26. 5. – Sv. Trojica: Preg 8, 22 – 31 / Ps 8 / Rim 5, 1 – 5 / Jn 16, 12 – 15
30. 5. – SV. REŠNJE TELO IN KRI: 1 Mz14, 18 – 20 / Ps 8 / 1 Kor 11, 23 – 26 / Lk 9, 11 – 17
2. 6. – 9. navadna nedelja: 1 Kr 8, 41 – 43 / Ps 117 / Gal 1, 1 – 2. 6 – 10 / Lk 7, 1 – 10
9. 6. – 10. navadna nedelja: 1 Kr 17, 17 – 24 / Ps 30 / Gal 1, 11 – 19 / Lk 7, 11 – 17

26. 5. SVETA TROJICA

Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. On bo mene poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 16, 12 – 16).

Po zaključenem velikonočnem času obhajamo slovesni praznik presvete Trojice. Ta dan počastimo Boga Očeta in Sina in Svetega Duha v treh osebah. Razpravljati tem je zahtevno in naporno, ker gre za tako rekoč največjo skrivnost naše vere. Kljub temu se napor izplača, ker imamo v tej skrivnosti razkrit model, kako je ustvarjen svet in kako najlepša in uspešno vse funkcionira. Gre za čiste odnose. V zadnjih tednih pred binkošti smo brali Jezusovo veliko duhovniško molitev. V njej je Jezus tolikokrat poudaril, da bi bili eno, kakor sta on in Oče eno, da bi tudi mi bili eno med seboj in z njim. Prav ta večna in stalna povezanost med Očetom in Sinom je tretja Božja oseba Sveti Duh. Sveta Trojica deluje popolnoma usklajeno brez kakršnih koli zapletov, ali samovolje.

In mi, kako mi delujemo? Žal se ne moremo pohvaliti z ne vem kakšno enotnostjo ali upoštevanjem volje ter želja svojih bližnjih, sorodnikov, sodelavcev, sosedov… Vse preveč je samovolje in sebičnosti pa zamer in raznih sumničenj. Seveda je to hudičevo delo, ki nas kar naprej provocira, da ne bi preveč popustili bližnjemu… Da nas ne bi na kakršen koli način nadvladal in podobni samo izgovori nas postavljajo na trhla tla navidezne pomembnosti.

Zazrimo se v Sveto Trojico, jo počastimo in predvsem posnemajmo. Jezus je sam zatrdil, da ne pojde v nebeško kraljestvo tisti, ki samo ponavlja Gospod, Gospod, ampak tisti, ki izpolni voljo nebeškega Očeta. Volja nebeškega Očeta pa je, da Jezus nič od tega, kar mu je Oče podaril ne izgubi, ampak pripelje k Njemu. Da bomo vsi eno, kakor je troedini Bog eden v treh osebah….

30. 5. – SVETEO REŠNJE TELO IN KRI

Ko so množice to izvedele, so šle za njim. Sprejel jih je in jim govoril o Božjem kraljestvu ter ozdravljal vse, ki so bili potrebni ozdravljenja. Medtem se je dan začel nagibati. Pristopili so dvanajsteri in mu rekli: »Odpústi množico, naj gre v bližnje vasi in zaselke, da prenoči in si najde živeža; tukaj smo na pustem kraju.« Dejal jim je: »Dajte jim vi jesti!« Oni pa so rekli: »Nimamo več kot pet hlebov in dve ribi, razen če gremo in kupimo hrano za vse to ljudstvo.« Bilo pa je okoli pet tisoč mož. Dejal je svojim učencem: »Posedite jih v skupinah približno po petdeset.« Storili so tako in vse posedli. Tedaj je vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, jih blagoslovil, razlomil in dajal učencem, da so jih delili med množico. Vsi so jedli in se nasitili. Pobrali so, kar jim je ostalo, in tega je bilo za dvanajst košar koščkov (Lk 9, 11 – 17).

Drugi dan po pomnožitvi kruha je Jezus napovedal, da bodo njegovi učenci morali jesti njegovo meso in piti njegovo kri. Kljub skoraj popolnemu osipu, Jezus ni popustil. Zadrego je rešil šele na veliki četrtek pri zadnji večerji, ko je učencem izkazal ljubezen do konca s tem, da jim je umil noge. Potem pa je postavil sv. mašo – zakramente sv. Rešnjega Telesa in Krvi. Cerkev je tako uredila, da postavitev tako edinstvenega in najdragocenejšega zaklada Cerkve proslavimo na poseben dan s slovesnim zapovedanim praznikom. Po govorno se prazniku reče kar Telovo. Praznovanje je tudi zunaj cerkve s procesijo, ki ima štiri postaje – štiri oltarčke za štiri Evangelije in štiri blagoslove. Prav letos pa nas papež Frančišek vabi, da sv. Rešnje Telo počastimo tudi z enourno adoracijo skupnim čaščenjem v cerkvi na praznik od 17h do 18h. Pridite pravočasno v čim večjem številu.

