7. 2. – 5. navadna nedelja: IZ 6, 1 – 8 / Ps 138 / 1 Kor 15, 1 – 11 / Lk 5, 1 – 11
14. 2. – 6. navadna nedelja: Jer 17,5 – 8 / Ps 1 / 1 Kor 15, 12. 16 – 20 / Lk 17, 20 – 26
21. 2. – 1. postna nedelja: 5 Mz 26, 4 – 10 / Ps 91 / Rim 10, 8 – 13 / Lk 4, 1 – 13

7. 2. – 5b. navadna nedelja

Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem jezeru, je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sédel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« Simon mu je odgovoril: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi«. In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim.(Lk 5, 1–11).

Ta dogodek nam je bolj ali manj znan. Jezus pride z k jezeru. Kmalu se ob njem zbere velika množica, da se je poslužil čolna in iz njega učil. Tako je bil pritegnjen prisluhniti tudi razočarani ribič Simon. Med govorom si je verjetno mislil svoje- 'naj gre poskusiti mojo obrt pa bo drugače govoril…' Kot bi bral njegove misli, Jezus predlaga, naj poskusi znova – sredi belega dne. Sedaj Simon nastopi naglas: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže.« (Lk 5, 5b). Po tihem si je verjetno mislil, da od lova ne bo nič, kakor še eno razočaranje, ki ga bo z njimi delil tudi ta 'novi učitelj'. No sreča je bila na Jezusovi strani in Simon je osupel padel pred Gospoda in ga prosil, naj ga pusti pri miru, ker je preveč grešen in nepripravljen za njegovo družbo. Jezus pa zopet vse obrne v nenadejano smer, ko mu dostavi: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi«. (Lk 5, 10b).

Ko prideš v Jezusovo bližino z odprtim srcem, je vedno možno, da ti pokaže na tisto edino, ki je za Tebe najboljše… Le eno je potrebno! Se Vam ne zdi?

14. 2. – 6. navadna nedelja

Potem je šel z njimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in Jeruzalema ter iz tirskega in sidónskega primorja.(Lk 6 17).

Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril:
»Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo.
Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste.
Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste.
Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite se tisti dan in poskočite od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki.
A gorje vam, bogataši, kajti svojo tolažbo že imate.
Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste.
Gorje vam, ki se zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste.
Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!« (Lk 6, 20 – 26).

Do sedaj je bilo govora samo o tem, kako je Jezus učil, nič pa kaj je učil. Prvi trije Evangeliji pričenjajo prvi govor BLAGRI. To je Jezusov program, ki se močno razlikuje od starozaveznih naukov, še bolj pa od rabinskih razlag stare zaveze predvsem Postave. Do sedaj je šlo za razlago podobno pravnikom, ki se zvede To moraš! Onega ne smeš! Če to opustiš, sledi kazen in Če prekršiš, ravno tako…

Jezus pa prične z BLAGOR tisti, ki so doumeli duha božjega povabila na pot odrešenja. Bog je najprej poklical Abrahama… ob določenem času Mojzesa in vse ljudstvo v obljubljeno deželo…Po preroki do Janeza Krstnika je klical grešnike k spreobrnjenju. Najprej nagovori 'pravične' – tiste, ki se trudijo slediti božjemu poklicu. To so tisti, ki sprejemajo svoj položaj brez godrnjanja in so v duhu ubogi, lačni, jokajoči, osovraženi, zavrženi in narobe razumljeni.

Edino Luka zapiše štirikrat GORJE! To velja tisti, ki se jim dobro godi na račun bližnjega. (sedaj bi jih lahko primerjali tajkunom, ki so srečni na račun tolikih opeharjenih).

Jezus prihaja z čisto konkretno ponudbo in na prvi pogled z dokaj nenavadnimi priporočili. Blagruje tisto, kar svet prezira in preti tistemu, kar se nam zdi edino vredno prizadevanja. (S tem postavi BOJ ZA OBSTANEK na drugo mesto. Darwin je prvi nekako javno opozoril, da v naravi vlada neizprosen boj za obstanek, ki je tudi gibalo razvoja v živem svetu).

Jezus je Bog in Bog je Ljubezen…

Zato Jezus predlaga, da kristjani izstopimo iz krutih zakonitosti narave, tudi iz starozaveznega pravila: 'oko za oko, zob za zob…' ter se opredelimo za zakon LJUBEZNI, ki se daruje za vse in vsakogar, zlasti tam, kjer je kdo za karkoli prikrajšan.

Jezusov učenec stopa na pot največjih revolucionarjev, ki bodo prekucnili tisočletno lestvico vrednot, katera je zgrajena na pravilu močnejšega. Po kristjanih bo Bog povzdignil do nebeške slave tiste, ki so veljali za nič in seveda pedagoško osramotil tiste, ki se imajo za nekaj, ker pač toliko in toliko premorejo. Pravim pedagoško, ker Jezus je Odrešenik vsega vesolja in grozi samo do spreobrnjenja. Ob spreobrnjenju pa milostno odpušča in poživlja. Prav Luka dodaja veliko lepih prilik o odpuščanju in ponovni izvolitvi za življenje.

