25. 1. – 3. navadna nedelja: Jon 3, 1 – 5. 10 / Ps 25 / 1 Kor 7, 29 – 31 / Mr 1, 14 – 20
1. 2. – 4. navadna nedelja: 5 Mz 18, 15 – 20 / Ps 95 / 1 Kor 7, 32 – 35 / Mr 1, 21 – 28
8. 2. – 5. navadna nedelja: Job 7, 1 – 4. 6 – 7 / Ps 147 / 1 Kor 9, 12 – 23 / Mr 1, 29 – 39

25. 1. – 3. navadna nedelja – sklep ekumenske osmine

Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!«
Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi!« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. Ko je šel malo naprej, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta bila tudi v čolnu in popravljala mreže. Takoj ju je poklical. In pustila sta očeta Zebedeja z najemniki v čolnu ter odšla za njim. (Mr 1. 14 – 20).

Odlomek nas zopet postavi na pričetek Jezusovega javnega delovanja. Ko so Janeza Krsnika zaprli, je Jezus takoj pričel svoje javno delovanje. Takoj prvi dan je poklical štiri učence. Ponovil je Janezov stavek: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Mr 1, 15).

Ob sklepu letošnje molitvene osmine za našo krščansko edinost, bi veljalo isto ponoviti. Smo v pripravi na dekanijski misijon, ki bo imel geslo »Le eno je potrebno!« Če se kdo sprašuje, kaj bi to »ENO« bilo, mu pojasnim. Treba se je spreobrniti in naravnati svojo pot na pot vere, pot po Jezusovih stopinjah. Ves teden smo pri mašah brali različne prispevke pod skupnim geslom: »ZDRUŽENI BODO V BOŽJI ROKI«.

Kristjani si spričo tolikih resnih vprašanj nikakor ne smemo dovoliti lagodnega življenja. Naj bo to skrb za preraščanje starih delitev, bodisi v zvezi z strahoto vojne ter nasilja. Ravno tako ne sme biti ravnodušen nad gospodarskimi krivicami. Tudi okoljevarstveni problemi so ne odložljivi. Potem so tu krivična razlikovanja in predsodki. Bolezen in trpljenje je tudi kristjanova stalnica. Verska mnogovrstnost je naša sedanja danost in nazadnje za danes kristjani moramo oznanjati upanje sredi razdeljenega sveta. To je naša pot spreobrnjenja, lotiti se problemov kot kristjani.

18. 1. – 2. navadna nedelja – Nauk z oblastjo

Prišli so v Kafarnáum. Takoj v soboto je šel v shodnico in učil. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor pismouki. V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je zavpil: »Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: Sveti, Božji.« Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, da so razpravljali med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.« In glas o njem se je takoj razširil po vsej okolici Galileje. (Mr 1, 21 – 28)

Nauk z oblastjo. To je bilo nekaj novega za takratne vernike, ki so bili navajeni poslušati pobožne rabine – učitelje. Le ti so običajno samo ponavljali stare izreke svojih prednikov, ki so se nabrali v dolgih stoletji izvoljenega ljudstva. Sedaj pa nastopi novi Učitelj, ki povzroči strmenje, ki se razdeli na odobravanje in skepso. To izkoristi nečisti duh in hoče Jezusa kompromitirati, vendar se je uštel, ker ga je Jezus izgnal iz obsedenca. To pa zopet rodi odobravanje in predvsem čudenje. Uspeh je bil popoln, ker se je glas o njem hitro razširil po okolici, da je Jezus imel vedno veliko poslušalcev in pacientov tako na duhu kot na telesu.

