23. 1. – 3. nedelja med letom: Iz 8,23b;9,1-3 / Ps 27 1 Kor 1,10-13.17 / Mt 4, 12-23
30.1. – 4. nedelja med letom: Sof 2.3;3. 12 – 113 / Ps 146 / 1 Kor 1, 26 – 31 / Mt 5, 1 – 12a
2. 2. – SVEČNICA: Mal 3, 1 – 4 / Ps 23 / Heb 2, 14 – 18 / Lk 2, 22 – 40
6. 1. – 5 nedelja med letom: Iz 58, 7 – 10 / 1 Kor 2, 1 – 5 I Mt 5, 13 – 16

23. 1. - 3. nedelja med letom – prvi učenci

Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata: Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: »Hodíta za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta s svojim očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže. Poklical ju je in ona dva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim. (Mt 4, 18 – 22).

S tem odlomkom Evangelija po Mateju končno pričnemo slediti Jezusovemu javnemu delovanju. Malo prej je zapisano, da je Jezus pričel, ko je slišal, da so Janeza Krstnika zaprli: Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« (Mt 4, 7). Najprej je povabil dva že znana učenca Janeza Krstnika, ki ju je spoznal drugi dan po krstu to je Andreja in Janez. Ker sta ob imela brata, je povabil še onadva.

Za nas je tukaj odločilnega pomena, da so vsi štirje takoj pustili čolna z vso ribiško opremo ter najemnike z očetom Zebedejem na čelu ter šli za Jezusom do svoje smrti. To zapustiti svoj dosedanji življenjski stil in kreniti za Jezusom. To je povabilo za vse nas in stalni izziv, da nekaj pri sebi spremenimo na bolje. Že pri krstu smo bili poklicani k hoji za Gospodom. Kadarkoli pa poslušamo, ali beremo Sveto pismo, poslušamo ta klic naj mu sledimo do konca.

Na pričetku novega oznanjevalnega ciklusa, nas letos Matej vabi naj prisluhnemo Jezusovim govorom, ki jih je ravno apostol Matej sistematično zapisal v obliki treh govorov.

Resnično lepo vabljeni stopimo na pot za Gospodom.

30. 1. – 4. navadna nedelja

Ko so odšli, se »Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili. 12 Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.« (Mt 5, 1 – 12)

Temu odlomku lahko mirno rečemo ustava, ali še bolje temeljna listina Božjega kraljestva. Marsikaj vemo in za marsikaj si prizadevamo in na vso moč se lahko trudimo za nekaj dobrega pa nam Bog ve kaj ne uspeva. Jezus nam bo o tem skozi vse leto še veliko in konkretno oznanjal priporočal, grajal in ukazoval.

Na pričetku svojih poučnih govorov pa je podal svoja izhodišča in navedel osem idealnih kristjanovih drž. Kakšen bi v resnici moral biti kristjan. Enostavno blagruje tiste ljudi dobre volje, ki so dosegli višji novo duhovne drže. Teh ne more prav nič več vreči iz utirjenosti in odločenosti za dobro, Boga in večno srečo. Tu ne gre za ukazano in še dovoljeno ter prepovedano, ampak: 'Blagor ti, če ti uspeva tesno iti za Gospodom in živeti po njegovem vzoru'.

2. 2. – svečnica

Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.«
Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je sedem let preživela z možem, nato pa je kot vdova dočakala štiriinosemdeset let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s posti in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je stopila tja in zahvaljujoč se slavila Boga ter o njem pripovedovala vsem, ki so pričakovali odkupitev Jeruzalema. (Lk 2, 33 b – 38).

Svečnica, ali Gospodovo darovanje nas še za dan postavi v Jezusovo mladost, ko ha starček Simeon z hvaležnim veseljem popestuje in Mamo ter rednika opozori na resnost njegovega poslanstva. Simonovo napoved podkrepi prerokinja Ana da gre čisto zares.

Dragi moji farani! Lepo povabljeni k blagoslovu sveč. Spet si jih boste lahko nabavili pred, ali po maši in jih ponesli na svoje domove. Nikar jih ne zaprite v predal ali v omarico. Naj vam ostanejo pri roki, da jo prižgete pri nedeljskim, ali prazničnim obedu, ali ko Vas obišče duhovnik z najsvetejši, ko molite, ali premišljujete Sveto pismo…

tav-logo-mali.jpgDekanijska akcija zbiranja sredstev za našo skupnost Tav počasi napreduje. Na konferenci v Črnomlju je bilo nekako načelno dorečeno, da bi vsak mesec ena župnija poskrbela tudi za materialne darove, ki jih ta mesec najbolj potrebujemo. Tako bo delo bolj usklajeno in strnjeno, kar bo verjetno bolj učinkovito…