2. 6. – 9. navadna nedelja

Potem ko je končal vse svoje besede pred ljudstvom, ki ga je poslušalo, je prišel v Kafarnáum. Neki stotnik pa je imel na smrt bolnega služabnika, ki mu je bil zelo drag. Ko je slišal za Jezusa, je poslal k njemu judovske starešine s prošnjo, da bi prišel in rešil njegovega služabnika. Prišli so k Jezusu in ga vneto prosili: »Vreden je, da mu to storiš. Rad ima naš narod in shodnico nam je sam sezidal.« Jezus je šel z njimi. Ko ni bil več daleč od hiše, je stotnik poslal prijatelje s sporočilom: »Gospod, ne trudi se! Nisem namreč vreden, da prideš pod mojo streho. Zato se tudi nisem imel za vrednega, da bi prišel k tebi, ampak reci besedo in moj služabnik bo ozdravljen. Kajti tudi sam sem postavljen pod oblast in imam vojake pod seboj in rečem temu: ›Pojdi‹ in gre; in drugemu: ›Pridi‹ in pride; in svojemu služabniku: ›Stôri to‹ in stori.« Ko je Jezus to slišal, se je začudil nad njim. Obrnil se je k množici, ki ga je spremljala, in rekel: »Povem vam: Niti v Izraelu nisem našel tolikšne vere.« In ko so se poslanci vrnili domov, so našli služabnika zdravega.(Lk 7, 1 – 10).

Ozdravitev na daljavo poganskega sluge je res nekaj posebnega v Jezusovem javnem delovanju. Ta tuji častnik je bil res priljubljen pri ljudeh, saj se zlepa ne najde primera, da bi se sebični Judje zavzeli za koga izven svoje skupnosti. Druga zadeva pa je velika ponižnost in življenjsko trdna vera, da Jezus lahko pomaga celo na daljavo in samo z besedo. Tako se je tudi zgodilo. Služabniku je odleglo in Rimljan je bil potrjen v svoji veri. Jezus pa je zatrdil, da take vere ni našel nikjer v Izraelu. Leto vere, ki ga obhajamo, nas sili, da tudi mi nekaj postorimo za svojo vero. Prav pri tem dogodku si lahko izprašamo vest, kako je učinkovita naša vera. Ali verjamemo našemu Gospodu in Cerkvi, po kateri deluje, da nas lahko reši iz sedanje stiske. Zlasti pa gre za naš končni cilj in namen naše vere to je zveličanje naših duš, kot piše apostol Peter v svojem pismu.

Da, zaupati Gospodu…

Če je temu poganu, ki je predstavljal okupatorja in izvajal njegove nečedne zadeve nad izvoljenem ljudstvom, kako ne bo pomagal nam. Mi smo krščeni v njegovo smrt in vstajenje. S tem smo postali Božji otroci in dediči nebeškega kraljestva…

V čem je to zaupanje in kako se naj preverja naša vera? Prva prilika je zapovedan praznik Telovo. Kako ga bomo proslavili? Bi zmogli uro češčenja pred sv. mašo? Nad papežem Frančiškom smo navdušeni, ali ga bomo ubogali in se mu pridružili pred Najsvetejšim? Ali se bomo potrudili za čim daljšo in urejeno procesijo?!?

Naša življenjska vera je sestavljena iz raznobarvnih drobnih kamenčkov, ki na konci sestavljajo enkraten neponovljiv mozaik. Od odtenka slike pa je odvisno, kam bo prevesilo. Če bojo toni svetli in zaupljivi, se bomo preselili v nebesa. Če pa Bogu ne zaupamo, bodo toni mrki in nerazločni, kar se da popraviti v vicih. Če pa le prevlada povsem negativna kompozicija, nas čaka nedopovedljivo zlo.

