3. 4. – 4. postna nedelja: 1 Sam 16, 1b. 6 – 7 / Ps 23 / Ef 5, 8 – 14 / Jn 9, 1 – 14
10. 4. – 5. postna nedelja: Ezk 37, 12 – 14 / Ps 130 / Rim 8, 8 – 11 / Jn 11, 1 – 45
17. 4. – cvetna nedelja: Iz 50, 4 – 7 / Ps 22 / Flp 2, 6 – 11 / Mt 26, 14- 75; 27, 1 – 68

23. 4. – 4. postna nedelja - ozdravljenje slepo rojenega

Ko je šel mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga vprašali: »Rabi, kdo je grešil, on ali njegovi starši, da se je rodil slep?« Jezus je odgovoril: »Ni grešil ne on ne njegovi starši, ampak da se na njem razodenejo Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta.« Ko je to izgovoril, je pljunil na tla in s slino naredil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: »Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa« (kar v prevodu pomeni Poslani). Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili: »Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil?« Eni so govorili: »On je,« medtem ko so drugi govorili: »Ne, podoben mu je.« Sam pa je govoril: »Jaz sem.« Rekli so mu tedaj: »Kako so se ti torej oči odprle?« On pa je dejal: »Tisti človek, ki se imenuje Jezus, je naredil blato, mi z njim pomazal oči in mi rekel: ›Pojdi v Síloo in se umij.‹ Šel sem tja, se umil in spregledal.« Rekli so mu: »Kje je tisti?« Dejal jim je: »Ne vem.« (Jn 9,1 -12)

Dogodek je zelo plastično in jasno napisan, da skoraj ne rabi komentarja. Komentar pa je potreben zaradi več plastnega sporočila.

V prvi vrsti so tu učenci, ki vprašajo Gospoda kdo je grešil – kdo je kriv slepote. Jezus pojasni, da gre za višje interese – božjo slavo, ki se je razodela ob ozdravitvi. Druga zadeva - pritisk na ozdravljenca in zanikanje identitete, da mora on sam pojasniti. Potem se farizeji spravijo nanj in ga hočejo prepričati, da nekaj ni v redu, da mu se to enostavno ne bi smelo zgoditi, ker jim Jezus ni bil pogodu. Zatem gredo in vprašajo starše, vendar se ti zaradi groženj bojijo in se nočejo izjasniti o čudežu. Potem spet pritisk na ozdravljenega. Nazadnje se sreča še z Jezusom, ki se mu razodene on pa izpove svojo trdno vero vanj.

Žalostno je predvsem to, da si še danes toliki navidezni pravičniki zatiskajo oči in nočejo priznati svoje slepote. Jezus je prišel za vse nas, da prav vsakemu odpre duhovne oči in povrne pravi vid ter uvid v svoj položaj. Prestopimo prag spovednice – naše Siloe in se pustimo ozdraviti nevarnih predsodkov…

10. 4. – 5. postna nedelja – obuditev Lazarja

Ko je torej Jezus prišel, je odkril, da je Lazar že štiri dni v grobu. Betanija pa je blizu Jeruzalema, približno petnajst stadijev od njega. Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti; Marija pa je sedela doma. Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl; a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.« Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.« Marta mu je dejala: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.« Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« Odgovorila mu je: »Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Mesija, Božji Sin, ki prihaja na svet. (Jn 11, 17 – 27)

Jezusovi čudeži se stopnjujejo. Prav obuditev Lazarja je višek. Kljub grožnji, da bo vsak izobčen iz shodnice, ljudje prehajajo k njemu. To prižene velikega duhovnika Kajfa, da predlaga Jezusovo odstranitev. Vendar to sedaj za nas ni tako pomembno. Za nas je pomembno, da se postavimo ob Lazarjevi sestri, ki sta prepričani, da bi jim Jezus bil rešil brata. Ampak tudi po pogrebu nista razočarani in verjameta, da bo tudi sedaj nekaj ukrenil. Potrditev njune vere je prišla v nekaj trenutkih. Ko odstra-nijo kamen, Jezus zakliče v grob: »Lazar, pridi ven!« Ko Lazar pride ven, še naroči naj ga razvežejo in pustijo naj hodi.

Prav to je pomembno. Jezus bo ob sodnem dnevu zaklical v sleherni grob in priklical naša borna telesa ter jih preustvaril v poveličana. Seveda bodo duše pravičnih že prej v nebesih. Za naše odrešenje je z naše strani potrebna trdna vera, da nas Jezus želi in more obuditi. V postnem času imamo idealno priliko, da si to vero okrepimo in utrdimo.

tav-logo-mali.jpgMetliška duhovnika sta nekaj zbranih darov že pripeljala, ki so jih v marcu zbrali metliški farani. Iskreno se jim zahvalimo in še naprej toplo priporočamo. V Mesecu aprilu bodo za nas 'skrbeli' verniki iz župnije Podzemelj. Bogu hvala!

