11. 7. – 15. navadna nedelja: 5 Mz 30, 10 – 14 / Ps 69 / Kol 1, 15 – 20 / Lk 10, 25 – 37
18. 7. – 16. navadna nedelja: 1 Mz 18, 1 – 10 / Ps 15 / Kol 1, 24 – 28 / Lk 10, 38 – 42
25. 7. – 17. navadna nedelja: 1 Mz 18, 20 – 32 / Ps 138 / Kol 2, 12 – 14 / Lk 11, 1 – 13

11. 7. – 15. navadna nedelja – kdo je moj bližnji?

Tedaj je vstal neki učitelj postave, in da bi ga preizkušal, mu je rekel: »Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je dejal: »Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega sebe.« »Prav si odgovoril,« mu je rekel, »to delaj in boš živel.« Ta pa je hotel sebe opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« Jezus je odgovoril: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga slekli, pretepli, pustili napol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je vračal po tisti poti domov neki duhovnik; videl ga je in šel po drugi strani mimo. Podobno je tudi levit, ki je prišel na tisti kraj in ga videl, šel po drugi strani mimo. Do njega pa je prišel tudi neki Samarijan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olja in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Naslednji dan je vzel dva denarija, ju dal gostilničarju in rekel: ›Poskrbi zanj, in kar boš več porabil, ti bom nazaj grede povrnil.‹ Kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?« Oni je dejal: »Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.« In Jezus mu je rekel: »Pojdi in ti delaj prav tako!« (Lk 10, 25 – 37).

Prav lepa tema za nedeljo ponovitve srebrne maše. V letu solidarnosti, ali dobrodelnosti, ki ga počasi pričenjamo je to osrednja naloga, za župnika še toliko bol. Srebrnomašnik sicer z dobrodelnostjo in pripravljenostjo pomagati načelno nima posebnih težav. Na hitro se lahko opazi več področij, kjer je med aktivnejšimi. Vendar je ob srebrni obletnici, ki nekako označuje sredino prehojene poti, le potreben poglobljen premislek. Kot rečeno se na zunaj lahko hitro pohvalim z dokaj vidnimi napori za blaginjo župnije in človeka v stiski…

Ampak bistvo duhovništva mora temeljiti na duhovni ravni. Tukaj so nepregledne možnosti delovanja. Žal se verniki le redko oglašajo pri župniku za duhovno pomoč. Zato se moram še kako potruditi in nadaljevati nedavno formalno zaključen dekanijski misijon. Vedno je treba iskati načina, kako poiskati izgubljene ovce in jih pripeljati nazaj v Očetov objem… Še vedno je le eno potrebno!

18. 7. – 16. navadna nedelja – LE ENO JE POTREBNO

Ko so potovali, je prišel v neko vas in žena z imenom Marta ga je sprejela v svojo hišo. Imela je sestro, ki ji je bilo ime Marija. Ta je sedla h Gospodovim nogam in poslušala njegove besede, Marta pa je imela s postrežbo veliko dela. Pristopila je in rekla: »Gospod, ti ni mar, da me je sestra pustila sámo streči? Reci ji vendar, naj mi pomaga!« Gospod ji je odgovoril: »Marta, Marta, skrbi in vznemirja te veliko stvari, a le eno je potrebno. Marija si je izvolila dobri del, ki ji ne bo odvzet.« (Lk 10, 38 – 42).

Zopet se tema nadaljuje od prejšnje nedelje.

Za prejšnjo nedeljo sem na hitro zaključil, kako mora župnika predvsem skrbeti duhovno stanje vseh faranov. Dejstvo je, da se večina vernikov v sedanjem porabniške svetu vede podobno kot pridna Marta. Časi so težki in resni, ki ne dovoljujejo lagodnega posedanja, ampak veliko pridnost in skrbnost. Toda pogled v našo zgodovino ali tudi daljšo nam hitro pokaže, da je bilo le malo kratkih obdobij, ko je bilo človeštvu »malo lažje«. Vedno je šlo zares in v znoju obraza se je jedel črni kruh.

Kljub temu so kristjani svojo vero negovali in branili tudi za ceno še večje revščine, ali celo trpljenja ne redko za ceno smrti. Sedaj smo mi na vrsti, da sedemo h Gospodovim nogam in prisluhnemo Besede življenja. Jezus prav: »Iščite najprej Božje kraljestvo in vse drugo vam bo navrženo!«

Ja res se velja zamisliti nad stanjem duha pri nas in širše ter stopiti v Gospodovo šolo pri izviru Besede življenja.

Zelo uspeli Evharistični kongres nas je povabil k bolj redni nedeljski sv. maši in čim bolj pogostemu češčenju svete evharistije. Ob sklepu leta duhovnikov pa je bilo iz Vatikana sporočeno nam duhovnikom, naj posvetimo veliko pozornosti in časa spovedovanju.

Ne najdem drugega zaključka, kakor iskreno povabilo:
PRIDITE K NEDELJSKI SV. MAŠI! PRIDITE MALO PREJ K ČEŠČENJU!
PRIDITE TUDI K SPOVEDI!
PRIDITE K OBHAJILU!
POKLIČITE DUHOVNIKA K BOLNIKU ZLASTI ČE JE V BOLNICI!

