25, 11 . – KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA: Dan 7, 13 – 14 / Ps 93 / raz 1, 5 – 8 / Jn 18, 33 – 37
2. 12. – 1 adventna – nedelja Karitas: Jer 33, 14 – 16/Ps25 / 1Tes 3,12-13;4,1-2 Lk 21, 28-36
8. 12. – Brezmadežna: 1 Mz 3, 9 – 15. 20 / Ps 98 / Ef 1, 3 – 12 / Lk 1, 26 – 38
9. 12. – 2. adventna nedelja: Bar 5, 1 - 9 / Ps 126 / Flp 1, 4 – 11 / Lk 3, 1 – 6

25. 11. – KRISTUS KRALJ VSESOLJSTVA

Tedaj je šel Pilat spet v sodno hišo, poklical Jezusa in mu rekel: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu je odgovoril: »Praviš ti to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« Pilat je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« Jezus je odgovoril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovoril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem zato prišel na svet, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.« (Jn 18, 33 – 37).

Ob sklepu Cerkvenega leta doživljamo Jezusa na poganskem sodišču. Pilat ga sprašuje, če je kralj. Jezus se seveda izmika, ker je njegovo kraljestvo in kraljevanje nekaj povsem drugega od človeških kraljestev in temu podobnega. Lani smo hoteli v cerkvi na slovenskem približati vernikom čut za socialno pravičnost in ljubezen do bližnjega. Letos pa nas leto vere še bolj sili, da se zazremo v Jezusovo – Božje kraljestvo in predvsem na način Jezusovega 'kraljevanja' – torej vodenja svojega vesoljnega kraljestva.

Zanimiv je Jezusov odgovor, da je zato rojen, da pričuje za resnico. Vemo tudi za Pilatovo dodatno vprašanje: »Kaj je resnica«? na to vprašanje Jezus ne odgovori z besedo ampak z dejanji. Brez kakršnega koli odpora sprejme krivično obsodbo in vse njene krute posledice. Bičanje, sramotenje križ im končno smrt na križu ter zasilen pokop v tujem grobu. Tu pa se moč krivičnikov izčrpa. Ostane jim še samo zatajevanje oziroma opravičevanje zločina ter omalovaževanje Jezusovega junaštva in še bolj njegovih zaslug.

Toda Jezus je vstal tretji dan, kot je napovedal in živi med nami. Nihče mu več nič ne more vzeti ne dostojanstva, ne moči in ne kraljevanja. V letu vere je naša osrednja naloga, da se tega čim bolj zavemo in izkoristimo ne slutene možnosti, ki jih imamo v Božjem kraljestvu. ZATO NAJ ŽIVI IN VLADA KRISTUS KRALJ!!

2. 12. – 1. ADVENTNA – NEDELJA – KARITAS

»Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi, v zmedi zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje.« (Lk 21, 25 – 28).
»Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame nenadoma kakor zanka. Prišel bo namreč nad obličje vse zemlje. Zato bedite in vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega.« (Lk 21, 34 – 369.

Cerkev nas še enkrat opozarja na poslednje čase. Generalni konec tega sveta se bo gotovo zgodil. Posamič pa ga bomo doživeli ob telesni smrti. Jezus nas opozarja, da ne bodimo obteženi z raznimi razvadami in skrbmi za ta minljivi svet. Torej vse kar delamo na tem svetu, delajmo v večjo slavo in čast Bogu. Tisto kar pa v to ne sodi, čim prej opustimo in naredimo z dobro spovedjo velik križ, čez vse grešno in kar je človeka - še zlasti kristjana ne vredno.

Nikar se ne ukvarjajmo z raznimi ugibanji, ali ugotavljanji svoje bodoče usode. raje si nabavimo nov Cerkveni koledar. Preglejmo si kdaj so cerkveni prazniki in si jih vtisnimo v spomin. Zlasti se odločimo za redno praznovanje nedelj. Vedno imejmo odprte oči za potrebe naših bližnjih v stiski. Tu seveda ne mislim samo na materialne stiske, ampak tudi na stiske mladih družin, ki so izgubili stik z rednim verskim življenjem. Ravno tako so v velikih težavah svojci odvisnikov, kaj šele odvisniki sami. Pomagajmo jim na pot ozdravljenja in doživimo srečo ob vrnitvi 'izgubljenega sina, ali hčere'.

Dragi moji! Vera ni samo neko deklarativno priznanje Boga, Cerkve, duhovščine, nekaj obiskov sv. maš in vzdrževanje grobov. Vera je celostni način življenja, ki ima končni cilj v nebesih, hkrati pa je trdno usidran v sedanji trenutek, ki ga hoče živeti odgovorno in čim bolj ustvarjalno.

8. 12. BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE

V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil k njej in rekel: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kakšen pozdrav je to. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, in daj mu ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko ne poznam moža?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo tudi Sveto, ki bo rojeno, imenovalo Božji Sin. Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela sina v starosti; in to je šesti mesec njej, ki so jo imenovali nerodovitno (Lk 1, 26 – 38).


Čeprav ta odlomek kar dobro poznamo, ga le večkrat preberimo in meditirajmo. Zlasti na pričetku novega cerkvenega leta nam dobro dene, da si osvežimo spomin in se čim bolj poistovetimo z izvoljeno mladenko, ki je bila sposobna tako velike odločitve. Ob nadangelovem pojasnilu ugotovi, da je v resnici ona tiska izbranka, ki bo rodila Odrešenika. V tistem času je to upalo nešteto devic, verjetno so prevladovale srečne hčere iz bogatih slojev blizu duhovščini in kraljevski družini. Bog pa se je ozrl na nizkost plemenite Mirjam skrite v zakotnem galilejskem Nazaretu. Bog pač ne gleda na zunanje okoliščine, ampak je v svoji izbiri povsem svoboden. Tako lahko vedno preseneča, kolikor bolj ob izbiri matere svojemu edinemu Sinu.

