12. 5. – 7. velikonočna nedelja: Apd 7, 55 – 60 / Ps 97 / Raz 22, 12 – 17 / Jn 17, 20 – 26
19. 5. – BINKOŠTI: Apd 2, 1 – 11 / Ps 104 / Rim 8, 8 – 17 / Jn 20, 19 – 23
26. 5. – Sv. Trojica: Preg 8, 22 – 31 / Ps 8 / Rim 5, 1 – 5 / Jn 16, 12 – 15

12. 5. – 7. velikonočna nedelja

Toda ne prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Oče, hočem, naj bodo tudi ti, ki si mi jih dal, z menoj tam, kjer sem jaz, da bodo gledali moje veličastvo, ki si mi ga dal, ker si me ljubil pred začetkom sveta. Pravični Oče, svet te ni spoznal, jaz pa sem te spoznal in ti so spoznali, da si me ti poslal. In razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom razodeval, da bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v njih.« (Jn 17, 20 – 26).

Na nedeljo pred slovesnim praznikom binkošti slišimo še en del Jezusove velikoduhovniške molitve. Prvi stavek današnjega odlomka je za nas še kako pomemben in spodbuden. V tem delu prosi prav za nas, da bi mi verovali po apostolih in po njihovih nasledniki…

Zopet se spomnimo, da smo sredi leta vere, ki nas vedno spodbuja in obvezuje, da bi svojo vero poglabljali in konkretizirali. Jezus je vedno z nami in želi nam, da bi bili složni ter uspešni. Za to se je treba še kako potruditi in sproti premagovati ovire, ki nam jih nastavlja hudič ter njegovi pajdaši. Tudi mi se oprimimo molitve. Zaupajmo v moč molitve in jo vedno in redno gojimo - skupaj ter posamično.

Hkrati izkoriščajmo Marijin mesec maj. Zaupajmo mogočni priprošnjici. V njeno mogočno pomoč se je nešteto krat prepričal sv. Janez Bosko, čigar relikvijo so prav sedaj med nami. Skupaj z Marijo pričakujmo binkoštni praznik. Tako se bomo lažje odprli Svetemu Duhu, ki naj nas napolni z močjo, pogumom in zaupanjem. Vse te in mnoge druge potrebnih lastnosti se lahko povzamejo z eno besedo – LJUBEZEN.

Prav ljubezen je tisto gonilo, ki vero spravlja v konkretno delovanje. Ljubezen nas sili, da naredimo tisto, kar se pokaže za potrebno in koristno ne glede na napor in stroške. Zato Pridi, pridi Sveti Duh!!!

19. 5. – BINKOŠTI – PRIHOD SVETEGA DUHA

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« (Jn 20, 19 – 23).

Slovesni praznik prihoda Svetega Duha praznujemo 50 dni po veliki noči in deset dni po vnebohodu. Prve binkošti so sovpadle z nekim drugim judovskim praznikom. Kakor je Jezus umrl in vstal ob prazniku pashe – Gospodovega mimohoda, ko so Judje praznovali obletnico izhoda iz Egipta. Tako je prišel Sveti Duh ob pedesetnici. Kakor koli že tisti dan je bilo v Jeruzalemu zelo veliko romarjev iz skoraj vseh tedanjih držav Sredozemlja, kjer so Judje bili razseljeni. To so bili pobožni ljudje, ki so prišli v sveto mesto Jeruzalem. Tu jih je presenetil in nagovoril nenavaden čudež. Neuki in prestrašeni apostoli so naenkrat na stežaj odprli vrata dvorane zadnje večerje in stopili na plano ter pričeli svoje poslanstvo. Višek čudeža pa je bil, da so jih vsi slišali govoriti v svojem jeziku.

Niso jih samo razumeli, kaj jim pripovedujejo, ampak kakih tri tisoč duš se je na pridigo spreobrnilo in dalo krstiti. To je bil naslednji čudež – čudež vere. V letu vere si lahko samo želimo, da bi se kaj podobnega zgodilo tudi sedaj v našem času in prostoru. Kristjani in drugi ljudje dobre volje se z nami veselijo enkratne pojave novega papeža Frančiška. To nam je v spodbudo in ponos, moje iskrena želja je, da bi se ob tem navdušenju še kdo dejansko spreobrnil, da bi prišel vprašati, gospod, kaj naj storim, da se v resnici osvobodim te zemeljske končnosti in omejenosti?