Radijski misijon: Peti postni teden od 10. do 17. aprila

Že nekaj let se lahko izjemno obogatimo z dobro pripravljenim letnem misijonu. Skozi ves dan se vrstijo nagovori in pogovori o aktualnih temah naše vere. Kdor le more, zlasti ostareli in bolni se radi vključite v dogajanje Cerkve na slovenskem. Vsaka novica je dobrodošla in tudi morda že slišana zadeva, ki smo jo malo pozabili.

Za uspeh misijona je potrebno tudi veliko molitve in žrtve Tukaj ste zopet nepogrešljivi tudi ravno starejši in kakorkoli onemogli.

Na cvetni petek pa je spovedni dan, ko je po vseh večjih krajih skozi večji del dneva možno opraviti velikonočno spoved. V Črnomlju spovedujemo od 6.00 do 20.00. Letos bodo v cerkvi sv. Petra v Črnomlju tudi relikvije bl. Alojzija Grozdeta. Skratka izkoristimo vsako priložnost za rast svoje vere in za dobro pripravo na velikonočne praznike. Pa še koga navdušite.

Ljudje smo pač slabotni in kaj hitro se pomirimo z dejstvom da pač nekaterih stvari še pač ne razumemo dokončno in potem je izgovor že na dlani, da je najbolj odločanje prepustiti na pozneje. Ne bodimo naivni vsaj do sebe. Jezus je naš zdravnik. Ni mu treba za vsakega mešati blata na dlani in mazati oči. To je storil enkrat za vselej. S svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem nam je odprl oči. Po cerkvi pa pri krstu odpira oči novim in novim generacijam. Na nas pa je, da si ostrimo vid in občutek za pravičnost ter potrebo bližnjega. Nikar se ne opredeljujmo od nastalih problemov, v katere naj se pripeljalo sedanje stanje duha ter vida. Zaupajmo Jezusu, kot preroku. Kot tistem, ki je naredil nekaj, kar še ni uspelo nikomur pred njim. Tudi danes mu uspeva vse, ker je za nas dobro, če ga le ponižno prosimo in smo pripravljeni spolniti tisto, kar nam ponuja ter od nas pričakuje.

Veroučna stran:
Kako je z izpolnjevanjem cerkvene zapovedi: » SPOVEJ SE SVOJIH GREHOV VSAJ ENKRAT V LETU IN V VELIKONOČNEM ČASU PREJMI SV. REŠNJE TELO!«?

Duhovnikom je lepo pri srcu, ker kar dobršen del nedeljnikov redno prejema sv. obhajilo in večina jih opravi tudi vsaj letno spoved. To je lepo in pohvale vredno. Malo nas boli, da pa zlasti mladi prihajajo k obhajilu kadarkoli se pač tu nahajajo, skrbi pa nas, če hodijo redno k sv. spovedi. Oboje nam cerkvena zapoved ukazuje. Ena druga pa zapoveduje, da je treba redno hoditi k nedeljski in praznični sv. maši.

Kako prepričati sicer dobre ljudi in vernike, da bi opravili letno postno spoved in prišli za velikonočni praznik k sv. obhajilu? S tem problemom se ukvarjam že kar nekaj let. Osebno ugotavljam, da je verjeten vzrok opustitve rednega prejemanja zakramentov neki neljubi dogodek. Nekaj se je zataknilo z nekom s strani Cerkve. Običajno je dežuren krivec kar domači župnik, ki je s svojim ravnanjem prizadel določenega vernika. Objektivno je to zelo možno in skoraj normalno, da koga nekaj prizadene, čeprav si tega nihče ne želi. Potem se prizadeti nekako umakne in potuhne. Drugi pa lahko zelo na glas godrnja in zabavlja na račun Cerkve in njenih služabnikov…

Niti malo mi ne gre za to, da bi kogarkoli kritiziral. Kvečjemu obžalujem vsak svoj spodrsljaj, ki je kogarkoli kolikorkoli oddaljil od Cerkve. Rekel pa bi, da se mi zdi tako ravnanje nekoliko neresno. V življenju ne gre za neke posamezne dogodke, ampak gre za naše odrešenje in srečno večnost. Tu gre za tako veliko zadevo, da je tista zamerica ali morda nekaj zameric nekaj tako malenkostnega na sproti vsej večnost, ki jo s svoje strani postavljamo pod vprašaj.

