29. 5. – 6. velikonočna nedelja: Apd 8, 5 – 8.14. 14 -17 / Ps 66/1 Pet 3,15–18/Jn 14, 15-21
2. 6. – VNEBOHOD: Apd 1, 1 – 11 / Ps 47 / Ef 1, 17 – 23 / Mt 28, 16 – 20
5. 6. - 7. velikonočna nedelja: Apd 1, 12 – 14 / Ps 27 / 1 Pet 4, 13 – 16 / Mt 1, 1 – 11a
12. 6. – BINKOŠTI: Apd 2, 1 – 11 / Ps 104 / 1 Kor 12, 3 – 13 / Jn 20, 19 – 23

29. 5. - 6. velikonočna nedelja – obljuba SVETEGA DUHA

Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel.« (Jn 14, 15 – 21).

Ko se je bližalo Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje ter vnebohod, torej njegov odhod v nebesa, je Jezus na to opozarjal. Učence pa so prevevali različni občutki. Zato jih je bodril pa tudi pripravljal na drugačne razmere, ko bodo morali sami stopiti na prvo mesto in Njegovo delo nadaljevati.

V tem dokaj kratkem, a jedrnatem govoru, Jezus opozarja svoje učence, po njih tudi nas na njegovo stalno navzočnost med nami. Jezus biva v Cerkvi po zakramentih. Sveti Duh pa je navzoč na svoj sebi lasten način. Apostoli so ga prejeli na binkošti. Mi ga pa prejemamo predvsem po zakramentu sv. birme.

Jezus reče: »Kdor ima moje zapovedi in se jih drži,…« Imeti zapovedi v svojem vsakdanjem opravilu pomeni sprejemati njegovo voljo – enostavno ljubiti Boga. Komu to uspe, se res nima česa bati, V vsakem trenutku življenja bo vedno našel rešitev in priložnost narediti kaj lepega za sebe, bližnjega in Boga.

Druga stvar je dejstvo, da verniki ne moremo samo ždeti v nekem na pol zamaknjenem stanju in čakati dokončne nebeške sreče. Ne! Kristjan je poslan, da naredi tudi on nekaj dobrega in konkretnega za rast Božjega kraljestva tukaj med nami. Vzemimo Jezusove besede zares in aktivno stopimo na pot odrešenja in še komu pomagajmo hoditi po njej.

2. 6. - VNEBOHOD

Enajst učencev se je odpravilo v Galilejo na goro, kamor jim je Jezus naročil. Ko so ga zagledali, so se mu do tal priklonili, nekateri pa so dvomili. Jezus je pristopil in jim spregovoril: »Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28, 16 - 20).

Jezusov vnebohod je še eden od dokazov za Njegovo božanstvo. Enajst učencev ga je videlo iti gor, dokler ga ni zakril oblak. Vendar tudi iz pričujočega odlomka veje druga dimenzija. Jezus je res šel 'gor' v nebo – nebesa. Vendar takoj zatrdi, da ostaja z nami vse do konca sveta. Druga stvar je njegova oblast na zemlji in v nebesih. Če ima oblast, potem smo prav njemu za vse odgovorni. In tretja zadeva – naša naloga. Vse narode pridobiti za Njegove učence – za praktične kristjane.

Iz tega lahko z gotovostjo zaključimo: Jezus je med nami, Njemu smo odgovorni in dela je na pretek. Torej se resnično ne rabimo vznemirjati, kaj bi počeli in kaj bo z nami…

5. 6. – 7. VELIKONOČNA NEDELJA – dan prvega sv. obhajila

Ko je to izrekel, je povzdignil oči proti nebu in dejal: »Oče, prišla je ura. Poveličaj svojega Sina, da Sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsemi živimi bitji, da bi dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji s tem, da sem dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga opravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi z veličastvom, ki sem ga imel pri tebi, preden je bil svet.
Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe; kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem izšel od tebe, ter začeli verovati, da si me ti poslal. Jaz prosim zanje. Ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji; in vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih. Nisem več na svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. (Jn 17,1 - 11a).

DRAGI PRVO OBHAJANCI! DANES NAS JEZUS VABI K SEBI. PRIŠEL JE V VAŠA SRCA. VEDNO GA IMEJTE V SRCU. VEDNO SE IMEJMO RADI. VEDNO BODIMO VESELI IN PRIJAZNI. PREDVEM BODIMO SREČNI IN PRIPRAVLJENI DELITI SREČO Z DRUGIMI. PREDVSEM SI ŽELI, DA BI GA RADI PREJEMALI PRI VSAKI SV. MAŠI. ŠE BOLJ SI ŽELI, DA BI BILI POGOSTO PRI SV. MAŠI. ZATO GA PROSITE, DA BI IMELI VSAKO NEDELJO IN PRAZNIK MOŽNOST PRITI K SVETI MAŠI, PROSITE GA TUDI ZA SVOJE STARŠE, SORODNIKE IN DOBROTNIKE, DA BI TUDI ONI ČUTILI PODOBNO, KOT ČUTITE VI DANES…

Če malo pomislimo na komentar za vnebohod, lažje beremo te današnje stavke Jezusove velikoduhovniške molitve pri zadnji večerji. Takrat tik pred trpljenjem, ko je bil še v svoji tudi človeški naravi, je še bolj čutil nebogljenost učencev, ko se bodo morali sami podati na misijonske poti. Še boj ga je skrbelo, kako bodo prenesli njegovo trpljenje in smrt ter odsotnost… Seveda pa je vse tudi nad časovno, torej tudi za nas in bodoče rodove. Vsi verniki smo odvisni od milosti, ki nam jo daje Bog..


