5. 8. – 18. navadna nedelja: 2 Mz 16, 2 – 4. 4 – 15 / Ps 78 / Ef 4, 17. 20 – 24 / Jn 6, 24 – 35
12. 8. – 19. navadna nedelja: 1 Kr 19, 4 – 8 / Ps 34 / Ef 4, 30 – 5, 2 / Jn 6, 41 – 51
15. 8. – MARIJINO VNEBOVZETJE: Raz 12, 1 – 6 / Ps 45 / 1 Kor 15, 20 – 26 / Lk 1, 39 – 56
19. 8. – 20. navadna nedelja: Prg 9, 1 – 6 / Ps 34 / Ef 5, 15 – 20 / Jn 6, 51 – 58

5. 8. – 18. navadna nedelja

Ko je množica videla, da tam ni ne Jezusa ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne, odpluli v Kafarnáum in iskali Jezusa. Ko so ga našli na drugi strani jezera, so mu rekli: »Rabi, kdaj si se znašel tukaj?« Jezus jim je odgovoril in rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov; nanj je namreč vtisnil pečat Oče, Bog.« Tedaj so mu rekli: »Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela?« Jezus je odgovoril in jim dejal: »Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.« Rekli so mu: »Kakšno znamenje torej delaš, da bomo videli in ti verjeli? Kaj počneš? Naši očetje so jedli mano v puščavi, kakor je pisano: Kruh iz nebes jim je dal jesti.« Jezus jim je dejal: »Resnično, resnično, povem vam: Ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.«
Tedaj so mu rekli: »Gospod, vselej nam daj tega kruha!« Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen. (Jn 6, 24 – 35).

Beremo nadaljevanje Jezusovega evharističnega govora.

Jezus se je skril, ker je spoznal namero množice, da bi ga po sili okronali za kralja. Ob vnovičnem snidenju v Kafarnaumu jim prične razkrivati pravi namen svojega prihoda na svet. Najprej opozori na razočaranje, ker sami ne spoznajo, da gre za mnogo več, kot samo za čudežen zastonjski kruh. Jezus jih prične pripravljati na resnični KRUH, ki ga bo dal za življenje sveta. Za uživanje tega kruha, v katerem se nam daje Jezus sam, je pač potrebna prava vera. Zato je pot dokaj dolga in zahteva tudi nekaj napora. Žal pa se tu ne dan nič, kaj dosti spremeniti, ampak moramo pristati na pogoje, ki jih je utemeljil sam Gospod in jih Cerkev vedno znova razlaga ter budno ohranja v veljavi.

12. 8. – 19. navadna nedelja

Judje so tedaj godrnjali nad njim, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes,« in so govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« Jezus je odgovoril in jim dejal: »Ne godrnjajte med seboj! Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji dan. Pri prerokih je zapisano: Vsi se bodo dali poučiti Bogu. Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni. Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta: samo tisti, ki je od Boga, on je videl Očeta. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.« (Jn 6, 41 – 51).

Ko je Jezus spregovoril o bolj zahtevni temi, so samozadostneži iz vrst farizejev in pismoukov pričeli godrnjati. Češ, kaj se dela, saj je vendar iz tistega Nazareta in poznamo njegovo družino. Jezus se ne da in mirno nadaljuje svoj program.

Potem se skliče na preroke, ki so napovedovali, da se mu bodo dali poučiti in tako dosegli izjemne duhovne darove. Opozori, da je za vero vanj potrebna predvsem milost. To pa je 'pravičnim' farizejem in 'modrim' pismoukom šlo še kako na živce. Sedaj pa jih bo ta navadni tesar še uči..!?

Vendar on ne odneha in zadevo še zaostri, da je on sam kruh življenja. Na zadnje še vse zabeli, da bo dal svoje meso za življenje sveta.

Resnično težke besede za preprosta ušesa. Vendar ne smemo pozabiti na znamenja, ki jih je Jezus delal na bolnikih in nato ta ogromna pomnožitev kruha. Takrat so bili vsi zadovoljni in drli za njim. Zato jim je spregovoril o bistvenih rečeh. Čudeži so ljudi privabljali in hkrati potrjevali njegovo avtoriteto in ugled.

Ampak, jesti njegovo meso!?

Še dobro, da je pred nami novo pastoralno leto, ko bomo imeli priliko poglobiti svojo vero in na novo premisliti ter ovrednotiti. Nekatere zadeve se nam zdijo tako rekoč samoumevne pa v resnici to še zdaleč ni tako preprosto. V roke prejeti Jezusovo telo in ga zaužiti, je največ, kar lahko doživimo na tem svetu …

tav-logo-mali.jpg

Za petindvajset-letnico smo Marijin kip malo polepšali, ker je bil že precej načet.

marija-jakovini-rest

15. 8. – MARIJINO VNEBOVZETJE

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« (Lk 1, 39 – 45)

Slovesni praznik Marijinega vnebovzetja nekoliko razbije Jezusov evharistični govor in nas prestavi v Evangelij po Luku in sicer v Ajnkarin, da lahko prisostvujemo srečanju dveh mater, ki svoja otroka še skrivata pod srcem.

