15. 11. – 33. navadna nedelja: Dan 12, 1 – 3 / Ps 16 / Heb 10, 11 – 14 / Mr 13, 24 – 32
22. 11.- KRISTUS KRALJ: Dan 7, 13 – 14 / Ps 33 / Rim 1, 5 – 8 / Jn 18, 33b – 37
29. 11. – 1. adventna nedelja: Jer 33, 14 – 16 / Ps 25 / 1 Tes 3, 12 – 13 / Lk 21, 25 – 36

15. 11. – 33. navadna nedelja- Prihod Sina človekovega

»Toda v tistih dneh, po tisti stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale.
Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba.«
»Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar postane njegova veja že muževna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: Ko boste videli, da se to dogaja, védite, da je blizu, pred vrati. Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.« »Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče. (Mr 13, 24 – 32)

Cerkveno leto se izteka in božje Beseda nas opozarja na smisel življenja in naš končni cilj, ki je v nebesih. Normalen človek se seveda s tem povsem strinja in je tega vesel. Imeti zagotovilo, da nas po telesni smrti čakajo nebesa, je nekaj enkratnega. Žal smo ljudje precej preračunljivi in bi radi čim več dobrin pridobili na čim lažji način. Tako so tudi Jezusa spraševali, kdaj bo sodni dan. On jim je odgovoril v malo zaviti obliki, nikakor pa ni hotel odkriti datuma. Tu se tudi pokaže velika božja modrost, ker ve, da bi to povzročilo splošno brezbrižnost pa tudi ogromno panike.

Jezus lepo povabi k čuječnosti in opazovanju znamenj časa. Po prvih odzivih na vabilo našega dekanijskega misijona, se da domnevati, da večina naših faranov ve za svoj sodni – zadnji dan, ker se lepo mirno ukvarja s svojimi rečmi in ne izkoristi priložnosti navzočega misijonarja, da bi opravili dobro spoved in mu še bolj prisluhnili. Tako ravnanje gotovo ni pohvale vredno.

Lepo prosim, vzemimo Božje povabilo čisto zares in se mu odzovimo z pravim krščanskim dejanjem. Naj nam ne bo nerodno priti malo bližje Cerkvi in bližnjemu, kajti nihče ne ve, če bomo dočakali sklep misijona, kaj šele naslednjega.

Kristus Kralja vesoljstva zadnja nedelja Cerkvenega leta

Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in mu rekel: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu je odgovoril: »Praviš ti to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« Pilat je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« Jezus je odgovoril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovoril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas. (Jn 18, 33 – 37)

Na zadnjo nedeljo v Cerkvenem letu nam Cerkev ponudi epizodo iz procesa, ko Pilat sodi Boga Jezusa iz Nazareta. Navzlic temu, da mu je posredno odgovoril samo na eno vprašanje, se je Pilat čudil. Končno ga je proglasil za navadnega precej omejenega človeka. Ljudje se še vedno vrtijo okrog tega vprašanja, kdo je Jezus. Naivni se zadovoljijo z Pilatovo razsojo in mislijo, da si lahko mirno umijejo roke. Resen kristjan pa bo raje prisluhnil Jezusu in poslušal njegov glas. To letos v naši dekaniji poslušamo pod geslom: »Le eno je potrebno!«

Na praznik Kristusa Kralja vesoljstva se velja zamisliti, kako dojemamo misijon, kako in koliko prisluhnem svojemu Odrešeniku. Ali smo res tako zelo zatopljeni v vsakdanja opravila, da ne zmoremo ob večerih sesti k Jezusovim nogam? Ali je resnično vse drugo pomembneje od našega odrešenja, od naših medsebojnih odnosov, ki so vse prej kot urejeni in človeka vredni? Zakaj smo tako strahovito zagledani v ta minljivi svet, da ne vidimo kako se oddaljujemo od končnega cilja?

Dragi bratje in sestre!

Zamislimo se nad besedami: »Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas«. (Jn 18, 37b). Pilat se je skušal izmuzniti in ga vprašal, kaj je resnica, vendar ga tu Jezus pusti brez odgovora. Ne dovolimo si pasti na tako nizko raven, da bi se šli neko kvazi retoriko v tako odločilni temi. Raje pohitimo za Gospodom, ki nas vabi na pot odgovornosti in zvestobe.

Živel naš zmagoviti kralj! Hosana na višavah!

Misijonska stran: Kako poteka naš misijon?

