3. 2. – 4. nedelja med letom: Jer 1, 4 – 5. 17 – 19 / Ps 71 / 1 Kor 12, 13 – 13,13 / Lk 4, 21–30
10. 2. – 5. nedelja med letom: Iz 6, 1 – 8 / Ps 138 / 1 Kor 15, 1 – 11 / Lk 5, 1 – 11
17. 2. 1. postna nedelja: 5 Mz 26, 4 – 10 / Ps 91 / Rim 10, 8 – 13 / Lk 4, 1 – 13

3. 2. – 4. nedelja med letom

In začel jim je govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.« Vsi so zanj pričevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: »Ali ni to Jožefov sin?« On pa jim je rekel: »Seveda mi boste povedali ta pregovor: ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹ Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnáumu, stôri tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel je: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim: Veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za tri leta in šest mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi, toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih razen k vdovi v Sarepto na Sidónskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden razen Sirca Naamána.« Ko so to slišali, so vsi v shodnici pobesneli. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje.(Lk 4, 21 – 30).

Dve nedelji pred pričetkom posta beremo pastirsko pismo naših škofov za postni čas. Tako bo tudi letos. Prisluhnili bomo našim škofom in vzeli postni čas čim bolj za res. Kakor bi bilo prav, da bi vsi Nazarečani vzeli za res Jezusove besede, ko jim je zatrdil, da se je danes to pismo uresničilo. Mnogi so mu z veseljem prisluhnili in bili vzhičeni nad tem. Žal pa ga je druga skupina takoj pričela sumničiti ter negodovati. Ko jim je naštel nekaj dejstev, so ga celo skušali pahniti v prepad. Vendar se je Jezus obrnil in razočaran odhajal.

Kolikokrat bo še razočaran nad nami. Nam je lažje, ker imamo dva tisoč letno izkušnjo delovanja Cerkve. Pred tem pa vso Jezusovo odrešenjsko zgodbo. Kljub temu pa se obnašamo »pragmatično« to pomeni, da se tako hitro obrnemo po vetru. Prav to naše ravnanje je pripeljalo državo na rob preživetja. Toliko smo ja brihtni, da se zavedamo, kako enostavno ne moremo iti nazaj v totalitarni sistem. Pač pa je treba napeti vse sile in pomagati, da zmaga razu, poštenje in resnica.

Bodimo prepričani, da nam Jezus želi vse naj bolje, le zaupati je treba in mu slediti.

10. 2. – 5. nedelja med letom – prvi učenci

Ko je množica pritiskala nanj in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem jezeru, je zagledal dva čolna pri bregu; ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. Sédel je in učil množico iz čolna. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« Simon mu je odgovoril: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže.« In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Pomignili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagat. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim, prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Tedaj je Jezus rekel Simonu: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim. (Lk 5,1–11).

Ob branju tega odlomka me nagovarjata dva stavka: Prvi je: »Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!« Drugi pa je: »Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek!« Prvega je izgovoril Jezus in se hotel Simonu zahvaliti za izposojo čolna. Slabše hvaležnosti mu ni mogel izkazati. Po neuspešni noči in dolgim pobožnim poslušanjem zasanjane pridige, naj gre še enkrat po tej vročini na neuspešno delo. Vsem pomislekom na kljub je ubogal in doživel pravi šok, ki ga je vrgel na obraz. Takrat je hlipaje izdavil drugi znameniti stavek. Pa je še en stavek: »Ne boj se! Odslej boš lovil ljudi.« Ja ja ne boj se! To je tisti pravi stavek, ki nas opogumlja. Vsi smo kar precej podobni Simonu, ki je postal Peter. Marsikaj se nam zdi brez veze in tako nam je težko kaj več storiti za svojo vero. Le čemu se naj trudimo, ko je vse skupaj vedno enako in tako brez veze. Jezus pa nas spodbuja, naj se vendar ne bojimo vedno znova poskušati. Če že ne ujamemo vedno, ali celo nikoli toliko rib, da bi se nam čonič življenja potopil v Božje usmiljenje, le vztrajajmo. Na koncu se bo nabralo vsega dobrega, da nas bo Gospod z veseljem sprejel v svoje nebeško kraljestvo. Kaj lepšega kot za leto vere.

Jezus je po dogem govoru in obilnem ulovu poklical prve 4 učence: To so bili preskušeni ribiči. Prav njih je vedno rad imel ob sebi zlasti Petra, Jakoba in Janeza, da bi oni bodrili ostale še zlasti po binkoštih. Sedaj smo na vrsti mi. Mi moramo prisluhniti in potem odrinit na globoko. Škofje se zanašajo na Vas laike, da ponesete Blagovest do vseh ljudi dobre volje in jih navdušite za našo vero.

tav-logo-mali.jpg

Te dni skušamo čim bolj urediti in opremiti kuhinjo. Prav radi bi se čim prej preselili v njo, da bi potem čim prej lahko uredili pisarno v dosedanji kuhinji.

Najemnina grobov 2013 – 2014

Letos se spet prične dvoletni ciklus plačevanja najemnine grobov. Lani sem delal na katastru, ki bo upam v februarju končan, da bomo imeli pregled grobov, kot je to nujno na večjih pokopališčih. O plačilu ga bomo skupaj preverjali ter po nekod dopolnili. To bo obiskovalcem omogočilo lažje iskanje grobov,meni pa če kdo plača po pošti, ali elektronsko, da se označi plačilo na pravem mestu. Najemnina ostaja nespremenjena. Letna naročnina je za enojni grob 15, dvojni 25 €, kar znese za dve leti 30 € oziroma 50 €.