Veroučna stran: Svetovni dan mladih v Madridu od 16. do 21. 08. 2011

Iz našega poljanskega vidika se zdi razpravljati o mladini skoraj nesmiselno, saj skoraj nikogar nikjer ni. Res je ta kruta realna podoba naših trenutnih razmer. Kljub temu mladi nekje so in imajo svoje načrte želje in potrebe. Tega se je zelo dobro zavedal bl. Janez Pavel II. In mlade pozival, k druženju med seboj in zlasti z njim. Ob njem so se zbirali po vsem svetu mladi v skoraj milijonskih množicah. Sedanji papež ga hoče pri tem zvesto posnemati in tako vsake dve leti povabi mlade na svetovne dneve mladih. Letos bo v Madridu. Del tega vzdušja bo prinesel poseben križ tudi v našo župnijo Ker je mladina med tednom po šolah in domovih, nam je dekanija zaupala, da križ za cel dan zadržimo prav pri nas. Tu je veliko simbolike. Člani naše skupnosti, so svojo mladost zavozili in si naložili težak križ, ki jih bo spremljal do večnosti. Zato lepo vabim vsaj tiste, ki stanujete doma, da pridete vsej k zaključni sv. maši v petek 4. 2. ob 17.00.

29.1. ob 19.00 Črnomelj kulturni dom - Jasnin dobrodelni koncert

Tudi letos bo ves dohodek namenjen naši skupnosti Tav. To je za nas veliko priznanje in podpora. Zato udeležbo toplo priporočamo.

Praznik pri Antonu!?

Na letošnjo Antonovo nedeljo nam je resnično uspelo privabiti malo več ljudi in tako opraviti malo bolj resno licitacijo, ki je navrgla tudi nekaj več denarja za tekoče potrebe Antonove cerkvice pa tudi vračilo dolga fari. Najlepše je to, da je zadevo skoraj v celoti speljal ŽPS z izdatno pomočjo Mateka Rom. Čestitam in Hvala vsem!

anton01.jpg
Več fotografij na dnu strani.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 24. 1. 17.00 Pr na čast sv. Antonu
T 25. 1. 17.00 Zg †  Ivan in Katarina Mihelič n. p. Franci
S 26. 1. 17.00 Drugje za duhovne poklice
Č 27. 1. 7.00 Trg po namenu ŠNM
P 28. 1. 17.00 Trg † starši Marija in Marko Šterbenc obl. Močile 2
S 29. 1. 17.00 Rd † Jože in Marija Mihelič d. Radenci
N 30. 1. 10.00 Trg † Julijana 1. obl. in Pavel Veselič Paka 1
P 31 1. 17.00 Pr za farane in dobrotnike
T 1. 2. 17.00 Trg po namenu ŠNM
S 2. 2. 10.00
17.00
Trg † Julijana obl. in Jurij Mihelič Sodevci 11
Zg † Marija in Slavko Movrin Bruseči G. Podgora
Č 3. 2. 7.00 Trg † Anton in Katarina Štefanac n p. Franci
P 4. 2. 17.00 Trg za uspeh svetovnega dneva mladih
S 5. 2. 17.00 Rd † Katarina in Peter Šterbenc obl. Gorički S. Rad.
N 6. 2. 8.30
10.00
SL za farane in dobrotnike
Trg † Alojz obl. in Katarina Kuzma Trg 27

3. 2. – 4. 2. Obisk KRIŽA MLADIH:  Kot priprava na svetovni dan mladih, ki bo od16 – 21 avgusta v Madridu, potuje po naši državi poseben križ. Ob tem križu se zbirajo mladi k molitvi in čaščenju. K nam pride iz Kočevja v četrtek in bo pri nas prenočil. Ves dan bo na voljo vsakemu, ki ga bo hotel počastiti.  Od njega se bomo poslovili v petek s sv. mašo ob 17. 00 verjetno v farni cerkvi. Po  sv. maši ga bomo odpeljali v Semič, kjer bo skupna prireditev za vso dekanijo. Slovo iz Bele krajine bo v Črnomlju v soboto 5. 2. Lepo vabljeni, da se po svojih najboljših močeh pridružite našim fantom iz Tav, ki bomo ob njem molili izmenoma noči in dan.

Najemnina grobov 2011 do 2012:
Zopet lahko poravnate najemnino za grobe in sicer za dve leti enojni grob 30 €, družinski 50.€ ter žarni 25 €.  Če plačate po položnici ali položnici točno navedite za kateri grob gre. Tran. Rač. NLB SI56 0243 0025 3648 548.

Kaj je bilo na seji ŽPS 14. 1. 17. 00? Seznanili smo se s tekočimi zadevami. Dogovorili glede Antonove nedelje, ki je končno lepo uspela. Največ govora je bilo o našem pevskem zboru in organistu, ki se tudi tokrat kljub pisnemu vabilu ni udeležil seje.  Ker je pred nami velika obletnica  naših dolgotrajnih in častitljivih pevk, se moramo na to dobro pripraviti predvsem z pomlajenim zborom. Upam, da mlajši pevci in pevke razumejo pomen teh besed in se bodo radi odzvali povabilu k sodelovanju v zbori, ki poje predvsem Bogu na čast in sevi v posebno zadovoljstvo.

V januarju skrbi za farno cerkev Tav v februarju pa Deskova vas.

Foto utrinki iz praznika pri Antonu

anton02.jpg

anton03.jpg

anton04.jpg

anton05.jpg

anton06.jpg

anton07.jpg

anton08.jpg

anton09.jpg

Nazaj na vrh strani.