1. 11. – VSI SVETI: Raz 7,2 - 4.9 - 14 / Ps 24 / 1 Jn 3, 1 – 3 / Mt 5, 1 – 12a
8.11. - 32. navadna – zahvalna ned.: 1Kr 17, 10–16 / Ps 146 / Heb 9, 24–28 / Mr 12, 38-34
15. 11. – 33. navadna nedelja Dan 12, 1 – 3 / Ps 16 / Heb 10, 11 – 14 / Mr 13, 24 – 32

1. 11. VSI SVETI

Ko je zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil:
»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.« (Mt 5, 1 – 12a).

Na slovesni zapovedani praznik VSEH SVETNIKOV nam Cerkev ponuja v premislek eno najlepših besedil v Svetem pismu. To je zaobjet ključ za razumevanje njegovega nauka in sploh princip delovanja božjega kraljestva med nami. Lahko bi rekli to je Jezusov predvolilni program. On se enostavno obrne na tiste, ki že tvorijo božje kraljestvo.

Zaradi nadutežev, prevarantov in tiranov, ki so običajno zelo glasni, so pre¬prosti in dobri ljudje tako rekoč ne opazni. Prav na take se Jezus obrne ter jim sporoči, da računa na njih; – tudi na nas?

Dragi moji verniki! V svetem misijonskem času se tudi Vaš župnik obrača na Vas z isto vsebino. Blagor Vam vsem, ki se po svojih najboljših močeh trudite živeti ta Jezusov izziv – ta program! Ne dajte se zapeljati z trenutno stisko, da bi prezrli, ali celo pozabili naš končni cilj, ki je v nebesih. Tam bomo odrešenih prav vseh skrbi ter nevarnosti…

Le eno je potrebno!

8. 11. – ZAHVALNA NEDELJA

Med svojim poučevanjem jim je govoril: »Varujte se pismoukov, ki si želijo hoditi okrog v dolgih oblačilih in si želijo pozdravov ljudi na trgih, prvih sedežev v shod¬nicah in častnih mest na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in na videz opravljajo dol¬ge molitve; ti bodo strože obsojeni.« Sedèl je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi neka ubo¬ga vdova in je vrgla dva novčiča, to je en kvadrant. Tedaj je poklical k sebi svoje učence in jim rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.« (Mr 12, 38 – 44).

Zahvalna nedelja nas usmerja k hvaležnosti. Ob branju drugega dela Evangelija mi je prišlo na misel, kako sta že prva otroka, Abel in Kajn darovala Bogu v zahvalo. Žal z Kajnovo daritvijo Bog ni bil zadovoljen…

Abel je daroval ovčko, Kajn pa žito. Kajnu je šlo nekaj narobe, ker Bog ni daritve sprejel. Skušajmo se tudi mi res iskreno in konkretno zahvaljevati. Res nam ne gre ne vem kako v redu. Kljub temu pa smo lahko še kako zadovoljni ter hvaležni, če samo malo pogledamo okrog sebe. Kolika stiska je drugod po svetu. Podkrepimo našo zahvalo tudi z konkretnimi darovi za misijonski avto, za našo gradnjo pa tudi za preživetje še revnejših od nas. Ni tako pomemben znesek, ki ga zmoremo. Pomem¬bno je srce, kako je razpoloženo, ali darujemo kot tlako, ali kot resnično zahvalo.

Kaj pa v župniji?

»LE ENO JE POTREBNO!« - MISIJONSKA STRAN

Misijon poteka, čas mineva. Človek se sprašuje, koliko se koga kaj prime. Zato Vam vsem polagam na srce, da izkoristite vsako priložnost za napredovanje v veri.

Naslednji vikend bodo prišli na vrsto zakonci in njih otroci.

V petek 6. 11. ob 17h v Trgu stanovska sv. maša za zakonce. Med mašo Nagovor in nato pričevanje zakonskega para. Lepo prosim, da pridete v čim večjem številu, prisluhnete in se potem lahko sproščeno pogovorite.

V soboto 7. 11. že dopoldne ob 10.30 se prične oratorij za otroke, ki hodijo v šolo. Starši, ki jih boste pripeljali, se boste lahko pogovorili z misijonarjem. Ob treh popoldne bo skupna družinska sv. maša, kamor ste res vabljeni vsi očiji in mamice. Med sv. mašo bo prilika za spoved. Potem boste otroke odpeljali domov in se vrnili ob 17.00 k drugi stanovski sv. maši in pričevanju zakoncev.

Na zahvalno nedeljo pa ste seveda vabljeni prav vsi ali v Spodnji Log, ali v Trg.

Naslednji vikend pa je rezerviran za samske od 18 – 40 let.

V soboto bo v Trgu ob 17.00 sv. maša z nagovorom in potem pričevanjem mladih, ki se pripravljajo na zakon. Žal pri nas ostaja kar nekaj mladih samskih do smrti. Takšen stan je treba pravilno ovrednotiti in sprejeti ter mu dati pravi smisel in cilj. Vabljeni k maši in še bolj k pogovoru. Starejši bi lahko dali zelo koristne nasvete mlajšim, da ne zapravijo svoje mladosti z nepomembnimi stvarmi.

