1. 4. – cvetna nedelja: Iz 50, 4 – 7 / Ps 22 / Flp 2, 6 – 11 / Mr 14, 1 – 15, 47
8. 4. – VELIKA NOČ: Apd 10, 37 – 43 / Pa 118 / Kol 3, 1 – 4 / Jn 20, 1 – 9
15. 4. – nedelja božjega usmiljenja: Apd 4, 32 – 35 / Ps 118 / 1 Jn 5, 1 – 6 / Jn 20. 19 – 31

1. 4. cvetna nedelja

Ko so prišli blizu Jeruzalema, do Bétfage in Betanije ob Oljski gori, je poslal dva izmed svojih učencev in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama. Takoj ko prideta vanjo, bosta našla privezanega oslička, na katerem še nikoli ni sedèl noben človek. Odvežita ga in pripeljita. In če vama kdo reče: ›Zakaj to delata?‹ recita: ›Gospod ga potrebuje in ga bo takoj poslal nazaj sèm.‹« Odšla sta in našla oslička, privezanega pri vratih zunaj ob cesti, ter ga začela odvezovati. Nekateri izmed tistih, ki so tam stali, so jima rekli: »Kaj delata? Zakaj odvezujeta oslička?« Odgovorila sta jim, kakor je rekel Jezus, in so ju pustili. Pripeljala sta k Jezusu oslička, položila nanj svoja plašča in sédel je nanj. Veliko ljudi je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa veje, ki so jih odlomili na poljih. Tisti, ki so šli pred njim, in tudi tisti, ki so šli za njim, so vzklikali: »Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Blagoslovljeno kraljestvo našega očeta Davida, kraljestvo, ki prihaja! Hozána na višavah!« (Mr 11, 1- 11).

Trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa je popisano Mr 14, 1 – 15, 47. To si radi večkrat preberite in po premišljevanju tudi kaj ukrenite.

Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem je letos res nekaj posebnega. Zakaj pravim letos? Zato, ker Jezus pride vsako leto na začetku velikega tedna med nas, da skupaj z njim podoživljamo največje in najdragocenejše skrivnosti naše vere in našega življenja. Letos je nekaj posebnega zato, ker imamo že polna ušesa strašenja zaradi varčevalnih ukrepov in čedalje bolj proti ukrepov. Človek bi rekel. »Da si sploh upa priti med nas, ko je pred nami obupno leto odpovedi in vsestranske stiske…« Seveda si upa in komaj čaka , da se zgodi njegov blagi prihod in zmagoslavni odhod v svojo slavo.

Kristjani res nimamo nobenega razloga za zagrenjenost, čeprav se nas loteva na vseh koncih. To, kar nam je pretrpeti, da bi si nekoliko uredili tuzemsko življenje nas res ne sme preveč begati. Ker smo živeli malo preveč na lahko, bomo nekaj časa malo bolj na trdo. Bistveno pa je le to, da pričenjamo veliki teden v katerem nas Jezus vabi k sodelovanju pri njegovem odrešilnem delu za nas in ves svet. Hozana!

8. 4. VELIKA NOČ 2012

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč umevala Pisma, da mora vstati od mrtvih. (Jn 20, 1 – 9).

Po dolgih postnih in še daljših kriznih dneh nam prihaja naproti poročilo o Jezusovem zmagoslavnem vstajenju. Otresimo se čemernosti in črnogledosti. V tretjem tisočletju nas res ne sme biti strah za preživetje, ali kaj večji uspeh. Tisti, ki je bil premagan ravno od našega trpečega, umrlega in vstalega GOSPODA to je hudič, si najbolj želi, da bi se mi predali, da ne bi izkoristili Jezusove zmage in zaslug.

Ne pustimo se mu zapeljati na stare limanice svojih lažnih natolcevanj, da je vse v slepi ulici in se bližamo neki širši katastrofi.

Ne pustimo se zagreniti in potisniti v jadikovanje.

Kristus je res vstal prav danes prav med nami in prav za nas.

Čeprav še vsega ne umevamo in ne vidimo v naprej, kaj se bo še dogajalo, to še zdaleč ni razlog za paniko.

Če je Bog z nami in po vstajenju zopet je z nami, potem se ni česa bati.

Seveda je treba tudi nam marsikaj potrpeti in se odreči navideznim dobrinam, a to še ne pomeni, da ne bi bili te dni veseli in predvsem polni optimizma.

Prav mi kristjani smo zmožni in tudi dolžni prinesti novega upanja ter zaupanja v naš vsakdan. Prazniki Jezusove in naše zmage z njim nas obvezujejo, da tej družbi in državi prinesemo novega upanja in pravega zdravega zagona. ALELUJA, ALELUJA, ALELUJAAA!!!

tav-logo-mali.jpg Vse farane, naše dobrotnike in simpatizerje Vabimo na blagoslov doma Tav, ki bo na velikonočno soboto 14. 4. ob 10.00 uri. Blagoslovili bomo kar je nastalo in prosili, da bi dom do zime srečno dokončali.

Veroučna stran:

Birmanci: 5.5. bo hitro tu. Takrat se bomo prepustili Božji Milosti in darovom Svetega Duha. Naša sedanja skrb je, da bomo na ta pomemben dobro pripravljeni. Lepo prosim starše in botre, da birmancem res stojite ob strani in jih ob velikonočnem tridnevju pripeljete k obredom. Za birmance je še posebej pomembna velika sobota (7. 4. ob 20.00). Ko bomo med krstnim bogoslužjem obnovili krstne obljube. To bodo na dan birme sami ponovili. Še bi opozoril, da imajo birmanci vsako soboto v Radencih posebno pripravo na srečanje s škofom 3. 5. Eni so to gladko prezrli i sedaj se obnašajo, kakor, da jih to pač ne briga niti jako zanima. To je skrajno nesramno od njih in neodgovorno od staršev. Predvsem molimo zanje in njih vero, da bi bili zmožni sprejeti zakrament v vsej polnosti.

