9. 1. – Jezusov krst: Iz 42, 1 – 7 / Ps 29 / Apd 10, 34 – 38 / Mt 3, 13 – 17
16. 1. – 2. nedelja med letom: Iz 43,3.5-6 / Ps 40 / 1 Kor 1,1-3 / Jn 1, 29-34
23. 1. – 3. nedelja med letom: Iz 8,23b;9,1-3 / Ps 27 1 Kor 1,10-13.17 / Mt 4, 12-23

9. 1. – JEZUSOV KRST

Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in je rekel: »Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni.« Jezus je odgovoril in mu dejal: »Pústi zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost.« Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« (Mt 3, 13 – 17).

S spominom Jezusovega krsta zaključujemo božično dobo. Seveda z jaslicami še počakamo do svečnice, čeprav je takrat Sveta družine že bivala v neki betlehem-ski hiši. Jezusov krst je v odrešenjski zgodovini pomemben mejnik.

Jezus stopi iz anonimnosti. Prerok Janez Krstnik ga predstavi in Oče iz najvišje inštance ga razglasi za ljubljenega Sina, ki ga je nadvse vesel. Torej ima Jezus vso podporo, da prične z javnim delovanjem. Kljub tem pa ni takoj nastopil svoje odrešenjske dejavnosti. Za to je potreboval še osebne priprave. Hotel se je še srečati s svojim Očetom in sam s seboj. Za to so najboljši pogoji v puščavi. Trde življenjske razmere človeka priganjajo k razmišljanju in iskanju najboljše rešitve.

Tudi nas Cerkev spodbuja k resnemu razmisleku o sebi in okolici. Zaradi krize, ki nas pesti, bi človek pričakoval, da se bomo obrnili k duhovnim rečem. Žal imam občutek, da nas to še ni kaj prida okupiralo. V letu solidarnosti in dobrodelnosti se res kaže zamisliti nad samim seboj in svojim preobiljem. Še nikoli nismo bili tako obloženi z vsemogočimi artikli, ki se nam prikradejo v stanovanje, čeprav se na vse-mogoče načine trudimo odganjati nadležne reklame in propagandni material. Tudi telesna teža se nam kaj hitro rada poveča, čeprav si želimo zdrave linije. Potrebni smo resnega premisleka in odločnega ukrepanja. Bi stopili za Jezusom?

16. 1. – 2. nedelja med letom

Ko so odšli, se Naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem v vodi, da se on razodene Izraelu.« In Janez je izpričal: »Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat v vodi, mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem Duhu.‹ In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.« (Jn 1, 29 – 34).

Še vedno smo pri Jezusovem krstu., natančneje dan po dogodku. Prerok Janez Krstnik opravi svojo edinstveno nalogo do konca. Prejšnji dan je Jezusa krstil. (Mimo grede, Jezus ni bil potreben krsta. Hotel je dati zgled. Oče pa ga je potrdil za svojega ljubljenega Sina). Danes prerok pokaže nanj in ga poimenuje z nenavadnem imenom. V templju so imeli večno daritev in na njej darovali tolika jagnjeta tudi v spravo za svoje številne grehe. »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta. (Jn 1, 29b). Vse starozavezne in poganske daritve so samo materializirane prošnje za odpuščanje pregreh in za naklonjenost. Jezusova daritev na križu pa je zadostila za grehe vsega osebne in skupne človeštva. Ponavljanje te daritve pri sv. maši ter ob drugih zakramentih je neizčrpni vir milosti za naše uspešno življenje in srečen prihod v nebeški pristan.

