6. 3. – 9. navadna nedelja: 5 Mz 11, 18. 26 – 28. 28 / Ps 31 Rim 3, 21 – 25 / Mt 7, 21 – 27
13. 3. – 1. postna nedelja: 1 Mz 2, 7 – 9; 3,1 - 7 / Ps 51 / Rim 5, 12 – 19 / Mt 4, 1 – 11
19. 3. – SVETI JOŽEF: 2 Sam 7, 4 – 14 / Ps 89 / Rim 4, 16 – 18 / Mt 1 16. 18 – 21. 24a
20. 3. – 2. postna nedelja: 1 Mz 12, 1 – 4a I Ps 33 / 2 Tim 1, 8b – 10 / Mt 17, 1 – 9

6. 3. – 9. navadna nedelja – Hiša na skali

»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?‹ In takrat jim bom naznanil: ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno!‹«
»Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali. Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi; zagnali so se v to hišo in padla je in njen padec je bil velik.« (Mt 7, 21 – 27).

Prejšnjo in današnjo nedeljo sicer poslušamo pastirsko pismo naših škofov za letošnji postni čas o dobrodelnosti in solidarnosti. Kljub temo pa je prav malo razmisliti tudi o nadaljevanju Jezusovega Govora na gori. Danes nas opozarja najprej, da ni dovolj le besedna pripadnost Gospodu. V bistvu gre za izpolnitev Božje volje. Preveč govoričenja nas kmalu zanese v oblake, da lahko pozabimo na temelje. Zadnja leta nas »presenečajo« razne naravne nesreče. Tu se še kako pokaže kako in na čem je kaj zgrajeno. Veliko starejše in dokaj enostavne torej nezanimive hiše preživijo, Moderne 'stvaritve' pa tako hitro razkrije, ali celo povsem odnese. Tudi izbira terena in lege je še kako pomembna. Plazovi, poplave so že odnesli toliko našega premoženja. Po nesreči se navadno oglasijo strokovnjaki in pojasnijo, kaj je bilo narobe.

Seveda nam gre za duhovno plat prilike. Graditi moramo na trdni SKALI tako je zatrdil naš Gospod, ko je dodal ribiču Simonu ime Kefa – Petrus – po naše Skala. Le s čim si je to zaslužil? Gotovo ne s trikratno zatajitvijo, ampak z odločnim odgovorom na vprašanje: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« »Ti si Kristus naš Mesija!«

13. 3. – 1. postna nedelja - Jezusove skušnjave

Tedaj je Duh odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga hudič skušal. Ko se je postil štirideset dni in štirideset noči, je postal naposled lačen. In pristopil je skušnjavec in mu rekel: »Če si Božji Sin, reci, naj ti kamni postanejo kruh.« On pa je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh templja 6 ter mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.«Jezus mu je odgovoril: »Pisano je tudi: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« Spet ga je hudič vzel s seboj na zelo visoko goro. Pokazal mu je vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu rekel: »Vse to ti bom dal, če padeš predme in me moliš.« Jezus mu je tedaj dejal: »Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!« Tedaj ga je hudič pustil, in glej, angeli so pristopili in mu stregli. (Mt 4, 1 – 11).

Kdo izmed nas ni že neštetokrat pričel znova, da svoje odnose in ravnanja uredi bolj po Evangeliju, da stopi na bolj dosledno pot za Gospodom. Pri vsaki spovedi 'trdno sklenemo in obljubimo, da se bomo od slej bolj potrudili'. Koliko časa pa vzdržimo pri trdnem sklepu in dobrimi nameni? Človeške slabosti pač…

Prav zaradi naše slabotne narave, nas Cerkev na pričetku vsakega adventnega še posebej postnega časa povabi, da bi pričeli znova. Tako nam prva postna nedelja tudi letos pokaže, kako se da ubraniti skušnjavi. Slišimo, kako je Jezusov spopad s skušnjavcem zapisal apostol Matej. Ta zapis je najbolj radikalen. Jezus ne popusti niti za las človeški naravi. Tudi Jezus je imel pristno človeško naravo. Bil je lačen, žejen in 'malo reklame pred kampanjo' mu ne bi škodilo. Kljub temu NE!

Dobro se je zavedal, da ne sme popustiti ne na pričetku, ne na koncu, niti kjer-koli vmes svojega javnega delovanja. Hudič je poskusil z tremi miki tega sveta s hrano, denarjem in slavo. Tudi danes so to najvidnejše skušnjave. Iz tega se izpeljujejo še stotere druge prikrite skušnjave in skušnjavce. Za zmage je potrebna odločna volja, redna molitev in prejemanje zakramentov, redna sv. maša in predvsem doslednost do sebe, bližnjega in Boga. Ko uvidimo, da ne bo šlo, se spomnimo stavka: »Poberi se, satan, kajti pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!« (Mt 4, 11).

tav-logo-mali.jpgV postnem času se potrudimo tudi mi in kaj primaknimo, da se letos čim več naredi na našem skupnem domu. Potem bomo lahko še kaj več postorili po naših številnih podružnicah, ki čakajo prenove in nadaljevanja posodobitve.

19. 3. – slovesni praznik našega farnega in škofijskega zavetnika

Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča – bila pa je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslovil. Ko je to premišljeval, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel.(Mt 1, 18 – 24).

