4. 11. – 31 nav. zahvalna nedelja: Mdr 11, 22 – 12, 2 / 145 / 2 Tes 1, 11 – 2, 2/ Lk 19,1 – 10 11. 11. – 32.
navadna nedelja: 2 Mkb 7, 1 – 14 / Ps 17 / 2 Tes 2, 16 – 3, 5 / Lk 20, 27 – 38 18. 11. – 33
navadna nedelja: Mal 3, 19 – 20a / Ps 98 / 2 Tes 3, 7 – 12 / Lk 21, 5 – 19

4. 11. – ZAHVALNA nedelja – iskrena hvaležnost

Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož, Zahej po imenu. Bil je višji cestninar in bogat človek. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo. Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel: »Zahej, hitro splezaj dol, danes moram namreč ostati v tvoji hiši.« In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili: »Ustavil se je pri grešnem človeku!« Zahej pa je vstal in rekel Gospodu: Jezus pa mu je rekel: »Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, kar je izgubljeno.« (Lk 19, 1 – 10)

Na zahvalno nedeljo se skušamo kar se da iskreno in ponižno zahvaliti za vse dobro prejeto v tem letu. Še več tudi nad hudim (preizkušnjami) naj ne godrnjamo, ker tudi to Bog dopušča v naše dobro, da bi se česa slabega spomnili in čim prej poboljšali. Pri nedeljski zahvalni sv. maši to svojo hvaležnost običajno izkažemo z lepimi pridelki naše zemlje, kar je lepo in prav. Vendar je to že dokaj preživelo, saj le malo naših faranov preživlja samo od dela na zemlji. Tako bi veljalo prinesti pred oltar tudi druge naše izdelke in predmete, s katerimi se preživljamo. Pa pustimo to, saj bi nam kmalu zmanjkalo prostora.

Izraz prave hvaležnosti vidimo v današnjem evangeliju, ko Zahej skoraj dobesedno pade z divje smokve in hiti Jezusu postreči. Luka nič ne poroča, kaj so jedli in pili, ker ima opravka z daleč resnejšim poročilom:»Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim, in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno.« To je izraz spreobrnjenja in hvaležnosti zanjo. Kako se je to zgodilo? Jezus je prezira­nemu in bogatemu višjemu cestninarju izkazal posebno čast, da gre k njemu na obed. Tega si ni mogel niti zamisliti, sedaj pa je v njegovi hiši. To je pravi paradoks – Bog prihaja k nam in pusti, da mu postrežemo. Mi mu postrezimo s spreobrnjenjem!

11. 11. – 32. navadna nedelja - kako je po smrti?

Pristopilo je nekaj saducejev, ki so trdili, da ni vstajenja. Vprašali so ga: »Učitelj, Mojzes nam je zapisal: Če komu umre brat, ki je bil oženjen, pa ni imel otrok, naj vzame to ženo njegov brat in obudi zarod svojemu bratu. Bilo pa je sedem bratov. Prvi je vzel ženo in umrl brez otrok. Nato jo je vzel drugi, pozneje tretji in tako vseh sedem; umrli so in niso zapustili otrok. Za vsemi je umrla tudi žena. Čigava bo torej žena ob vstajenju, kajti vseh sedem jo je imelo za ženo?« Jezus jim je rekel: »Sinovi tega veka se ženijo in možijo, tisti pa, ki so vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile. Tudi umreti ne morejo več; enaki so namreč angelom in so Božji sinovi, saj so sinovi vstajenja. Da pa so mrtvi obujeni, je pokazal tudi Mojzes v pripovedi o grmu, ko je imenoval Gospoda ›Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov‹, Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.« (Lk 20, 27 – 38).

Cerkveno leto se izteka in Cerkev nam ponuja premislek o nadaljevanju našega ži­v­­ljenja po smrti. Tudi v Jezusovem času so živeli praktični materialisti. Bili so sicer ve­r­ni, vendar samo za to kar se vidi in na tem lahko doživi. Seveda jih je vse opo­mi­njala, da je to življenje nekako prekratko. Zato so skušali od Jezusa dobiti tolažbo. Spretno so zastavili vprašanje glede žene, ki je preživela sedem mož, čigava bo…

Jezus pa jim naravnost pove: »Motite se, ker ne poznate ne Pisma ne Božje moči (Mt 22, 29). To je zapisano sicer pri Mateju, kar nas ne rabi begati, ker mo­ramo upoštevati celotno Sveto pismo. Človek ne sme kalkulirati z našo govorniško spretnostjo, ampak se mora zavedati božje svetosti. Bog nas ne zalezuje zato, da bi nas zahrbtno uničil. Njegova milost nas vabi, da bi se od skrbi za vsakdanje prežive­tje obračali tudi k njemu in mu služili v ponižni predanosti.

