na daljše poti. Pa bom več doma in upam še kaj postoril. Vsega pa sam tudi s fanti iz skupnosti res ne moremo narediti. Zato Vas lepo prosim, da kaj prispevate vsaj za zadeva župnije.

VABILO: 12. 7. OB 8.30 PRI FRANČIŠKANIH V NOVEM MESTU

Enodnevne duhovne vaje za odpuščanje, spravo, usmiljenje. Vodi p. Marijan Šef. Da se bo zaključil s sv. mašo in molitvami za zgoraj navedene potrebe.

P. Šef je zelo poglobljen karizmatik, ki zna prisluhniti prav naši slovenski razboljeni duši. Kdor ni utegnil v Stično, ali na Kurešček, morda lahko nekaj nadoknadi prav v Novem mestu. Toplo priporočam.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 28. 6. 20.00 Pr † starši Žagar Predgrad 31
T 29. 6. 10.00 Trg † Peter Valetič ZDA
S 30. 6. 20.00 Jakovini v zahvalo za 25 let duhovništva
Č 1. 7. 20.00 Zg † oče P. in sin Peter ter rajni Kovačevi in Fricetovi
P 2. 7. 20.00 Trg za farane in dobrotnike n.m. n.d. 4. 7
S 3. 7. 20.00 Rd † rajni Županovi
N 4. 7. 10.00
12.00
Trg † Ivan 1. obl. in Edo 13. obl. Mihelič Jelenja vas
SL žegnanje † Marija Ficko
P 5. 7. 20.00 Pr † Jože Štefanc 30. dan
T 6. 7. 20.00 Zg † Peter Rauh obl. Zagozdac
S 7. 7. 20.00 Pr † Marija Mavrin obl. Predgrad 44
Č 8. 7. 7.00 Trg † rajni Sedej Lj.
P 9. 7. 20.00 Trg † družina Mihelič Miholjeva Trg 36
S 10. 7. 20.00 Rd. †Julijana Butin OBL.
N 11. 7. 8.30
10.00
S L za farane in dobrotnike
Trg † družina Rauh Predgrad 47

Zahvale: 23. 6. smo doživeli lepo spontano praznovanje župnikove 60 letnice.
Iskreno sem hvaležen prav vsem, ki ste praznovanje pripravljali in pri njem aktivno sodelovali. Hvala za darove tako materialne, kot denarne. Hvala za čestitke in predvsem za udeležbo pri zahvalni daritvi. Meni je bilo res lepo.

26.6. sklep misijona: Tudi to je za nami. Hvala vsem, ki ste se med misijonom resnično potrudili, da bi svojo vero vsaj malo utrdili. Hvala za darovana sredstva za misijonski avto. Hvala za molitve za uspeh misijona. Iskrena hvala vsem, ki ste se udeležili zaključne sv maše in sprejeli povabilo, da z misijonom nadaljujemo. Naj nam ostane geslo vedno v srcu LE ENO JE POTREBNO! To je najvažnejše najti pot do Boga in priti k njemu. Sklep je bil res veličasten, avto požegnan, škof zadovoljen.

30.6. 20.00 Jakovini SREBRNA MAŠA: Srebrno sv. mašo si želim opraviti na domu v kapeli, ki jo je zgradil moj pokojni oče. Vabljeni v čim večjem številu. Tam nas bo nagovoril generalni vikar prelat Božidar Metelko.

4. 7. ob 11.00 spominska sv. maša v Rogu. Sedaj, ko imamo prvega mučenca revolucije bo ta slovesnost še bolj doživeta. Udeležite se jo po svojih močeh.

11. 7. ob 10.00 bo ponovitev srebrne maše v naši farni cerkvi. Seveda ste k tej sv. maši še bolj povabljeni vsi farani in dobrotniki naše župnije. Nikar ne vzemite tega za neko razkazovanje in samo hvalo, ampak kot iskreno hvaležnost dobremu Bogu, ki me je poklical in pripeljal že tako daleč. Če koga Bog nagovarja danes, se nikar ne bojte odgovoriti, ker mu je čudovito služiti.

V juliju skrbijo za sveže cvetje v farni cerkvi Zagozdac in Podgori.