22. 3. – 4. postna nedelja: 2 Krn 36, 14 – 23 / Ps 137 / Ef 2, 4 – 10 / Jn 3, 14 – 21
25. 3. – GOSPODOVO OZNANJENJE: Ezk 7,10 – 14 / Ps 40 / Heb 10, 4 – 10 / Lk 1, 26 - 38
29. 3. - tiha nedelja: Jer 31, 31 – 34 / Ps 51 / Heb 5, 7 – 9 n 12, 20 – 33
5. 4. – cvetna nedelja: Iz 50, 4 – 7 / Ps 22 / Flp 2, 6 – 11 / Mr 14, 1 – 15, 47

22. 3. – 4. postna nedelja – Jezusov pogovor z Nikodemom

Jezus je rekel Nikodemu: »In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje.

Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu.«n 3, 14 – 21).

To je eno najlepših pojasnil, ki nam jih je Jezus dal, namreč, da si Bog resnično ne želi naše nesreče, ampak ravno obratno. Bog je vse naredil, da bi se nihče ne pogubil, ampak bi vsi dosegli večno srečo pri njem. Seveda so za to tudi neki pogoji, ki jih je treba izpolniti.

Prvi pogoj je, sprejeti LUČ, ki je zasijala po učlovečeni božji Besedi Jezusu. Sveto pismo je treba vzeti zares in to v celoti. Potem bomo spoznali, da se pred Bogom ni potrebno skrivati, ker se itak skriti ne moremo. Lahko si samo zatiskamo oči za to očitno resnico, da nas Bog kliče k sebi.

Da gre zelo za res, se žal lahko prepričamo skoraj vsak dan, kako se tema laži bori z lučjo resnice. 'Kolika tema je v Barbarinem rovu'. Vendar resnice ne zadrži niti sto metrski zamašek. Podajmo se torej k pravi luči resnice, priznanja in odpuščanja in se dokončno otresimo temnih ali slepih ideologij.

25. 3. – GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI

V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje. (Lk 1, 26 – 38).

Letos bomo to praznovali v Zagozdacu zvečer, da lahko pridejo tudi šolarji in zaposleni. Gre za prvi dogodek v zvezi z Jezusovim učlovečenjem. Kaže, da je bila Marija pripravljena na srečanje z Božjim slom. Saj je odreagirala povsem drugače od sorodnika Zaharija, ki ni zmogel malo več vere, čeprav je bil veliki duhovnik.

»Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« Ta Marijin stavek je vreden stalnega posnemanja. Kolikokrat se nam zdi, da nas Bog kliče na novo pot pa to tako radi preslišimo. Potem tarnamo, da se v naši veri nič kaj dosti ne dogaja. Za Marijo je bil to ključni dogodek, ki jo je postavil na najvišjo stopnjo človeških otrok - celo nad angele.

Ko sem se sam ukvarjal, 'ali sprejmem Božje povabilo' mi je duhovnik, ki sem ga vprašal za nasvet, zelo jasno odgovoril, da seveda, ker se dotedanja služba ne da primerjati s službo Bogu in ljudem. Tudi mi radi prisluhnimo Božjim ponudbam in jih pogumno sprejmimo. Boste videli, kako se bo Vam življenje v hipu spremenilo in Vam nalilo zvrhano čašo adrenalina.

29. 3. – tiha nedelja – Jezus usmerja k bistvu

Med tistimi, ki so na praznik prišli počastit Boga, je bilo tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz Betsajde v Galileji, in ga prosili: »Gospod, radi bi videli Jezusa.« Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in mu to povedala. Jezus jima je odgovoril: »Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče.«

Med tistimi, ki so na praznik prišli počastit Boga, je bilo tudi nekaj Grkov. Ti so stopili k Filipu, ki je bil iz Betsajde v Galileji, in ga prosili: »Gospod, radi bi videli Jezusa.« Filip je šel in to povedal Andreju. Andrej in Filip pa sta stopila k Jezusu in mu to povedala. Jezus jima je odgovoril: »Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče.«

»Zdaj je moja duša vznemirjena. In kaj naj rečem? Oče, reši me iz te ure? Zavoljo tega sem vendar prišel v to uro. Oče, poveličaj svoje ime!« Tedaj je prišel glas iz nebes: »Poveličal sem ga in ga bom spet poveličal.« Množica, ki je stala zraven in to slišala, je govorila: »Zagrmelo je.« Drugi pa so govorili: »Angel mu je govoril.« Jezus je odgovoril in rekel: »Ta glas ni nastal zaradi mene, ampak zaradi vas. Zdaj je sodba nad tem svetom, zdaj bo vladar tega sveta izgnan ven, in ko bom povzdignjen z zemlje, bom vse pritegnil k sebi.« To pa je rekel, da je označil, kakšne smrti bo umrl. (Jn 12, 20 – 30).

Grki – verniki od drugod so hoteli videti Jezusa. On pa prične pojasnjevati nadaljnji potek svojega poslanstva, ki se je izteklo v strašno trpljenje, sramotno smrt in zmagoslavno vstajenje. Zadnji sestavek sem malo pravokativno zaključil, da nas čaka v življenju po veri veliko adrenalinskih dogodkov. Gornje vrstice to potrjujejo.

