31. 5. – BINKOŠTI: Apd 2, 1 – 11 / Ps 104 / Gal 5, 16 – 25 / Jn 15, 26 – 27; 16, 12 – 15
7. 6. – SVETA TROJICA: 5Mz 4, 32 – 40 / Ps 33 / Rim 8, 14 - 17 / Mt 28, 16 – 20
11. 6. – TELOVO: 2 Mz 24, 3 – 8 / Ps 116 / Heb 9, 11 – 15 / Mr 14, 12 – 26
14. 6. – 11. navadna nedelja: Ezk 17, 22 – 24 / Ps 92 / 2 Kor 5, 6 – 10 / Mr 4, 26 – 34

31. 5. – 6. BINKOŠTI – PRIHOD SVETEGA DUHA

Ko pa pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni; in tudi vi pričujete, ker ste od začetka z menoj. (Jn 15, 26 – 27). Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 16, 12 . 15)

Obhajamo slovesni praznik prihoda na svet Svetega Duha – tretje božje osebe. Že med pripravo in samo birmo smo črpali duhovno snov iz bogastva tega praznika. Na sam praznik pa seveda zajamemo iz njegove globine čim več bistvenega. Jezus je ob koncu svojega bivanja med nami – zlasti med apostoli jasno povedal, da odhaja, kar je navzoče potrlo. On pa je dejal, da je pač tako najbolje. Sveti Duh nam bo pojasnil – pojasnjeval vse tisto, kar je za nas potrebno v zvezi z našim odrešenjem in srečnim življenjem.

Praznik 50 dni po veliki noči nas vabi, da od zanosnega praznovanja zmage življenja nad smrtjo Boga nad silami pekla normalno živimo kot osveščeni kristjani.

Kaj to pomeni?
To pomeni predvsem, da smo pozorni na dogajanje okoli sebe in se vse presojamo pod vidikom naše vere in našega končnega cilja. Sveti Duh nam pomaga razumeti dogodke z njihovimi daljnosežnimi učinki. Torej se danes toplo priporočimo Svetemu Duhu in mu tudi obnovimo tisto prvotno naklonjenost ter poslušnost, kot smo jo izražali ob svojih binkoštih ob birmi, ki se je več že skoraj niti ne spominjamo. Prav ob prazniku pa pogledujemo nazaj in seveda naprej.

7. 6. – SVETA TROJICA

Enajst učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28, 16 – 20)

Skozi Cerkveno leto so razporejeni prazniki, ki se predvsem nanašajo na Jezusa, Marijo in svetnike, ki so povezani z njihovim delovanjem, ali življenjem. Praznik Svete Trojice pa nas opozarja, da je vendarle Bog EDEN v treh osebah.

Sveta trojica je seveda božja poenostavitev za naše lažje razumevanje. Jezus je zlasti apostolom večkrat naravnost pojasnim, da sta on in Oče eno. Sveti Duh pa izhaja iz Očeta in Sina. Normalno da gre za nedoumljivo skrivnost, kar pa za vernike ni tako zelo problematično. Saj ravno zaradi tega smo verniki, da kljub nam za zdaj ne razložljivi skrivnosti verjamemo Jezusovim oziroma Božjim obljubam. To pa nas vodi, da v vsej ponižnosti srca in duha častimo presveto Trojico Očeta in Sina in Svetega Duha kot enega in edinega Boga, ki je, ki je bil in vekomaj bo. Amen.

