20. 9. – 25. navadna nedelja: Mdr 2, 12. 17 – 20 / Ps 54 / Jak 3, 16 – 4, 3 / Mr 9, 30 – 37
27. 9. – 27. navadna nedelja – katehetska: 4 Mz 11,25-29/Ps 19/ Jak 5,1-6 / Mr 9, 38-48
4. 10. – 27. navadna nedelja 1 Mz 2, 18 – 24 / Ps 128 / Heb 2, 9 – 11 / Mr 10, 2 – 16

20.9. – 25. navadna nedelja – kdo je največji

Šli so od tam in prepotovali Galilejo, vendar ni želel, da bi kdo to izvedel. Učil je namreč svoje učence in jim govoril: »Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal.«
Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se menili med potjo?« Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je največji. Tedaj je sédel, poklical dvanajstere in jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga objel in jim rekel: »Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal.« (Mr 9, 30 – 37).

Jezus ponovno napove svoje trpljenje in smrt. Apostoli pa ostanejo gluhi. Še več, med seboj razpravljajo o tem, kdo je med njimi največji. Tako so ga dvakrat polomili. Namesto, da bi se med seboj resno pogovorili in ga vprašali za pojasnilo, so razpravljali o zelo kočljivi temi - oblasti. Kdo si ne želi biti prvi?

Jezus jih razoroži z vprašanjem, kaj so se menili med potjo. Kljub temo, da ne dobi odgovora, ve. Zato sede in prične lekcijo o »največjem«. V Cerkvi je tisti največji, ki se najbolj poniža in je pripravljen služiti v »nepomembni zadevi«. Ponižnost naredi človeka velikega. Seveda se nam to v liberalnem kapitalizmu, ko so človekove pravice na najvišji stopnji malo čudno sliši. Vendar pa nas ravno zadnje razprave o pokojninah, bolniških… usmerjajo v ponižen razmislek, da se vrtoglava gospodarska rast in vsemogoče ugodnosti prej ali slej ustavijo. Potem pa ob trenutku streznitve opazimo realno stanje, ki je po večini dokaj oziroma zelo bedno in kliče na pomoč.

Jezus polaga na srce učencem in nam, da uberemo drugo pot, ki za ta svet sicer ni tako mikavna, je pa gotovo najzanesljivejša. Cerkev je doživela že veliko viharjev pa še vedno trdno stoji na Petru – Skali, ki je vzdržala vse viharje tega sveta. Vstopna koda je ponižno služenje v ljubezni človeku v stiski.

27. 9. – 26. navadna nedelja – kdo lahko pomaga?

Janez mu je rekel: »Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal demone, in smo mu branili, ker ni hodil za nami.« Jezus pa je rekel: »Ne branite mu! Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj grdo govoriti o meni. Kdor ni proti nam, je za nas. Kdor vam da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi – resnično, povem vam –, zagotovo ne bo izgubil svojega plačila.« »Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje. Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogenj.
Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni! Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v peklensko dolino, kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne. Mr 9, 38 – 43.47 – 48).

Zopet zanimiva tema prav za misijonski razmislek. Le kdo nam lahko pomaga?

V različnih zadevah marsikdo.

Ker pa je ravno katehetska nedelja, se lotimo teme verske vzgoje naših otrok.

Prvi vzgojitelji so seveda starši in stari starši ter botri pa žlahta, pa soseska. Potem je tu katehet, v našem primeru župnik poljanski. Zelo velikega pomena je šola. Žal v naši državi ne pustijo verouku v šolske prostore. Kljub temu pa učitelji lahko veliko pripomorejo pri oblikovanju otrokove osebnosti, kar pomaga pri rasti v veri. Skratka Vsak lahko na svojem področju kaj pripomore do življenjskega uspeha.