Po prvem srečanju za 'tapravem misijonarjem' lahko nekaj ugotovimo. Kot prvo se kaže, da je veliko povabljenih, malo pa je tistih, ki se odzivajo. Trdno upam, da pa tisti, ki ste se odzvali niste ostali praznih rok. Druga ugotovitev je, da je misijonar brat Milan Kvas čisto konkreten in realen človek, duhovnik in redovnik, ki je trdno vrasel v naš čas in prostor, ki se zaveda naših stisk, možnosti in priložnosti. Tudi zakonca Šketa sta iz našega časa in prostora, ki pa jemljeta življenje čisto konkretno ter zares. Doživljata sebe in otroke svobodno in kritično. Vsi trije govorijo realno in preizkušeno na svojem primeru in s svojimi izkušnjami. Veliko nam še imajo za povedati ter z nami podeliti.

Kako pa je bilo na oratoriju?

Mislim, da so se otroci dobro imeli in vsaj nekaj lepega doživeli. Ravno tako upam, da bomo oratorij v celoti izvedli naslednje leto. Tudi animatorji so spotoma malo bližje spoznali našo skupnost Tav, da bodo lahko v Kočevju še komu pokazali pot do nas. Žal nekateri starši niso pripravljeni skoraj nič storiti za rast svojih otrok v veri.

Teden Karitas 22. 11. do 29. 11.

Vsi moramo živeti dobrodelnost vse leto. Cerkev pa nas v zadnjem tednu Cerkvenega leta poziva, da se vsi še bolj potrudimo in približano k človeku v kakršnikoli potrebi. V tem tednu pa je prav, da ocenimo svoje delo. Ravno tako je treba narediti načrt za v bodoče.

Naša župnijska karitas je osredotočena predvsem na dve dejavnosti.

Širše na razdeljevanje evropske hrane, ki prihaja dvakrat letno. Če pride še kaj izrednega, ali od drugod, to radi razdelimo.

Ožje naše delo pa je v delovanju naše skupnosti Tav. Tu se vsak dan nekaj dogaja, ker se gojenci bojujejo z razvadami, ki bi jih lahko stale življenja. Pri tem si pomagajo med seboj, vendar bi brez naše zunanje pomoči le težko zmagali. Treba jim je stati ob strani z nasvetom, opominom pohvalo in grajo, zlasti z besedo ter zgledom spodbude. Ravno tako je nujna redna duhovna oskrba in prilika za spoved, za kar se iz srca zahvalimo gospodu dekanu Petru K. iz Črnomlja.

Za uspešno rehabilitacijo je treba urediti tudi razmere v njihovih družinah. To delamo na mesečnih srečanjih vsako 3. soboto. Dvakrat letno pridejo starši. Tudi mi gremo večkrat v Međugorje in Kiseljak. Vse to zahteva veliko energije, milosti in tudi materialnih ter denarnih sredstev.

V sklopu dejavnost je tudi preventiva. Pri nas se lahko vsak seznani, kam lahko pripelje popuščanje pri vzgoji oziroma popuščanje svojim razvadam in nasladam. Zadnji mesec smo tudi dejavni po terenu v organizaciji LAS Črnomelj. V decembru pojdemo po župnijah v podporo dekanijskemu misijonu.

Ker Bog noče nikomur ostati kaj dolžan, nam v zameno fantje marsikaj pomagajo in počasi, a vztrajno gradijo novi dom zase in za potrebe župnije. Prav ob rasti našega novega doma se da primerjati naše delo. Dolgo ni bilo kaj dosti videti, razen skladovnic lesa ter kupa peska. Potem pa je kar na enkrat naraslo in ogromna streha vsakega preseneča.

Hvala vsem, ki nam tu redno, ali vsaj občasno pomagate. Vabimo še ostale člane naše Karitas, da se čim bolj vključite v naše delo.

V tednu Karitas opozarjamo na dobrodelni koncert: Klic dobrote v sredo 25. 11.

Na nedeljo Karitas 29. 11. vas po sv. maši vabimo v župnišče na majhno presenečenje. Lahko si boste ogledali naše delo in tudi kaj malega izbrali za domov.

Vse to navajam predvsem zato, da bi se prav vsi kristjani zavedli, da nismo sami. Dokler moremo pomagamo, ko pa obnemoremo, bomo poklicali na pomoč tiste, ki nam bodo lahko pomagali.

Kaj bo s sv. mašami v Čepljah?

