22. 2. – 7. navadna nedelja: Iz 43, 18 – 22 / Ps 41 / 2 Kor 1, 18 – 22 / Mr 2, 1 – 12
1. 3. – 1. postna nedelja: 1Mz 9, 8 – 15 / Ps 25 / 1 Pt 3, 18 – 22 / Mr 1, 12 – 15
8. 3. – 2. postna nedelja: 1 Mz 22, 1 – 18 / Ps 116 / Rim 8,31b – 34 / Mr 9, 2 – 10

8. 2. – 6. navadna nedelja – Jezus ozdravi hromega

Kakor je Bog zvest: naša beseda do vas ni »da« in hkrati »ne«, saj Božji Sin Jezus Kristus, ki je bil med vami oznanjen po nas, po meni, Silvánu in Timóteju, ni postal »da« in hkrati »ne«, ampak se je v njem zgodil »da«. Vse Božje obljube imajo v njem svoj »da«. Zato se po njem prek nas dviga k Bogu v slavo tudi »amen«. Nas skupaj z vami utrjuje za Kristusa in nas mazili Bog, ki nam je tudi vtisnil pečat in v naša srca položil poroštvo Duha.(2 Kor 1, 18 – 22).

Zaradi moje pomote sem Evangelij in komentar objavil že prejšnjo nedeljo. Tako sedaj malo Pavla, saj smo v njegovem letu. 2000 let rojstva.

Pavel piše vernikom v Korintu že drugo pismo in jih skuša prepričati, naj ne cincajo med »da« in »ne«. Če so namreč sprejeli vero v Jezusa in se dali krstiti, je treba sedaj iti za njim in ne gledati nazaj v prvotno judovsko danost. Seveda jim nikakor ni bilo lahko, ker jih je begalo veliko stvari Judovstvo še zdaleč ni bila neka slaba vera, ki bi jo morali že zdavnaj zatreti. Nasprotno! To je bila do Jezusovega nastopa, zlasti pa še vstajenja in prihoda Svetega Duha, daleč najboljša vera na svetu. Tudi Jezus z Marijo in Jožefom ter z vso žlahto so bili vzorni Judje. Tudi sam Jezus zatrjuje, da ni prišel odpraviti postave, ampak jo dopolniti. Dejstvo pa je, da je krščanstvo daleč nad vsemi verami tega sveta in s tem tudi nad judovstvom.

Kaj je potem z DA naj bo DA in NE naj bo NE? To pomeni, da je treba slediti Kristusu z vsem svojim bistvom in bitjem in trdno stati na starozaveznih torej judovskih temeljih. Kako naj sicer Jezusa prav razumemo, če ne poznamo stare zaveze? Tudi 2000 letnik Pavel je zelo dobro poznal Postavo in Preroke ter iz njih črpal za svoja številna pisma vernikom iz poganstva. Zajemal je iz postave, ni se pa vračal na staro. Njegov DA Jezusu je ostal trden do mučeniške smrti. Torej DA!

1. 3. – 1. postna nedelja – pričetek javnega delovanja

Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo. V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli. Ko pa je bil Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo. Oznanjal je Božji evangelij in govoril: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« (Mr1, 12 – 15).

Ponovno lahko opazimo, da je Markov Evangelij kratek. Zapisi so strnjeni na gola dejstva. Kljub temu pa je bistvo razumljivo. Ko so Janeza Krstnika zaprli, je poprijel On. Na predhodnika se je navezal z njegovim stavkom: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!« Tudi na prvo postno nedeljo lahko mirno rečemo, da se je čas dopolnil in božje kraljestvo je bližje kot kdaj koli prej. Torej se velja spreobrniti in verjeti Evangeliju. Verjetno se sprašujemo, kaj naj v resnici storimo? Kako se naj spreobrnemo? Kako naj zaživimo v tem postnem času??? Zaradi svetovne krize smo itak prestrašeni in izigrani, da nam je post naložen tudi za tiste napake, ki jih nismo storili… Žal je to res in ne kaže na skorajšnje izboljšanje. Pa vendar je verjeti Jezusu, ki pravi, da se je Božje kraljestvo približalo. Nekje drugje pravi, da Božje kraljestvo ni jed in pijača in spet drugje, naj si ne nabiramo zakladov, ki jih razjeda molj in rja.

