20. 3. – 2. postna nedelja: 1 Mz 12, 1 – 4a I Ps 33 / 2 Tim 1, 8b – 10 / Mt 17, 1 – 9
25. 3. GOSPODOVO ZNANJENJE: 1 Mz 12, 1 – 4a I Ps 33 / 2 Tim 1, 8 – 10 / Mt 17, 1 – 9
27. 3. – 3. postna nedelja: 2Mz 17, 3 – 7 / Ps 95 / Rim 5, 1 – 8 / Jn 4, 5 – 42
3. 4. – 4. postna nedelja: 1 Sam 16, 1b. 6 – 7 / Ps 23 / Ef 5, 8 – 14 / Jn 9, 1 – 14

25. 3. – GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI

V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno. Bogu namreč ni nič nemogoče.« Marija pa je rekla: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje. (Lk 1,1–9).

Po slovesnem prazniku sv. Jožefa je tu zopet slovesni praznik, Gospodovega oznanjenja. Že ob praznovanju sv. Jožefa ne moremo mimo oznanjenja, saj se je tu tudi za njega vse spremenilo. No za vse nas je se v bistvu pričala tista najbolj srečna sprememba, saj je pod srcem brezmadežne device pričelo utripati srce našega Odrešenika

Opozorim samo še na prisebnost in odraslost mlade izbranke. Povsem odraslo je namreč, kljub vznemirjenju povprašala nebeškega poslanca, kako bo to šlo. Potem pa mirno in odločno: »Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!«(Lk 1, 38).

20. 3. – postna nedelja – Jezusova spremenitev na gori

Čez šest dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spremenil. Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ko je še govoril, jih je obsenčil svetel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo obujen od mrtvih!« (Mt 17, 1 – 9).

Po uspešnim boju s skušnjavami prve postne nedelje, nam druga postna nd. ponuja pogled na goro Tabor, kjer se Jezus v pričo treh izbranih apostolov spremeni in pokaže v svoji pravi slavi. Slišimo tudi zagotovilo iz najvišje ravni, da je res njegov ljubljeni Sin, naj ga poslušamo. V postu nam je to še kako potrebno, da resnično postanemo čim bolj poslušni Božji Besedi, kajti le v njeni luči bomo lahko našli pot do vsakdanjih rešitev. Problemi se nam kar množijo, bodisi doma, ali po svetu. Zadeve so čedalje dražje in tudi Karitas je že dodobra izčrpana.

Oče iz nebes pa kljub temu pravi, naj mu povsem zaupamo. Ne postanimo podobni Petru, ki je Jezusa skušal odvrniti od trpljenja. Ne, ampak objemimo vsak dan svoj križ in pogumno z vsem zaupanjem za našim Gospodom, ki se nam bo tudi čisto na koncu prikazal kot zmagovalec in zadnji razsodnik tudi glede našega ravnanja.

tav-logo-mali.jpgV postnem času se potrudimo tudi mi in kaj primaknimo, da se letos čim več naredi na našem skupnem domu. Potem bomo lahko še kaj več postorili po naših številnih podružnicah, ki čakajo prenove in nadaljevanja posodobitve.

3. 4. – 4. postna nedelja - Jezus ozdravi slepo rojenega

Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu je rekel: »Veruješ v Sina človekovega?« In ta je odgovoril ter rekel: »Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?« Jezus mu je rekel: »Videl si ga; ta, ki govori s teboj, ta je.« Tedaj je dejal: »Verujem, Gospod,« in se je pred njim poklonil do tal. In Jezus je rekel: »Za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo.«
To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri njem, in so mu rekli: »Smo morda tudi mi slepi?« Jezus jim je dejal: »Če bi bili slepi, bi ne imeli greha. Ker pa pravite: ›Vidimo,‹ vaš greh ostane.« (Jn 9, 35 – 41)

Objavljam samo zadnji del dogodka. Jezus je pač ozdravil slepo rojenega in farizeji so seveda trdo prijeli njegove starše, ki pa so se delali povsem nevedne in niso bili pripravljeni za Jezusa zavzeti dobre besede. Pač bali so se za lastno kožo. Ko so povprašali ozdravljenca, je takoj usekal: »Prerok je«. Farizeji pa nazaj, češ kako nas boš ti učil, ko si pa ves v grehih…

Pač ob Jezusu se moramo izjasniti za, ali proti. V postnem času se pač moramo zamisliti nad seboj in preveriti na kateri strani smo. Ali sledimo našemu Odrešeniku, ki nas ozdravlja telesne in predvsem duhovne slepote. Tu si ne smemo zatiskati oči.