Kako rad bi odgovarjal na taka vprašanja. Apostoli so predlagali krst in tri tisoč je to sprejelo. Mi predlagamo, naj svojo vero preverimo in uskladimo z normalno katoliško prakso. To seveda pomeni, naj se prične praznovati nedelje in Cerkvene praznike, naj se redno prejema zakramente in poskrbi, da bo družina urejena in složna ter otroci versko vzgojeni. Naj se zanima za delo v župniji in po svojih močeh pri tem sodeluje ter kaj prispeva za potrebe njenih dejavnosti, škofije, misijonov ter v sedanjem času za potrebe Karitas.

Binkošti torej!

Ja binkošti nas nikakor ne bi smele pustiti neprizadete. Nasprotno, morajo nas prevzeti z novim zagonom in željo, da bi se kaj spremenilo na bolje. Le nikar se ne prepustimo melanholiji in 'obrednemu' tarnanju nad slabimi časi, nesposobno vlado, neobvladljivo krizo in vsemi drugimi križi ter težavami sedanjega časa. Vas to bolj, ali manj tare vse dosedanje generacije od prvih binkošti. Apostoli in po njih množice drugih vernikov so vedno vzeli čas in usodo v svoje roke ter z Božjo pomočjo gradili boljši svet. Sedaj smo na vrsti mi.

tav-logo-mali.jpg

Vabilo na likof doma Tav
V soboto 22. junija bi se radi Bogu zahvalili za varno in uspešno delo pri dograditvi doma Tav. Slovesna sv. maša bo ob 10.00. Po sv. maši bo likof in dan oprtih vrat skupnosti Tav. Vabljeni vsi naši dobrotniki in bivši gojenci!

Kaj je bilo na seji Ž P S in Ž K?

Kljub slovesnemu prazniku, nas je bilo malo. Razpravljali smo o prihajajočem praznovanju zaključka del na večnamenskem domu Tav. O krašenju cerkve in sodelovanju vse župnije pri župnijskih zadevah, kot so dekanijske konferenca, prazniki med letom, procesija… Fantje iz Tav redno delajo in veliko naredijo, vsega pa ne zmorejo. Vseh opravila ni niti možno prevzeti.

Nove jaslice za farno cerkev. Prav je, da se nabavi nova garnitura. Tudi način financiranja je kar primeren, da bi vsak rejec živali financiral enega pastirja – 'poljanskega črednika'. Ostale družine vsaj po eno ovčko. Župnik bo plačal sv. Družino in tisto, kar sodi v hlevček. Za tri kralje bomo prosili tiste, ki pridejo na polnočnico od drugod. Za angelčke bi lahko prispevali ob pogrebih namesto cvetja ali sveč. Lepo prosimo. Pobudo vzemite zares, kot posebno priložnost, da skupaj ustvarimo res nekaj edinstvenega. To nam bo v ponos, da tudi v kriznih časih nekaj naredimo. Tudi prejšnje štale je g. Jarc gradil v veliki krizi. Njih predelava in nadgradnja poteka v vse boj zaostrenih razmerah. Kljub požaru in drugim težavam, nam dom Tav zlasti kapela že lepo služi, še bolje bo, ko bo dokončana in naseljena.

O čem smo se menili na konferenci 8. 5. 2013 v Starem trgu ob Kolpi?

Dekan g. Peter Miroslavič iz Podzemlja je poročal o seji dekanov:

G. škof Andrej si želi, da bi se romanje na Zaplaz čim bolj utrdilo: Tako želi, da vsako prvo nedeljo v mesecu poroma ena dekanija in moli za duhovne poklice: Mi pridemo na vrsto 4. 8. 2013 ob 15h.

Župnik poljanski je poročal o seji duhovniškega sveta. Kjer smo razpravljali o duhovnikovi veri in odprtosti za vse in vsakogar na župniji ter širše. Potem smo še obdelali tekoče zadeve. Vse skupaj pa se je vrtelo o letu vere in o žalosti ob upadanju vernosti v naši ljubi Sloveniji ter dekaniji.