Že čez nekaj let se bo toliko stvari spremenilo in zamenjalo, da bodo tiste drobnarije iz preteklosti povsem nepomembne. Zakaj bi nas potem ovirale pri naši rasti v veri in napredovanju k srečni večnosti. Nikar si ne zamišljajmo, da nas bo Jezus spraševal, kaj Ti je ta in ta Cerkveni predstavnik krivičnega stori. Vprašal me bo, kako hitro sem odpusti in kaj sem ukrenil, da bi se stvar pravočasno uredila.

Te dni smo pri delavniški maši brali priliko o hlapcu, ki mu je bilo odpuščeno deset tisoč talentov, on pa ni hotel odpustiti nekega drobiža. Jezus je dal življenje za nas grešnike. Zato želi, da se svojih grehov in napak kesamo ter to redno sproti urejamo v zakramentu sprave. To ni izmišljotina zategnjenih duhovnikov, ampak Jezusova zasluga ter njegova največja želja, namreč da bi se vsi nekoč sešli na njegovi desnici torej v nebesih.

Nikar si ne zatiskajmo oči, da se nas ta tema ne tiče. Letošnje pastoralno leto je leto dobrodelnosti in solidarnosti. Tudi geslo je temu primerno in sicer peta postaja križevega pota. DRUG DRUGEMU BREMENA NOSITE. Simonu iz Cirene so vojaki naložili križ. Nam ga nalaga KARITAS – ljubezen do bližnjega, ki se je znajdel v veliki življenjski stiski. Ne pozabimo, da gre za srečno večnost vsakega izmed nas.

Spored sv. maš in bogoslužja

P   4. 4. 19.00 Pr za farane in dobrotnike n. m. 19. 3.
T   5. 4. 19.00 Čeplje  † Marija Hrovatin obl.
S    6. 4. 19.00 Rd na čast sv Antonu
Č    7. 4. 7.00 Trg † Neža In Ruda Movrin Deskova vas
P    8. 4. 19.00 Trg  na čast sv. Družini v zahvalo.
S    9. 4. 19.00 Rd † za vse pozabljene duše v vicah
N   10 4. 10.00 Trg † Pavel Šterk umrl v N M
P   11. 4. 19.00 Pr † za farane in dobrotnike  
T   12. 4. 19.00 Trg † s. Ana Popov in rajni Stuparjevi
S   13. 4. 19.00 Pr v zahvalo M B n H. Elica
Č   14. 4. 7.00 Trg za duše v vicah
P   15. 4. 19.00 Rd † Brane Podgornik 30. dan
S   16. 4. 9.00 Trg za farane in dobrotnike župnije ter Tav
N   17. 4. 8.30
10.00
SL † Justin Škof
Trg † Minka obl. in Ivan Butala Trg

40 dni brez alkohola: že peto leto nas slovenska karitas vabi, da preživimo postni čas brez alkohola in druge omame. S tem bomo prihranili sebi na malo nevšečnosti in slabega občutja, bližnjim pa omogočili 40 dni sproščenih odnosov, ki se ni treba bati, da bi koga kako prizadel z očitkom »zakaj ga spet lomiš?« ali temu podobno, kar je povod za družinsko gorje.

16. 4. 9.00 – 5. rojstni dan naše skupnosti Tav: 1. maja bo minilo 5 let delovanja naše terapevtske skupnosti Tav pri Sveti družini. Zaradi pozne velike noči in drugih okoliščin, bomo praznovali štirinajst dni prej. Ta dan bo skupnost odprta ves dan za svojce in druge goste. Glavni del praznovanja bo potekal v farni cerkvi ob 8.40 rožni venec in ob 9.00 slovesna zahvalna sv maša. Prav lepo vabljeni vsi, ki ste nam vedno, ali občasno ob strani. Vabimo tudi vse ostale, ki se nam lahko zmeraj pridružite.

Oljke za cvetno nedeljo: Tudi letos bom poskrbel za oljčne vejice. Lepo bi bilo, če bi dali za vejico vsaj po 1 € za obnovo naše Kalvarije. Trenutno želimo urediti sušenje zidu, da se potem cerkvica primerno uredi.

8. 4. ob 19.00 Seja Ž P S in Ž K: Gradiva je veliko in potreb za reševanje tudi. Glavna tema bo priprava na veliko noč in na peto obletnico naše skupnosti Tav. Lepo vabljeni, da skupaj poiščemo najboljše možnosti, kako bi čim lepše in duhovno bogato opravili oboje.

V aprilu skrbijo za cvetje v farni cerkvi Predgrad in Jelenja vas.