14. 10. – 28. navadna nedelja: Mdr 7, 7 – 11 / Ps 90 / Heb 4, 12 – 13 / Mr 10, 17 – 30
21. 10. – 29. misijonska nedelja: Iz 53, 10 – 11 / Ps 33 / Heb 4, 14 – 16 / Mr 10, 35 – 45
28. 10. – 30. žegnanjska nedelja: Jer 31, 7 – 9 / Ps 126 / Heb 5, 1 – 6 / Mr 10, 46 – 52

14. 10. – 28. NAVADNA NEDELJA – BOGASTVO IN HOJA ZA KRISTUSOM

Ko se je odpravljal na pot, je nekdo pritekel, padel pred njim na kolena in ga vprašal: »Dobri učitelj, kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja?« Jezus mu je odvrnil: »Kaj mi praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! Zapovedi poznaš: Ne ubijaj! Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne pričaj po krivem! Ne goljufaj! Spoštuj očeta in mater!« Rekel mu je: »Učitelj, vse to sem izpolnjeval že od svoje mladosti.« Jezus se je ozrl vanj, ga vzljubil in mu dejal: »Eno ti manjka: pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!« Ta beseda ga je potrla in je žalosten odšel; imel je namreč veliko premoženje. (Mr 10, 17 – 22).

Bogastvo je problem zase. Brez premoženja enostavno ne gre, z njim pa prej, ali slej nastane takšen, ali drugačen problem. To lahko postane še bolj aktualno v Cerkvi in cerkvenih zadevah. Zelo boleča in na žalost predraga izkušnja je doletela mariborsko nadškofijo prav zaradi premoženja. Vodstvo gospodarske družbe Rast se je v nekem trenutku spozabila in zabredla v nepopravljive težave, ki bodo na žalost obremenjevali celotno Cerkev na slovenskem. Kljub temu pa je večina kristjanov daleč stran od pohlepa po dobičku in gospodarski moči.

Jezus lepo odgovori temu bogatemu mladeniču, naj spolnjuje zapovedi. On se je tega držal že od mladosti. Sedaj hoče storiti nekaj več. Jezus ga je v trenutku vzljubil in mu dejal, naj naredi korak naprej. Naj se znebi premoženja in stopi na pot za njim. Tega pa se zbal. Tako je odhajal od Gospoda praznih rok, žal.

Na pragu leta vere je to še kako lepo izhodišče za razmislek o sebi in o nas nasploh. V državi je glavni problem, ker je zmanjkalo denarja za financiranje vseh mogočih dejavnosti na državni in lokalni ravni. Sedaj je treba nekatere zadeve opustiti, kar pa ne gre prav lahko. V bistvu pa bi šlo veliko lažje, če bi se oprijeli malo bolj krščanskih načel in premoženje in obveznosti pravičneje porazdelili….

21. 10. - misijonska nedelja

Zebedejeva sinova Jakob in Janez sta stopila k njemu in mu rekla: »Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te bova prosila.« Rekel jima je: »Kaj hočeta, da vama storim?« Rekla sta mu: »Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« Jezus jima je dejal: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?« Rekla sta mu: »Moreva.« In Jezus jima je dejal: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena; dati, kdo bo sedèl na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno.« Ko je drugih deset to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.« ( Mr 10, 35 – 45).

Na misijonsko nedeljo nas spet Evangelij udari tako rekoč med oči. Kot smo prejšnjo nedeljo slišali nauk, kako urejati premoženje. Tako danes pa slišimo, kako bi se dva izmed apostolov rada polastila čim večje oblasti v Jezusovem kraljestvu...

Jezus pa zopet obrne vse na glavo. Kdor hoče biti prvi, naj bo vsem služabnik…

Dobro se sami prepričajte, kateri izmed naših kandidatov za predsednika ima več pravega evangelijskega – Jezusovega duha. Kateri bo bolj služil našim interesom in ne bo v naprej nekaterih izločil. Pa pustimo volitve, da ne bo kdo spet klical novinarjev, ker moramo čim prej dokončati fasado.

Obhajamo namreč misijonsko nedeljo, ko se spogledujemo z daljnimi deželami. Želimo nekaj narediti za tiste daljne ljudi, ki tolčejo revščino tako materialno, kot duhovno. Ja res se zamislimo in obrnimo pogled tudi vase in v našo Evropo, ki tolče toliko duhovno lakoto, da povzroča nesluteno revščino prav tukaj okoli nas. Leto vere nas roti, da nekaj premaknemo v sebi. Naj postanemo misijonarji v svoji duši, družini, vasi, župniji, dekaniji, škofiji, državi E U in celem svetu. Nimamo nikakršne¬ga izgovora, da to ni naša stvar. Jezus danes govori tako meni, kakor Tebi in Vam vsem: »Če hočeš biti velik, postani vsem služabnik!« Da bi postal služabnik, mi ni treba biti izvoljen na predsedniških niti katerikoli drugih volitvah. Izvoljen sem bil že ob spočetju in potrjen pri sv. krstu. Jezus nas je izvolil in sprejel za pričevalca vere in tesnega sodelavca. Vsi smo povabljeni za misijonarje. Stopimo torej na pot nove evangelizacije. To pomeni: molimo za uspeh leta vere pa tudi za dobrega predsednika naše domovine, kakor tudi za odgovorne poslance, župane, svetnike in druge upravnike. Ravno tako molimo za papeža, kardinale, škofe, duhovnike, diakone, misijonarje, redovnike, redovnice, laike družine….in še in še.