Morda smo tudi mi preveč podvrženi samo poslušanju lepih zgodb in dogodkov od določenih ljudi, ki imajo bogata verska izkustva, žal pa nas nobena zadeva prav ne gane. Pod tem komentarjem je še vedno oglas in povabilo na seminar Prenove v Duhu. Nekaj let nazaj je ta seminar bil in lepo obiskan. Hvala Bogu! Toda koliko se nas je prijelo. Tudi misijon je bil pred 10. leti in zopet, kaj se je spremenilo? Nočem biti malodušen, vendar resno poudarjam, da me skrbi ta kruta ravnodušnost. Saj je vse lepo in prav, ko tekamo od enega zborovanja k drugemu in hkrati nič ne spremenimo - nič se ne spremenimo.

Ta isti Jezus iz Kafarnauma je med nami. Tudi nam oznanja nauk z oblastjo. Tudi nas se želi dotakniti in nas ozdraviti – usposobiti za spopad s sedanjimi problemi in težavami. Med ekumensko osmino smo slišali, da ne smemo biti ravnodušni ob tolikimi problemi sedanje ga bivanja, ki ogrožajo preživetje človeštva in življenja na našem zelenem planetu. Torej se ne zapletajmo v stalna ponavljanja, ampak krenimo za Jezusom edinim pravim Učiteljem, vodnikom in zdravnikom. Odločno recimo zlu: NE! In NIKOLI NE! Tudi mi imamo oblast pomesti pred svojim pragom in počistiti v svoji duši.

KAJ HOČEŠ, DA TI STORIM
Seminar prenove v Duhu v Črnomlju

Pričetek 18. 1. 2009 0b 17.00. nato še 7 nedelj ob isti uri torej do 8. 3. 2009. To je zelo lepa priložnost za poglobitev vere in verskega ter molitvenega življenja v družini pa tudi zasebno.
Toplo priporočam, da priložnosti nikakor ne zamudite.

Veroučna stran: Sveta birma in sv. obhajilo

Na minulem sestanku smo se sicer samo seznanili z potekom priprave na te zakramente in napovedali bodoče dogodke, ki se do takrat morajo zgoditi. Še enkrat napišem, vi si pa zaznamujte v koledarju, da boste imeli pri roki in si druge zadeve uskladili. Če odpade katerakoli zadeva od teh rednih minimalnih zadev, je otrok prikrajšan, ker se ne da nadoknaditi. Torej na prvo mesto denimo pripravo na birmo in prvo obhajilo.

Birma bo v soboto 16. 5. ob 15.00. Spraševanje verjetno en dan v tednu pred birmo. Devetdnevnica od 7. 5. do 15. 5. vsak dan zvečer ob 19.00, razen na nedeljo 10. 5., ko bo ob 10.00 v Trgu. Enodnevna duhovna obnova bo kot običajno romanje na Brezje in sicer najverjetneje 18. 4. od 7.00 do približno 16.00.

Birmanci so razdeljeni v skupinice, ki se udeležujejo delavniških sv. maš in sicer na ponedeljek v Predgradu, na torek v Čepljah, na petek v Trgu in na soboto v Radencih. Vsi pa seveda redno pridejo k sv. maši ob nedeljah v farno cerkev, ali v Čeplje, ko je tam sv. maša.

Kandidati za birmo, ki so se predstavili občestvu redno obiskujejo verouk in pri njem aktivno sodelujejo z domačimi nalogami in pazljivim poslušanjem. Če moram katerega odstraniti zaradi motenja, dobi tisti dan neopravičeno in takih se je kar nabralo, kakor tudi takih, ki še nikoli niso imeli naloge ne letos ne prej. Take resno opozarjam, da je skrajni čas za streznitev. Starše lepo prosim, naj ne računajo na to, da bodo zadnji trenutek izsilili, prej pa so si zatiskali oči, češ, saj tudi drugi nagajajo.

Glede 1. svetega obhajila:

Če bo vse prav, bo 7. 6. ob 10.00 v župnijski cerkvi. Do takrat se je treba še marsikaj naučiti. Redno hoditi k nedeljski sv. maši v domačo cerkev. Osnovne molitvice in kaj je treba vedeti pri zakramentu sprave – spovedi.