V drugem delu Janez zagotavlja, da je Jezus pravi Božji Sin, torej tisti, ki krščuje s Svetim Duhom. Dragi moji! To ni zapisano v Evangeliji za neki retorični okrasek, ampak vsem nam v milostni poziv, ali priporočilo, naj Jezusu sledimo in mu verjamemo. V nadaljevanju tega odlomka berem, da sta Janeza takoj zapustila dva verjetno zelo zvesta učenca, namreč Andrej in Janez. Ko ju je opazil, ju je povabil, da bi bila tisti dan pri njem. Ko je prišel v Galilejo sta se mu z veseljem pridružila s svojima starejšima bratoma Petrom in Jakobom. Tudi mi se res pridružimo Jezusu v naslednjih nedeljah, mu zvesto sledimo ter prisluhnimo, da nas izuči v veri in dejavni ljubezni do Boga in bližnjega ter solidarnosti do vsakega, ki se mu godi krivica.

tav-logo-mali.jpgDekanijska akcija zbiranja sredstev za našo skupnost Tav počasi napreduje. Na konferenci v Črnomlju je bilo nekako načelno dorečeno, da bi vsak mesec ena župnija poskrbela tudi za materialne darove, ki jih ta mesec najbolj potrebujemo. Tako bo delo bolj usklajeno in strnjeno, kar bo verjetno bolj učinkovito…

Veroučna stran: ŽUPNIK NA ČAKANJU!?

V zadnjih št. naših Oznanil ste lahko opazili pri mašnih namenih kratico ŠNM. To pomeni, da sem te mašne namene dobil na naši škofiji v Novem mestu. Že več let se je pripetilo, da mi je za nekaj dni zmanjkalo mašnih namenov. Seveda sem rad opravil kakšno sv. mašo po svojem namenu. Zadnje dve leti pa se je stvar močno poslabšala, da sem moral prositi za pomoč škofijo. Pomoč sem seveda dobil, vendar me zadeva bolj skrbi, kot na zunaj morda kaže. V Sloveniji močno primanjkuje duhovnikov, kar velja tudi za našo škofijo. To pomeni, da bo vsako leto več župnij ostalo brez svo-jega župnika. Ko se mora škof odločiti, komu bo moral odvzeti domačega duhovnika, tehta argumente za in proti. Močni argument je, ali more župnik tam preživeti? Ali ga domačini sploh potrebujejo? Ali dovolj poskrbijo zanj, ali p a se mora sam znajti, da nekako preživi???

V mojem primeru dobro vemo mi in tudi na škofiji, da bi mi precej trda predla, če ne bi imel delavnice in z dokaj rednim delom dopolnjeval farnega proračuna. Toda če nima župnik sv. maš, je to za škofa znak, da ga ljudje pač ne potrebujejo. Torej ga lahko damo tam, kjer ga komaj čakajo. Sicer to nikakor ni glavni namen tega pisanja. Jaz lahko mašujem po svojih namenih in nameni Cerkve vsak dan brez enega € na leto, samo Vi poskrbite za pozitivno stanje proračuna.

Te dni smo reciklirali sveče od prejšnjega leta Bilo jih je za velik tovor. Če stane vsaka samo en €, je to nekaj tisoč €. Toliko je bilo pokurjeno samo na trškem pokopališču in vendar je ena sama sv. maša za duše v vicah za poko-jne več vredna kot prav vse te sveče in sveče vsega sveta. Saj ne rečem. Pri-žgimo svečo na grobu in kaj spotoma pomolimo, vendar ne pozabimo tudi na sv. mašo.

Obvestila: Žegnanje sv. Antona Puščavnika 16. 1. ob 10.00

Lepo vabljeni, da se sprehodimo, da sv. Antona in se mu priporočimo za varstvo naših domačih živali. Prinesimo tudi kaj konkretnega in se potem udeležimo licitacije. Tudi to je del naše verske in kulturne dediščine. Nedaleč v Doblički gori, je cerkvica sv. Vida imenitno obnovljena in opremljena predvsem z darovi vernikov in sadovi prizadevanja 'iznajdljivega Mateka' s sodelavci ob Antonski sv. maši in tradicionalni licitaciji. To pomeni, da je marsikaj mogoče. Če imaš nekoga na pravem mestu.