Ravno tako je zelo pomembno, da se zamislimo nad tem, kar nam lahko škodi. Jezus našteje kar nekaj zelo vitalnih udov, ki jih je bolje odsekati, kot, da te pripeljejo v večni ogenj. Izdreti si oko, ali odsekati nogo na živo ni tako preprosto in vendar Jezus to odločno svetuje narediti, ker je to neprimerno lažje, kot vso večnost preždeti v peklu. Tudi glede pohujšanja Jezus ugotavlja nekaj podobnega. Torej se moramo starši in vzgojitelji še kako potruditi, da se otroci ne podvržejo negativnim vplivom, čeprav je zelo težko otroka obvarovati negativnih vplivov okolja. Naša prva naloga je, da te vplive čim bolj nevtraliziramo z zavestnimi in sistematičnimi pozitivnimi vzpodbudami. To bomo lažje dosegli, če se z otrokom pogovarjamo o vsem čim bolj pozitivno in se izogibamo raznih splošnih negativnih ocen in pogovorih glede vere, Cerkve in zlasti glede župnika.

Skratka bodimo čim bolj preprosti, naravni in pošteni do okolja, Cerkve, župnika in vernikov na sploh.

Najmanj kaj je treba narediti je redna vsakodnevna molitev in skupna nedeljska sv. maša. Ko nam bo to uspelo realizirati, se bo tudi drugo prej ali slej uredilo.

»LE ENO JE POTREBNO!« - MISIJONSKA STRAN

Eden teden misijona je že za nami. »Koliko smo uspeli?« Bog ve!

Počasi se bomo navadili, da je treba vsak dan kaj postoriti.

V prvi vrsti redno molimo za uspeh misijona in za svoje ter spreobrnjenje svojih bližnjih. Ravno tako skupno molimo za spreobrnjenje težkih grešnikov, versko hladnih in za obrat v javnem mnenju. Da ne bomo tako lahko nasedali na razne floskule, ki nam grenijo srce, in težijo duha.

Imamo pa tudi nekaj zelo konkretnih zadev.

  • Ena takih je zbiranje denarja za misijonski avto. Vsako leto darujemo na Krištofovo nedeljo v sklad MIVA. Za časa misijona smo si zadali obvezo, da prav mi Belokranjci zberemo za en avto našemu misijonarju. V ta namen bomo imeli priložnostni plakat. Vsaka župnija bo barvala svojega. Ravno tako vsaka veroučna skupina. Za župnijski plakat je eno polje vredno 10 €, pri verouku pa eno polje 1 € zato je plakat za učilnico manjši.
  • V letu evharistije – priprave na evharistični kongres pa barvamo cvetove za duhovni šopek. Tu zbiramo rožne vence, žrtvice, dobra dela… Ko izmolim določeno število rožnih vencev pobarvam en cvet. Vse je v spodbudo, da bi čim bolj redno molili z določenimi nameni. V tem primeru za čim boljšo pripravo in izvedbo evharističnega kongresa.
  • Kaj vse bi se še dalo narediti? Recimo, da bi zbirali opeke za streho našega večnamenskega doma. '0,5 € za eno opeko'

Kako je z našo gradnjo?

Lahko rečemo, da je v polnem razmahu in trdno upamo, da bomo tudi streho kmalu dodelali ter pokrili z novo kritino. Prvotna opeka 'stara Kikinda' se po 72 letih v rokah kar kruši. To pomeni, da imamo veliko dela in moram reči, da so fantje pridni ter lepo natančni ter vztrajni. Upam, da bodo tesarji kmalu prevzeli pobudo, mi pa se bomo 'prekvalificirali iz zidarjev v tesarske pomočnike.

Seveda se župnik tudi trudi s svoje mizarske strani, po drugi strani pa ga skrbi tudi finančna plat, saj bo samo kritina stala cca 10.000€. Tudi tesarji ne bodo čisto zastonj. Kriza pa še zdaleč ni odjenjala.

V jeseni se je pobirala bera. Še nihče je ni preklical, razen, da se je spremenila v denarno obliko. Za vsak € sem vedno hvaležen. Nisem pa nikoli kaj dosti opominjal, da je to dolžnost vsakega vernika, ki ima svoje osebne dohodke. Bera je dvojna. Eno je prispevek za vzdrževanje naših cerkva in delovanje župnije, drugo pa za vzdrževanje župnika. Sedaj je pravi čas, da bi vsak nekaj prispeval, šlo pa bo prav za kritje stroškov te velike gradnje, ki je zelo potrebna, kar se bo upam kmalu lahko pokazalo.

