18. 9. – 25. navadna nedelja: Iz 55, 6 – 9 / Ps 145 / Flp 1, 20c – 24. 27 / Mt 20, 1 – 16a
25. 9. – 26. navadna nedelja: Ezk 18, 25 – 28 / Ps 25 / Flp 2, 1 – 5 / Mt 21, 28 – 32
2. 10. – 27. navadna nedelja: Iz 5, 1 – 7 / Ps 80 / Flp 4, 6 – 9 / Mt 21, 33 – 43

18. 9. – 25. navadna nedelja

»Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za en denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹ In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel: ›Kaj postajate tukaj ves dan brez dela?‹ ›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj jim je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd!‹ Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih.‹ Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure, in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ Odgovoril je enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‹ Tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji.«(Mt 20,1-16).

Na pričetku novega pastoralnega leta o socialni pravičnosti nam ta odlomek pride zelo prav, saj se ukvarja prav z plačilom delavcev, ki na prvi pogled še daleč ni ma-tematično pravično. Seveda gre Jezusu predvsem za ponazoritev nebeškega sistema. Delo v vinogradu ponazarja delo za svoje odrešenje. Ko si najet, se vklju-čiš v odrešenjski proces, ki pripelje v nebesa. V nebesih pa si, ali te ni. Ne gre za to, da je eden bolj privilegiran od drugega. Nebesa so nebesa za vse, ali jih pa ni.

Na tem svetu pa se še kako moramo potruditi za pravično plačilo, kar pa je skoraj nemogoče do potankosti opredeliti. Prvo plačilo je že to, da si bil najet, da imaš delo. Druga zadeva je, da s svojo pridnostjo in sploh narediš vse, da delo obdržiš. Potem je zopet odgovornost, da bo plačilo pošteno in pravočasno. Tudi delodajalec mora paziti, da ne pride do stečaja.

Dejstvo je, da vsi ljudje enostavno ne morejo dobiti dela, ali so zanj nezmožni (mladi, ostareli, bolni invalidni…). Zadnje čase se pojavljajo tudi nove skupine, ki nimajo dela po svoji krivdi (eni ga ne iščejo, ker so leni in preračunljivi, da se jim splača živeti na tuj račun, potem so tu »večni študenti« pa odvisniki najrazličnejših oblik…). Za take mora skupnost daljnoročno poskrbeti – temu rečemo socialna država. Žal pa je na svetu tudi to težko prav vse natančno opredeliti in predvideti. Tu nastopijo potem humanitarne organizacije med katerimi je Karitas daleč najstarejša in najmnožičnejša…

Samo teh nekaj stvarnosti vpije po ukrepanju. Zato se bomo lahko na to še večkrat spomnili in skupaj iskali rešitev za splošne, še bolj pa za konkretne zadeve.

Jezus je predvsem naglasil, da je imeti delo, kakor tudi biti aktiven član naše katoliške vere milost.

11. 9. - 24. navadna nedelja

»Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ Ta je odgovoril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Cestninarji in vlačuge pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam na poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli.« (Mt21, 28-32).

Tu pride v poštev rek: »Eno je reči, drugo pa izvršiti« Šteje seveda izvršiti neko nalogo. Ko nekoga kaj prosiš, je lepo, če obljubi in potem obljubo v normalnem roku tudi izpolni. Narobe pa je kar naprej obljubljati in potem iskati izgovore, zakaj še ni bilo možno obljube izpolniti.

Država s svojo nesposobno upravo daje slab zgled. Že tri leta poslušamo obljube o tako imenovani »Razvojni strategiji in izhodu iz krize«. Posledice pa so, da če dalje bolj tonemo in si nalagamo težje delo za vrnitev dolgov ter odmikamo težko pričakovano blagostanje.

Jezusu gre za naš odnos do vere in našega prizadevanja za življenje po njej. Očetov klic na delo v vinogradu, je v resnici klic Janeza Krstnika in vseh prerokov pred njim ter za njim – »Spreobrnite se in verujte Evangeliju…!« Gre za naše spreobrnjenje - za odločitev in nadaljnjo življenje po pravilih naše katoliške vere.