16. 1. ob 15.00 - MLADENIČ REČEM TI VSTANI
Seminar prenove v Duhu na Vinici

Seminar je namenjen vsej dekaniji torej tudi nam. Toplo priporočam zlasti mlajšim, ki še nimajo toliko verskih izkušenj niti daljše tradicije. Gre za priznano duhovno gibanje, ki nam konkretno odgovarjajo na mnoga težko rešljiva življenjska vprašanja.

Nikar ne zamahnimo z roko, češ to ni z mene. Za vse nas je, če sem v veri nekoliko naprej še toliko bolje, bom lažje pomagal tistim, ki capljajo od zadaj. Če sem od zadaj, bom stegnil roko tistemu pred seboj, da me potegne naprej.

Seminar bo trajal še naslednjih sedem nedelj.

Glej, prihajam in bom prebival v tvoji sredi, govori Gospod. (Zah 2, 14).

Spored sv. maš in bogoslužja

P 10. 1. 17.00  Pr † Katarina Intihar Pikeča umrla v Kanadi
T 11. 1. 17.00 Trg †  starši Marko in Neža Movrin Zagozdac
S 12. 1. 17.00 Zg † Jože Mihelič Prigrajčev umrl v Ljubljani
Č 13. 1. 7.00 Trg za duhovne poklice
P 14. 1. 17.00 Trg † Marija Kastelic 1. obl. G. Podgora
S 15. 1. 17.00 Rd † sestra Ana Popov in rajni Stuparjevi n Julka
N 16. 1. 8.00
10. 00
Trg † Peter obl. in družina Madronič Prelesje 10
Anton na čast sv. Antonu za zdravje živali
P 17. 1. 17.00 Pr    za farane in dobrotnike
T 18. 1. 17.00 Trg † starši Majerle in sestra Katica Trg 8
S 19. 1. 17.00 Pr  v dober namen (ŠNM)
Č 20. 1. 7.00 Trg †  Ruda in Neža Movrin Deskova vas n Ruda iz ZDA
P 21. 1. 17.00  Trg † Stanko in Rozalija Papež Črnomelj
S 22. 1. 17.00 Rd † Peter Grzetič obl. Gornji Radenci
N 23. 1. 8.30
10.00
SL za farane in dobrotnike
Trg † stari starši Ivan in Ivanka Kavšek Trg

14. 1. 17. 00  seja ŽPS: kar malo se je odtegnilo od zadnje seje. Tako se je nabralo dosti tekočih zadev, ki jih je treba obravnavati.
Na sejo je vabljen tudi organist Š. Vlado, da se pogovorimo o stanju na koru. Ob pogostitvi pevcev 12. 12. sem bil namreč deležen zelo ostrih kritik zaradi razglašenih orgel… Vsi pa lahko vidimo in zlasti slišimo, da je naš pevski zbor v hudi stiski.  Letos na angelsko nedeljo 4. 9. bo minilo 70 let, kar je g. Savelli prvič nastopil z novim zborom. Po 70 letih gotovo kaže zbor 'nekoliko pomladiti'.

Najemnina grobov 2011 do 2012:
Kot je že v navadi, pobiramo najemnino za dve leti skupaj, da je za oboje manj skrbi. Če kdo res ne more za oba leta, lahko da tudi na obroke, vendar s tem nekako prevzame odgovornost, da bo vse obroke res tudi poravnal.
Opozarjam tudi, da je po državnem pravilniku najemnina obvezna za vse. Kdor redno ne plačuje, mu lastnik pokopališča lahko naloži, da odstrani spomenik za ne plačan grob in mesto ponudi drugemu.
Komunala je dostavila novi zabojnik, ki je namenjen izključno samo za obrabljene nagrobne sveče. Nekateri nesete sveče v zabojnike za ostale smeti. To je narobe, ker se moramo navaditi odpadke sortirati. Za sveče iz pokopališč je to urejeno z predpisom, kar pomeni, da so kršilci v skrajnem lahko kaznovani. Upajmo, da nam bo uspelo kmalu narediti kataster grobov, ki nam bo pomagal k večji preglednosti na naših pokopališčih.

V januarju skrbi za farno cerkev Tav.