17. 5. – 6. velikonočna nedelj: Apd 10, 25 – 48 / Ps 98 / 1, Jn 4, 7 – 10 / Jn 15, 9 – 17
24. 5. – 7. velikonočna nedelja: Apd 1, 15 – 26 / Ps 103 / 1, Jn 4, 11 – 16 / Lk 17, 11b – 19
31. 5. – BINKOŠTI: Apd 2, 1 – 11 / Ps 104 / Gal 5, 16 – 25 / Jn 15, 26 – 27; 16, 12 – 15

17. 5. – 6. velikonočna nedelja – dan po birmi

Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni! Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenujem vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kaj dela njegov gospodar; vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem imenu. To vam naročam, da se ljubite med seboj«. (Jn 15, 9 – 17).

Za današnjo nedeljo – dan po birmi bi težko našli lepši odlomek iz Svetega pisma, kot je ravno prebrani. Jezus nagovarja apostole in po njih prav vsakega izmed nas. Če se osredotočimo na naše birmance in vse, ki smo z njimi povezani, nam odlomek zazveni v vsej svoji toplini in globini.

On nas je izvolil in potrdil v Svetem Duhu in želi, da ostanemo vedno povezani z njim in med seboj. V svoji ljubezni gre tako daleč, da sestopi s svojega božanskega prestola in nas imenuje – naredi za svoje prijatelje. Nič noče pridržati zase, ampak nam se ves podari v eni sami želji, da ga bi tudi mi vzljubili in obrodili bogate duhovne ter praktične sadove.

Botri so se gotovo potrudili in birmance primerno obdarili ter tudi drugače zapisali v svoje srce. Kljub temu bo vse šlo kmalu v zgodovino. Jezus pa zase želi, da bi bili vedno trdno povezani z njim. Sprejmite in obdržite to božansko ponudbo.

21. 5. – VNEBOHOD – zadnja navodila

Rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu! Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Tiste pa, ki bodo sprejeli vero, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali demone, govorili nove jezike, z rokami dvigali kače, in če bodo kaj strupenega izpili, jim ne bo škodovalo. Na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.« Potem ko je Gospod Jezus govoril z njimi, je bil vzet v nebo in je sédel na Božjo desnico. Oni pa so šli in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala. (Mr 16, 15 – 20).

Marko zelo na kratko omeni Jezusov vnebohod. Na prvem mestu so navodila in postavitev v službo oznanjevalcev. Tukaj je obljuba za tiste, ki bodo verovali. Tudi novokrščeni bodo deležni vseh privilegijev, kakor oznanjujoči. Ko je človek krščen in uveden v krščanstvo ima zagotovljene vse privilegije, če jih le hoče uporabiti. Da pa se marsikomu zdi njegovo krščanstvo monotono, ali celo mrtvo, ni krivda pri Bogu, ali na Cerkvi, temveč pri njem samem, ker je versko mlačen.

Naročila apostolom, veljajo za nas pa tudi ravno kar birmane in obhajane. Vsi moramo stopiti v službo oznanjevalcev. Seveda bomo to počeli na sebi lasten način in v svojem področju.

24. 5. – 7. velikonočna nedelja

Nisem več na svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogubil, razen sina pogubljenja, da se izpolni Pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli moje veselje v sebi dopolnjeno. Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. (Jn 17, 11 – 19).

Nadaljujem z mislijo od vnebohoda. Jezus nas pošilja v naše okolje in želi, da mu prinesemo svež Evangelij. To ni lahka niti enostavna naloga, ker so ljudje zelo podobni Atencem v Pavlovem času. Ko jim je namreč omenil večno življenje, so mu pomilovalno rekli, da bi ga o tem raje poslušali kdaj drugič. Zato je Jezus pri zadnji večerji molil svojo veliko duhovniško molitev, katere odlomek je pred nami. To je samo dokaz, da je Jezus vedno s svojimi oznanjevalci. Seveda pa moramo tudi sami nekaj postoriti. Najbolje je, da se vsak dan pridružimo njegovi molitvi, kjer bomo dobili moč in način, kako naj opravimo svoje krščansko poslanstvo. Še bolj gotovo nam pomaga redno obhajilo in drugi zakramenti.

Veroučna stran: dan po spraševanju pred birmo.

Vsi navzoči smo si lahko oddahnili. Generalni vikar naše škofije prelat msgr. Božidar Metelko se je res potrudil in otrokom prijazno omogočil, da so nekaj pokazali, kar so zbrali v letih svojega odraščanja. Moram reči, da so me prijetno presenetili in se lepo odrezali. Jaz pač ne vem drugače govoriti o Bogu, veri in življenju, ko odraslim ljudem. Verouk ni prisilno 'guljenje' nekih obrazcev in pravil, ampak veselo oznanilo o našem odrešenju. Čeprav se je večkrat zdelo, da bo vse skupaj klavrno končalo, se je vendar pokazalo, da se je nekaj le prijelo.

Še zdaleč si sebično ne štejem nekih velikih zaslug, ampak se iz srca zahvaljujem najprej Vam dragi starši, ki ste svoje otroke ob spočetju vzljubili in jim zaželeli srečno življenje. Potem so tu krstni botri, dalje birmanski botri, ki ste prevzeli odgovornost sedaj ob vstopu v puberteto. Ravno tako hvala vsem sorodnikom, hišnim prijateljem… Prav posebno vlogo pri vzgoji in odraščanju ima šola in odgovorni učitelji – učiteljice. Tu gre še prav posebej hvala gospe Mariji, ki je skozi vse leto skoraj redno hodila k verouku in s svojo resno navzočnostjo pomagala narediti red ter s tem omogočila, da smo lahko v miru spoznavali tako pomembno snov o bistvenih zadevah našega bivanja na zemlji in vprašanj po telesni smrti. Ker smo na področju vere in milosti, se iskreno zahvalim vsem molivkam in molivcem, zlasti iz Predgrada, ki sem Vas tolikokrat rotil, da bi molile za nas in ta naš pičel a tako dragocen naraščaj.