Na koncu Cerkvenega leta ne gre za to, da bi sedaj popolnoma opustili skrb za vsakdanje življenje. Cerkev nam želi dopovedati, da pri tem ne smemo zanemariti duše in skrbi za večnost. Ta duhovna skrb mora imeti prednost pred vsem drugim.

Zato naj ne mine noben dan brez molitve. Vsaj nekaj opravimo že zjutraj. Mnogi se vozite na delo, ali v šolo, kako lepa prilika za kratko molitev in na poti nazaj za zahva­lo. Večerna delavniška sv. maša v sedanjih dolgih večerih bi lahko dobila več prilož­no­sti. Tudi pri monotonem delu ob stroju je lahko priložnost za razne premisleke in pobožne vzdihe. Bo kdo oporekal, da se to ne da uskladiti. Jaz pa vprašam: 'kako pa potem najdete čas za kletvice, opravljanja, prepire itd…?!

Na kratko povzamem. Namesto, da bi se ukvarjali, kako bi Jezusa prelisičil, se rajši pripravljajmo, kako bi mu ustregli in ob srečanju po smrti prinesli nekaj lepega. Žal to ne more biti nič materialnega, ampak duhovni šopek drobnih premagovanj in žrtvic ter sem pa tja kakšen venček iz molitvic. Seveda sem sodijo tudi dobra dela, ko nekaj damo od svojega preobilja, ali revščine nekomu, ki je še v večji zadregi… Če bomo obloženi s tem, se nam ni treba bati, kako bi se Jezusu predstavili in prikupili.

Veroučna stran – leto Svetega pisma se izteka in leto družine utrjuje

Vprašajmo se, ali smo kaj bolje spoznali in vzljubili Knjigo vseh knjig. Sem pa tja le najdem to Knjigo življenja na mizi pripravljeno za vzeti v roke. Žal je to še zelo re­dko. Naj nam ne bo težko prebrati vsaj tega, kar je na tem listu za vsako nedeljo.

Kaj pa leto družine? Tu mi je resnično hudo, ko ni vseh otrok k verouku. K sv. maši pridejo zelo redki in staršev se ne da pritegniti k sodelovanju. Tudi na sestanek se ne prikažejo. Gre za resnično klavrno podobo našega stanja.

Kaj narediti? Jezus je ob neki priliki dejal,da se ta rod izžene samo z molitvijo in po­st­­om. Če se ne motim, so mu učenci žalostno poročali, da niso mogli izgnati hudega duha. Če mu sedaj župnik podobno potoži, bo odgovor verjetno podoben. Iz tega raz­lo­ga Vas vabim vse vernike, zlasti starejše, da se skupno resnično zavzamemo za ta naš mladi rod, ki je že itak tako zelo razredčen. Jaz drugega izhoda ne vidim, kot da prosimo božjega usmiljenja za sebe in svoje bližnje. Radi se tudi priporočajmo našim svetniškim kandidatom. Tudi našemu župniku Jarcu, ki bo slej ko prej razglašen za blaženega. Prosite tudi zamene, da bi ostal dosleden in pravičen do vsakega in ne bi ob birmi popustil pred izsiljevanjem tistih, ki sedaj 'spijo spanje pravičnega'. Tako stanje ne more dolgo trajati, vendar od župnika zahteva, da zadeve uredi po Cerkve­nih normah.

Ko smo ustanavljali našo skupnost, je bilo slišati odločno nasprotovanje, da bi se imenovala po Sveti Družini. Potem takem tudi naše stanje ne izpolnjuje pogojev, da bi se naše družine zatekale, k Sveti Družini. Toda kam naj jih potem pošljemo? Prav k Sveti Družini se zatekajmo in priporočajmo, da bi naše družine zaživele v vsej svoji polnosti in popolnosti.

Zahvala ob zahvalni nedelji

Na današnjo nedeljo se predvsem zahvaljujemo dobremu Bogu za vse dobro, ki smo ga bili deležni. Hkrati je prav, da smo hvaležni tudi za vse hudo, ki se nas je po božji milosti in volji izognilo. Resnično Bogu hvala!