V postnem času vpadeta trije praznični dnevi. To je dan celodnevnega češčenja, god našega farnega zavetnika sv. Jožefa in praznik Gospodovega oznanjenja Mariji. Za našo župnijo je še najvažnejši sv. Jožef. Letos ga bomo upajmo še bolj slovesno proslavili, ker je na soboto, še bolj pa, ker bomo lahko blagoslovili novi ambon. Prav ambon je poleg daritvenega oltarja drugi najvažnejši del cerkvene opreme. To je miza Božje Besede, kar narekuje, da je primerne oblike in na primernem kraju zlasti v farni cerkvi. Naš prvi kamniti ambon je bil preblizu daritvenega oltarja, kar je zelo oviralo somaševanje in postavljanje jaslic. Potem sem 'začasno samo za jaslice' nare¬dil priložnostni ambon, ki je zdržal skoraj dvajset let. Sedaj je tu novi prav za našo cerkev sv. Jožefa. Na njem je upodobljena zgodba učlovečenja Božje Besede, Ker je z tem dogodkom tesno povezan sv. Jožef.

Veroučna stran: kdo je dolžan poskrbeti za obnovo naših cerkva?

Pri nastajanju nove opreme za naš prezbiterij – ambon in sedilje – stol za župnika in somaševalca je sodeloval tudi naš že uveljavljeni kipar Toni iz Zagozdaca. Do slej nam je marsikaj naredil in podaril. Ker pa je delavec vreden svojega plačila, mu pripada tudi primerna nagrada, saj se cena itak ne da natanko opredeliti. Drugače je z župnikom. On sicer ima redni dohodek – eno mašo na dan razen nedelje in zapovedanega praznika. To je uradno 17€ na dan. Pri nas zaradi veliko maševanja po terenu je dodan še 1€ za stroške prevozov. Mizarska in druga dela rad z veseljem opravim zastonj, čeprav bi tudi on kakšen evro rad podaril v dobrodelne namene na primer za Tav.

Moj predhodnik je bil znan po tem, da je kar naprej prigovarjal naj darujete in zbirate za določen namen. Meni se zdi to nepotrebno, saj menda ja vidite, kam vlagamo zadnja leta. Saj bo predvsem dvorana služila tudi župniji. Kljub temu resno pozivam k sv. maši na dan našega zavetnika sv. Jožefa in k ofru za novi ambon ter ostalo manjkajočo opremo v naši farni cerkvi. Ko bo vse narejeno, se boste lahko prepričali, če je bila res tako potrebna.

Za Zagozdačko cerkev Marijinega vnebovzetja smo te dni naredili 15 hrastovih plošč za novi križev pot, ki ga bo Toni počasi klesal. Sam je dejal, da je križev pot zahteven projekt, ker se moraš poglobiti v Jezusovo trpljenje, ki te sili k sočutju. To pomeni, da Te sproti tudi izčrpava. Tudi Zagozdaška cerkev je naša torej moramo tudi tam kaj prispevati…

V postnem času bo župnik pred sv. mašo v spovednici. Po maši pa bodo tri postaje križevega pota pred Najsvetejšim.

Drug drugega bremena nosite!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 7. 3. 18.80 Pr † Julijana in ostali Rade Hribljanski
T 8. 3. 18.80 Trg † Rudolf Kobe n. dr. Majerle
S 9. 3. 18.80 Trg † Marica 20. obl. in rajni Patrovi ter Valetičevi
Č 10. 3. 7.00 Trg po namenu škofije N M
P 11. 3. 18.80 Na čast Mariji Pomagaj n. Bolha
S 12. 3. 18.80 Rd za pozabljene duše v vicah
N 13. 3. 10.00 Trg † Marko Kobe 1. obl.
P 14. 3. 18.80 Pr † za farane in dobrotnike
T 15. 3. 18.80 Trg Rudolf Kobe 30. dan
S 16. 3. 18.80 Zg †rajni Šegina in Movrin  Zagozdac 1
Č 17. 3. 7.00 Trg za farane in dobrotnike n. m. n. d. 20. 3.
P 18. 3. 8.30
16.00
Trg † rajni Šutejevi Stari trg 13
sklep čaščenja † Jože Štefanc Predgrad n. Marija
S 19. 3. 10.00 Trg † zora Žugelj, r. Butala 1. obl
N 20. 3. 8.30
10.00
SL † na čast M B za zdravje v družini
Trg † Anica obl. in Marko Šterbenc Jelenja vas 2

9. 3. Pepelnica pričetek postnega časa: Letos se prične post najpozneje pa smo ga le dočakali. Le vzemimo ga resno in se potrudimo, da bi ga porabili za dobro pripravo na velikonočno praznovanje. Da mislimo resno pridemo na pepelenje - torej pridite!

40 dni brez alkohola: že peto leto nas slovenska karitas vabi, da preživimo postni čas brez alkohola in druge omame. S tem bomo prihranili sebi na malo nevšečnosti in slabega občutja, bližnjim pa omogočili 40 dni sproščenih odnosov, ki se ni treba bati, da bi koga kako prizadel z očitkom »zakaj ga spet lomiš?« ali temu podobno, kar je povod za družinsko gorje.
V POSTU SKUŠAJMO TUDI KAJ PRIMAKNITI ZA NAŠO DEKANIJSKO AKCIJO – »POMOC TAV«.

18. 3. dan celodnevnega česčenja: ker v soboto pred praznikom sv. Jožefa 9. 3. ne morem biti ves dan doma, bo naše celodnevno češčenja po starem dan pred praznikom torej 18. 3. Upam, da Vas to ne bo preveč motilo pa boste prišli skozi ves dan. Letos še posebej povabljene tiste ženske, ki ste ostale na čakanju. Prej Vas je vezala služba v Kometu. Sedaj ste žal proste pa pridite in se priporočite tudi za to, da bi Vas čim prej kdo povabil nazaj na delo v bivši Komet. Jezusa bomo častili v kapeli do 14.00. Zaključili bo­mo cerkvi ob 15.00 z križevim potom in nato ob 14.00 s slovesno sv mašo.

V marcu skrbijo za cvetje v farni cerkvi Kovača vas in Paka.