Med devet dnevnico so nam vodile petje pevke zbora 'polanski odmev'. Prisrčna hvala za to prijetno žrtvico, ki Vam je bila upam v veliko veselje. Moram Vam položiti na dušo, da se čim večkrat pridružite našemu cerkvenemu zboru, ki mu je vedno dobrodošel vsak ubran glas.

Hvala Bogu in vsakemu, ki je karkoli k temu doprinesel!

Ko to pišem 14. 5. je pred nami še najvažnejši dan. To je praznični dan podelitve zakramenta. Trdno upam, da nam bo tudi ta dan dobri Bog podelil neslutene milosti in presenetil prav vsakega vernika, ki je odprt za njegove pobude ter izzive. Pustimo se presenetiti. Zato si čim večkrat prikličimo vsaj v spomin himno Svetemu Duhu: »S skupno pesmijo prosimo in zaupno vsi molimo. Pridi pridi Sveti Duh!«

Kaj pa prvo sveto obhajilo? Seveda bo in sicer 7. junija ob 10.00

Sedaj se bomo zavzeli prav za naše mlade nadebudneže in jim omogočili, da bi čim bolj spoznali sam dogodek in kako se moramo nanj lepo z mladostno ljubeznijo pripraviti. Seveda je treba prej opraviti dobro prvo spoved… Na vse se bomo pripravili z tri dnevnico, ki jo bomo pričeli zopet v Zagozdacu pri naši Mariji v četrtek 4. junija, 5. 6. v Trgu in 6. 6. v Radencih. Te sv. maše bodo tudi ob 19.00, da bo za dečico lažje. Tudi za njih stanovitno molimo. Starši potrudite se, da bodo vsako nedeljo pri maši pri nas, da se uglasimo. Radi se doma pogovarjajte o svojem prvem obhajilo o spovedi in svetnikih… Otroci so sicer nedolžni, vendar jih prav vse zanima in niso krivi, če jim ne ponudimo tudi duhovnih novic. Poskusite jih naučiti tudi kakšno pesmico, zlasti »Pridi ljubi Jezus!«

Spored sv. maš in bogoslužja

P 18. 5.
20.00
Pr † Pavel Majerle Kukin
T 19. 5.
20.00
Čeplje † Katarina Pezdirc obl Kralji
S 20. 5.
20.00
Pr † Stanislava Šmalcelj 30. dan
Č 21. 5.
20.00
VNEBOHOD Trg † Ivanka Samec Sodevci
P 22. 5.
20.00
Trg †Ivan Štajdohar 30. dan
S 23. 5.
20.00
Rd za farane in dobrotnike
N 24.5.
10.00
11.30
Trg † Marija Jagodič in Marija Prebilič
Čeplje † Vlado Mavrin obl.
P 25. 5.
20.00
Pr † stari starši Štaudohar obl. Jelenja vas 2
T 26. 5.
20.00
Čep za duše v vicah
S 27. 5.
20.00
Pr † Peter , Katarina in Mimica Koprivec obl. n Karlo
Č 28. 5.
7.00
Trg za duhovne poklice in misijon
P 29. 5.
20.00
Trg † starši Kavšek ter Milan in Ivanka Perko
S 30. 5.
20.00
Rd †Katarina Lindič in Boško Kranjec obl.
N 31. 5.
8.30
10.00
S L † Starši Škof
Trg za farane in dobrotnike

Večerne sv. maše bodo od 18. 5. ob 20.00.

Obvestila: 6.6. ob 11.00 Spravna maša v Rogu: letos bo sv. maša v soboto. Tako, da bomo mogli tudi župniki z vami. Če kdo hoče iti z menoj naj se prijavi čim prej.

7. 6. ob 10.00 Prvo sveto obhajilo: za birmo je to gotovo 2. največji pastoralni dogodek v naši župniji. V imenu prvoobhajancev vabim, da se slovesnosti udeležite v čim večjem številu.

Šmarnice 2009 o Janezu Mariji Vianeyu. Zaradi devet dnevnice in birme, smo šmarnice nekako pustili ob strani. Sedaj se res še zavzemimo tudi, da damo primerno čast Mariji in se pripravljamo na slovenski evharistični kongres, ki bo verjetno na god sv. Antona Padovanca 13. 6. 2010 v Celju. J M Vianey je izjemen svetnik. Iz povsem razpuščene kaplanije Ars v vzhodni Franciji je nastala urejena majhna župnija, ki je v 1. polovici 19. stoletja pritegovala vso Francijo in širše.
Župnik se je imel za najbolj nerodnega in nesposobnega pa se je vsak dan in pa tudi sredi noči vrgel na kolena pred tabernakljem ter ure in ure molil za spreobrnjenje svojih vernikov. No kmalu je moral ure in ure presedeti v spovednici. Na sebe ni dal nič. Za cerkev, ki jo je povečal in opremil pa ni bilo nič predrago.
Tudi naši domovini in župniji je potrebna temeljita duhovna obnova. To prenovo bomo pričeli z dekanijskem misijonom v jeseni in evharističnim kongresom. Če se ne morete udeležiti šmarnic v cerkvi, jih lahko opravite doma ali ob vaški kapelici. Tudi na radiu Ognjišče jih preberejo zjutraj in zvečer

V maju skrbi za cvetje v farni cerkvi Deskova vas.