Ob smrti se bo za nas materialni svet izgubil. Ostalo bo samo duhovno za večno veselje pri Bogu v nebesih, ali – Bog ne daj večno pogubljenje. Po smrti se pač ne da kaj dosti pomagati, kot v vicah čakati na povabilo v nebesa.

25. 07. - Krištofova nedelja

V naši dekaniji smo jo izvedli že 6. 6., da smo lahko nabavili vozilo za misijonarja Matija Nareda. Čeprav nas je malo skrbelo, smo vendar sami Belokranjci zbrali potrebna sredstva in avto pravočasno nabavili. Tako ga je lahko naš škof Andrej blagoslovil ob navzočnosti vseh belokranjskih duhovnikov in bivšega misijonarja Janeza Meseca, ki je do pred kratkim deloval v istem misijonu Matanga na Madagaskarju. Ob pogledu na novi avto je bil navdušen in povedal, kako zelo bo koristen. Hvala Vam vsem in iskrene čestitke.

blagoslov-vozila-miva.jpg
Blagoslov vozila za misijon v Matangi 6. 6. 2010 ob sklepu belokranjskega misijona.
Več fotografij iz blagoslova si laho ogledate tukaj. (Foto: Marko Banovec)

Ker je bila takrat ravno telovska procesija in v našem trgu cesta razkopana bomo avtomobile pokropili tudi na Krištofovo nedeljo 25. 07. po maši. Mimogrede bomo pokropili in blagoslovili obnovljeno cesto in ostalo infrastrukturo v naši sredi. Upam, da bo do takrat večji del v redu opravljen. Takrat boste dobili tudi nalepka za v vozila. Seveda pa lahko še kaj prispevate za slovenski sklad MIVA.

25. 07. ob 12.00 žegnanje v Radencih

Ob zadnjem sprejemanju odlokov v našem krajinskem parku Kolpa, je bil zavarovan Stari trg in cerkev Marije Magdalene v Radencih kot kulturni spomenik. Za nekatere jo to vir bojazni, da bomo še bolj omejeni. V resnici pa gre za izkazano pozornost občine ter širše za naš kraj in stavbe. Res je treba vse delati v dogovoru z zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine. Po drugi strani pa je to tudi možnost, da kandidiramo za sredstva pri večjem posegu.

Stari trg le dobiva novo podobo

Ko bo vse končano in se bomo lahko mirno sprehodili po novih pločnikih, ali zapeljali po gladki cesti, bomo verjetno hitro pozabili na dolgotrajno prenovo. Verjetno nam bo tudi dolgčas po delavcih, ki so bili z večine od drugod pa vendar živi in prijazni ljudje, ki so nam delali potrebno infrastrukturo ter kratek čas. Nikakor pa ne pozabimo na našega gospoda župana Andreja ter občinsko upravo, ki so se zelo potrudili, da je bila ta investicija dodeljena prav nem, čeprav nas je tako malo. Hvala vsem! In Bog blagoslovi opravljeno delo!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 12. 7. 7.00 Pr † Ferdinand Kuk obl.
T 13. 7. 20.00 Trg † Jože Katarina Majerle obl. Dol 1
S 14. 7. 20.00 Zg † rajni Movrin G. Podgora
Č 15. 7. 20.00 Trg † Jurij Šuster 3. obl.
P 16. 7. 20.00 Jakovini Ana in Majda Strugar
S 17. 7. 20.00 Rd † Jurij Švegelj obl.
N 18. 7. 8.30
10.00
S L za farane in dobrotnike
Trg † Angela in Alojzij Koce obl. Trg
P 19. 7. 20.00 Pr za farane in dobrotnike
T 20. 7. 20.00 Čep † Stanko Pezdirc obl. Kralji
S 21. 7. 20.00 Trg † Marijana Kapš 8. dan
Č 22. 7. 7.00 Trg na čast sv. Antonu v dober namen
P 23. 7. 20.00 Trg † Jože Štefanc n Ivančeva
S 24. 7. 20.00 Anton† Peter, Katarina in Marija Kastelic ter Elizabeta Pavlič n. Jožica
N 25. 7. 10.00
12.00
Trg † Katarina obl. in Ivan Antič D. v.
Rd. Žegnanje v zahvalo za vse dobrote in milosti

Zahvala srebrnomašnika

zahvala-srebrnomasnika.jpg

Vsem dragim faranom, prijateljem in dobrotnikom se iskreno zahvaljujem za izkazano pozornost ter praktična darila. Darilni bon za toplice sem izkoristil minuli teden. Res me je precej utrudilo, vendar trdno upam, da mi bergla ne bo več potrebna. Upam, da bo tudi ostalo prispelo ob svojem času. Še bolj upam, da bomo še v naprej lahko skupaj kaj dobrega storili za potrebe naše župnije in ljudi v stiski, ki jim lahko pomagamo. Hvala dobremu Bogu in vsem Vam!

V juliju skrbijo za sveže cvetje v farni cerkvi Zagozdac in Podgori.