Ja srečanje dveh MAM. Ena priletna žena velikega duhovnika Zaharija pričakuje največjega med prerokih. Do Marijinega obiska se je prikrivala, ker ji je bilo nerodno v svoji starostni nosečnosti. Prej v mlajši dobi je veliko pretrpela zaradi vprašujočih pogledov »ker se ni nič«, sedaj na starost pa tole. Druga mladostna šele zaročena , sicer sorodnica, ki pa je zanosila v svoji dekliški čistosti po Svetim Duhom.

Tako je pač za ta dan predvideno branje. V resnici pa gledamo v nebesa

Na nebu se je prikazalo veliko znamenje: žena, ogrnjena s soncem, in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd. Bila je noseča in je vpila od porodnih muk in bolečin. Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje: glej, velik zmaj, rdeč kot ogenj, ki je imel sedem glav in deset rogov, na njegovih glavah pa je bilo sedem diademov. Njegov rep je pometel z neba tretjino zvezd in jih vrgel na zemljo. Zmaj se je ustopil pred ženo, ki je bila pred porodom, da bi požrl njenega otroka, ko bi porodila. In porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo namenjeno, da bo pasel vse narode z železno palico. Njen otrok je bil odnesen k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je pobegnila v puščavo, kjer ji je Bog pripravil zavetje, da bi jo tam hranili tisoč dvesto šestdeset dni. (Raz 12, 1 – 6).

Prvi del je podlaga naši trdni veri, da je Marija v nebesih in postavljena višje nad angele. Okronana za kraljico nebes in zemlje. K njej se lahko zatekamo v svojih molitvah, da bi nam pomagala iz vsakovrstnih težav in zadev.

V drugem delu branja je nazorno pokazano, kako se hudobni duh trudi uničiti Božje dete in njegovo delo. Odrešenje namreč nikakor ni lahko in samo po sebi umevno, ampak je zasluženo z dragoceno krvjo našega Odrešenika Jezusa Kristusa in s tesnim sodelovanjem njegove Matere Marije.

Za to je bila povzdignjena z dušo in telesom v nebesa in sicer pred dovršitvijo sveta – pred sodnim dnevom. Prizor imamo lepo upodobljen v naši kapelici sprave nad sliko revolucije, ko nadangel Mihael kroti sedem glavnega zmaja. Dobro si je to sliko večkrat ogledati, še bolje pa se zatekati k Mariji vnebovzeti.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 6. 8. 20.00 Pr † teta Katica Majerle in stric Ivan Štefanc n. M. P.
T 7. 8. 20.00 Čep † starši Rauh in Movrin Vimolj
S 8. 8. 20.00 Zg † Peter Medved obl. Dolenja Podgora
Č 9. 8. 7.00 Trg za farane in dobrotnike n. m. ned. 12. 8.
P 10. 8. 20.00 Trg † starši Bukovec obl. D. Podgora
S 11. 8. 20.00 Rd † Jurij Švegelj obl. S. Radenci
N 12. 8. 10.00
11.30
Trg † Ivan Butala obl. Stari trg
Čep † Viktor Šterk 30. dan
P 13. 8. 20.00 Pr † Jože in starši Kastelic
T 14. 8. 20.00 Trg † Jože in Katarina Majerle obl. Dol 1
S 15. 8. 8.00
10.00
Trg † rajni Miklarčevi Trg 25
Zg za farane in dobrotnike
Č 16. 8. 7.00 Trg po namenu župnika
P 17. 8. 20.00 Trg † družina Rupe in s. Emica Verderber
S 18. 8. 20.00 Rd † Jože Štangelj n. m. cvetja A. Grenc
N 19. 8. 8.30
10.00
SL za farane in dobrotnike
Trg † Anton Janežič obl. Žlebi

29. 7. – Krištofova nedelja: hvala za vaše darove v sklad MIVA. Še vedno lahko kaj prispevate.

1. 8. je bilo v Jakovinih zelo lepo in slovesno. Bogu smo se zahvalili za varstvo in vodstvo mojih staršev, da so kljub velikim naporom ohranili dom, vero in nam dali edinstveno kapelico, ki vsako leto dvakrat zbere lepo število vernikov iz ožje in širše okolice.

jakovini-masa

10. 8. 20.00 seja Ž P S in Ž K: Pred slovesni praznikom Marijinega vnebovzetja se velja sestati in se domeniti kako bomo plačali križev pot in sicer malo bolj ovrednotili našo romarsko Zagozdačko cerkev. V jeseni načrtujemo seminar prenove v Duhu, ki se bo pričel verjetno 5. oktobra in trajal 7 tednov vsak petek. V letu vere nam bo poživitev še kako dobrodošla.

Skrb za kurjavo. Po vročem poletju bo verjetno tudi dolga in hladna zima zato se velja dobro založiti z drvmi. Nekajkrat nam je kdo podaril veje, ki sicer ostanejo v gozdu. Če kdo ima tudi letos kaj bi z veseljem zadevo pospravili. Seveda če ni predaleč in v težko dostopnem področju, ker z našim traktorjem ni ekonomično hoditi po drva prav daleč.

18. in 19. 8. Poletni tabor N. Si v Radencih. K nedeljski sv maši pa bodo prišli v Trg. Po maši pa se lahko z njimi seznanimo in pokramljamo o tekočih zadevah, ki nas zanimajo, kaj lahko storimo za boljši jutri …

V avgustu skrbi za cvetje v farni cerkvi Stari trg.