21. 2. redni občni zbor 11.00

zupnijska-karitas-logo.pngNaša Karitas je zelo dejavna ob skupnosti Tav. Žal pa naglo prihaja doba , ko se bo morala morda še bolj aktivno vključiti v reševanje zadreg mnogih naših vernikov in krajanov. Nezaposlenost preti tudi naši dolini, ker je naša prva tovarna Komet zaprla svoj obrat. Tudi drugače se zadeve spreminjajo, ker se nezadržno staramo in bo marsikomu potrebna čisto konkretna občasna pa tudi večkratna pomoč. Pridite na ta občni zbor, da bom lahko poročal, kako stvari stojijo in se pogovorimo, kaj bi lahko naši dejavnosti dodali takoj, kaj pa v nadaljnjem delovanju. Ravno tako vabim, da se nam kdo še pridruži.

Misijonska stran

Kaj naj še ukrenemo, da bi vsaj kdo pokazal neko spremembo, da bi se kdo odločil za ureditev zakona, da bi za praznike zopet opravil spoved in pristopil k obhajilu, da bi pričel bolj redno hoditi k sv. maši, moliti, brati Sveto pismo. Upam, da je kdo res to že storil, vendar je tega do sedaj tako malo in ni opazno.

Misijon je pač tisti milostni čas, ko nas Cerkev še posebej vabi, da naredimo korak bližje Bogu in bližnjemu, bližje k sebi. Zadnje nedelje je zelo tako rekoč katastrofalno slab obisk nedeljske sv. maše. Kaj to pomeni? Pač starejši nezadržno odhajajo, mlajših pa ni na njihovo mesto. Če bo šlo tako naprej, bom kmalu ostal sam z nekaj svetlih izjem, ki ste pripravljeni svojo vero živeti zakramentalno.

Apeliram na družine z šoloobveznimi otroki in dijaki, da se vrnete k nedeljski sv. maši in ostalim zakramentom, drugače nas čaka zelo žalostna usoda, ki se je ne upam napisati. Žal.

koncert-jasna.jpg

05.02.2010 je bil bogat in dobro obiskan dobrodelni koncert Jasna 2010. Zbrana sredstva cca. 1900 € so bila dodeljena naši skupnosti Tav.

Iskrena hvala in Bog povrni vsem nastopajočim, sponzorjem in organizatorjem!

misijon-2009.jpg
Le eno je potrebno!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 8. 2.
17.00
Pr † Družina Žagar Predgrad 40
T 9. 2.
17.00
Zg † Rajni iz družine Mihelič n Rudi z ženo Švica
S 10. 2.
17.00
Trg † starši Šterbenc obl. Močile 2
Č 11. 2.
7.00
Trg †Frančiška Kopač in Franc Batista
P 12. 2.
17.00
Trg † starši Neža in Rudolf Movrin D. v. 6 n. Anica
S 13. 2.
17.00
Rd † Alojzija in rajni Grenc
N 14. 2.
8.00
10.00
Trg kapela Marica obl. in Rajni Patrovi
Trg † Miha Šterk 1. obl.
P 15. 2.
17.00
Pr za farane in dobrotnike
T 16. 2.
17.00
Čeplje † Peter in Rude Movrin obl.
S 17. 2.
17.00
Trg † Marija Kastelic G. Podgora 30. dan
Č 18. 2.
7.00
Trg za zdravje in dober namen
P 19. 2.
17.00
Trg † Julijana Veselič 30. dan
S 20. 2.
17.00
Rd † Stanislav in Peter Butala G. Radenci 9
N 21. 2.
8.30
10.00
S L za farane in dobrotnika
Trg † Angela in Peter Panjan Sodevci 24

11. 2. – Lurška Marija letna slovesnost v Novem mestu: Tudi letos se nekaj žena zbira k devet dnevnici pred godom Lurške Matere Božje. Upam, da nam bo skupaj uspelo poromati v Novomeški klošter k zaključni slovesnosti. Prijavite se Mimici čim prej, da vemo kakšen prevoz nam je potreben.

Volitve v novi župnijski pastoralni svet 14. 2. po sv. maši
O tem sem že pisal na tem mestu. Sedaj dodam, da gre za zelo pomembno zadevo v vsaki župniji, ki jo Cerkev celo zahteva, kot pomoč župniku pri zahtevnem pastoralnem delu.
Napisani kandidati so se do sedaj izkazali za primerne in voljne opravljati to častno in hkrati odgovorno nalogo. Nekatere smo pridobili na novo in se z njimi dogovorili, da funkcijo sprejmejo. Kandidati so: Ivan Antič in Špehar Katarina - Deskova Vas, Hrovatin Srečko in Šegina Tone - Zagozdac, Mihajlović Sonja - G. Podgora, Mašič Jurij - Sodevci, Samadžić Marko - Prelesje, Madronič Mira - Stari trg ob Kolpi. Grenc Damjana - D. Radenci. Člani Ž PS so tudi vsi aktivni ključarji.

17. 2. Pepelnica – pričetek postnega časa. Ta dan je strogi post in kristjani se pri sv. maši posipljemo s pepelom v znamenje, da želimo postni čas preživeti resno in z neko konkretno odpovedjo neki razvadi- kajenju, alkoholu, televiziji…

Poziv za določitev 0,5% dohodnine škofiji Novo mesto Davčna Številka škofije je 88689794 . Obrazec lahko dobite pri župniku. Ne gre za povišanje dohodnine, ampak za svobodno določitev prejemnika.

V februarju skrbijo za krašenje farne cerkve Močile in oba bloka.