Verski tisk in tisk na sploh

Da je v naši ljubi domovini marsikaj narobe, je žalostno dejstvo. Iz teh zagat bi nam moral pomagati mediji zlasti tisk. Žal so državni mediji v veliki večini daleč od tega, da bi nas objektivno obveščali in vzgajali za odgovorne ljudi in državljane. Naši katoliški mediji, kolikor jih pač premorem se po najboljših močeh trudijo, da to vrzel vsaj malo zapolnjujejo. V januarju si za to prizadevamo, da bi zadržali vsaj stare naročnike in morda pridobili kakega novega.

Zelo toplo priporočam, da redno berete Družino. Lahko jo kupite na naši pošti. Tudi Ognjišče je veliko več kot samo mladinska revija. Če le morete prisluhnite Radiu Ognjišče. Tako si lahko vsaj malo ustvarjate resnično podobo našega bitje in žitja.

14. 2. Valentinovo

Zadnje čase je na god tega svetnika vse usmerjeno v izkazovanje ljubezni, kar je samo smešenje tega še kako pomembnega svetnika. Sv. Valentin spada v skupino 14h priprošnjikov v sili. K njemu so se stoletja zatekali starši in priporočali svoje obolele otroke ...

Lepo povabljeni k sv. maši, ki bo zvečer prav zaradi Vas, da bi čim lažje prišli. Seveda nimam prav nič proti, če si izkažemo tudi ljubezen tudi po njegovem godu.

Letošnja zima je resnično radodarna s snegom

Še dobro, da imamo močno ekipo za odmetavanje in odvažanje z dvorišča, ker bi sam resnično težko prišel do garaže. Pa tudi marsikatera ravna streha bi podlegla.

zima

Pri pripravi največjega snežaka je bilo angažiranih veliko mladih. Žal se na žičnico spomnimo šele takrat, ko zapade ogromno snega. Upam, da jo bomo letos zopet le uredili in spravili v pogon. Žal pa je tako, da mora za vsako zadevo nekdo prevzeti odgovornost. Tako predlagam, da se čim prej mladi pobud-niki za zimske aktivnosti malo bolj organizirajo in pripravijo na naslednjo zimo.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 4. 2. 17.00 Pr † starši, bratje in sestre n. Lojze Lj.
T 5. 2. 17.00 Zg † Angela in Rudi Movrin Zg
S 6. 2. 17.00 drugje po namenu župnika
Č 7. 2. 7.00 Trg po namenu N M
P 8. 2. 17.00 Trg † Marija Panjan n. Petričevi
S 9. 2. 17.00 Rd † vsi rajni Štangelj
N 10 . 2. 10.00 Trg za farane in dobrotnike
P 11. 2. 17.00 NM klošter lurški Mariji na čast in v priprošnjo
T 12. 2. 17.00 Trg † Marija in Franc Seničar n. p Franci
S 13. 2. 17.00 Zg † Ljuba Šterk in Ivanka Hrovatin
Č 14. 2. 17.00 Trg † Marica obl. in Rajni Patrovi ter Valetičevi
P 15. 2. 17.00 Trg † Rudi Kobe 2. obl.
S 16. 2. 17.00 Rd † brat Peter in starši Šterbenc
N 17. 2. 8.30
10.00
SL na čast angelom varuhom
Trg za farane in dobrotnike

11. 2. Lurška Mati božja – dan bolnikov

Po prikazovanju Device Marije v Lurdu je prišlo do prvega ozdravljenja s pomočjo zdravilnega studenca. Studenček je odkrila vidkinja Bernardka seveda po namigu lepe prikazni. Ko je cerkev prikazovanja priznala za pristna, je tudi lokalna oblast spremenila svojo odklonilno držo do dogodkov v masabelski votlini. To je omogočilo, da so se masovna romanja samo še pomnožila.

Ob tem se je izoblikovala še posebna služba - pomočnikov bolnikov. Tako veliko prostovoljcev vseskozi prihaja v Lurd in se tam lahko za nekaj časa, ali tudi več vključi med bolniške strežnike in strežnice. Za to delo dobijo posebno uniformo in medaljo…

Ob tem naglem razvoju romanj v Lurd, se je pričela gradnja lurških votlin – oltarčkov pa tudi kapel posvečenih lurški Mariji. Na dolenjskem sta znani predvsem dve Šentjernejski Lurd samostojna kapela in kapela pri frančiškanih v Novem mestu. Prav ta slednja nas najbolj zanima, ker se vsako leto na praznovanje pripravljajo z lurško devetdnevnico.

Iz naše župnije pa tradicionalno romamo 11. 2. na zaključno sv. mašo. Prav lepo povabljeni, da se tudi letos čim prej prijavite in skupaj poromamo k čudoviti beli Gospe. To je naše vsakoletno prvo mini romanje. Žal nekatere starejše romarice počasi ostajajo doma, kar pomeni, da ste zelo dobrodošli mlajši. Odhod ob 16.00 iz Predgrada preko Dola, Sodevce …

V februarju skrbijo za cvetje v farne središču Zagozdac in Podgori.