16. 9. – 24. navadna nedelja: Iz 50, 5 – 9a / Ps 116 / Jak 2, 14 – 18 / Mr 8, 27 – 35
23. 9. – 25. navadna nedelja: Mdr 2, 12. 17 – 20 / Ps 54 / Jak 3, 16 – 3, 3 / Mr 9, 30 – 37
30. 9. – 26. navadna nedelja: 4 Mz 112, 25 – 29 / Ps 19 / Jak 5, 1 – 6 / Mr 9, 38 - 48

12. 9. – 24 navadna nedelja

Nato je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezareje Filipove. Med potjo je učence spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik; drugi: Elija; spet drugi: eden od prerokov.« In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je odgovoril in rekel: »Ti si Mesija.« Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali.
In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govoril. In Peter ga je potegnil k sebi in ga začel grajati. On pa se je obrnil, pogledal po učencih in pograjal Petra: »Poberi se! Za menoj, satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško!« Tedaj je poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil. (Mr 8, 27 – 35).

Vprašanje je bilo zastavljeno pred novim korakom v Jezusovi šoli: Najprej jih izzove, da ugotovi, kako je z njihovim vedenjem o njem. Peter se je dobro izkazal in takoj zadel v sredo. Učitelj je bil z odgovorom zadovoljen. Z Petrovo skrbjo, da se mu ne sme nič hudega pripetiti pa niti slučajno. Zato ga je moral zelo grobo zavrniti. Upam, da nam je dogodek poznan in tema razumljiva. Kljub temu se iz tega lahko veliko naučimo.

Tudi mi poznamo odgovor na Jezusovo vprašanje, kdo je. Da pa mora kristjan nositi križ, nam ni preveč po godu. Kljub temu se križu ne moremo izmuzniti. Če se s svojo vero uvrščamo med katolike, moramo sprejeti ves Evangelij in vse Sveto pi-smo ter ostale verske resnice, kakor tudi učenje Cerkvenega učiteljstva. Nobene resne zadeve ne moremo izločiti, ker se hkrati tudi sami izločimo iz Cerkve.

Morda bo kdo protestiral, da le ni tako hudo, če se le malo trudimo živeti po nekih splošnih versko etičnih pravilih. Že, že, vendar se kljub temu moramo držati bistve-nih elementov naše vere. Še sreča, da bomo kmalu v letu vere. Takrat bomo imeli toliko priložnosti vsaj nekatere stvari postaviti v novo luč in s tem na pravo mesto.

23. 9. – 25. navadna nedelja

Šli so od tam in prepotovali Galilejo, vendar ni želel, da bi kdo to izvedel. Učil je namreč svoje učence in jim govoril: »Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal.« Oni niso razumeli te besede, vendar so se ga bali vprašati.
Prišli so v Kafarnáum. Ko je bil v hiši, jih je vprašal: »O čem ste se menili med potjo?« Oni pa so molčali, kajti med potjo so razpravljali med seboj, kateri izmed njih je največji. Tedaj je sédel, poklical dvanajstere in jim rekel: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« In vzel je otroka, ga postavil mednje, ga objel in jim rekel: »Kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, ne sprejme mene, temveč tistega, ki me je poslal.« (Mr 9, 30 – 37).

Tema se zopet nadaljuje od prejšnje nedelje. Jezus med potjo posluša apostole, kako na hitro zaključijo debato o njegovi napovedi, da bo umorjen, vendar bo vstal od mrtvih. Prav zaradi ne razumevanja, kaj pomeni vstati, so ga krepko polomili. Namesto, da bi ga vprašali, kaj to pomeni, so se raje pogovarjali, kdo je ta glavni. To nespametno razpravo jim je še bolj zagrenil, ko jih je na ravnost vprašal, kaj so se menili med potjo. Niso upali povedati. Tako jim je zopet moral pojasniti, kaj v resnici pomeni biti prvi med enakimi. To pomeni, da se moraš za prvenstvo v vsakem primeru še bolj izkazati v zastonjskem služenju bližnjemu. Papež se imenuje tudi »služabnik Božjih služabnikov«. Kdor le malo bolj resno jemlje papeževo službo in predvsem odgovornost, se lahko s tem povsem strinja. Površneži pa seveda mečejo vse v en koš in ne najdejo za papeža, kot škofe, kaj šele za duhovnike lepe besede. Za njih je vse pokvarjeno, napihnjeno, starokopitno in predvsem nepotrebno. Kaj pa Vi pravite, kdo je Jezus?!