Torej gre za neko drugo razsežnost – gre za našega duha.

Postni čas je izjemen čas milosti, da se duhovno okrepimo. Čeprav si zelo prizadevamo za materialno blaginjo in udobnost, nam na duhovnem področju zadeve lezejo navzdol. Zato bi se morali razveseliti ter izjemne prilike ob svetovni recesiji in jo izkoristiti sebi v prid. Že maja lani mi je toplo priporočeno, naj zaradi zdravja skušam shujšati za celih 6 kg pa ne gre. Koliko takih postov poteka okoli nas? Nekaj za zdravje nekaj za lepoto. Premnogi pa stradajo - se postijo, tudi zaradi nas, ker menimo, da jim ne moremo pomagati, ker itak sami komaj shajamo. Ali res? Ali res ne bi mogel kaj prihraniti in podariti za misijone, ali naše humanitarne programe, ki jih izvajamo tudi v naši župniji? Bodimo iskreni in prisluhnimo svojemu telesu, kako sope po stopnicah. Kakšen kilogram manj bi še kako dobrodošel utrujenemu srcu. Kakšen dober dar, molitev in spoved obremenjeni duši. Kakšna dobra beseda zapletenim odnosom.

Hvala Bogu, da se nam ni treba spreobračati iz neke slabše vere v našo pravo. Naše spreobrnjenje je samo poživitev vere, samo dopustitev, da zadeve urejam po zapovedi ljubezni. Da pustim duši dihati s polnimi pljuči.

KAJ HOČEŠ, DA TI STORIM
Seminar prenove v Duhu v Črnomlju
Pričetek 18. 1. 2009 0b 17.00. nato še 7 nedelj ob isti uri torej do 8. 3. 2009.
To je zelo lepa priložnost za poglobitev vere in verskega ter molitvenega življenja v družini pa tudi zasebno.

Veroučna stran: Postni čas 2009

Pepelnica: strogi post zvečer pri sv. maši pepelenje. Ko te duhovnik posuje z pepelom, ali na čelu zaznamuje z njim izgovarja: Pomni človek, da si bil prah in da se v prah povrneš. Te besede so bile rečene Adamu tik pred izgonom iz raja. Po II. vatikanskem koncilu, lahko uporabimo poziv Janeza Krstnika, ki ga je ponovil tudi Mesija: »Spreobrnite se in verujte Evangeliju!« Oboje nas kliče k razmisleku o poteku svojega življenja.

Postne nedelje: mašna barva je vedno vijolična, razen na cvetno nedeljo je rdeča. Ob nedeljah posebne maše niso dovoljene razen pogrebnih. Te nedelje ste še posebej vabljeni k sv. masi vsi, ki zmorete prav posebej pa birmanci in prvoobhajanci s starši in botri, če so v bližini.

Postni petki so za odrasle zdržki od mesnih jedi ih godrnjanja na ta račun. To je priprava na veliki petek, ki ga kristjan vsega posveti premišljevanju odrešenjske drame, da ta dan malo je in govori ter veliko moli.

Postne srede so bile prej, ko je bilo vse tako lepo in prav brez mesa. Bi poskusili tudi sedaj? To je tako majhna pozornost, do svoje neumrljive duše in telesa v stiski.

Križev pot: Redno se moli ob postnih petkih pred sv. mašo in ob postnih nedeljah popoldne. Ker je v naši župniji popoldne zasedeno z drugimi rečmi imamo križev pot po nedeljski sv. Maši 3 postaje. Lepo je, da se verniki radi vračamo k premišlje¬vanju Jezusovega trpljenja tudi druge dneve v postu, skozi leto pa vsaj ob petkih.

Rožni venec: Molimo ga vsak dan, vsaj del ali desetko. V postu v cerkvi skupno vedno pričnemo z žalostnim delom vse dni, če je še časa pa dodamo za tisti dan v tednu. Ob nedeljah bom med rožnim vencem v spovednici. Za križev pot pa bomo izpostavili Sveto Rešnje Telo.