Tudi oni morajo prej 3 leta redno k verouku in delati domače naloge. Zelo sem vesel, če del naloge naredi kdo od staršev, kar mi potrdi, da se za otroka zanima.

Pred obhajilom bo tri dnevnica in sicer od 4. – 6. junija zvečer. Tudi prvoobhajanci se naj 18. aprila udeležijo romanja na Brezje skupaj z birmanci.

Vse farane in ljudi dobre volje še posebej botre in starše lepo prosim, da molite za nas. Pri verouku imamo toliko lepih in življenjsko pomembnih stvari za spoznati pa tako malo utegnemo zaradi razgrajačev, ki jim ni prav nič mar kakor anarhija in lastni prav. Sedaj je res skrajni čas, da se vsi zresnimo, ali pa nekatere dobesedno izključimo iz nadaljnje priprave.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 26. 1.
17.00
Pr † Peter, Julijana in rajni Radetovi Predgrad
T 27. 1.
17.00
Čeplje za resno pripravo na birmo
S 28. 1.
7.00
Trg za naš misijon in edinost kristjanov
Č 29. 1.
17.00
Zg † Frančiška Šterk obl. Gorenja Podgora
P 30. 1.
17.00
Trg v dober namen za blagoslov v življenju M. F.
S 31. 1.
17.00
Rd za duše v vicah
N 1. 2.
10.00
11.30
Trg † Angela obl, Jože in Matija Markovič Dol
Čep za farane in dobrotnike
P 2. 2.
SVEČNICA
10.00
17.00
Trg † Peter Muhvič Prelesje n Vida
Zg † Ivan in Katarina Mihelič n. F. S.
T 3. 2.
17.00
Čep na čast sv. Blažu za blagoslov grla
S 4. 2.
17.00
Drugje za duhovne poklice
Č 5. 2.
7.00
Trg duše v vicah n. M. K.
P 6. 2.
17.00
Trg † Angela Panjan Sodevci
S 7. 2.
17.00
Rd † starši in brat Pavle Šterbenc S. Radenci 10
N 8. 2.
8.30
10.00
S L za farane in dobrotnike
Trg † Alojz Kuzma obl. Trg

18.1. – 25. 1. Ekumenska osmina: Letos se prične in konča na nedeljo. Vsi smo še kako povabljeni, da se potrudimo in molimo za našo edinost. Vendar je prav, da se v tej smeri tudi damo čim bolj poučiti.

2. 2. svečnica ob 10.00 in 17.00: Blagoslov sveč. Za verno družino je samo po sebi razumljivo, da ima pri hiši blagoslovljeno svečo, ki se naj skozi leto redno uporablja, da ob jaslicah dobesedno dogori. Potem pa na svečnico nastavimo na svečnik novo luč, ki naj sveti…

Najemnina grobov 2009 + 2010: Zopet bomo pobirali za dve leti, če pa res kdo ne more skupaj, lahko tudi na obroke. Upam, da mi bo uspelo kmalu narediti pogodbe, ki jih boste podpisali ob plačilu. Zato je naj bolje, da to opravite po sv. maši v Starem trgu. Določanje najemnine si lasti Krajevna skupnost in je za sedaj za dvojni grob eno leto 25 € za dve pa 50 €, za enojni eno leto 15 € in dve leti 30 €, žarni grob in bivši otroški za eno leto 12,5 € za dve leti pa 25€. Če kdo plača po pošti, ali banki naj vendar napiše natančno za kateri grob gre, ker je težko ugotavljati, kam naj napišem.

Poziv za določitev 0,5 % dohodnine škofiji Novo mesto Davčna Številka škofije je 88689794. Obrazec lahko dobite pri župniku. Ne gre za povišanje dohodnine, ampak za svobodno določitev prejemnika.

V februarju skrbijo za farno cerkev Radenci.