30. 12. – SVETA DRUŽINA: Sir 3, 2-6. 12-14 / Ps 128 / Kol 3,12 - 21 / Mt 2, 13 – 15. 19 -23
6. 1. – SVETI TRIJE KRALJI: Iz 60, 1 - 6 / Ps 72 / Ef 3, 2 - 6 / Mt 2, 1 – 12
13. 1. – JEZUSOV KRST: Iz 42, 1 - 4. 6 - 7 / Ps / Apd 10, 34 – 38 / Mt 3, 13 – 17

30. 12. – SVETA DRUŽINA

Ko so odšli, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: »Vstani, vzemi dete in njegovo mater in béži v Egipt! Bodi tam, dokler ti ne povem; Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril.« Vstal je, ponoči vzel dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Iz Egipta sem poklical svojega sina.

Ko je Herod umrl, se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: »Vstani, vzemi otroka in njegovo mater in pojdi v Izraelovo deželo, kajti pomrli so tisti, ki so otroku stregli po življenju.« Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo. Ko je slišal, da vlada v Judeji Arhelaj namesto svojega očeta Heroda, se je bal iti tja. Bil pa je v sanjah opomnjen in se je umaknil v galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je naselil v mestu, ki se imenuje Nazaret, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po prerokih, da bo namreč imenovan Nazarečan.

Iz gornjega navedka lahko razberemo dvoje. Tudi Sveta družina ni imela vsega z rožicami postlanega. Ravno nasprotno, doživeli so veliko zapletov. Če ste gledali ob božiču predvajano nadaljevanko, ste lahko ugotovili, da se je kar naprej nekaj zaple­talo. Sicer ne moremo staviti na film, vendar je tudi to eden od številnih poskusov predreti skozi tančico skrivnosti, ki zavija Jezusovo mladost.

Druga ugotovitev pa je, da je Oče vedno poskrbel za varnost svojega Sina in s tem tudi za varnost svete družine.

Iz tega dvojega lahko sklepamo, da tudi danes pri naših družinah nikoli ne gre na lahko in brez zapletov ter potrpljenja. Ravno tako Oče pomaga tudi nam, 'če mu pusti­mo blizu'. Pustiti Gospoda blizu pa seveda pomeni, redno moliti za njegov blagoslov ter varstvo in predvsem redno in sproti prejemati zakramente, ki so družini namenjeni. To so cerkvena poroka, pravočasen krst otrok in reden verouk ter nedeljska sv. maša. Če se bomo trudili izpolnjevati božjo voljo, smemo resno računati na njegovo pomoč in uspeh pri vzgoji ter izpolnitev dobrih želja.

1. 1. Marija, sveta božja mati

Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno. Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. (Lk 2, 16- 21).

Na Novega leta dan imamo ljudje v glavnem v mislih in pogovori skrb, kako bomo preživeli to novo koledarsko enoto. Zato si čestitamo in na različne načine skušamo zatrditi, da si bomo pomagali k večji sreči ter uspešnosti. Pri vsem tem pa nas seveda spremlja tesnoba v srcu, ker pač težko verjamemo, da bo vse tako kot si želimo ter na glas voščimo.

Zopet se lahko kaj naučimo v evangeliju za ta dan: ' Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu'. Če bi si tudi mi ohranili v spominu, bi verjetno malo težje prekršili dogovor ali obljubo, ki smo jo dali nekomu, ki nam veliko pomeni… Tudi drugo poročilo, da so Jezusu dali ime, kot ga je predlagal nas angel Gabriel ob oznanjenju. To pomeni, da so pač upoštevali angelska navodila. Upoštevati božja navodila je velika modrost in naj boljša garancija za uspeh.

Še nekaj se gotovo dobro obrestuje, zaupati v mogočno priprošnjico. Zaupati v Marijino varstvo. Tudi to je eno od zagotovil za uspeh. Vzeti Marijo za svojo nebeško mamo, sicer ne jamči življenja brez kakršnih koli zapletov. Gotova pa zagotavlja,da bomo preživeli svoj vek na zemlji brez usodnega zapleta, ki bi nas lahko stal večne sreče v nebesih.

6. 1. – SVETI TRIJE KRALJI – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je pisano po preroku: In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.«

Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. (Mt 2, 2 – 12).

Ob tem prazniku, ki nekako zaključi osrednje praznovanje Jezusovega rojstva, mi prihaja na misel dvoje. Na prvem mestu je velik napor, ki so ga trije modreci zmogli, da so šli na pot in tudi našli novorojenega kralja. Drugo pa, da so novorojenemu prinesli svoja izbrana darila. Naj dodam še tretje to je iskrena molitev.

Mi ne rabimo na dolgo pot, ker imamo skoraj v vsaki vasi tabernakelj – živega Jezusa med nami skozi vse leto. Tudi za darilo ne bi smelo biti pretežko, saj nam še nikoli ni šlo tako dobro. Predvsem pa posnemajmo te tri modrece z ponižno molitvijo tam kjer nam je najbližje in najlažje. Potem bo tudi naš božič zaznamoval vse leto pred nami. Pomembno je stopiti na pot iskanja novorojenega kralja….

Veroučna stran: statistika za leto 2007

Krsti: 6 - 2 domača in 4 od drugod
Prvo sveto obhajilo: 3 – 2 dečka in 1 deklica
Birma: 22 – 11 fantov in 11 deklet
Poroke: nobene – nekaj naših faranov se je poročilo drugje
Pogrebi: 16 – 4 moški in 12 žensk; Najstarejša 96 let, najmlajša 55 let povprečna starost 82 let.

