16. 12. – 3. adventna nedelja Iz 35, 1 - 6a. 10 / Ps 146 / Jak 5, 7 - 10 / Mt 11, 2 – 11
23. 12. – 4. adventna nedelja Iz 7, 10 – 14 / Ps 24 / Rim 1, 1- 7 / Mz 1, 18 – 24
25. 12. – BOŽIČ polnočnica Iz 9, 1 – 6 / Ps 95 / Tit 2, 11 – 14 / Lk 2, 1 – 14 dnevna Iz 52, 7 – 10 / Ps 97 / Heb 1, 1 – 6 / Jn 1, 1 – 18

16. 12. – 3. adventna nedelja – Kdo je Janez in kdo je Jezus!?

Janez pa je v ječi slišal o Mesijevih delih in mu je po svojih učen­­­cih, ki jih je poslal k njemu, rekel: »Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega? Jezus jim je odgovoril in dejal: »Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vi­di­­te: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evange­lij; in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.« Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: »Kaj ste šli gledat v pušča­vo? Trst, ki ga veter maje? Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, v meh­ko oblečenega? Glejte, tisti, ki se v mehko obla­čijo, živijo v kraljev­skih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano: Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni bil obujen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega. ( Mt 11, 2 – 11).

V tem odlomku na današnjo 3. adventno nedeljo se srečamo z povsem običajno človeško slabostjo. Običajno se za božje kraljestvo dokaj na hitro odločimo, ko pa vidi­mo, da ne gre po naših zamislih, pričnemo dvomiti. Janez je zelo odločno pričal za Je­zu­­sa. Ko pa je v ječi zvedel, da Jezus dela zelo blago in prizanesljivo, je poslal dele­ga­­­­­­cijo, ki se naj pozanima, kaj je na stvari. Jezus pa hladnokrvno ponudi rezultate: hr­o­­mi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oz­na­nja evange­lij. Gre za dejstva in ne za videz. Tudi Jezus je imel zelo močno opozi­cijo, ki so ga kar naprej pravocirali, vendar je on šel mirno svojo pot naprej, dok­ler ga niso aretirali in spravili na križ. On je vedel, da je tudi to del njegovega poslan­stva. Zato je pohvalil Janeza, kot največjega med ljudmi in tudi zatrdil: Med rojenimi od žená ni bil obujen večji od Janeza Krstnika…

hromi hodijo, go­ba­vi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evange­lij

23. 2. – 4. adventna nedelja – Jožefova preizkušnja

Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila za­ročena z Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je bila nose­ča - bila pa je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni ho­tel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to premi­šlje­­val, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Sve­­­­­tega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod re­kel po preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bo­do Ema­nu­­el, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbudil, je sto­­ril, ka­kor mu je naročil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi. (Lk 1, 18-24).

Človek se vpraša, zakaj je bil pravični sv. Jožef tako preskušan. Poznavalci odre­šenjske zgodovine vedo, da to ni nikakor osamljen primer, ampak redno pravilo. Bog vsakemu človeku, ki ga kliče k večji odgovornosti da priložnost, da se preskusi. Tako se je zgodilo tudi Jožefu. Moral je preživeti nekaj težkih dni v premišljevanju, kako je to mogoče, da se mu izneveri tako čista in brezhibna zaročenka. Ko je domi­slil načrt, da jo brez velikih težav odslovi, ki bi ji sicer lahko povzročil, mu je bilo v spanju razloženo za kaj v resnici gre. Kakšno olajšanje pa tudi kakšna ponižna od­govor­nost. Takoj je ubogal in Marijo ter Dete brez pomisleka zaščitil.

Tudi nam se večkrat kaj pripeti. Ne bojmo se malo potrpeti in ne odlašajmo, da bi božji načrt, ki ga ima z nami, natančno izpolnili. Sv. Jožef, prosi za nas!

BOŽIČ 2007 – Kristus se rodi

Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora (Lk 2,1 – 7).

Kako nam enostavno poroča o tem evangelist Luka, kakor, da gre za čisto običajno prakso. Šla sta na popisovanje in ker ni bilo prostora, se je Jezus rodil v hlevu – pa kaj.

No sedaj vemo, da ni šlo tako enostavno niti slučajno, ampak dobro načrtovano dejanje. Božji Sin ni hotel priti na svet v nekem blišču kraljevske nečimrnosti, ampak v intimni revščini betlehemskih pastirjev. Kaj bi šele sedaj naredili mediji, ko bi se jim ponudila prilika, da bi poročali o dogodku št. ena v zgodovini vesolja. Koliko denarja bi potrošili in kaj vse bi poročali, da bi nam zameglili bistvo in opozorili predvsem na sebe, namesto na Njega ki prihaja. Pomislimo, Jezus se bo rodil tudi na letošnji božič in to prav v vsakem hlevčku, ki ga bo postavil veren človek.

Priznati si moram, da tudi jaz osebno zelo rad naredim številne in čimbolj opazne jaslice. Res bi z njimi rad opozoril vsakega, ki pride pogledati. Dejstvo pa je, da bi rad imel tudi sam nekaj pri tem. Bog se me usmili. Luka tako mimo grede, da pač ni bilo prostora pa sta se zatekla v hlevček in tam pričakala prihod božjega Sina na revni svet. Lepo bi se bilo o tem malo zamisliti in narediti toliko ponižnosti in preprostosti, da bi bilo v našem srcu dovolj prostora za Sveto družinico…

Obvestila

Betlehemska luč pride v nedeljo 23. 12. ob 10.00 v farno cerkev.