Kakor so Judje Jezusa spodbujali, da je stotnik vreden Njegove pomoči, tudi jaz Vas spodbujam, da ste tudi Vi vsi vredni Gospodovega usmiljenja in nebes. Svojo življenjsko kreacijo pa le sproti preverjajte in ji dodajajte svetlih tudi zlatih kamenčkov. Če se pojavi kaj medlega, ali temnega pridite oprati k sv. spovedi in pozlatiti z vrednim sv. obhajilom.

tav-logo-mali.jpg

22. 6. 2013 likof doma Tav.
Vabljeni vsi naši dragi dobrotniki!

dom-tav
Dom Tav je skoraj dokončan

Priprava na zaključek del na domu Tav

V četrtek 23. 5. smo srečno dokončali preostali del fasade in podrli gradbeni oder. Sedaj nas čaka še nešteto drobnih malenkosti, da jih postorimo do začrtanega roka. Prav bi bilo, da se v pripravo vključite tudi Vi dragi verniki in naši dobri podporniki. Predvsem nam je dobrodošla spodbuda pa tudi kakšna prošnja k dobremu Bogu, da bi skupnost dobro delovala in se le še kaj povečala. V kratkem nas bodo morala zapustiti dva pridna fanta, ker se jim izteče tri mesečni rok. Molimo, da jih nadomestijo še boljši. Zlasti pa molimo, da bi se odločil za skupnost tudi še kakšen Slovenec, saj potrebnih ne manjka. Manjka samo odločne volje domačih, da jim pomagajo v ustanovo, ki ima pravi program za temeljito spreobrnjenje in prekvalifikacijo življenjskih navad - natančneje rečeno razvad. Ker pričakujemo veliko gostov, molimo za primerno vreme, da bi jih lahko pogostili na prostem.

Marija kraljica majnika prosi za nas!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 27. 5. 20.00 Pr † Pavel obl. in Ana Majerle Kukini
T 28. 5. 20.00 Čep † Antonija Benčina
S 20. 5. 20.00 Pr † starši Katarina in Peter Štefanc Jelenja vas 9
Č 30. 5. 18.00 TrgSv. Rešnje Telo in Kri za farane in dobrotnike
P 31. 5. 20.00 Pr † Pavel Perše 8. dan - zaključek šmarnic
S 1. 6. 20.00 Rd † Ana in Jože Štangelj obl.
N 2. 6 8.30
10.00
Čeplje † Franc Pavlič 30. dan
Trg za farane in dobrotnike po sv. maši procesija
P 3. 6. 20.00 Pr † Jože Štefanc obl.
T 4. 6. 20.00 Trg † rajni Sarič
S 5. 6. 20.00 drugje na čast Devici Mariji v zahvalo za duhovništvo
Č 6. 6. 7.00 Trg za duhovne poklice
P 7. 6. 20.00 SL † Anton Makše obl.
S 8. 6. 20.00 Rd za novo evangelizacijo
N 9. 6. 10.00 Trg za farane in dobrotnike

2. 6. 17.00 – 18.00 češčenje Sveto Rešnje Telo in Kri: Ob prazniku Svetega Rešnjega Telesa in Svete Rešnje Krvi bo v Letu vere v baziliki sv. Petra v Rimu v nedeljo, 2. junija 2013, od 17h do 18h ura molitve pred Najsvetejšim, ki jo bo vodil papež Frančišek. Papeški svet za novo evangelizacijo vabi vse škofe, škofije in posamezne župnijske skupnosti po svetu, da se v omenjenem času dejansko ali vsaj v duhu pridružimo svetemu očetu pri evharističnem češčenju. Temu češčenju se bomo pridružili tudi v novomeški škofiji. Vabimo vse župnije, da v ta namen v omenjenem času pripravite molitveno uro pred Najsvetejšim.
Na podlagi tega povabila sem se odločil, da pričnemo v farni cerkvi ob 17h z rožnim vencem pred Najsvetejšim. Ob 18.00 bo blagoslov in praznična sv maša.

2. 6. ob 10.00 sv maša po maši pa tradicionalna telovska procesija. Na veliko noč nam vreme ni bilo naklonjeno. Upajmo, da vreme tokrat bo. Če pa bo padalo, bo zopet procesija po naši cerkvi.

9. 6. ob 11.00 seja Ž P S in Ž K: ker se ob delavnikih težko zberemo v zadostnem številu, bomo poskusili po nedeljski sv. maši. Seja je zelo pomembna in potrebna, ker se moramo dogovoriti o našem likofu na domu Tav, ki bo 22. 6. ves dan. Seveda bo prilika tudi za druge tekoče zadeve.

Zahvala: Ob pogrebu Pavla Peršeta je dala družina Vrankar za 5 sv. maš namesto cvetja in sveč. Hvala lepa, naj bi jih še kdo posnemal.

V maju skrbijo za cvetje Radenci, v juniju pa Stari trg ob Kolpi.