Iz teh suhoparnih številk je moč tudi kar razbrati. Domačih krstov je bilo kritično malo, kar nam ne zagotavlja obnove občestva. Prvo obhajilo še kar, ker je sedaj samo eden kandidat za leto 2008. Pri birmi je bila zadnja malo večja skupina. Za 2009 se ne upam napovedovati, ker pogoje izpolnjuje samo Andreja, ki gre redno k verouku in sv. maši. Ostali skoraj redno manjkajo pri obojem. Večina gre redno k verouku, žal pa ne k nedeljski sv. maši. Tisti ki sicer hodijo k sv. maši žal pri verouku tako nagajajo, da so večji del na hodniku. V naši župniji to leto ni bilo cerkvene poroke. Nekaj se je poročilo drugje, kar je seveda tudi prav. Upam, da bomo v letu družine zopet tudi mi doživeli vsaj kakšno pravo poroko. Kar se tiče pogrebov pa gre vse po redni poti. Tudi povprečna starost je zavidanja vredna visoka. Zanimivo, da so umrle tri žene starejše od devetdeset let. (88, 67, 95, 73, 81, 55, 95, 75, 94,72, 55, 87, 80, 87?,84, 78).

V letu družine si res denimo k srcu te številke in si recimo: »Kaj nam pomaga ves napredek na raznih področjih, ko pa tako pospešeno izumiramo?« Naredimo nekaj v tej smeri in navdušimo mlade zaljublence, ki itak že zvečine živijo skupaj, da se resni­čno poročijo in potem odprejo vrata novim rodovom. Evropski trendi so se že pred leti obrnili in dali prednost življenju. Začelo se je v Skandinaviji, zlasti na Švedskem, sedaj tudi v Franciji in pri nas na Gorenjskem. Nikar ne čakajmo še kakšno desetletje, da nas bo še za več kot 13% manj. Letos naj se umanjkalo okrog 1,5 %.

Eno je statistike, drugo pa božja volja. Župnik poljanski Vam vsem v tem novem letu, ki bo 1 dan daljše, želi vsega dobrega v izobilju in predvsem božjega blagoslova!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 31. 12. 17. 00 Pr † Peter Kobe obl. Jelen ja vas 9
T 1. 1. 10. 00
14. 00
Trg za božji blagoslov v letu 2008
Zg † rajni Fricetovi in Šeginetovi n Mimica
S 2. 1. 17. 00 Čeplje v dober namen za družino
Č 3. 1. 17. 00 Trg † Neža in Peter Mavrin Jelenja vas
P 4. 1. 7. 00 Trg † Milan Šimunović obl.
S 5. 1. 10.00
17. 00
Anton v zahvalo za 50 let skupnega življenja Sedejevih
Rd za farane in dobrotnike
N 6. 1.
TRI KRALJI
10. 00
11. 30
Trg † Vida Štaudohar 30. dan
Če † starši Kovač obl. Nemška Loka
P 7. 1 . 17. 00 Pr † Angela Prebilič
T 8. 1. 17. 00 Čeplje v dober namen za razumevanje v družini
S 9. 1. 17. 00 Pr † Marija in Lojze Bauer
Č 10. 1. 7. 00 Trg †Majda Strugar in Jože Pavlakovič
P 11. 1. 17. 00 Trg † Angela Kranjec 30. dan
S 12. 1. 17. 00 Rd za farane in dobrotnike
N 13. 1.
Sv. družina
8. 30
10. 00
SL † Anton in Frančiška Škof
Trg † Marija obl. in Jože Rade Predgrad 19

Kako je z najemnino grobov? Sedaj je z Krajevno skupnostjo dokončno podpisana pogodba za upravljanje pokopališča v Starem trgu ob Kolpi. Ob tej priliki je bila delno popravljena cena za najemnino grobov in vežice.

  • a. dvojni – družinski grob za eno leto 25 € za dve leti 50 €
  • b. enojni – navadni grob za eno leto 15 € za dve leti 30 €
  • c. žarni grob za eno leto 13 € za dve leti 26 €
  • d. zakup prostora za novi grob 80 €
  • e. uporaba vežice samo po dnevi pred pogrebom 40 €
  • f. uporaba vežice eno noč in en dan 60 €

Še naprej se plačuje pri župniku za dve leti (vsako neparno leto), če kdo ne zmore celotne vsote na enkrat, lahko tudi na obroke. Tisti, ki nikakor ne more, ali noče do župnika, lahko plača po poštni nakaznici. Na hrbtno stran pripiše za kateri grob gre. Eni silno tožijo po položnicah, kar se mi zdi ne potrebno lahko pa tudi na št. poslovnega računa Župnija Stari trg ob Kolpi Nlb d. d. Št.: 02430-0253648548 Tudi tu je treba napisati za kateri grob gre. Pravilnik o pokopališčih zahteva najemno pogodbo, ki jo je treba vsakih 10. let podaljšati. Ko bo pogodba sestavljena bom obvestil, da jo boste ob priliki podpisali. Za obdobje 2007 – 2008 je že večji del že pla­čalo. Nekaj pa še lahko to uredi do konec leta 2008. Žal pa je kar nekaj neplačnikov. Po veljavnem pravilniku o pokopališkem redu mora nepla­čnik spomenik v šestih mesecih odstraniti.

V januarju skrbijo za cvetje v farni cerkvi Zagozdac in obe Podgori