Pred 35 letih so bile pri nas razmere bistveno drugačne. Bile so tri župnije in precej več ljudi. Prevoznih sredstev pa je bilo samo za vzorec. Normalno je bilo, da si je župnik Kebe in nato Rajk sv. mašo približati ljudem. Tako je prišla redna sv. maša v Spodnji Log, Čeplje, Radence in Predgrad ter Laze. Sedaj je samo ena župnija. Nedeljnikov bistveno manj. In Vsaka družina ima svoj prevoz, razen nekaj ostarelih, ki živijo sami. V Lazih je redna sv. maša že odpadla, ker ni kdo priti. Podobno se je zgodilo zadnjo nedeljo 8. 11. v Čepljah. Misijonar je bil napovedani in na praznik vseh svetnikov sem poudaril, naj vendar pridejo pa so prišli samo trije, žal.

Razmere nas kličejo, da je napočil čas, ko je potrebno čim več pastorale prenesti v farno središče. Tudi na škofijski ravni je tu jasno stališče, naj bodo nedeljske sv. maše, če se le da samo v frani cerkvi. Na podružnicah pa ob žegnanjih in ob delavnikih. Kdaj bomo s to ureditvijo pričeli mi je težko reči

Spored sv. maš in bogoslužja

P 16. 11.
17.00
Pr † Jurij in družina Majerle Kukini
T 17. 11.
17.00
Rd za srečo in zdravje
S 18. 11.
17.00
Trg po namenu prijateljev iz Nazorjeve
Č 19. 11.
7.00
Trg za pozabljene duše v vicah
P 20. 11.
17.00
Trg † Katarina Kuzma 30. dan
S 21. 11.
17.00
Trg † rajni iz družine Švegelj
N 22. 11.
8.30
10.00
Čep † Stanko Pezdirc obl.
Trg † Jurij obl. in starši Mašič Sodevci
P 23. 11.
17.00
Pr † Anton in starši Tekavec J. v. 1
T 24. 11.
17.00
Rd † Ana Štangelj D. Radenci
S 25. 11.
17.00
Trg † Katarina in Ivan Antič
Č 26. 11.
7.00
Trg za farane in dobrotnike n. m. 22. 11.
P 27. 11.
17.00
Trg † rajni Bižalovi Dol 2
S 28. 11.
17.00
Rd † starši Šterbenc Srednji Rad. 1 n. Alfonz
N 29. 11.
8.00
10.00
S L † gospod Pavla Krt
Trg za farane in dobrotnike

20. 11. seja Ž P Sin Ž K ob 17.00: Pred nami je teden Karitas. ŽPS pa tudi ima kaj poročati, oziroma se s čim seznaniti in pripraviti na nedeljo 22. 11. Kako bo z mašami ob nedeljah na naših podružnicah? Kdaj priti v farno cerkev?

21. 11. 14.00 agape pevskega zbora in organista: Ker moramo v nedeljo na god sv. Cecilije na Vinico, bo letno srečanje pevcev dan pred godom sv. Cecilije zavetnice Cerkvene glasbe. Lepo vabljeni.

22. 11. na praznik Kristusa Kralja dekanijski evharistični dan v Vinici ob 15.00: V letu priprave na evharistični kongres je predviden tudi dekanijski evharistični dan. Mi smo ga združili z letnim srečanjem ŽPS. Torej bodo šli na Vinico vsi člani ŽPS, ključarji, člani Ž K in vsi zaresni verniki, ki radi častijo sv. Rešnje Telo.

Teden Karitas 22. 11. – 29. 11.:
Ko se bomo pojavili pred Odrešenikom, bo štelo samo, kaj smo, ali kaj nismo naredili za Boga in za bližnjega. Ali smo ga ljubili, ali smo se delali, da ne vemo, kako mu gre. Kristjan je usodno povezan z Karitas. Najprej vse dobro stalno prejemamo od Boga Stvarnika. Hkrati pa smo dolžni dobro storiti tudi drugemu. Od kar imamo v naši sredi našo skupnost Tav, šele zares čutim, kaj to pomeni biti vedno pozoren do bližnjega. Koliko naj različnejših zadev se zgodi samo en dan, kaj šele en teden, en mesec, eno leto, eno življenje.
Kar dosti se Vas je včlanilo v našo Ž K, 'potem pa nas pustite lepo pri miru…' Lepo vabljeni k čim aktivnejšemu delu. Najboljše je Jezusovo navodilo, da dobra dela opravimo skrivaj »Naj ne ve levica, kaj dela desnica«. Hvala vsem, ki tako delate.

V novembru skrbijo za farno cerkev Radenci v decembru Stari trg.