25. 12. – BOŽIČ: Iz 9, 1 – 6 / Ps 96 / Tit 2, 11 – 14 / Lk 2, 1 – 14
26. 12 – SVETA DRUŽI: Sir 3, 2 – 14 / Ps 128 / Kol 3, 12 – 21 / Mt 2, 13 – 15. 19 – 23
1.1. – Marija, sveta Božja Mati: 4 Mz 6, 22 – 27 / Ps 67 / Gal 4, 2 – 7 / Lk 2, 16 – 21
1. 1. – 2. nedelja po božiču: Sir 24, 1 – 12 / Ps 147 / Ef 1, 3 – 6; 15 – 18 / Jn 1 – 18
6. 1. – trije kralji: Iz 60, 1 – 6 / Ps 72 / Ef 3, 2 – 6 / Jn 1, 43 – 51
9. 1. – Jezusov krst: Iz 42, 1 – 7 / Ps 29 / Apd 10, 34 – 38 / Mt 3, 13 – 17

25. 12. – BOŽIČ

Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. (Lk 2, 1 – 7 ).

Sprašujemo se, le kako se more kaj takega zgoditi. Človeštvo dolga tisočletja pričakuje Odrešenika. Ko se pa rodi, ga hladno pošlje mimo vrat v hladen ubožen hlevček. Kako so mogli ljudje to prezreti?

Ponujajo se mi dva odgovora. Prvič, od dolgoletnega pričakovanja so postali nekako otopeli in utrujeni pa so podremali, kot tiste device, ki so čakale ženina, o katerih pozneje pripoveduje Jezus. Po drugi strani pa se je Jezus tako zelo prikril v skromni popotni družinici, ki vsa izmučena ponižno in proseče potrka na vrata rojakov. Oni pa imajo toliko opraviti z imenitnimi gosti…

Čudni Betlehemci, kaj ne…

Kaj pa mi? Ali je z nami kaj drugače? Po letu misijona in evharističnega kongresa. Ali ga pričakujemo in stojimo pred odprtimi vrati, da Sveto Družino spoštljivo sprejmemo v pometeno hišo?

Trdno upam, da je v večini naših domov dosti prostora za velikega Gosta in vse morebitne obiske, ki nam prinašajo mir. Zato Vam iz srca želim VESEL BOŽIČ in vse dobro v letu 2011. Vaš župnik poljanski z družino Tav!

26. 12. – SVETA DRUŽINA

Ko so odšli, se je Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: »Vstani, vzemi dete in njegovo mater in béži v Egipt! Bodi tam, dokler ti ne povem; Herod bo namreč iskal dete, da bi ga umoril.« Vstal je, ponoči vzel dete in njegovo mater ter se umaknil v Egipt. Tam je bil do Herodove smrti, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Iz Egipta sem poklical svojega sina. (Mt 2, 13 – 15).

Ko je Herod umrl, se je v Egiptu Gospodov angel prikazal Jožefu v sanjah in rekel: »Vstani, vzemi otroka in njegovo mater in pojdi v Izraelovo deželo, kajti pomrli so tisti, ki so otroku stregli po življenju.« Vstal je, vzel otroka in njegovo mater in prišel v Izraelovo deželo. Ko je slišal, da vlada v Judeji Arhelaj namesto svojega očeta Heroda, se je bal iti tja. Bil pa je v sanjah opomnjen in se je umaknil v galilejsko deželo. Ko je prišel tja, se je naselil v mestu, ki se imenuje Nazaret, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po prerokih, da bo namreč imenovan Nazarečan. (Mt 2, 19 – 23).

Letos je praznik sv. družine takoj po svetem dnevu in god sv. Štefana nekako prekrije. Dejstvo je, da se je Sveta družina ob prihodu v Betlehem znašla v zelo re­snih razmerah. Od Jožefovega pričakovanja, da ga bodo rojaki lepo sprejeli, je osta­lo razočaranje in zasilna namestitev v priložnostnem zavetišču za živali. Po obisku Modrih, ki so prinesli nenavadno imenitna darila, beg v naglici v deželo izraelskega 350 letnega suženjstva. Po smrti tirana Heroda pa nazaj v zakotni Nazaret. Same resno in težavne zadeve.  – Jezus je prišel na svet z natančno določenim namenom. Ne, da bi mu stregli, ampak, da bi On nam postregel z večnim življenjem.

Prvenstveni namen vsake človeške družine je ravno tako resno opredeljen. Predvsem gre za primerno okolje rojevanju novih otrok. Zaradi resne in odgovorne naloge, ji prihaja Bog naproti s svojo milostjo.  Po cerkvi ji nudi zakramente in priložnostne blagoslove.  Torej želi Bog poskrbeti za vsakega novorojenčka, podobno kot za svojega Sina. Seveda nam Božja milost prihaja po določenih pravilih. Želi, da sprejemamo vse zakramente po vrsti. Po drugi strani pa pričakuje od nas, da se tudi sami potrudimo za človeka vredno življenje vsake družine. Država mora poskrbeti za zaposlitev, varstvo otrok in primerno izobrazbo. Cerkev pa ponuja duhovno oskrbo. Vsi skupaj pa zdravo okolje, ki bo mlade ljudi spodbujalo k sklepanju zakonov in rojevanju otrok…

»NOSITE BREMENA DRUG DRUGEMU!« (Geslo letadobrodelnosti in solidarnosti

1. 1. – MARIJA SVETA, SVETA BOŽJA MATI

Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.  Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. (Lk 2, 16 – 21).

