6. 1. – Sv. trije kralji: Iz 60, 1 – 6 / Ps 72 / Ef 3, 2 – 6 / Mt 2, 1 – 12
13. 1. Jezusov krst: Iz 40, 1 – 11 / Ps 104 / Tit 2, 11 – 14; 3, 4 – 7 / Lk 3, 15 – 16. 21 – 22
20. 1. 2. med letom: Iz 62, 1 – 5 / Ps 96 / 1 Kor 12, 4 – 11 / Jn 2, 1 – 11

6. 1. Gospodovo razglašenje – Sv. trije kralji

Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo. (Mt 2, 7 – 12).

Ta kratek odlomek Nam prikaže bedno sliko Heroda velikega, ki je sicer dal obnoviti in povečati jeruzalemski tempelj. Imel je dobre zveze z Rimljani… Bi rekli, da je dobro poskrbel za svoje ljudstvo… Žal pa je bilo ravno obratno. Ljudje so se ga bali. Zato so se prestrašili, ko so modri prišli in spraševali o novo rojenem kralju. Še bolj se je prestrašil sam Herod. Na zunaj steber in varuh miru ter pravičnosti, se je zbal nebogljenega dojenčka v nepomembnem betlehemskem hlevčku!? To je karikatura vsakega diktatorja. Na zunaj se dela dober in nenadomestljiv. V resnici pa gre za zahrbtnega slabiča, ki si svojo priljubljenost utira z nasiljem in strahovlado.

Bog je seveda dobro poznal in poskrbel za varnost obiskovalcev ter Svete družine. Žal so nastradali nedolžni betlehemski otročiči. Bog pomagaj! Za Kristusa je treba vedno tudi trpeti. Nekateri pa morajo dati tudi življenje. Prav danes, ko to pišem (2. 1.) radio poroča, da je v Afriki za božič pomorjeno čez 20 kristjanov. Kljub temu kristjani iz Nigerije zagotavljanj, da jih to ne bo ustavilo.

Torej tudi mi radi pohitimo v Betlehem in prinesimo novorojenemu Detetu primerno duhovno darilo.

13. 1. – Jezusov krst

Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, kateremu nisem vreden odvezati jermenov njegovih sandal; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju.
Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Lk 3, 15 – 16. 21 – 22).

S praznikom Jezusovega krsta se zopet prestavimo od Gospodovega otroštva na pričetek javnega delovanja. Predhodno mu je Janez Krstnik pripravil pot.

Ljudje seveda radi hitro pomešamo zadeve. Tako so tudi takrat eni kar na hitro sklepali, da je Janez K. Mesija. Njegova pojava in pristop je bil po podobi večine prerokov. Bil je strog do sebe in do poslušalcev. Ni se bal elite nit kralja. Vendar je zadnji med preroki zmoto zaznal ter jih opozoril na ta pravega Rešenika. Kljub temu je Jezus presenetil tudi samega Krstnika, ko je stopil v vodo in prosil za krast.

V bistvu pa je bilo izpolnjenih kar nekaj pomembnih odrešenjskih reči.

Janez se je prepričal, da je res Mesija, saj je videl prikazen Svetega Duha. Vsi so lahko slišali, da je ta ljubljeni Božji Sin, ki se ga Oče še kako veseli. In še nekaj, Jezus je po krstu molil. To pomeni, da se je takoj obrnil na Očeta in ostal z njim neposredno povezan.

V letu, ko imamo vero vedno v ospredju, bi veljalo vse to upoštevati. Tudi mi se po krstu imenujemo Božji otroci in to dudi dejansko smo. Drugič, tudi nas je Oče vesel, kar smo tudi mi njegovi ljubljeni otroci. In tretjič, tudi od nas pričakuje, da bi bili z njim vedno tesno povezani v molitvi ter dobrih delih.


Iz vseh teh razlogov vas, dragi verniki, toplo povabim k sveti maši v kapelo Janeza Krstnika, kjer imamo tako lepo upodobljen ta prizor Jezusovega krsta. Jezusov krst je predhodnik našega krsta, naš krst pa je pričetek Božjega otroštva. Življenje postaja vsak dan bolj zahtevno. Pred nami se pojavlja vse bolj groba in kruta puščava, ki je enostavno ne moremo zaobiti, ampak jo moramo sprejeti, kot priložnost, da se usposobimo za dejavno življenje Božjega otroka. Življenje v odpovedi je tista most, ki naj pelje do večje sreče na tem in večne sreče ne onem svetu.

Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!

tav-logo-mali.jpg

Vse bolj se zavedamo, kako smo odvisni od vaše ljubeznive dobrote. Zato se vsak dan zahvaljujemo in Vas priporočamo dobremu Bogu.

 

Veroučna stran: leto vere

Slovenski pastoralni načrt predvideva, da bi se v letu vere in naslednjih letih nove evangelizacije vsi verniki vsak na svojem področju trudili, da bi vsi skupaj naredili pomembne korake v smeri proti dejavni veri.