Večkrat se kdo ob nas kristjane obregne, da je naša vera preveč mevžasta in tako za stare ženice ter otroke. Taka izjava samo potrjuje, da ta človek ne pozna bistva naše vere, ki je eno samo stalno dogajanje. Vsak dan se podajamo na pot iskanja božje volje in, ko jo spoznamo, se lotimo uresničevanja božje zamisli.

Ljudje radi potujemo pa tudi romamo. Potem pa se utrujeni vračamo in preračunavamo, koliko nas je koštalo. Če nismo doživeli senzacije, verjetno žalujemo zaradi napora in stroška. Če pa doživimo nekaj, kar nas je pretreslo ali prijetno presenetilo, že ob povratku načrtujemo naslednjo 'turo'. Jezus nas vabi prav tu, da bi po vsaki sv. maši, ali branju Svetega pisma, bili navdušeni in se vedno vračali k njemu, ki je Pot, Resnica in Življenje.

Veroučna stran

Vstopili smo v drugi del postnega časa. Lepo bi bilo, če bi ga res resno preživeli in vsak dan skušali kaj konkretnega narediti za svojo rast v veri. Dobro je spremljati dogodke, o katerih nas obveščajo mediji. Zadnje čase se veliko govori o treh stvareh. Na prvem mestu je kriza, potem naši odnosi s sosednjo Hrvaško in naša sprava tre opredelitev, do tisoče in tisoče zamolčanih žrtev.

Kriza nas stiska in sili k bolj preudarnemu trošenju svojih dobrin. V postu se res velja vprašati, kakšen odnos imam do dela, počitka, do nedelje, do obveznosti glede družine, bližnjega države. Kako modro razporejam svoje prihranke, da ne bom po nemarnem padel na breme bližnjih.

Ker smo tik na meji, je še kako pomembno, da imamo s sosedi dobre odnose in o njih pozitivno mnenje. Da nas ne bi zavedli politiki, ki si vedno nekaj hranijo za naslednje volitve.

Glede naše sprave pa je čas, da se otresemo polstoletnega strahu in v srcu stopimo na stran žrtev in trpečih, ki se jim so zgodile tolike krivice. S svojim pozitivnem stališ¬čem, molitvijo in zgledom prispevajmo, da se vendar tudi naša domovina opredeli demokratično in vendar obsodi to grozno genocidno politiko prejšnjega režima. Zaradi strahu v kosteh se tako radi potuhnemo in sprejmemo vsiljeno »resnico«.Dokopati se je treba edine resnice in na podlagi nje živeti novo življenje.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 23. 3.
18.00
Pr † Katarina obl. in Peter Štefanc
T 24. 3.
18.00
Čeplje † Zorica Žugelj r. Butala na dan pogreba Lj.
S 25. 3.
18.00
Zg † rajni Kovačevi in Fricetovi G. Podgora
Č 26. 3.
7.00
Trg † Zorica Žugelj r. Butala Lj. 8. dan smrti
P 27. 3.
18.00
Trg † Ivanka Koprivnik Zreče
S 28. 3.
18.00
Rd † Peter Butala 8. dan
N 29. 3.
10.00
10.30
Trg † Jožef Lukanič in Jožef Konda Paka 3
Za † Marija obl. in Mirče Hrovatin
P 30. 3.
19.00
Pr za farane in dobrotnike
T 31. 3.
19.00
Čep za birmance in prvoobhajance
S 1. 4.
19.00
Pr † rajni iz družine Žagar Predgrad 31
Č 2. 4.
19.00
Trg na čast Svetemu Duhu
P 3. 4.
7.00
Trg za duhovne poklice
S 4. 4.
19.00
Rd † Vida Grenc obl.
N 5. 4.
8.30
10.00
S L † Marija Činkelj
Trg za farane in dobrotnike

29. 3. 0b 15. 00 postni križev pot na Žežlju: To je že ustaljen termin, ki ga z veseljem izkoristite. Seveda so v prvi vrsti povabljeni mladi zlasti birmanci. Letos pa bo gotovo obarvano s pripravo na naš misijon. Mislim, da je pri vsaki hiši prevozno sredstvo, da ne rabimo iskati skupnega prevoznika.

Radijski misijon na radiu Ognjišče: tudi letos toplo priporočamo od tihe do cvetne nedelje. Na prvi petek je spovedovanje ves dan v Črnomlju zato bo maša zjutraj.

Oljčne vejice: Upam, da mi bo uspelo tudi letos pripraviti.

27. 3. 18.00 Seja Ž P S in Ž Karitas: Marsikaj je za nami in še več pred nami. Lepo vabim, da se nas zbere čim več in potem skupno domislimo zadeve za veliki teden, obletnico skupnosti in za birmo. Čim prej bi morali imeti tudi občni zbor naše Karitas. Gotovo vas zanima tudi priprava na gradnjo – predelavo več namenske stavbe.

3. 4. popoldne predavanje o astronomiji in zvečer opazovanje neba na faroškem Vidmu. Zadeva je zanimiva pa tudi koristna in poučna. Molimo za jasno nebo, da bi kaj videli skozi pravi teleskop.

Poziv za določitev 0,5 % dohodnine škofiji Novo mesto Davčna Številka škofije je 88689794. Obrazec lahko dobite pri župniku. Ne gre za povišanje dohodnine, ampak za svobodno določitev prejemnika.

V marcu skrbijo za farno cerkev Stari trg, v aprilu Močile in bloka.