Blagoslov jaslic bo 24. 12. ob 16, 30. pred farno cerkvijo in v njej. Pred polnočnico bom ob 23.00 do 23,45 spovedoval.

Blagoslov živali 26. 12. na god sv. Štefana bo običajen blagoslov konj pred cerkvijo. Po dogovoru pa tudi domovih oddaljenih vasi. Sporočite mi na hišni telefon v odzivnik.

Anževo žegnanje bo 27. 12. popoldan. Na ta dan se bomo Bogu zahvalili za tolike pridobitve v naši največji vasi Predgradu in podružnici sv. Sebestijana. Zahvalna sv maša bo ob 15.00. Po maši pa blagoslov strehe in ostalih pridobitev infrastrukture ter ostalega.

Praznik Svete družine bo 30. 12. ob 10.00. V letu družine si pa ja bomo vzeli k srcu, da počastimo tudi našo Sveto družino v glavnem oltarju. Ta dan je nad vse primeren za blagoslov otrok. Pripeljite jih k praznični sv. maši ob 10.00.

Zahvale

Tega leta nam je ostalo še tako malo. Zato bi se rad iz vsega srca zahvalil prav vsem in vsakemu posamič za vsako dobro delo, ki ste ga opravi­li zaradi božjega imena. Ravno tako za vsako pozornost, ki ste jo izkazali me­ni, oziroma komur koli, ki je kakorkoli povezan z našim župnijskem delom. Hvala Vam, dobri ljudje. Nekaterim posameznikom sem se že sproti zahva­ljeval v zvezi z predgrajsko cerkvijo zato vsem v zvezi s tem iskrena hvala in čestitke! Ravno tako najlepša hvala za vsak dar, ki ga namenite v puščico, ali v shrambo za našo župnijo in skupnost Tav. Bog Vam stoterno povrni! Naj­večja hvala za molitve, spodbud, kritike, ki jih opravljate skozi vse leto. Hva­la ključa­r­jem, članom Ž P S in Karitas ter skritim podpornikom. Skratka Bo­gu hvala, da nam je dal primerno leto in zdravje, kar je omogočilo za vse to in ostalo, kar se itak ne da našteti niti zaobjeti. Hvala, hvala, hvala! Pa srečno!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 17. 12.
17. 00
Pr za srečen porod
T 18. 12.
7. 00
Trg V dober namen za družino
S 19. 12.
17. 00
Čeplje v dober namen za družine
Č 20. 12.
7. 00
Trg za farane i dobrotnike namesto ned. 23. 12.
P 21. 12.
17. 00
Trg † Vida Štaudohar 8. dan
S 22. 12.
17. 00
Rd † Ivan in Ana Butala Stuparjevi
N 23. 12.
4. adventna
10. 00
11. 30
Trg Jože Barič obl. Sodevci 4
Če † Vladimir Mavrin, zahvala za srečno opravljen izpit
P 24. 12.
19. 00
SL † Frančiška Škof obl.
T 25. 12.
BOŽIČ
24. 01
10. 00
12. 00
Trg polnočnica † Pavel in Milka Šterk Pr 25
Trg † Ivan Špehar obl. Deskova vas 13
Čeplje za farane in dobrotnike
S 26. 12.
17. 00
Trg † Albina obl., brat in starši Štaudohar Pr. Sudčevi
Č 27. 12.
15. 00
Predgrad v zahvalo za vse dobrotnike in veliko delo
P 28. 12.
17. 00
Trg † Julijana Butina obl.
S 29. 12.
17. 00
Rd za farane in dobrotnike
N 30. 12.
Sv. družina
8. 30
10. 00
SL † Pavla Hrenovec 30. dan
Trg † Angela obl. in rajni Markovič Dol

Betlehemska luč 23. 12. ob 10.00: letos nam bodo skavti iz Šentjerneja p­ri­nesli betlehemsko luč. S seboj bodo imeli tudi svečke, da si boste plame­n­ček odnesli domov. Za svečko pričakujejo vsej 1 €, lahko pa tudi kaj več.

Sveče za grob v župnišču: Po dolgem času pa si lahko zopet nabavite sveče za na grob. To nam je uspelo pri recikliranju sveč z našega pokopa­lišča. Tudi mi pričakujemo, da jih boste vzeli in nam dali vsaj 1 € za kos. Kar veliko dela je z temi odpadki, ki so ekološko sporni. Naša želja je, da bi jih nekaj spravili v ponovno uporabo in tako pokurili odpadni vosek.

Leto Svetega pisma se nadaljuje: Škofje so odločili, naj se leto svetega pisma ne sedaj popolnoma zaključi, ampak naj nadaljujemo vse dobre pobude in dejavnosti tudi naprej, kar je tudi povsem normalno.

20. 12. od 6.00 do 20.00 spravni dan v Črnomlju: Spravni dan je v adventu in postu postal že tradicionalen. Celodnevna priložnost za spoved je resnično dobrodošla. Tako ste povabljeni tudi vsi Vi dragi farani. Če vas zanese ta dan po opravkih izkoristite priložnost tudi za tako pomemben opravek, kot je božična spoved.

Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Pridružu­jem se temu angelskemu petju in obojega želim vsakomur med Vami!

V decembru skrbita za cvetje v farni cerkvi Predgrad in Jelenja vas.