Kot Vaš župnik in osebno se iz vsega srca zahvalim vsem in vsakomur posebej za vsako izkazano še tako majhno, ali veliko pozornost ter skrb, ki sem je bil deležen jaz osebno, naša župnija ali naša skupnost Tav. Če samo preletimo en dan, se marsikaj lepega doživi, kaj šele vse leto. Res prisrčna hvala za vse. Ravno tako sem hvaležen tudi za vse darove s katerimi nam, pomagate preživeti in ohranjati toliko sakralno ter kulturno dediščino, ki jo posedujemo in upravljamo. Hvaležen sem tudi za vse molitve in dobre želje. Hvala tudi za upravičene kritike, končno tudi za budno spremljanje naših dejavnosti. Vse nam pomaga k večji pozornosti in rasti v ponižnosti.

Hala vsem, ki redno berete ta naša Oznanila in jih posredujete drugim! Hvala staršem, ki pošiljate otroke k verouku in jih redno vodite k sv. maši.

Na koncu še dodajam zahvalo našega škofa msgr. Andreja Glavana. Hvala!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 5. 11.

17. 00

Pr † Jože in rajni Kastelic Predgrad

T 6. 11.

17. 00

Trg † Jurij Šuster n Katarina Š.

S 7. 11.

17. 00

Zg † rajni Fricetovi in Šeginetovi Podgora

Č 8. 11.

7. 00

Trg † Lucija Švagelj

P 9. 11.

17. 00

Trg † Karel obl. in rajni Butala

S 10. 11.

17.00

Rd † Jurij Kure 30. dan

N 11. 11.

10. 00
11. 30

Trg † Jože Kobe 10. obl. Sodevci 3
Čep za farane in dobrotnike

P 12. 11.

17. 00

Pr † Peter obl. in rajni Pešelj Jelenja vas

T 13. 11.

17. 00

Zg † družini Mihelič in Hrovatin

S 14. 11.

17. 00

Trg † Mimica Šmalcelj Jerjeva

Č 15. 11.

7. 00

Trg † Marija Markelj in Tadej Kenda

P 16. 11.

17. 00

Trg † rajni Patrovi in Valetičevi

S 17. 11.

8.00

Rd v zahvalo za vse dobro v iztekajočem se letu

N 18. 11.

8.30
10. 00

SL Za farane in dobrotnike
Trg † Ivan in Marija Šterk Paka 3

28. 10. državno prvenstvo v pritrkavanju: zaradi slabega vremena je odpadlo in preloženo v leto 2008.

Najemnina grobov: V začetku novembra se kar dosti zadržujemo na pokopališčih. Lepo je, da grobove okrasimo in uredimo. Ravno tako pa je tudi prav, da poravnamo najemnino. Za enojni grob za dve leti je 25 € in dvojni 50 €. V občinskem pravilniku je zapisano, da tisti, ki ne plačuje najemnine mora v šestih mesecih spomenik odstraniti. Če bi se tega res pričeli držati, bi kar nekaj zelo imenitnih spomenikov moralo na deponijo. Menda ja vemo, da je s pokopališčem precej dela in tudi stroškov za redno vzdrževanje in sanacijo še preostalega zidu do ceste.

Kako je s streho v sv. Sebastjana Predgradu? Upajmo, da se bo vreme toliko ustalilo, da se dokonča še preostali del strehe na naši drugi največji cerkvi. Denar se le počasi nabira:družina Mihor je dala 100 €, Družini Štefanc - Ana 50 €, - Darinka 60 in družina Žagar (Repaj) 50 € Hvala lepa ostale lepo prosim, da še kdo kaj primakne

9. 11. 17.00 Seja Ž P S in članov Karitas: Mislim, da je prav, da se tudi ta mesec srečamo in pripravimo dekanijsko srečanje, ki bo 25. 11. ob 15. 00 v Črnomlju. Prepričan sem, da bi vsak član kaj koristnega predlagal pa se tudi česa še naučil oziroma s čim seznanil. Za vse vernike pa velja, da se zavzemimo za starejše in onemogle, ki ne morejo do cerkve in mi sporočite, da jih vsaj občasno obiščem. Ravno tako poskrbimo, da kdo ne bo česa resnično stradal, ali bil za kaj prikrajšan, če mu to lahko omogočimo.

V novembru skrbi za cvetje v farni cerkvi Kovača vas in Paka.