19. 1. – 2. ned. med letom: Iz 49, 3. 5 – 6 / Ps 40 / 1Kor 1, 1 – 3 / Jn 1, 29 – 34
26. 1. – 3. nedelja med letom Iz 8, 23b; 9, 1 – 3 / Ps 27 / 1 Kor 1, 10 – 13.17 / Mt 4, 12 – 23
2. 2. – Jezusovo darovanje - svečnica Mal 3, 1 – 4 / Ps 24 / Heb 2, 14 – 18 / Lk 2, 22 – 40

19. 1. – 2. nedelja med letom – ekumenski dan

Naslednji dan je zagledal Jezusa, da prihaja k njemu, in je rekel: »Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem v vodi, da se on razodene Izrae-lu.« In Janez je izpričal: »Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal; tisti, ki me je poslal krščevat v vodi mi je rekel: ›Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem Duhu.‹ In videl sem in pričujem, da je ta Božji Sin.« (Jn 1, 29 – 34).

Obhajamo Ekumenski dan in Antonovo nedeljo. Evangelij se pa nanaša na Jezusov krst, ki smo ga obhajali prejšnjo nedeljo. Kljub temu, da gre na videz za troje različnih zadev, je vse med seboj še kako tesno povezano. Zlasti zadnji stavek, kjer Janez Evangelist zatrdi, da je Jezus Božji Sin, je ekumenska trditev. Namreč že za Janezovega dolgega življenja so se pojavili razni pomisleki in celo dvomi o Jezusu. Prvi verniki so pač imeli razne težave kdo je Jezus in Janez prav s svojim Evangelijem hoče utrditi vero, da je Jezus pravi Bog in pravi človek.

Prav taki in drugačni pomisleki, dvomi ter različne razlaganje teologov, so pripeljali do ločitve Cerkve na različne smeri pa tudi razkolov in ločitve od vesoljne Cerkve na razne manjše sestrinjske Cerkve. V dvatisočletni zgodovini se je tega toliko nabralo, da je prišlo do ekumenskih gibanj in želje po vrnitvi nazaj k čim večji edinosti.

Sveti Anton je v puščavi v Egiptu živel pristno krščanstvo. Ko je prišlo do kakšnih težav na škofijski ravni v Aleksandriji, so se zatekali k njemu, da jim je pomagal najti prave rešitve. Torej je bil praktičen ekumenski delavec, ki je veliko molil in živel v odrekanju. Ko pa so ga rabili je jasno povedal, kaj je za storiti.

Tudi naš Rimski škof Frančišek. Se je že zdavnaj odpovedal osebnemu udobju, da lažje presoja tekoče zadeve in prinaša dobre odločitve. Radi molimo zanj in mu sledimo pa bomo tudi mi pomagali k napredku v pravo smer.

26. 1. – 3. nedelja Svetega pisma

Ko je slišal, da je bil Janez izročen, se je umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnáumu, ki leži ob jezeru, v Zábulonovi in Neftálijevi pokrajini, da se je izpolnilo, kar je bilo povedano po preroku Izaiju: Dežela Zábulonova in dežela Neftálijeva,ob poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja! Ljudstvo, ki je sedelo v temi,je zagledalo veliko luč; in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence,je zasvetila luč. Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata: Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: »Hodíta za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel od tam naprej, je zagledal dva druga brata: Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza, ki sta s svojim očetom Zebedejem v čolnu popravljala mreže. Poklical ju je in ona dva sta takoj pustila čoln in očeta ter šla za njim. (Mt 4, 12 – 23).

Po krstu je Jezus pričel s svojim javnim delovanjem. Njegovo žitje in bitje med nami je bilo do potankosti usklajeno ter na vse strani skladno izkoriščeno. Dal nam je zgled, nauk, obljubil vsestransko pomoč in nazadnje pokril vse račune. Po ugotovitvi preroka Izaija, je pričel tam, kjer je bilo najbolj potrebno. Prične v najbolj zamegljeni pokrajini. Takoj si poskrbi nekaj sodelavcev, ki jih na vsakem koraku poučuje in utrjuje v zaupanju ter veri vanj.