Ne gre za neko cagavost, da bi se morali bati, kaj in kako bomo nekaj koristnega spravili skupaj. Gre za veliko več, za slogo tesno povezanost med seboj in z Bogom. Potem pa za odločno zastopanje Božje linije. Zaradi stalnega nasprotovanja sil teme, smo vedno v nevarnosti, da se predamo malodušju in odlašanju, kar nas lahko še kako stane. Jezus od nas pričakuje resne odločnosti iti za njim. Morda bi bilo bolj prav napisati iti pred njim v daljne kraje po svetu, ali globine sebe in svojega bližnjega.

Druga opazna želja je sloga - edinost. Hudič ima ime tudi diabolis – po hrvaško đavol. To pa izhaja iz korena deliti. On je oče ne edinosti ali razdeljenosti. Sebičnost pa je tu prvi ministrant. Jezus se tega še kako zaveda. Zato v tisti dragoceni praznični zbranosti ob velikonočnem jagnjetu na glas moli za edinost. Ne nasedajmo egoističnim željam, da bi bilo vedno samo po moje ali podobnega. Če bi nam to vedno uspevalo, koliko bi lahko več postorili na vseh področjih.

tav-logo-mali.jpgV maju so se vedno potrudili in nas podprli s svojimi darovi in nekaj denarja verniki župnije Podzemelj. V Podzemlju še vedno kaj prinesejo za nas. Nekaj so spravili skupaj tudi verniki iz Vinice, vendar bo glavnina šele prišla. Hvala lepa vsem!

Veroučna stran – ob zaključku šolskega leta

Prva triada je bila še kar redna in kolikor toliko poslušna, da se je dalo kar nekaj povedati in doživeti.

Druga triada ima nekaj razgrajačev, ki so porabili večino itak pičlo odmerjenega časa, da je bilo zelo težko ustvariti pogoje, ki bi omogočili spoznati bistvene elemente naše vere.

Najslabše jo je odnesla tretja triada – bodoči birmanci, ki je imela čas za verouk samo vsak drugi teden pa še takrat je rado prišlo kaj vmes.

Res mi je hudo, da se je tako stvar odvijala. To pomeni, da bomo skušali v jeseni zadevo bolje organizirati. Na sv. birmo se res moramo čim bolje pripraviti. Zato Vas že sedaj vabim, dragi starši, mislimo na to in se pripravljamo, da bi naši otroci -največje bogastvo resnično čim bolj pripravljeni sprejeli tako pomemben zakrament. Gre za pripravo za odgovorno življenje. Stanje v naši državi je tako zelo neresno, da nas pošteno skrbi. Ravno tako mene skrbi ta naš verouk, ker ga otroci, žal tako kaže tudi veliko staršev jemlje ne resno. Pridi Sveti Duh in napolni naša srca, da spoznamo kar je prav in to tudi naredimo.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 30. 5.
20.00
Pr za farane in dobrotnike
T 31. 5.
20.00
Pr † Jože Štefanc 1. obl. Predgrad 37
S 1. 6.
20.00
Trg † Jože Vesel obl. in družina Kump
Č 2. 6.
19.00
Trg † vse rajne dušice na pokopališču v S.trgu n. Jančič
P 3. 6.
19. 00
Trg na čast Svetemu Duhu
S 4. 6.
8. 00
11. 00
Rd † Marija obl. in Jože Mihelič D. Radenci 13
Čeplje za družino in novokrščenca
N 5. 6.
10.00
Trg za prvoobhajance in vse ostale farane
P 6. 6.
20.00
Pr †starši Šmalcelj in brat Joško
T 7. 6.
20.00
Trg † Ana Štangelj obl.
S 8. 6.
20.00
v zahvalo za duhovništvo in duhovne poklice
Č 9. 6.
20.00
Rd † rajni Županovi
P 10. 6.
20.00
po namenu škofije N M
S 11. 6.
20.00
Za skupnost Tav in M. O.
N 12. 6.
8. 30
10.00
S L † Anton Makše obl.
Trg za farane in dobrotnike

2.6. Vnebohod in pričetek tridnevnice pred 1, sv, obhajilom: Praznična sv. maša bo zvečer. Da bodo mogli priti tudi prvoobhajanci in zaposleni. Tridnevnica je kot neposredna priprava na prvo sv. obhajilo starodavna praksa Cerkve. Lepo prosim starše, botre in otroke, da se je z veseljem udeležite.

5. 6. ob 10. 00 Prvo sveto obhajilo: Kot po navadi se zberemo v župnišču 20 minut prej, da se še dogovorimo za sodelovanje pri sv. maši in nadenemo šopke. Ostali verniki počakajte pred župniščem in v parku. Naredite špalir, da lepo pospremimo teh pet naših mladih faranov. Spodbujajmo jih in jih priporočimo troedinemu Bogu na njihovem velikem dogodku.

12. 6. nabirka za obnove božjepotne cerkve na Zaplazu: Z novo škofijo smo morali določiti eno Marijino božjepotno cerkev za osrednje škofijsko Marijino svetišče. Po kar dolgem razmisleku je obveljalo, da bo to Zaplaz. Ker je bila cerkev med vojno poškodova-na, je bila potrebna temeljite obnove. Za večje št duhovnikov pa tudi romarjev, je bila potrebna večja zakristija in primerne sanitarije ter zunanji mašni in parkirni prostor. Vse to je sedaj za prenos relikvij bl. Alojzija G. skoraj narejeno ostal pa je zajeten račun. Škof nas prosi, da pomagamo po svojih najboljših močeh. Torej darujmo v upanju, da nam bo Marija že nekako povrnila.

V juniju skrbijo za cvetje v farni cerkvi Dol in Prelesje.