Odprimo se tudi mi vzgibom sv. Duha in stopimo na pot spreobrnjenja. To leto vere ne pustimo neizkoriščeno, ampak ga preživimo v veliki zavzetosti storiti tisto, kar od mene pričakuje moj Gospod.

tav-logo-mali.jpg

Končno nam je uspelo opraviti izolacijska dela na naši veliki stavbi, če bo vse po sreči, se bomo kmalu lahko vselili v nove prostore. Radi bi že letos prihranili na kurjavi in s tem prispevali kaj manj dima ter saj v naše prenasičeno ozračje.

Veroučna stran – Leto vere:

leto-vereSkrajni čas je tudi, da se starši dobimo na roditeljskim sestanku, ki bo na prvo adventno nedeljo 2. 12. 2012 ob 10.00 v kapeli Janeza Krstnika. Na Miklavževo nedeljo bomo iskali način, kako otrokom približati našo vero.

Če bo vse prav nas bo obiskal tudi zgodovinsko resnični dobrotnik otrok sv. Miklavž. Pričakali ga bomo v kapel. Janeza Krstnika po sv. maši.

Kapelo še vedno testiramo in sproti odpravljamo pomanjkljivosti. Le pripeljite svoje šolarje pa tudi mlajše, da vidimo, koliko duš lahko sprejme kapela. Tudi Miklavž ima letos zagotovljeno posebno darilo, ki ga ne bo zmanjkalo.

Toplo priporočam, da otroke pripravljate na najlepše zimske dogodke. Ob adventnem venčku se le kaj lepega pogovorite in dogovorite. Zlasti pripravite vse potrebno za družinske jaslice. Če nimate kompleta figuric, jih pravočasno naročite, da Vam jih nabavim.

Adventni venci: letos smo zopet naredili nekaj adventnih venčkov. Menim, da so vredni 5 €. Seveda lahko prispevate tudi več za Tav.

Teden Karitas: Zadnji teden Cerkvenega leta je namenjen Karitas. Letos vas še posebej vabimo, da se odzovete žal premnogim klicem na pomoč. Na voljo so tudi položnice za pomoč poplavljencem. Toplo priporočano dobrodelni koncert Klic dobrote, da to akcijo podprete.

2. 12. – Nedelja Karitas. Pri vseh sv. mašah je redna nabirka za Karitas. Nekaj ostane nam za našo Karitas večina pa se oddaja za škofijsko in slovensko Karitas.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 26. 11. 17.00 Pr † Ana Majerle n hči
T 27. 11. 17.00 Trg † Jurija Mašič 20. obl.
S 28. 11. 17.00 Trg†Marija obl in rajni Mežnarjevi ter Muvrnovi J. V.
Č 29. 11. 17.00 Trg † Albina Ivanušič n Marinka
P 30. 11 17.00 Trg † rajni Konda Dol 6
S 1. 12. 17.00 Rd † Štefanija Štangelj obl. in Katarina Grenc obl.
N 2. 12. 10.00 Trg † Starši Šterk in starši Štaudohar Predgrad 64
Videm † družina Tekavec Kralji
P 3. 12. 17.00 Pr za farane in dobrotnike
T 4. 12. 17.00 Trg starši Antič n Marijanka
S 5. 12. 17.00 Trg † Peter USA in rajni Valetič Blaževci
Č 6. 12. 7.00 Trg za farane in dobrotnike
P 7. 12. 17.00 Trg † Marija Šmalcelj Jerjeva 
S 8. 12. 17.00 Zg v čast Brezmadežni
Rd † Štefanija Štangelj obl. in Katarina Grenc obl.
N 9. 12. 8.30
10.00
SL †Frančiška Makše
Trg † Vida Štaudohar obl. Laze 5

Mladenič rečem ti, vstani in hodi – Seminar prenove v Duhu vsak petek ob 17h: V petek 30. 11. na god sv. Andreja bomo zaključil seminar prenove v Duhu. Na zadnjem srečanju nas bo nagovoril in skušal navdušiti naš bivši župnik g. Janez Kebe. Lepo vabljeni, da mu prisluhnemo. Potem pa nadaljujemo slavljenje našega troedinega Boga ob vsaki priložnosti. Ob petkih pa si na vso moč želim, da bi zopet zaživela molitvena skupina.

S 1. adventno nedeljo pričnemo nedeljske sv. maše v kapeli Janeza Krstnika torej v domu Tav. Tu bomo vztrajali do praznika sv. Jožefa. Za božič in Tri kralje bojo seveda sv. mape v farni cerkvi.

2. 12. ob 10.00 Roditeljski sestanek za vse razrede: Zberemo se pri sv. maši, ki jo bomo zaključili z obdaritvijo otrok. Potem pa bo še kratko srečanje za starše.

7. 12. 17.00 seja Ž P S in Ž K: zaradi seminarja se nam je redna seja kar oddaljila. Tako ste iskreno vabljeni prav vsi člani, da se pogovorimo o iztekajočem se letu, ki je bilo na več ravneh nekaj posebnega. Še bolj pa je treba upreti oči v prihodnost v leto vere.

Ob minulem godu sv. Cecilije se iskreno zahvalim pevkam, pevcem in organistu za vsako pesem, ki sto jo zapeli nam v veselje , sebi v zadovoljstvo in predvsem Bogu v čast. Naj Vam dobri Bog na priprošnjo sv. Cecilije povrne po svoji darežljivosti!

V novembru skrbijo za cvetje v farni cerkvi Kovača vas in Paka.