11. 6. SVETO REŠNJE TELO IN KRI

Prvi dan nekvašenega kruha, ko so žrtvovali pashalno jagnje, so mu rekli njegovi učenci: »Kam hočeš, da gremo in ti pripravimo, da boš jedel pashalno jagnje?« Tedaj je poslal dva izmed učencev in jima rekel: »Pojdita v mesto in naproti vama bo prišel moški, ki bo nosil vrč vode. Pojdita za njim in tam, kjer bo vstopil, recita hišnemu gospodarju: ›Učitelj pravi: Kje je moj prostor, kjer bi jedel pashalno jagnje s svojimi učenci?‹ In pokazal vama bo v nadstropju veliko jedilnico, pripravljeno in urejeno; tam nam pripravita.« Učenca sta odšla. Prišla sta v mesto in našla, kakor jima je povedal, in sta pripravila pashalno jagnje.
Medtem ko so jedli, je vzel kruh, blagoslovil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: »Vzemite, to je moje telo.« Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: »To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge. Resnično, povem vam: Ne bom več pil od sadu vinske trte do tistega dne, ko bom pil novega v Božjem kraljestvu.« In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. (MR 14, 12 – 16 . 22 – 26).

V letu priprave na slovenski evharistični kongres je današnji praznik še kako pomemben. Sv. maša in sv. obhajilo jemljemo nekako zelo samo po sebi umevno. Po eni strani je pogostno obhajilo nekaj zelo lepega in zlasti koristnega. Po drugi strani pa je nevarnost, da se pričnemo obnašati preveč po domače. Biti zn Jezusom iskren prijatelj ni nič narobe, vendar pa je on Bog in naš edini Odrešenik, ki ga smo dolžni temu primerno spoštovati ni mu biti do skrajne mere hvaležni.

Kako se potem naj vedemo?
Pristno in enostavno.

Res je Jezus in Bog in Odrešenik. Res pa je tudi naj boljši in najzvestejši prijatelj, ki je šel do konca. Takrat na cvetno nedeljo je na oljski gori sprejel Očetovo voljo in uresničil njegovo željo. Natančno je vedel, kaj ga čaka pa je kljub kruti resnici slovesno šel v Jeruzalem. Potem je obhajal zadnjo večerjo s svojimi apostoli. Tu jim je umil celo noge. Nato jim je izročil obhajanje svete evharistije. Vendar to ni ostal samo neki simbolni spomin, ampak vsakdanja jed in pijača za večno življenje. Gre za največji dar človeštvu. Vse religije sveta so se ukvarjale in se še ukvarjajo z najtežjim vprašanjem: kako preživeti smrt in biti še naprej srečen? Nikomur na svetu to enostavno ni uspelo. Edino nam kristjanom je to zagonetko dejavno pojasnil in hkrati tudi učinkovito opravil ter nam zapustil naš Odrešenik Jezus Kristus. Edino mi imamo zagotovilo: »Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje«….

Zgodilo se je pri zadnji večerji. Takoj pa je bila cena našega življenja odplačana z trpljenjem in smrtjo ter z vstajenjem našega Odrešenika. Zmaga in zasluga je veliko stala, vendar je doseženo nedoumljivega pomena. Vse se zdi kot neko nakladanje, ker pač skušam povedati ne dopovedljivo. Gre za našo odrešenjsko dramo s presrečnim koncem. Jezus je vstal, šel v nebesa in nas tam čaka. Hkrati je ostal z nami v Svetem Rešnjem Telesu in Krvi. Tu ga lahko častimo, prejemamo in se skupaj z njim podarjamo očetu ter bližnjemu za še več milosti ostalemu človeštvu.

Veroučna stran: Telovska procesija

Zgoraj omenjene skrivnosti si je Cerkev prizadevala čim bolj približati vernikom, da bi izkoristili njene skrivnosti. Sveta maša in obhajilo je predvsem naša hrana za dušo in zdravilo zoper umiranje. Hkrati pa je presveto Rešnje Telo tudi naj večja svetinja, kar jo premore človeštvo za blagoslavljanje oseb in predmetov. Že z molitvijo kličemo božji blagoslov. Duhovniki blagoslavljamo vodo in z njo ob blagoslovu kropimo ljudi in stvari. Blagoslavljamo tudi ostale predmete. Posvečena hostija pa je Bog sam zato je blagoslov z najsvetejšim najvišji v rangu blagoslovov. V slovesni telovski procesiji ponesemo Rešnje Telo ven in z njim blagoslavljamo svoj kraj, ljudi in njihove dragocenosti koristne za normalno življenje. Hkrati pa prosimo, naj se nas izognejo vse nesreče, ki nam grozijo.