Ljudje smo pač slabotni in kaj hitro se pomirimo z dejstvom da pač nekaterih stvari še pač ne razumemo dokončno in potem je izgovor že na dlani, da je najbolj odločanje prepustiti na pozneje. Ne bodimo naivni vsaj do sebe. Jezus je naš zdravnik. Ni mu treba za vsakega mešati blata na dlani in mazati oči. To je storil enkrat za vselej. S svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem nam je odprl oči. Po cerkvi pa pri krstu odpira oči novim in novim generacijam. Na nas pa je, da si ostrimo vid in občutek za pravičnost ter potrebo bližnjega. Nikar se ne opredeljujmo od nastalih problemov, v katere naj se pripeljalo sedanje stanje duha ter vida. Zaupajmo Jezusu, kot preroku. Kot tistem, ki je naredil nekaj, kar še ni uspelo nikomur pred njim. Tudi danes mu uspeva vse, ker je za nas dobro, če ga le ponižno prosimo in smo pripravljeni spolniti tisto, kar nam ponuja ter od nas pričakuje.

Relikvije bl. Mučenca Alojzija Grozdeta potujejo po naši dekaniji.

Pred prvim osebnim godom, ki bo 27. 5. smo se v naši dekaniji odločili, da bodo njegove relikvije prišle v vsako župnijo za en teden. Pričelo se je v Metliki 18. 3., 25. 3. na Vinici in 1. 4. v Semiču zvečer. K nam pridejo na god fatimske Marije 13. maja. Do takrat pa, kot rečeno po dekaniji. Čemu je to potrebno? Predvsem, da bi ga malo bolje spoznali in seveda čim bolj izkoristili njegovo priprošnjo. V tem težkem položaju zaradi sestavljene krize, nam je priprošnja svetnikov še kako potrebna. Upam, da bom kmalu lahko objavil pravi program, da boste lahko častit relikvije že pred majem.

Prev pa je, da se pripravimo predvsem za doma, da ga bomo sprejeli v čim večjem številu in se ob njem zvrstili prav vsi resni verniki. V naši kapelici sprave je tudi napisan eden, ki ga Cerkev želi prišteti mučencem. To je naš bivši župnik Alfonz Jarc in toliko imen, ki so tudi mnogi nastradali zaradi pripadnosti katoliški veri. Radi se jim priporočajmo in pomagajmo iz krize naši ljubi domovini ter tolikim posameznikom.

Zahvale: Vsem skupaj se zahvaljujem za pomoč pri urejanju našega prezbiterija. Čestitke in zahvala tudi konkretna gre našemu Toniju, ki je prispeval rezbarski – res umetniški del. Nekaj je doprinesel tudi župnik. Mislim, da je sedat tako, kot se za farno cerkev sv. Jožefa spodobi. Dolgo smo improvizirali, sedaj pa nam je končno uspelo urediti tudi ta pomemben bogoslužni prostor. Hvala Vam, ki ste potrpeli in sedaj finančno podprli!

Spored sv. maš in bogoslužja

P  21. 3. 18.00  Pr za farane in dobrotnike n. m. 19. 3.
T  22. 3. 18.00  Rd † Brane Podgornik 8. dan
S   23. 3. 18.00 Trg  za farane in dobrotnike n.m. 18. 3.
Č   24. 3. 7.00  Trg † Barbara Marinčič Grosuplje
P   25. 3. 18.00 Trg † stari starši Kuzma  Trg 27
S   26. 3. 18.00 Rd † Peter obl. in starši Butala Ušini
N   27. 3. 10.00 Trg † Jože in Rudi Mihelič Kovača vas
P   28. 3. 18.00 Pr † Pavel Župan 30. dan  
T   29. 3. 18.00 Trg † Ruda Kobe n. Semič
S   30. 3. 18.00  Zg † starši Franci in Marija Seničar n. p F. S.
Č   31. 3. 7.00 Trg za farane in dobrotnike n. m. nd. 27. 3
P    1. 4. 18.00  Trg † družina Majerle Dol. 7
S    2. 4. 18.00 Trg † Peter Šterbenc n Betka
N    3. 4. 8.30
10.00
SL † družina Baraga
Trg  za farane in dobrotnike

40 dni brez alkohola: že peto leto nas slovenska karitas vabi, da preživimo postni čas brez alkohola in druge omame. S tem bomo prihranili sebi na malo nevšečnosti in slabega občutja, bližnjim pa omogočili 40 dni sproščenih odnosov, ki se ni treba bati, da bi koga kako prizadel z očitkom »zakaj ga spet lomiš?« ali temu podobno, kar je povod za družinsko gorje.

V POSTU SKUŠAJMO TUDI KAJ PRIMAKNITI ZA NAŠO DEKANIJSKO AKCIJO – »POMOČ TAV«.

18. 3. dan celodnevnega česčenja: ker v soboto pred praznikom sv. Jožefa 9. 3. ne morem biti ves dan doma, bo naše celodnevno češčenja po starem dan pred praznikom torej 18. 3. Upam, da Vas to ne bo preveč motilo pa boste prišli skozi ves dan. Letos še posebej povabljene tiste ženske, ki ste ostale na čakanju. Prej Vas je vezala služba v Kometu. Sedaj ste žal proste pa pridite in se priporočite tudi za to, da bi Vas čim prej kdo povabil nazaj na delo v bivši Komet. Jezusa bomo častili v kapeli do 14.00. Zaključili bo­mo cerkvi ob 15.00 z križevim potom in nato ob 14.00 s slovesno sv mašo.

V aprilu skrbijo za cvetje v farni cerkvi Predgrad in Jelenja vas.