Prvoobhajanci: 1. sv. obhajilo bo na dan birme 5. 5., ali drugi dan na 6. velikonočno nedeljo 6. 5. Oni so še posebej vabljeni k sv. maši na veliki četrtek, ko obhajamo spomin postavitve svete maše in mašniškega posvečenja.

15.4. po sv. maši ob 10.00 - roditeljski sestanek za vse razrede: posebej pa še za prvoobhajance in birmance. Moramo se zmeniti važne zadeve glede neposredne priprave na zakramente.

Vsi verniki: vsi ste prav lepo povabljeni, da se te dni skupaj resnično poglobimo v praznovanje, ki ga pričenjamo s cvetno nedeljo. V naši dolini veliko damo na tradicijo in folkloro, kar je seveda vse hvale vredno. Naša vernost pa nekako z vsakim pogrebom naših dragih starejših vernikov počasi usiha. Kakor, da nekako ne moremo zapolniti vrzeli za vsakim, ki se preseli v večnost.

Dragi moji! Ne gre se več zanašati na svoje starejše vernike, ker enostavno odhajajo. Hočeš nočeš moramo mi prevzeti odgovornost za žitje in bitje.

Torej moramo prevzeti tudi versko odgovornost.

Pred nami je vstajenska procesija. Naša skupnost je trenutno številčno manjša, da ne bomo mogli kaj dosti nadomestiti potrebnih nosačev – fantov ali mlajših mož. Ravno tako so tudi pevci zlasti zunaj v procesiji nemočni preglasiti zunanjih šumov…

Že vsa leta je objavljeno, katere vasi so nekako odgovorne za sveže cvetje v farni cerkvi. Žal je razen nekaj izjem čedalje bolj vse prepuščeno nam v skupnosti. Vse to vpije, da se prebudijo mlajši verniki in zavestno vključijo tudi v versko dogajanje.

tav-hisa01b

DRAGI MOJI VERNIKI!
VOŠČIM VAM NAJLEPŠE PRAZNOVANJE VELIKE NOČI!
ALELUJA!

tav-hisa01tav-hisa02tav-hisa03
tav-hisa04tav-hisa05tav-hisa06

Spored sv. maš in bogoslužja

P 2. 4.
19.00
Prg Bogu v zahvalo
T 3. 4.
19.00
Trg † Albina Ivanušič 30. dan
S 4 .4.
19.00
Rd † Peter Butala obl.
Č 5. 4.
19.00
Trg ta duhovnike in nove duhovne poklice
P 6. 4.
16.00
Trg obredi velikega petka
S 7. 4.
20.00
Rd za farane in dobrotnike
N 8. 4.
7.00
10.00
12.00
Trg za farane in dobrotnike
Trg † družina Majerle 30. obl.
S L na čast Jezusovemu vstajenju
P 9. 4.
19.00
Anton za zdravje družine Sedej
T 10. 4.
19.00
Pr † družina Kralj
S 11. 4.
19.00
Trg † Jože Weis 30. dan
Č 12. 4.
19.00
Trg † Angela Šterk 30. dan
P 24. 4.
19.00
Rd † Julijana Butina in Ana Štangelj
S 14. 4.
10.00
Trg - v zahvalo in za blagoslov doma Tav
- za farane in dobrotnike
N 15. 4.
8.30
10.00
Sl † starši Škof
Trg † starši Kuzma Trg

5. 4. veliki četrtek: spomin ustanovitve evharistije in mašništva. K sv maši so še prav posebej povabljeni letošnji prvoobhajanci.

6. 4. veliki petek: ta dan so samo obredi predvideni za ta dan Jezusovega trpljenja, smrti in pokopa.

7. 4. velika sobota: ob 7.00 uri blagoslov ognja, potem blagoslovi velikonočnih jedil po terenu. Zvečer blagoslov ognja, prenos luči v cerkev, bedenje obnova krstnih obljub, nato slovesna sv. maša. Obvezno za birmance.

Spodnji Log ob 9.00
Čeplje ob 9.30
Zagozdac ob 10.00
Predgrad ob 10.30
Laze ob 11.00
Sodevci ob 13.30
Radenci ob 14.00
Trg ob 15.00

8. 4. VELIKA NOČ: ob 7.00 uri vstajenje, procesija in slovesna sv, maša.

9. 4. sv. Anton K. V.: ob 10.00 uri Pot v Emavs in tradicionalna sv. maša.

14. 4. 10.00 blagoslov doma Tav: Sicer smo si želeli, dom Tav bolj dokončati pa nas je zavrl požar. Kljub temu pa bomo ob 6. obletnici delovanja skupnosti Tav dom blagoslovili. Med sv. mašo pa bo prejel blagoslov tudi naš Žiga Babnik.

Kot vidite in dobro tudi veste, so pred nami silno pomembni dnevi, spomini, prazniki in dogodki. Lepo Vas povabim, da si vzamete čim več časa in se udeležujete bogoslužij tam, kjer le utegnete. Prav gotovo pa se udeležite praznovanja Jezusovega vstajenja.

V aprilu skrbijo za cvetje v farni cerkvi Zagozdac in obe Podgori.