Molimo za domovino

Kljub medijski veliki naklonjenosti novi vladi, vse bolj postaja jasno, da nas čakajo še zelo resni časi. Vse preveč smo navajeni delati po starem, ne glede če imamo s čim plačati. Žal bo račun na koncu zelo velik, a sposobnih plačnikov je vsak dan manj. Prav to nas sili, da se kot verniki resnično zavzamemo za svojo mlado domovino, ki se nebogljena nahaja v težavah podobni družini, kjer so starši ločeni in na smrt sprti. Kako nam ne postane jasno, da sprti pač ne moremo potegniti voza iz blata na bolj gladko in varno pot…

Verniki imamo zelo močno in učinkovito orodje. To je redna posamična in skupna molitev. Lepo vabljeni k šmarnični pobožnosti. Ob delavniki beremo življenjske primere domačih in svetovnih verskih velikanov. Tudi oni so bili čisto pravi navadni ljudje. Kljub temu so na svojih področjih izkoristili dano priložnost in Božje povabilo k sodelovanju ter prispevali k napredku človeštva. Mi vsi skupaj pa lahko prispevamo k pomiritvi razmer in napredku v naši ljubi deželici. Naj Vam ne bo žal časa in žrtvic za naše zanamce, ki jih gotovo čakajo še večji napori.

Marija kraljica majnika prosi za nas!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 13. 5. 20.00 Pr † Jože in Marija Konda obl. Paka
T 14. 5. 20.00 Trg v zahvalo za zdravje
S 15. 5. 20.00 Pr † Pavel obl. in Ana Majerle Kukini
Č 16. 5. 7.00 Četrtek za blagoslov našega dela in ugodno vreme
P 17. 5. 20.00 Trg v zahvalo za zdravje
S 18. 5. 20.00 Rd † Marija obl. in Jože Mihelič D. Radenci
N 19. 5. 10.00
11.30
Binkošti Trg za farane in dobrotnike
Čeplje † Marija Hrovatin obl.
P 20. 5. 20.00 Pr † Marija, Ivan in Ivanka Jonke
T 21. 5. 20.00 Trg † vsi rajni Perše Močile
S 22. 5. 20.00 Pr † starši Katarina in Peter Majerle Jelenja vas 9
Č 23. 5. 7.00 Trg v zahvalo M B za varstvo družine n Elica H
P 24. 5. 20.00 Trg † Anica in Franc Mlinar
S 25. 5. 20.00 Rd za zdravje družine Sedej
N 26. 5. 8.30
10.00
SL † Justin Škof 14. obl.
Trg za farane in dobrotnike

Opozorilo: Ko je skopnel sneg se je pokazalo veliko smeti zlasti pod zabojnikom na pokopališču. Lepo prosimo, da se skupaj potrudimo in smeti damo, kamor sodijo!

Najemnina grobov: V letošnjem letu smo zopet pričeli dveletni ciklus za plačevanje najemnine grobov. To najlažje opravite po sv. maši. Takrat je župnik razen par izjem vedno prisoten. Drugače lahko župnika pokličete na mobi in se prepričate oziroma dogovorite, da se srečamo in zadevo uredimo. Svoj dolg lahko nakažete s poštno nakaznico ali na transakcijski račun NLB Črnomelj SI56 0243 0025 3648 548 Seveda je treba navesti za kateri grob gre. Torej je možnosti več, sam si pa želim, da se osebno srečamo in zadevo uredimo. Cena je nespremenjena 30 € za enojni in 50 € za dvojni grob za dve leti.

Devet dnevnica pred binkoštmi: V sedanji stiski in na videz ne izhodnem položaju je še kako primerno moliti in se priporočati Svetemu Duhu. Kdo drugi nam lahko bolje pomaga kakor On. Zgledujmo se po apostoli, ki so skupaj z Marijo obhajali prvo devet dnevnico. Niso imeli drugega, kot Jezusovo obljubo, da jim bo poslal Tolažnika, ki jih bo učil vsega in spomnil vsega, kar jih je tri leta učil. Dočakali so prihod Svetega Duha in takoj pričeli delati za prenovo vsega človeštva. Niso imeli izkušenj niti sredstev niti infra strukture. Kljub temu so uspeli v nekaj desetletji napolniti vse rimsko cesarstvo z novim naukom. Tudi mi smo naprošeni, da napolnimo našo zaskrbljeno domovino z novim zagonom, upanjem in principi Božjega kraljestva.

V maju skrbijo za cvetje Radenci.