tav-logo-mali.jpg

Zadnje čase se je kar nekaj fantov zamenjalo in še se jih bo nekaj. Tako se bo oblikovala nova pomlajena skupina. To je pač narava našega dela, da se fantje menjajo. Ob tem pa je kar nekaj skrbi in potov.

Veroučna stran:

Leto pravičnosti v ljubezni se izteka.

Dobro bi malo razmisliti, kaj nam je prineslo in kaj smo se v njem naučili. Našim škofom je šlo predvsem, da bi spoznali krščanski socialni nauk. Zaradi velike krize in napadov na naše bivše nadškofe, je bila pozornost pogosto odvrnjena od bistva teme. Prav kriza nas sili, da pričnemo razmišljati s svojo glavo in narediti vse, kar je v naši moči, da bi krizo nekako obvladali in se utrdili v nekem drugačnem pogledu na zadeve. Po starem enostavno ne gre več. Treba se je sprijazniti, da ne moremo še manj pa smemo živeti na račun prihodnjih generacij. To pomeni, da ne smemo živeti na kredit, ki ga bodo plačevali naši zanamci…

Nekaj dogodkov zadnjih dni:

2. 9. smo imeli dva krsta: v Spodnjem logu je bila krščena Ana Činkelj in v Nemški Loki Lenart Hobič. Sploh je letos kar nekaj krstov. Žal ne ostanejo vsi pri nas, kljub temu se jih še kako veselim.

7. 9. se nam je zgodilo tisto, kar nas je skrbelo ob gradnji mrliške vežice, da se lahko zgodi pogreb in poroka na isti dan. Zato smo hoteli vežico postaviti južno, kjer je sedaj kontejner za smeti. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine ni dovolil, ampak, da mora biti pred cerkvijo. Da se ne bi mešali razigrani svatje in žalujoči svojci sta ženin Gregor in nevesta Marija sama predlagala, da se poročita v Zagozdacu. Poroko in krst njihove Eve smo obhajali v res lepo okrašeni Marijini cerkvi in potem nadaljevali poročno vzdušje na travniku pred šolo. Sploh je Zagozdac zelo primeren za tradicionalne prireditve še zlasti, če je kaj v zvezi s konji. Upajmo, da se bo še kdo odločil za poroko v tako lepi cerkvi in okolju.

Pred nekaj časa so Predgrajci nastopali na Hrvaškem in tam videli zelo lepe oltarne prte. Prišlo je do pobude, da bi nekaj podobnega oskrbeli tudi za cerkev sv. Sebastjana. 10. 9. smo prte med sv. mašo blagoslovili. To je res lepa pridobitev za našo drugo največjo cerkev. Pobuda in izvedba zasluži vso pohvalo. Ker so oltarji veliki in številni, je bil zalogaj kar velik.

Iz dna srce se zahvalim vsem, ki ste kakor koli sodelovali pri delu in vsem, ki ste prispevali svoja sredstva, ki jih v krizi gotovo nimate preveč. Žal račun še ni povsem poravnan, zato vabim vse, ki še niste 'utegnili' kaj prispevati, da to po najboljših močeh opravite čim prej. Omenim, da se pripravljajo nove stopnice za zvonik in barvanje oken. Torej je dela in priložnosti še in še. Pohvale vredno je, da se je soseska prebudila in zavzela za svojo mogočno cerkev.

