2. 9. – angelska nedelja: 5 Mz 4, 1-2.6-8 / Ps 15 / Jak 1, 17 - 18. 21 - 22 .27 / Mr 7, 1 – 23
9. 9. – 23. navadna nedelja: Iz 35, 4 – 7a / Ps 146 / Jak 2, 1 – 5 / Mr 7, 31 – 37
16. 9. – 24. navadna nedelja: Iz 50, 5 – 9a / Ps 116 / Jak 2, 14 – 18 / Mr 8, 27 – 35

2. 9. – ANGELSKA NEDELJA

Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka.« Ko je od množice šel v hišo, so ga njegovi učenci spraševali o tem izreku. Dejal jim je: »Tako? Tudi vi nimate pameti? Mar ne razumete, da človeka ne more omadeževati nič, kar pride vanj od zunaj, ker ne gre v njegovo srce, ampak v želodec, in se nato izloči v greznico?« S tem je razglasil vse jedi za čiste. In govoril je: »Kar pride iz človeka, to ga omadežuje.
Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespa¬met. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.« (Mr 7, 14 – 23).

To, kar se dogaja zadnje čase v Cerkvi na slovenskem postaja čedalje bolj očitno in predvsem neznosno. Kakor da nimamo zadosti lastnih grehov, se jih kar naprej izmišljujejo in jih napihujejo v nedogled. Odlomek Evangelija po Marku za današnjo nedeljo nam tu lahko pomaga ohraniti mirno kri. Kakor je šel Jezus na živce sodobnim pravovernim farizejem, tako gre Cerkev na jetra našim levim pravičnikom. Le ti nam kar naprej nekaj očitajo in si izmišljajo vedno nove afere, s hrbtom pa držijo vrata omare, da se ne odprejo, sicer bi iz nje popadali tisoče okostnjakov…

Pustimo in gremo k stvari. Človeka res ne omadežuje tisto kar poje, razen če je ukradeno, ampak tisto kar človek misli, načrtuje dela in predvsem tisto, kar človek JE. Zavedamo se svoje omejenosti in grešnosti. Kljub temu se na vso moč trudimo delati dobro, pošteno, pravično, varčno. Pazimo na svoj ugled in ugled svojega bližnjega. Ne nasedamo raznim provokacijam, še manj pa sodelujemo pri netenju nestrpnosti in prenašanje laži. Spoštujemo svoje ime in ime bližnjega. Spoštujemo predstojnike tako Cerkvene, kot civilne. Hvaležni smo Bogu, staršem, domovini in tolikim, da lahko v miru živimo…. To nas ne gotovo bo omadeževalo…

9. 9. – 23. navadna nedelja

Nato je odšel iz pokrajine Tira in šel skozi Sidón proti Galilejskemu jezeru, po sredi pokrajine Deseteromestja. Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril, in ga prosili, da bi položil roko nanj. Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. Ozrl se je proti nebu, zavzdihnil in mu rekel: »Efatá!« to je »Odpri se!« In takoj so se mu odprla ušesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno govoril. Jezus jim je naročil, naj tega nikomur ne povejo; toda bolj ko jim je naročal, bolj so oznanjali in nadvse osupli so govorili: »Vse prav dela: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.« (Mr 7, 31 – 37).

Zopet smo priča čudežnemu ozdravljenju. Tudi tokrat Jezus naroči, naj ne govorijo o tem. Vendar oni ravno obratno trdijo, da dela vse prav, saj daje, da gluhi slišijo in nemi govorijo. Pomembna je tudi podrobnost, da je ozdravljeni pravilno govoril. Najprej gre za pravilno izgovarjanje besed v njihovem jeziku. Gluhi se namreč težko nauči pravilno izgovarjati. Vendar nas predvsem zanima drugi del sporočila, da je pravilno ali prav govoril. Torej je bil resnicoljuben in v svojem govoru pošten ter iskren. Le-tega nam vedno manjka.

Za to krepost se moramo truditi predvsem z natančnim in kritičnim poslušanjem. Razne afere se običajno pričnejo z 'rahlim izkrivljanjem' dejstev. Nekaj se zamolči, nekaj doda, nekaj poudari, zopet nekaj prikrije… tako pride do povsem drugačne zgodbe, 'čeprav ni nič narobe'. S pozornim poslušanje se dokopljemo tudi do prikritih in spremenjenih dejstev, ali vsaj ugotovio, da ni bila podana vsa resničnost. Z drugo besedo povedano, moramo znati brati tudi med vrsticami. Še posebej je treba prebrati tisti droben tisk, ki nas običajno opozarja na razne neljube posledice. Torej najprej natančno in pozorno poslušanje. Potem je treba zadevo premisliti in primerjati z ostalimi sorodnimi vsebinami. Če smo še v dvomih, se je dobro posvetovati z zaupanja vrednim sogovornikom. Ko se prepričamo o verodostojnosti resnice o neki zadevi, smo kot verniki in kristjani dolžni premisliti, kaj bomo s tem. Kako bomo to uporabili? Ali je res nujno, da nekaj povemo naprej, kaj nekoga morda hudo obremenjuje. Ali bomo koga s tem prizadeli, žalili, ali celo zavestno oškodovali? Ni vsaka resnica za v javnost, še zlasti, če gre za neko postransko zadevo, ki pa lahko določeni osebi ali skupini povzroči hude težave…

Letos smo se skušali naučiti pravičnosti v ljubezni. Zadnje afere z našima nadškofoma, sta to našo skrb zelo poudarili v neki skrajnosti. Tudi, če bi šlo za čisto resnico, ni bil zaradi tega nihče oškodovan. Ker pa gre za tendenciozno blatenje naše vere in naših najvišjih predstojnikov, je prišlo to skoraj ne popravljive škode tako osebam kot širše. Kje je sedaj tu pravičnost, kaj šele kje je ljubezen?!