V nedeljo pa zopet maša v Čepljah in nato v Trgu. Tema se nadaljuje in zajema tudi širše.

ZAHVALA ŽUPNIKA

Kot župnik, vernik in človek se tudi jaz iskreno zahvaljujem Vam, dragi verniki, ki potrpite z menoj. Še bolj sem Vam hvaležen za vsako dobro delo, ki ga opravite za bližnjega. Ravno tako se Vam zahvalim za vse darove, ki jih naklanjate naši župniji in naši Karitas za delovanje naše skupnosti Tav. Letošnje leto intenzivne gradnje je še posebej blagoslovljeno, da nam je toliko uspelo. Hvala tudi za vsako besedo spodbude in pohvale, ki vsakomur dobro dene. Največja zahvala pa gre za vsako Vašo molitev zame in za vse farane, zlasti v času misijona za naše spreobrnjenje.

BOG VAM POVRNI! DOBRI LJUDJE!

Kako je minil dan naše skupnosti?

Mirno lahko zapišem, da je potekal in minil zelo lepo sproščeno v velikem spošto¬vanju do naše gradnje nove hiše in izgradnje novih ljudi naših gojencev ter njih družin. Po tihem sem si sicer zelo želel, da bi bila streha gotova, vendar so nas prvi gostje zatekli na delu, kar je pri njih vzbudilo veliko navdušenje ter sproščenost, tudi ponos. Tudi naprej se je vse odvijalo spontano, skupna maša, pogovor, kosilo potem sestanek s starši in vodstvom skupnosti Tav ter Milosrdni Otac. Zopet druženje in večerja, ki se je zaključila s spontano pesmijo nekaj mam. Takoj smo jim vsi pritegnili. Nedelja še skupna maša za starše in gojence ter odhod gostov domov. Nam je ostalo pospravljanje in urejanje vtisov. V ponedeljek smo še položili opeko, v torek pa na zahvalno romanje k Mariji Bistrici in v Veliko Nedeljo. Bogu hvala za vse!

dan-skupnosti-tav-2009.jpg
'Nekaj jih običajno manjka, kar župnik nima časa čakati…'

Spored sv. maš in bogoslužja

P 2. 11.
7.00
15.00
17.00
Trg po namenu sv. očeta
Rd za duše v vicah
Pr za pozabljene duše v vicah
T 3. 11.
17.00
Zg † Marija Mavrin 30. dan
S 4. 11.
17.00
Trg † Eva in rajni iz družine Sarič
Č 5. 11.
7.00
Trg za duhovnike in duhovne poklice
P 6. 11.
17.00
Trg † Katarina Hunski obl.
S 7. 11.
15.00
17.00
Trg za farane in dobrotnike
Trg † starši Šterbenc Srednji Rad. 1 n. s. Florjana
N 8. 11.
8.30
10.00
Čep za farane in dobrotnike
Trg † Jože obl. in starši Kobe Sodevci 3
P 9. 11.
17.00
Pr † starši in brat Marko obl. Petrakovi
T 10. 11.
17.00
Rd † Pepca Bevc
S 11. 11.
17.00
Zg † stric Alojz in Marija ter Anton Šegina G. Podgora
Č 12. 11.
7.00
Trg † gospod Martin Gorše
P 13. 11.
17.00
Trg † Marija Šmalcelj - Jerjeva Trg 6
S 31. 11.
17.00
Trg † za farane in dobrotnike
N 14. 11.
8.00
10.00
S L † Starši Činkelj
Trg † Angela obl. in Pavel Kobe Jelenja vas

6. 11. ob 17. Trg: Misijonska stanovska sv. maša za zakonce
Tema - KAKO KOT KRISTJANA ŽIVIVA NAJIN ZAKON (ODNOS)?
Po sv maši bo pričevanje zakonskega para ob navzočnosti misijonarja kapucina br. Milana Kvasa iz Ptuja.

7. 11. ob 10. 30 Oratorij za naše otroke: To je misijonska prireditev v naši župniji. Dragi starši privoščite svojim otrokom preživeti eno soboto nekoliko drugače. Ob devetih jih pripeljite v župnišče in prepustite izkušenim animatorjem, ki jim bodo pokazali, kako se prosto čas da koristno uporabiti tudi za sproščeno zabavo in spoznavanje življenja v skladu z našo vero. Ob treh pa se nam pridružite pri sveti maši, ki bo prirejena otroškim okvirjem. Pri nas ne moremo imeti posebnih družinskih maš, ker smo raztreseni in so naše maše po vsem terenu. Tokrat pa imamo priložnost, da to vsaj enkrat doživimo tudi v naši župniji.
Ker se je oratorij prekril z zakonsko temo, ste starši lepo vabljeni, da po oddaji otrok izkoristite priložnost za pogovor z misijonarjem. Med sv. mašo pa bo prilika za spoved pri misijonarju.

Ob 17.00 pa bo maševal misijonar in po maši bo zopet pričevanje zakonskega para ter pogovor o krščanski vzgoji otrok.

14 in 15. 11. pride isti misijonar za temo samski od 18 – 40 + let.

V novembru skrbijo za farno cerkev Radenci.