V župniji kar nekaj starih dolžnikov. Ravno tako je tud dosti lastnikov grobov, ki že leta nimajo poravnane najemnine. Čas je, da stvari uredimo. To je misijonska nuja!

Skratka imamo polne roke dela in Bogu smo hvaležni za lepo vreme, da ga nekako zmagujemo. Želimo si, da bi ga opravili kvalitetno in račune sproti poravnali. Zato Vas vse vabimo k aktivnemu sodelovanju.

Molitvena skupina: V času misijona moramo poglobiti molitve. Zato Vas vabim k sv. maši ob petkih. Po maši bomo pred Najsvetejšim zmolili Angel Gospodov, 7 očenašev, kaj zapeli in še kaj. Ravno tako ste povabljeni k molitvi po vaseh, ali domovih. Od zadnjega misijona je še nekaj križev, sveče pa bomo še nabavili, ki jih postavite na mizo ali polico in počasi pričnite. Brez redne molitve ne bo pravega uspeha.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 21. 9.
19.00
Pr † Marjeta obl. in Jurij Majerle Kukini
T 22. 9.
16.00
Čep † Zlata Skledar 1. obl.
S 23. 9.
19.00
Pr † Stanislava Šmalcelj n. Robert Bartol
Č 24. 9.
19.00
Anton bl. A.M.S † Katarina 30. obl. in rajni Kastelic
P 25. 9.
19.00
Trg † Jurij obl. in Julijana Mihelič; Anica in Marko Šterbenc
S 26. 9.
17.00
19.00
Zg †Peter obl. in družina Šajnič
Rd † Štefanija Štangelj in Katarina Grenc
N 27. 9.
8.30
10.00
Čep za farane in dobrotnike
Trg † Anica Majerle 5. obl Predgrad
P 28 . 9.
19.00
Pr † Starši Majerle in Pavel Smuk
T 29. 9.
19.00
Čeplje
S 30. 9.
19.00
Trg † Zora Butala
Č 1. 10.
18.00
Jakovini v zahvalo za milost duhovnega poklica
P 2. 10.
19.00
Trg † Pepca Bevc
S 3. 10.
19.00
Rd za farane in dobrotnike
N 4. 10.
8.30
10.00
S L † starši Škof
Trg † starši Marinčič obl. Sodevci 12

12. 9. ob 9.00 uri - Tri fare škofijski molitveni dan za duhovne poklice in pričetek misijona: zelo lepo je bilo in upajmo koristno. Misijon traja in prav je, da ga sprejmemo v vsej ponižnosti in resnosti. To je izreden čas milosti, ki ga ne gre zamuditi.

11. 9. ob 19.00 seja ŽPS in ŽK: Na seji smo se malo seznanili z tekočimi zadevami in si zaželeli, da bi se v jeseni marsikaj še postorilo na materialnem, še več pa na duhovnem področju.

27. 9. katehetska nedelja: vsi šolarji in starši ter botri imajo osrednjo misijonsko sv. mašo v Starem trgu ob 10.00. Med sv. mašo bo blagoslov torb in šolskih potrebščin. Po sv. maši pa je skupni sestanek za vse naštete. Lepo prosim, da vzamete to zelo resno in pridete. V septembru je poudarek misijona prav na vzgoji družin posebej staršev in otrok.

Verouk bo od ponedeljka 21. 9. začasni urnik, ki naj bi ostal:

1. razred sreda 7.45 - 8.15
2., 3. in 4. razred ponedeljek 7.30 – 8.15
5., 6., 7. in 8. razred ponedeljek ponedeljek 7 ura, ko odpade pa petek 7 ura

Lepo prosim, da skušate to upoštevati in si izbirne vsebine uskladite tako, da se ne bo prekrivalo z to edino uro, ki je namenjena veri in celostni vzgoji. Glede učbenikov se bomo domenili na skupnem sestanku.

V septembru skrbijo za cvetje v farni cerkvi Zagozdac in Podgori v oktobru pa Sodevci. Zlasti za 17. in 18. 10. ko bo srečanje Tav.