14. 9 sem blagoslovil križ pred rojstno hišo mojega pokojnega očeta. Jezusa sem že pred leti izdela in to med prvimi, križ pa prejšnji teden. To je vsaj mala zahvala rajnemu očetu, ki mi je veliko posodil za cerkev sv. Antona pa potem običajno rekel 'naj ne vračam niti nikomur o tem ne pripovedujem'.

Kot vidimo se je nabralo kar nekaj lepih dohodkov. Krščencev se veselimo, novoporočencema čestitamo, za pokojne molimo. Vsi skupaj pa se potrudimo, da poskrbimo za primerno življenje vsakega izmed nas pa nas kriza ne bo tako hudo načela, da je ne bi skupaj in z Božjo pomočjo uspešno prebrodili.

24. 9. bl. Anton Martin Slomšek: lepo vabljeni k sv. maši k Antonom , kjer zavzema njegova podoba osrednje mesto. Po tolikih grdobijah, ji so jih naprtili našim trem bivšim nadškofom in s tem vsej Cerkvi na slovenskem, bo blagodejno doživeti Slomškovega duha. Njegov ogromen prispevek za svojo škofijo in ves slovenski narod, je tako zgovoren tudi danes. Napel je vse sile, da bi nas izobrazil v domačem jeziku in skupaj s Prešernom dvignil na evropsko raven. Potem pa preselil sedež škofije v center. Hotel je biti sredi svojih vernikov in za svoje. Lepo vabljeni – prosim.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 17. 9. 8.00 Pr † Marija Žalec n. m. cvetja n Mihor
T 18. 9. 19.00 Drugje po namenu N M
S 19. 9. 19.00 drugje za farane in dobrotnike
Č 20. 9. 7.00 drugje za duhovne poklice in duhovnike ter farane
P 21. 9. 19.00 Trg † Jurij obl in Julijana Mihelič Sodevci 11
S 22. 9. 19.00 Rd † Ljudmila Kobe 8. dan
N 23. 9. 10.00 Trg † Marjeta obl. in Pavel Smuk
P 24. 9. 19.00 Anton Kovača vas na čast sv. Antonu v zahvalo
T 25. 9. 19.00 Pr † Ana Majerle n. hči
S 26. 9. 19.00 Čep † Viktor Šterk n. Robert Kure Kanada
Č 27. 9. 7.00 Trg † za rajne učitelje v Poljanski dolini n. Danica
P 28. 9. 19.00 Trg †Srečko in rajni Frice
S 29. 9. 19.00 Rd † Brane Podgornik
N 30. 9. 8.30
10.00
SL za farane in dobrotnike
Trg † rajni Tomažinovi Kot

Od ponedeljka 17. do četrtka 20. 9 bom na duhovnih vajah: v potrebi se obrnite na župnijo Črnomelj, ali Vinica. V naprej se zahvalim za molitev, da se vsaj malo duhovno zberem in naberem moči za nadaljnje napore.

Verouk:

Urnik:

  • 1., 2. in 3. razred ponedeljek ob 12.10
  • 4., 5. in 6. razred ponedeljek ob 13.00
  • 7., 8. in 9. razred torek ob 13. 50
  • Vsi, ki hodijo v druge šole pa vsako drugo nedeljo v Knežji Lipi ob 7.30

Pričeli bomo na god bl. Antona M. Slomška 24. 9.

Za prejem zakramentov so otroci ob verouku dolžni redno hoditi k nedeljski sv. maši. Razno izmikanje, da ni časa, ne opraviči. Toplo priporočam, da otrokom v prvih dveh triadah naročite Mavrico, ki je zelo bogata in primerno branje za mladi rod.

21. 9. ob 19.00 seja Ž P S in Ž K: Predvsem se želimo pogovoriti on bližajočim se seminarju prenove v Duhu. Seminar je namenjen poglobitvi in konkretiziranju osebne vere. O verouku in dejavnosti Karitas v vse težjih razmerah.

V septembru skrbijo za cvetje v farni cerkvi Močile in bloka.