Iz teh razlogov bi se procesije morali udeležiti prav vsi verniki, ki so kolikor toliko sposobni. Prav gotovo pa so tu na prvem mestu delavci, šolarji , še posebej birmanci ter prvoobhajanci. Dalje so nepogrešljivi gasilci, člani drugih društev in stanov. Skratka vse, kar si na pošten način želi normalnega preživetja ter načrtuje lepšo prihodnost.

Končno so se pričela dela tudi na našem dvorišču.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 1. 6.
20.00
Pr v dober namen n. Pr.
T 2. 6.
20.00
Čeplje Materi božji v zahvalo
S 3. 6.
20.00
Drugje v zahvalo za duhovništvo
Č 4. 6.
19.00
Zg na čast Mariji, Pom. za zdravje in pomoč v težavah
P 5. 6.
19.00
Trg † Dušan obl. in družini Šikonja ter Brinc
S 6. 6.
18.00
Rd † Marija obl. in Jože Mihelič D. Radenci
N 7. 6.
1. obhajilo
10.00
11. 30
Trg † Angela in Alojzij Koce obl.
Čeplje za farane in dobrotnike
P 8. 6.
20.00
Pr † starši in brat Šmalcelj Predgrad 27
T 9. 6.
20.00
Trg † Zora Butala Žugelj n prijateljica Cilka
S 10. 6.
20.00
Pr † Marija Kraškovič obl. Dol
Č 11. 6.
17.00
Telovo zapovedan praznik Trg za farane in dobrotnike
P 12. 6.
20.00
Trg † starši Ivan in Marica Šutej obl. Plemenitaš
S 13. 6.
10.00
20.00
Anton žegnanje † Jože Pavlakovič 7. obl
Rd † Ana Štangelj obl.
N 14. 6.
PROCESIJA
8.30
10.00
S L † Anton Makše obl.
Trg Katica Fugina umrla v Z D A n sestra

28. 6. ob 19.00 Zagozdac, pričetek tri dnevnice: Dragi starši resnično Vas oba prosim, da se te tri dnevnice zagotovo udeležite. Potrudite se in otroka te štiri dni resnično skupaj spremljate k sv. maši in pri njej aktivno sodelujete. Zelo žalostno bi bilo, če se na dan sv. obhajila tudi oče in mama ne bi udeležila sv. obhajila. Torej v toku tri dnevnice opravite dobro spoved in potem z novo svežino živimo našo krščansko vero. Ne dovolite si, da bi Vas tu ovirala kakšna druga dejavnost. Po vsaki sv. maši bo še prilika za posvet. Upam, da se boste zmenili za snemanje in fotografiranje.

Prvo sveto obhajilo: 7. 6. ob 10.00: Kot po navadi se zberemo v župnišču ob 9. 45, da se dogovorimo še zadnje stvari, pripnemo šopke in vzamemo sveče ter ob 10.00 slovesno vstopimo k sveti daritvi in prejemu najodličnejšega zakramenta.

6. 6. ob 11.00 Maša v Kočevskem Rogu: Končno so škofje dosegli, da je ta letna maša v soboto pa se je bomo lahko udeležili tudi župniki. V kombiju imam 8 prostorov, kdo se prej prijavi, ima več možnosti iti z menoj.

11. 6. SVETO REŠNJE TELO IN KRI zapovedan praznik: Ker je na ta praznik vsak kristjan dolžan biti pri maši, bo sv. maša ob 17. 00, da se je lahko udeležijo šolarji in zaposleni. Po nekod imajo ta dan tudi procesijo. Pri nas bo nedeljo 14. 6.

13. 6. Antonovo Žegnanje ob 10.00: Nedelje so vedno zasedene, da se skuša čim več slovesnosti opraviti med tednom zlasti, če je praznik na soboto. Tako bomo letos opravili glavno žegnanje na god sv. Antona Padovanskega ob 10.00 vabljeni.

V juniju skrbi za cvetje v farni cerkvi Paka in Kovača vas