Večina ljudi se sicer izreka, da so na nek način religiozni. Za nas kristjane to še zdaleč ni dovolj. Mi smo krščeni v Katoliški Cerkvi, ki ima jasno opredeljene verske resnice, zapo-vedi, prepovedi ter obveznosti. Imeti se za katolika je podobno prvemu sinu, ki je takoj obljubil, potem pa lepo ostal doma. Biti aktiven kristjan pa je dokazljivo predvsem z dejanji, 'ko damo Bogu, kar je Božjega, cesarju, kar je cesarjevega'. To pomeni, da se velja še kako potruditi in prisluhniti dobremu Očetu, ki nas že navsezgodaj vabi – najema za delo v vinogradu. Vabi nas na varno pot odrešenja. Pri krstu so se naši starši in botri v našem imenu odločili, da gremo proti večnemu življenju. Sedaj pa se moramo še mi potruditi in biti pridni delavci, da ne bomo v sramoto našim vernim in pridnim staršem ter botrom. Sicer pa je trgatev tako lepo in sladko opravilo. Ampak tudi ostala opravila so lepa in človeka izpolnjujejo s posebnimi prijetnimi občutki, le pričeti je treba z veseljem. Kliče nas sam nebeški Oče.

tav-logo-mali.jpgZaključna dela na našem skupnem domu se nadaljujejo. Kažejo se tudi novi stroški, ki bo jih treba nekako pokriti. Vem, da se mnogi niti ne zavedate, kaj bomo s temi prostori pridobili tudi za župnijo. Predvsem topla dvorana za maše po zimi. Lepo bi bilo, da bi vsak faran kaj malega prispeval, ker veliko ne zmoremo. Torej sedaj je prilika, da se izkažemo.

OSEMSTO LET NAŠE ŽUPNIJE od MCCXXI do MMXXI = MCCC let

1221 je prišel v Poljansko dolino prvi redni vikar – kaplan iz pražupnije Ribnica. To je bil za naše kraje eden od pomembnejših dogodkov. Potrudimo se, da bi v teh desetih letih premagali strah, da po osemsto letih ostanemo brez rednega pastirja. Stopimo skupaj okrog Gospodovega oltarja in prosimo Gospoda naj nam nakloni dobrih duhovnikov in pastirjev…

Novo veroučno leto – Leto birme: verouk bomo pričeli v Knežji Lipi 18. 9. in nadaljevali 19. 9 v Starem trgu in sicer:

  • 1., 2. in 3. razred ponedeljek 7. ura - 13. 30 – 14.15
  • 4., 5. ih 6. razred ponedeljek - 14.15 – 14.35 do prevoza
  • 7., 8. in 9. razred torek - 14.15 – 14. 35 do prevoza

Kot vidite, je za verouk ostalo malo časa, kar nas vse nekako obvezuje, da se še bolj potrudimo in izkoristimo ta majhen čas ter ga raztegnemo in dopolnimo z veri prijaznem domačem okolju ter redno nedeljsko sv. mašo. Za birmance bodo tudi letos obvezne kateheze. V Starem trgu vsak petek pri večerni sv. maši, ki se prične z rožnim vencem. V Radencih ob sobotah pri sv. maši, ki je iz tehtnega razloga lahko tudi zjutraj ob 8.00, redno pa zvečer. In v Spodnjem Logu vsako drugo nedeljo po verouku, ki je uro prej v Knežji Lipi.

Zelo priporočam, da vsi nabavite učbenike, ki stanejo okrog 10 €. Povsem primerni so tudi rabljeni, le da so novejše verzije. Naj otroci prinesejo s seboj pa bomo hitro ugotovili. Ravno tako bi bilo prav, da naročite Mavrico, ki je sodobna, lepa in uporabna ter koristna za mlade družine.