Ob Novem letu si iz zaželimo, vse tisto, kar nam je potrebno za primerno življenje in delo­va­nje. Ne čakajmo križem rok kdaj se bojo želje uresničile, tudi m kaj postorimo podobno kot pastirji, ki so oskrbeli Sveto družino v njihovo stiski. Nosite bremena drug drugega!

2. 1. – 2. nedelja po božiču

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela (Jn 1, 1 – 5).

Teh nekaj vrstic iz pričetka Evangelija po Janezu nas opozarja na pomembnost božičnega dogodka, ki je za vse čase in za vse rodove. Bog je ustvaril svet in vse na njem po svoji večni Besedi. In ta Beseda je sedaj med nami. Ne samo to, da je luč, ki razsvetljuje vsakega človeka in vsako še tako temno stanje. On je ustvarjalec nečesa novega in to Takrat, karo tudi sedaj.
Minulo leto nas je dodobra utrudilo in osiromašilo. Na pričetku novega sklenimo, da ne bomo sodelovali z nikakršno temo, ampak kot otroci Luči vedno delali pri božji svetlobi. To pomeni, da se bomo potrudili za rast Božjega kraljestva med nami. Nikoli  ne bomo podpirali del teme, kot so laž, prevara, neodgovornost, nepoštenje, neplačevanje, nezaupanje…

6. 1. – SVETI TRIJE KRALJI

Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je pisano po preroku:  In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.«
Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, do­kler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opom­njeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. (Mt 2, 1 – 12).

Slovesni praznik sv. treh kraljev nekako zaključuje osrednje praznovanje  božičnih skrivnosti. Dejstva so zopet zelo zgovorna. Tudi po skoraj enem letu, je Jezus ostal neopazen. 40 dni po rojstvu je obiskal Jeruzalem in veliki duhovnik ni nič opazil. Le starček Simeon ga je malo popestoval in z prerokinjo Ano napovedal Mariji veliko težav in bridkosti. Herod – 'oče izraelskega ljudstva' ni izvedel še nič. Zato ga je obisk modrih, še bolj pa spraševanje spravil v bes. Takoj je bil narejen načrt za likvidacijo 'novega vsiljivca'.

Kljub temu so modri svoje poslanstvo opravili v miru. Žal ni bilo časa za spanje, ker je 'Božja diplomacija' brezhibno delovala. Modri domov, Sveta družina pa v Egipt. Ob vsem tem lahko zaključimo, da se nam ni treba bati nobenega novorojenčka. Bog bo tudi zanj poskrbel. Dragi mladi ljudje, če začutite mlado življenje, ga z veseljem sprejmite. Nikakor ne bodite podobni Herodu, ki je dal pomoriti toliko nedolžnih otročičev.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 27. 12. 17.00  ANŽEVO Pr  † Marija Konda Paka
T 28. 12. 17.00 Trg  na čast sv. družini in ned. otrokom za nova rojstva
S 29. 12. 17.00 Trg † Majda obl. in Ana 1. obl. Strugar Črnomelj
Č 30. 12. 7.00  Trg † Julijana Butina
P 31. 12. 17.00  Rd v zahvalo za vse kar koli smo prejeli v letu 2010
S 1. 1.
Novo leto
10.00
14.00
Trg za božji blagoslov v letu, ki ga nastopamo
Zg Mariji na čast za priprošnjo v leto 2011  
N 2. 1 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 3. 1. 17.00 Pr  †  Peter Kobe obl. Jelenja vas
T 4. 1. 17.00 Trg  v dober namen (ŠNM)
S 5. 1. 17.00 Pr † Ana obl. in družina Pešelj Jelenja vas
Č 6. 1. 10.00 Tri Kralji Trg  † Marija obl. in Jože Rade Predgrad
P   7. 1. 17.00  Trg † starši Marko in Neža Movrin Deskova vas
S     8. 1. 17.00 Rd  v dober namen M
N 9. 1. 8.30
10.00
SL † za farane in dobrotnike
Trg † Peter Butala Lj.

26. 12. 11. 30 blagoslov konj v Zagozdacu: Čeprav letos praznik prvega mučenca sv. Štefana, bomo konje z vsem spoštovanjem blagoslovili. To bomo opravili v Zagozdacu, kjer je pred cerkvijo trava, da se bodo tudi konji bolj počutili. Blagoslovljeno sol vzemite domov in dajte ostalim domačim živalim.

Betlehemsko luč dobite v veži župnišča. Skavti želijo nekaj od darov podariti družinam v stiski. Zato je cena za originalno lučko zaokrožena na 5 €.

Najemnina grobov 2011 do 2012:
Kot je že v navadi, pobiramo najemnino za dve leti skupaj, da je za oboje manj skrbi. Če kdo res ne more za oba leta, lahko da tudi na obroke, vendar s tem nekako prevzame odgovornost, da bo vse obroke res tudi poravnal.
Opozarjam tudi, da je po pravilniku najemnina obvezna za vse. Kdor redno ne plačuje, mu lastnik pokopališča lahko naloži, da odstrani sopomenk za ne plačan grob in grob ponudi drugemu.
Sedaj je komunala dostavila novi zabojnik, ki je namenjen izključno samo za obrabljene nagrobne sveče. Dokler bo sneg bo pred vežico, potem pa ob velikem. Nekateri nesete sveče v zabojnike za ostale smeti. To je narobe, ker se moramo navaditi odpadke sortirati. Za sveče iz pokopališč je to urejeno z predpisom, kar pomeni, da so kršilci v skrajnem lahko kaznovani.
Upajmo, da bo nam uspelo kmalu narediti kataster grobov, ki nam bo pomagal k večji preglednosti na naših pokopališčih.

V januarju skrbi za farno cerkev Tav.