Postna spoved bo verjetno 29. 3. na tiho nedeljo med sv. mašo. Cerkvena zapoved zavezuje vsakega kristjana in sicer: »Spovej se svojih grehov vsaj enkrat v letu in v velikonočnem času prejmi Sveto Rešnje Telo – sv. obhajilo. Če tega ne opravimo težko grešimo. Tiste, ki ne morejo v cerkev, je duhovnik dolžan in voljan obiskati na domu vsak 1. petek v mesecu, ali minimalno za božič in veliko noč. Zapoved veže vse od prvega obhajila do smrti tako zdrave kakor bolne in onemogle. Izjem ni in ne more biti. Tisti, ki ne morete v cerkev ste dolžni župnika poklicati na dom zlasti tam, kjer še redno ne hodi.

Postna akcija 40 dni brez alkohola: Tajnik Slovenske Karitas mi je pred nedavnim pripovedoval, da ta akcija kar lepo uspeva. Prvi namen je, da se v postu zdržimo od alkohola. Posredni namen pa je pomagati odvisnikom, da bi pričeli z zdravljenjem. Žal imam z odvisnostjo zelo bogate pa tudi dramatične izkušnje. Zato rotim vse vernike, da se te akcije skupaj udeležimo. Zmerni pivci pomagajte kronikom, da bi vendar stopili na pot streznitve in bi tako obrisali prenekatero solzo po naših družinah.

Postna akcija za šolarje in veroukarje: Delajte domače naloge, učite se in spoštujte učitelje ter pustite pridnim sošolcem do normalnega poteka ur pa vsi k sv. maši.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 23. 2.
17.00
Pr † Peter obl. in Blaž Štefanc Predgrad 37
T 24. 2.
17.00
Čeplje na čast Svetemu Duhu v zahvalo
S 25. 2.
7.00
Trg † Miha Šterk 8. dan Sodevci
Č 26. 2.
7.00
Trg da bi dobro izkoristili postni čas
P 27. 2.
17.00
Trg † Ivanka Kavšek 7. dan Močile
S 28.2.
17.00
Rd † Jure Majerle b Grenc
N 1. 3.
10.00
10.30
Trg † Srečko Frice obl.
Čep Za farane in dobrotnike
P 2. 3.
18.00
Pr † Albina Štaudohar n Bolkovi
T 3. 3.
18.00
Čep za birmance in prvoobhajance
S 4. 3.
18.00
Trg † Jurij Šuster
Č 5. 3.
7.00
Trg Za duhovne poklice in misijon
P 6. 3.
18.00
Trg † Peter Kraškovič
S 7. 3.
18.00
Rd za farane in dobrotnike
N 8. 3.
8.30
10.00
S L na čast Mariji za zdravje
Trg † Jože Kuk obl Slovenske Konjice

25. 2. Pepelnica: Strogi post in pričetek postnega časa. Premislimo, kaj bomo ukrenili za svojo rast v veri. Cerkev kristjanu v postnem času ukazuje – toplo priporoča, da na petke ne je mesa, razen , če je vezan na menzo, če je hišni praznik (god, rojstni dan obletnica poroke…), ali pogreb. Strogi post – nič mesa in samo enkrat na dan do sitega na pepelnico in veliki petek.

40 dni brez alkohola: V postnem času pa Slovenska karitas zelo priporoča - apelira, da bi se vzdržali alkohola. Letos so že 4 zvončki, kar pomeni, da akcija poteka že četrto leto. Tisti, ki se držijo lahko občutijo dobre rezultate.

Otroci bodo dobili magnetne nalepke zeleno in vijolično solzo z zvončkom simbolom akcije. Gre za zelo pereč problem, ki ga posredno občuti vsa družba. Žal so tudi zelo redke družine, ki ne bi imele negativnega izkustva z opitostjo. Premnoge pa so na robu obstoja. Vključimo se v to široko akcijo solidarnosti s tistimi, ki bijejo plat zvona. Prav te dni smo v skupnosti soočeni z zahrbtnostjo in trdovratnostjo alkoholne odvisnosti. Naložim o si ta post in ga darujmo za tiste ki jim gre za biti, ali ne biti.

Poziv za določitev 0,5 % dohodnine škofiji Novo mesto Davcna Številka škofije je 88689794. Obrazec lahko dobite pri župniku. Ne gre za povišanje dohodnine, ampak za svobodno dolocitev prejemnika.

V februarju skrbijo za farno cerkev Radenci, v marcu pa Stari trg.