Spomnimo se, da je gluhonemi Jezusa prosil, naj ga ozdravi. Tudi mi smo resno povabljeni, da Jezusa prosimo za darove Svetega Duha in dar razločevanja.

Potem pa se zavedajmo, kar nočeš, da tebi drugi stori, tudi ti ne delaj njemu!

tav-logo-mali.jpg

25. avgusta smo se v Međugorju zahvalili za pet fantov, ki so zmogli tri leta preživeti v naših skupnostih. Sedaj so odšli na eno letno preverjanje svoje odločenosti za novo življenje. Molimo zanje, da bi uspeli!

Zopet krst v Nemški Loki: Na angelsko nedeljo smo zopet pri letni sv. maši v Nemški Loki doživeli krst. To je dobro znamenje.

Letos je Aleš Kobe organiziral čiščenje in delno raziskavo ruševin cerkve. Pomagali so mu kolegi študentje. V načrtu ima diplomsko nalogo: 'Kako obnoviti', ali vsaj zaščititi ta razpadajoči objekt. Bodimo tega veseli, da se je nekaj pričelo. Če je Božja volja se bo še kaj več postorilo.

V Predgradu so se organizirale ženske, da nabavijo nov komplet prtov za cerkev sv. Sebastjana. Zadeva je v delu in upamo, da bo kmalu tudi uspešno končana. Oboje je predvsem vse hvale vredno, da se soseska sama organizira in nekaj naredi za svojo cerkev ali versko znamenje.

8. 9. škofijski molitveni dan za duhovne poklice na Zaplazu: Lepo prosim, da se resnično odločite in na malo mašo poromamo na Zaplaz v čim večjem številu. Cerkev je kar naprej na 'zatožni klopi'. To gotovo negativno vpliva na mlade ljudi, da se vse težje odločajo za duhovne poklice. Za dokončno odločitev je še kako potrebna velika mera milosti. Le ta pa se lahko samo izmolil. Res lahko molimo doma in trdno upam, da to delate. Vendar je skupna organizirana molitev podkrepljena z naporom in stroškom romanja še bolj učinkovita. Priprošnja bl. Mučenca Alojzija Grozdeta in Device Marije pa daje našim molitvam in naporom še večjo težo.

duhovni-poklici
Poklici so dar božje ljubezni

Spored sv. maš in bogoslužja

P 3. 9. 19.00 Pr za duše v vicah
T 4. 9. 19.00 Čep † Viktor Šterk n. Rauh
S 5. 9. 19.00 Zg † Ema Zupančič r. Frice in rajni Kovačevi
Č 6. 9. 7.00 Trg † prof. Vinko Kambič Lj
P 7. 9. 15.00 Trg poročna za srečen zakon
S 8. 9. 10.00
16.00
Zaplaz za duhovne poklice in farane
Zg † Slavko in Marija Movrin obl. Breseći
N 9. 9. 10.00 Trg † Jože obl. in družina Šterbenc Sodevci 2
P 10. 9. 19.00 Pr † Katarina in Ana Mihor obl. Predgrad
T 11. 9. 19.00 Trg † Emica obl. in Jurij Verderber
S 12. 9. 19.00 Trg Mariji Pomagaj v priprošnjo za zdravje
Č 13. 9. 7.00 Trg po namenu N M
P 14. 9. 19.00 Trg za farane in dobrotnike n m. 16. 9
S 15. 9. 19.00 Rd za zdravje
N 16. 9.
Čeplje Žegnanje
8.30
10.00
11.30
SL v zahvalo in srečo za naprej
Trg † Ana 30. dan in Pavel Majerle Kukini
Čep†Jože 30. dan, Emil 10. obl in Peter 9. obl. Mavrin

3. 9. pričetek šolskega leta: Vsem želim uspešen pričetek…!

8. 9. Zaplaz - škofijski molitveni dan za duhovne poklice: Zelo lepo povabljeni, da se mi čim prej prijavite na romanje za duhovne poklice. Krenili bomo kot običajno ob 7.00 iz Trga preko Predgrada, Dola, Radencev. mlajšim.

8. 9. ob 14. 00 Zagozdac Marijin rojstni dan in srečanje bolnikov: To je naše letno srečanje, kamor ste vabljeni vsi, ki vas kakorkoli pestijo bolezni. Ker pa je Marijin rojstni dan se zdravi pred Marijo še kako lahko izkažete, da komu pomagate na letno srečanje.

9. 9. dopoldne Žeželj: Letos ste še posebej vabljeni, da od blizu vidimo na novo urejen zvonik, da tudi kaj darujeta za prepotrebno obnovo. Glavno pa je prošnja k Mariji žeželjski, saj nas ona 'najbolje razume'.

Verouk bomo pričeli v tednu po 16. 9.: Dragi starši, lepo Vas prosim, da se resnično potrudite in pobrigajte za svoje otroke. Verouk je gotovo ena najvažnejših obveznosti, ki jo izvajamo v Cerkvi skupaj z Vami. Po veri in Cerkvi se veliko udriha, kar je za otrokovo vzgojo in rast zelo škodljivo. Ni drugega, kakor, da stopimo skupaj in mlademu rodu omogočimo čim boljše spoznanje svoje vere in prikažemo prijazen obraz naše katoliške Cerkve.

V septembru skrbijo za cvetje v farni cerkvi Močile in bloka.