Versko izobraževanje za vsakogar Katehetsko pastoralna šola v Novem mestu, Smrečnikova ul. 60. Informativni dan 23. 9. 2011 ob 17.00 zavod Friderika Baraga.
Kdor hoče svoje versko znanje poglobiti, je priložnost še kako lepa. S to Šolo se lahko dobi tudi misija za poučevanje verouka…

Mladi se lahko vključijo v skavte, mladinski verouk, oratorij… v bližnje župnije (Črnomelj, Vinica, Kočevje). Vse župnije pač ne moremo vsega imeti. Kar je interesentov vedno manj. Kdor pa želi je dobrodošel tam, kjer mu je najbližje, ali najlažje izvedljivo. Izkoristite te možnosti. Jaz sem v dobi iskanja in odločanja rad zavil tam, kjer se je kaj dogajalo, če je bila le možnosti.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 19. 9. 19.00 Pr † Marjeta, Pavel in ostali Smukovi
T 20. 9. 19.00 Zg † Ivan obl. in ostali Šterk Zg 2
S 21. 9. 19.00 Pr † Anica in Pavel Majerle obl. Predgrad 64
Č 22. 9. 7.00 Trg † starši in Alfonz Šterbenc S. Rd. n. V. in M.
P 23. 9. 19.00 Trg † Jurij obl. in Julijana Mihelič Sodevci
S 24. 9. 19.00 Rd † Brane Podgornik
N 25. 9. 10.00 Trg † Katarina obl., Alojz Kuzma in starši Matkovič
P 26. 9. 19.00 Pr za farane in dobrotnike
T 27. 9. 17.00 Zg † Slavko, Marija in Peter Movrin obl. G. Podgora
S 28. 9. 19.00 Pr † Ivan, Marija in Ivanka Jonke obl. Predgrad
Č 29. 9. 19.00 Trg † po namenu š. N M
P 30. 9. 19.00 Trg † Marija Švigelj umrla v MB n. Ivan B.
S 1. 10. 17.00
19.00
Anton na čast bl. A.M. Slomšku za farane in dobrotnike
Rd † rajni Županovi D. Radenci
N 2. 10. 8.30
10.00
S L † starši Škof
Trg † rajni Tomažinovi Kot

9.9. ob 19.00 seja ŽPS in Ž K: Bilo nas je res malo, kljub temu smo se nekako seznanili z letošnjim programom. - Prva zadeva je priprava na oktobrsko srečanje staršev in podpornikov skupnosti Tav, ki bo 21. in 22. 10. Do takrat bi radi čim več naredili na skupnem domu, kjer čaka župnika še ogromno dela. Žal tudi denarja… - Druga zadeva je birma, ki je povezana z kanonično vizitacijo. To pomeni, da nas bo oktobra obiskal škof Andrej in se na terenu seznanil, kako nam gre ter nas poučil, kako se naj pripravimo na pastoralni obisk ob birmi.

24. 9. – god bl. Antona Martina Slomška – 17.00: Prav lepo povabljeni k slovesni sv. maši nad Kovačo vas ob 17h. Prav ta dan bodo dopoldne v Sarajevu razglašene še dve Slovenki za blaženi. Gre za velike reči. V Sarajevo nismo vabili. Kljub temu pa pokažimo, da se blaženih veselimo prav na kraju kjer imamo sliko narodne pomiritve. Novi blaženi sta bili žrtvi medverskega in mednarodnega nasilja.
Ob tem še samo pojasnilo tistim, ki Vas je prizadelo, ali morda tudi spravilo v dvom pisanje v zadnjem Belokranjcu, da smo proglasili za svetnika, ki je izdal nekaj sto borcev. Dejstvo je, da je po umoru že leta 1943 komisar čete pisal poveljstvu, da so ga preventivno odstranili. Torej so sami priznali, da so bl. Alojzija Grozdeta ubili povsem nedolžnega.

V septembru skrbi za cvetje v farni cerkvi Stari trg
v oktobru pa Močile in bloka