Pravi pastir ne okoliši, ampak prične z delom takoj. Spomnimo se, kako nas je mirno, a resno nagovoril novoizvoljeni papež Frančišek. Nobene sentimentalnosti in omahljivosti. Pomolimo drug za drugega in pričnimo. »Spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo.« Ta Janezov stavek velja za vse čase in vse generacije. Vsi se moramo spreobračati in usmerjati za Jezusom. Ob enem pa si moramo tudi pomagati na življenjsko pomembni poti. Papež Frančišek je zelo dejaven in vsako priliko porabi, da nas spodbudi za čimbolj aktivno hojo za Kristusom. Zlasti mu gre za ljudi, ki so kakorkoli odrinjeni od dogajanja. Iz tega se resnično moramo tudi mi kaj naučiti in zagrabiti življenje s prave strani. Nikar ne nasedajmo vsakdanjim žalostnim novicam in črnogledosti. Stanje res ni idealno, kljub temu pa imamo še veliko možnosti, da vsaj pri sebi razčistimo in si priznamo, da imamo tudi mi realne možnosti pripomoči zadeve speljati v pravo smer. Predvsem se vadimo poslušati in razmišljati s svojo glavo. Če nam je ostalo še kaj kmečke pameti oziroma tiste osnovne modrosti, ne bomo nasedali dnevnim puhlicam, temveč se bomo trudili zadeve razumeti in pravilno ukrepati. Predvsem pa redno molimo za darove Svetega Duha, da bi v odločilnih trenutkih tudi sprejeli pravilno odločitev.

tav-logo-mali.jpg

voscilo

V naših novih prostorih je udobno. Toplo priporočamo vsem, ki imate težave z zasvojenostjo, da se pridete prepričat, če bi tudi Vam lahko pomagali nazaj na pravo pot.

Novi Gospodarski svet pri Ž P S

Na seji Ž P S 10. 1. 2014 smo obravnavali tekoče zadeve. Ob koncu leta je treba narediti tudi bilance. Ker nam računovodstvo opravljajo na škofiji, bo končni poračun znan šele aprila. Lahko pa povem, da smo poslovali pozitivno. Zaradi transparentnosti predvideva zakonik cerkvenega prava iz leta 1984, da mora vsaka župnija imeti gospodarski svet. Na to so nas opozorili na škofiji. Tam je bil tudi 13.12. 2013 sprejet novi statut župnijskega gospodarskega sveta (ŽGS).

Ko smo statut pregledali in se z njim seznanili smo predlagali in izvolili štiri člane. Le ti so: gospod Ivan Antič Deskova vas – ključar pri sv. Jožefu, Srečko Hrovatin Zagozdac – ključar pri Mariji vnebovzeti. Mira Madronič Stari trg ob Kolpi – članica ŽPS in Jure Mašič, Sodevci – član Ž P S. Pred-sednik je vedno aktivni župnik torej Jože Pavlakovič – župnik poljanski.

Ta posvetovalni organ je dodeljen župniku za svetovanje in pomoč pri večjih gospodarskih zadevah. Zlasti pri večjih zadevah je pomoč potrebna.

Novemu ŽGS želimo veliko sreče pri delu in sprotno spremljanje dogodkov, da bi v bodoče še bolj uspešno urejali gmotne zadeve župnije. Normalno je, da smo povabljeni k molitvi za člane…

Jaslice se bodo pospravile 3. 2.

Menim, da ne gre za neskromnost, če zapišem, da so letošnje jaslice lepe in dokaj zgovorne. Ravno tako nove figurice vsakega posebej presenetijo. Dosedanje zelo lepe največje figurice, ki so delo tako rekoč prvih jasličarjev Knjedic iz Kranja, so se kar nekam še pomanjšale. Tudi dosedanje so zelo lepe, vendar v naši ogromni planjavi se nekako izgubijo. To pomeni, da bomo nadaljevali z dodajanjem živali, še kakega črednika, treh kraljev… To pomeni, da še lahko kaj prispevate v ta naš poseben 'sklad za nove jaslice'.