Dragi moji! Dela imamo za vse življenje, kaj šele za to kratko leto vere.

tav-logo-mali.jpg

20. 10. 2012 9.00 jesensko srečanje Tav
Prav lepo povabljeni, da se skupaj z svojci naših gojencev in predstavniki iz drugih hiš zahvalimo Bogu za uspešno poletje in vse, kaj smo v tem času utegnili postoriti.

Veroučna stran – Leto vere:

V letu vere se bomo še toliko bolj potrudili za reden verouk naših šolarjev. Nekako smo se prešteli in urnik uskladili pa smo že morali 2/3 ur premakniti. Verouk je tudi že odpadel zaradi pohoda. No na pričetku to ni tako hudo. Upajmo, da se ne bo prevečkrat ponovilo.

Bistveno pa je, da otrokom omogočite reden obisk nedeljske sv. maše. Dragi starši ne računajte, da bomo otroke prisilili k zakrame-ntom sv. obhajila, spovedi in birme. Če ne pokažete zadosti resnosti, bomo morali zakramente odložiti do takrat, ko bo prosilec pripravljen.

leto-vere

Molitev za novo evangelizacijo

Hvala Ti, dobri oče, da te poznamo in se lahko zbiramo v Jezusovem imenu. Prosimo Te, poživi nam vero, da bo postala globoko prepričanje in resnična moč, ki izhaja iz osebnega srečanja z Jezusom Kristusom. Daj nam, dobri Oče, da bomo živeli v poslušnosti Svetemu Duhu. Naj zvesto hodimo za Kristusom, navdušeno in vztrajno odgovarjamo na Božjo besedo in hvaležno uživamo kruh življenja. Dobri Oče, podpiraj z močjo duha prizadevanja cerkve za novo evangelizacijo in nas vodi , da bomo z besedo in s svojim življenjem našim sodobnikom oznanjali Kristusa. Jezusovi učenci naj se odlikujemo po ljubezni do ubogih in stiskanih, naj bomo solidarni s potrebnimi in velikodušni v delih usmiljenja, naj ne molčimo pred zlom in ne podležemo mikom prevladujoče miselnosti. Po Marijinem zgledu naj v luči vere odkrivamo čudovita Božja dela; naj bomo pozorni na znamenja časov in postanemo znamenje navzočnosti Vstalega v svetu, da bomo z novim navdušenjem služili resnici pravici in miru. To prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Radi in večkrat molimo to molitev in dodajmo svoj delež k uspehu leta vere in nove evangelizacije.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 15. 10. 18.00 Pr za duše v vicah
T 16. 10. 18.00 Trg † Marija 1. obl in Ivan Štajdohar
S 17. 10. 18.00 Čeplje Tomo 20. obl. in Ana Ivkić
Č 18. 10. 7.00 Trg za zdravje B. Š.
P 19. 10.

18.00

Trg za farane in dobrotnike n. m. 21. 10
S 20. 10. 18.00 Rd † Ljudmila Kobe 30. dan
N 21. 10. 10.00 Trg † Albina Ivanušič n. mož
Čep † Jože obl. in Marija Kure
P 22. 10. 18.00 Pr † Marija Žalec n. m. cvetja K. Š.
T 23. 10 18.00 Zg † Ivan 40 obl. in starši Šterk
S 24. 10. 18.00 Pr † Amalija Levstik 1. obl. n hči Mimica
Č 25. 10. 7.00 Trg za zdravje n Irča vas
P 26. 10. 18.00 Trg † Marija obl. in Pavla Špehar Deskova vas
S 27. 10. 18.00 Rd za zdravje n. A. G.
N 28. 9. 8.30
10.00
Sl † Frančiška Škof
Trg † Pavel Šterk 2. obl. (Trg – NM)

Mladenič rečem ti, vstani in hodi – Seminar prenove v Duhu vsak petek ob 18h:
Res lepo vabljeni, da se v teh 7 srečanjih tudi v naši dolini kdo ogreje za bolj dosledno življenje po veri. Kristjani smo običajno navajeni samo prositi zlasti, ko nas doleti kaka preizkušnja. Na seminarju pa se bomo učili tudi zahvaljevati in predvsem slaviti Boga.
Zelo si želimo, da bi se potem zbrala primerno številna molitvena skupina, ki bi se redno zbirala k skupni molitvi.
Zahvaljujem se Bogu, da smo seminar pričeli dan po pričetku leta vere. Oboje se namreč prav lepo dopolnjuje in nas spodbuja, da se odpremo Svetemu Duhu in zadihamo krščanstvo s polnimi pljuči.

21. 10. Misijonska nedelja: Polek redne in občasne molitve za misijone, ki jo ob misijonski nedelji še stopnjujemo, smo po svojih močeh dolžni podpirati misijona tudi materialno. Toplo priporočam misijonsko nabirko za tiste, ki se trudijo daleč od domovine.

Vsako 1. sredo v mesecu molitev in post za domovino: pobuda prihaja iz Ljubljane, da bi se v letu vere še bolj zavzeli tudi za prenovo naše domovine. Lepo vabljeni, da se po svojih močeh pridružite povabilu.

V oktobru skrbi za cvetje v farni cerkvi Deskova vas.