To pomeni, da smo poklicani k čim bolj skrbnemu ugotavljanju našega trenutnega verskega stanja in stanja duha na sploh. Hkrati pa iskanju čim boljših rešitev za v naprej. Ker je Cerkev na splošno v naši domovini zelo osovražena, težimo k temu, da del dela opravijo laiki torej Vi dragi verniki, ko v spontanih pogovorih kakšno zadevo nevsiljivo pojasnite in st tem rušite velikanske pregrade. Te pregrade so se nagrmadile zaradi stalnega bombardiranja medijev, kako je Cerkev pohlepna, pokvarjena in skratka zanič nebodijetreba…

Po drugi strani rečeno. Potrudimo se za čimbolj trdno in dejavno vero pa bo nekako šlo v pravo smer.

Verska statistika za leto 2012:

Krsti: 6 domači in 4 od drugod skupaj 10
Prvo obhajilo 4
Birma 12
Poroka 1 domača in 1. od drugod skupaj 2
Razdeljenih svetih obhajil približno 8500
Pogrebi 16 cerkvenih in 1 civilni
K nedeljskim sv. mašam se nas zbere od 80 do 130.
Za prve petke obiščem od 25 do 30 bolnih in ostarelih.

Kaj naj rečem k vsemu temu. Zopet nas je kar nekaj manj v naši lepi dolini.

20. 1. 0b 10.00 Antonovo žegnanje

Tudi letos lepo vabljeni k Antonovi sv. maši nad Kovačo vas. Priporočiti se želimo sv. Antonu zavetniku domačih živali. Najprej s sv. maši potem pa še z konkretnimi darovi – pridelkih naših domačij. Vse pa potem odkupiti na javni dražbi po čim večji ceni v dobro cerkvi sv. Antonov.

18. 1. do 25. 1. 2013 molitvena osmina za edinost kristjanov

V tem tednu smo kristjani toplo povabljeni, da se resnično zavzamemo za našo notranjo ter zunanjo edinost. Do needinosti prihaja vedno takrat, ko je vera šibka, ko se pojavi nezaupanje in ljubosumje. Trdnega vernika nič ne omaje, če se kdo pač moti, je do njega obziren in mu hoče pomagati. Ko se pa najdeta dva površna vernika, je velika priložnost, da se spreta, ker drug drugemu kažeta samo 'eventualne napake' in zahteva, da se jih odpove.

Prav zaradi tega je potrebna poglobljena ter stalna molitev za premagovanje teh ovir. Ekumenska in skupna molitev je seveda še bolj dobrodošla. Zato je ta teden izjemna priložnost pa tudi obveza za nas vse.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 7. 1. 17.00 Pr † Marija obl. in Jože Rade
T 8. 1. 17.00 Rd † Ljudmila Kobe in Vilko ter Marija Šterbenc
S 9. 1. 17.00 Pr † Rudi Mihelič Obl. Kovača vas
Č 10. 1. 7.00 Trg † Katarina in Anton Štefanac n F S
P 11. 1. 17.00 Trg K J K † družina Madronič obl. Prelesje 10
S 12. 1. 17.00 Rd † v zahvalo za srečno leto 2012 n Švegelj
N 13. 1. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 14. 1. 17.00 Pr † Alojz Šterk 1. obl.
T 15. 1. 17.00 Rd † starši Mihelič obl. D. Radenci
S 16. 1. 17.00 Pr † Marija Žalec
Č 17. 1. 7.00 Trg za zdravje Semič
P 18. 1. 17.00 Trg za zdravje v Beli krajini 
S 19. 1. 17.00 Rd † Peter ml. obl. in Katarina in Peter Šterbenc Gor.
N 20. 1. 8.30
10.00
SL za staroselce
Anton za farane in dobrotnike ter zdravje živali

Božič 2012: Prav lepo se zahvalim vsem, ki ste se udeležili praznovanja božičnih praznikov. Vreme nam je bilo res naklonjeno. Upam, da bodo prazniki še dolgo odmevali v naših srcih in medsebojnih odnosih.

Na Štefanovo smo blagoslovili kip sv. Štefana in lepo število konj. Največje pozornosti je bil deležen mali konj in otroci iz Spodnjega Loga. Na ta račun so imeli tudi veliko dela, da so na vrsto za slikanje in kratko ježo prišli še ostali otroci.

Na Anževo žegnanje: smo se veselili lepo urejene cerkve v Predgradu. Prav lepo presenečenje je bil kratek koncert grajskih pevcev. Upam, da bodo še kdaj voljni zapeti tudi med sv. mašo.

1. 1. ob 10.00: me je razveselilo toliko vernikov pri prvi sv maši v novem letu. Popoldne v Zagozdacu, je bilo še precej prostora za tiste, ki še oklevajo, ali se izplača na novega leta dan priti k sv. Maši in prositi za Božji blagoslov.

Skratka, prazniki so lepo minili pa upam, da boste tudi v tem novem letu 2013 radi prihiteli v naše številne cerkve k sv. maši, k molitvi pa tudi k delu, ko bo to potrebno.

Glede jaslic sem bil v skrbeh, da ne bo nobenega smrečja pa je sneg skopnel in radenske posekane smreke tik ceste so se kar same ponudila, da je bilo zopet vse tako, kot se za Poljansko dolino spodobi.

V letu vere pridno delajmo svoje delo, hkrati pa se resnično prepustimo Božji previdnosti, da nas usmeri v pravo smer ter nam nadoknadi, kar sami ne zmoremo.

18. 1. 17. 00: seja ŽPS in Karitas. Pripravite tudi svoje predloge, kaj bi kazalo v tem letu še postoriti…

V januarju skrbimo za farno cerkev in kapelo skupnost Tav.