Molimo za pravo zimo

Sedanje toplo vreme nam sicer izredno ugaja, vendar bi lahko vse skupaj obrodilo slabe posledice zato se ponižno obračajmo na Gospoda, naj nam nakloni tako vreme, ki je za te čase normalno. Sicer pa Bog že ve kaj dela, vprašanje pa je , koliko se mi zavedamo, kaj in kako počnemo. Vsako naše še tako majhno dobro, ali slabo dejanje, se nekje gotovo pozna. Potrudimo se, da se bo poznalo predvsem na pozitivni strani pa bo tudi vreme zopet sledilo letnim časom primerno.

26. 1. ob 10. 00 predstavitev letošnjih birmancev

Lepo je, da se birmanci vsem predstavijo, predvsem pa je dobro, da se zanje zavzamemo v molitvi in tudi splošni podpori. Birma bo kmalu zato izkoristimo ta čas, da ti naši mladi kristjani čim bolj spoznajo vero in v njej vsak dan aktivno živijo.

Po sv. maši bo še sestanek za starše, botre in birmance, da se kaj pogovorimo in slišimo še kako pobudo. Predvsem poskrbimo za reden verouk in obisk nedeljske sv. maše. Na sestanek se že doma pripravite in. Če je le možno naj pridejo tudi botri in botre. Cerkev priporoča, da naj bo krstni boter tudi birmanski…

Spored sv. maš in bogoslužja

P 20. 1. 17.00 Predgrad na čast sv. Sebastjanu za dobrotnike cerkve
T 21. 1. 17.00 Trg za edinost kristjanov
S 22. 1. 17.00 Trg v zahvalo za zdravje Elica
Č 23. 1. 7.00 Trg za žive in rajne člane FSR
P 24. 1. 17.00 Trg † Ivan Konda Dol 6
S 25. 1. 11.00
17.00
Trg † Jože Butala Lj. 30. dan
Rd V zahvalo za 50 let skupnega življenja
N 26. 1. 7.30
10.00
Rd po namenu združenja Samarijan
Trg za farane in dobrotnike
† starši Marko in Marija Šterbenc obl. Močile 2
P 27. 1. 17.00 Pr † po namenu S. J.
T 28. 1. 17.00 Zg † Jože in Martina Mihelič n. p F. S.
S 29. 1. 17.00 Trg † po namenu S. J.
Č 30. 1. 7.00 Trg za mir na svetu in vse ranjene družine
P 31. 1. 17.00 Trg za pričetek in uspeh dela molitvene skupine
S 1. 2. 17.00 Rd † Katarina in Peter Šterbenc obl. Gorički
N 2. 2. 8.30
10.00
SL v zahvalo
Trg - † Albina Ivanušič
- Za farane in dobrotnike

18. 1. do 25. 1. teden molitve za edinost kristjanov. V teh letih se spominjamo 50 letnice delovanja 2. vatikanskega koncila.. Prav ta je bil sklican v želji po večji edinosti med kristjanih. Od takrat se je veliko zadev zelo lepo uredilo. Največji dogodek je bilo romanje papeža Pavla VI. V Sveto deželo, kjer se mu je pridružil tudi ekumenski patriarh in Carigrada Atenegora. Srečala sta se in izmenjala bratski objem ter dala izobčenje Cerkva izpred skoraj 1000 let v pozabo. Prav zaradi tega je napovedal svoje potovanje v Sveto deželo tudi papež Frančišek, da se po 50 letih zopet srečata s sedanjim ekumenskim patriarhom in Carigrada. Radi molimo za našo krščansko edinosti in podprimo prizadevanja papeža Frančiška, ki se tudi iz teh razlogov rajši imenuje RIMSKI ŠKOF namesto papež.

26. 1. ob 7. 30 sv. maša v Radencih: V dom COŠD Radence pridejo na duhovni vikend iz združenja Samarijan. Prosili so me, da bi za njih imel sv. mašo v Radencih. To so prostovoljci, ki noč in dan dežurajo pri zaupnem telefonu 116123, da jih lahko pokličejo ljudje v duševnih stiskah. Gre za zelo koristno ustanovo, ki nam je na voljo takrat, ko res ne vemo ne kod ne kam. Upam, da bo po sv. maši toliko časa, da se še bolj spoznamo in dogovorimo, kako jim lahko pomagamo. Verjetno bo v cerkvici še toliko prostora, da lahko pridite tisti, ki vas zadeva zanima.

V februarju poskrbijo za urejenost farne cerkve in kapele Sodevci.