13. 4. – 6. postna – cvetna nedelja: Iz 50, 4 – 7 / Ps 22 / Flp 2, 6 – 11 / Mt 26, 14 - 75; 27- 66
17. 4. – veliki četrtek: 2Mz 12, 1 – 14 / Ps 116 / 1 Kor 11, 23 – 26 / Jn 13, 1 – 15
18. 4. – veliki petek: Iz 52, 13 – 53,12 / Ps 31 / Heb 4, 14 – 16 ; 5, 7 – 9 I Jn 18, 1 – 19, 42
19. 4. – velika sobota: 2 Mz 14, 15 – 15, 1 / Ps 2Mz 15
20. 4. – Velika noč: Apd 10,34 – 43 / Ps 118 / Kol 3, 1 – 4 / Jn 20, 1 – 9

13. 4 Cvetna nedelja

Ko so se približali Jeruzalemu in prišli do Bétfage ob Oljski gori, je Jezus poslal dva učenca in jima rekel: »Pojdita v vas, ki je pred vama, in takoj bosta našla privezano oslico in oslička pri njej. Odvežita ju in ju pripeljita k meni. Če vama kdo kaj poreče, recita: ›Gospod ju potrebuje,‹ in takoj ju bo poslal.« To pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku, ki pravi: Povejte sionski hčeri: Glej, tvoj kralj prihaja k tebi, krotak, jezdi na oslici in na osličku, mladiču vprežne živali. Učenca sta šla in storila, kakor jima je Jezus naročil. Pripeljala sta oslico in njenega mladiča, položila nanju svoja plašča in Jezus je sédel gor. Zelo veliko ljudi iz množice je razgrnilo na pot svoje plašče, drugi pa so lomili veje z dreves in jih razgrinjali na pot. In množice, ki so šle pred njim in za njim, so vzklikale: »Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! Hozana na višavah!« (Mt 21, 1 – 9).

Na cvetno nedeljo pričnemo veliki teden z blagoslovom zelenja in cvetja. To se opravi zunaj in potem nekako ponazorimo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem – mi vstopimo v farno cerkev. Ker se pri maši bere pasijon, ni pridige. Prav pa je, da se malo pomudimo pri dogodku, ko so Jezusa tako slovesno sprejeli. Bilo je tako očitno, da so starešine svarili Jezusa, naj jih vsaj utiša. On pa je odvrnil, da bodo kamni spregovorili, če oni umolknejo…

Seveda se postavlja vprašanje, kako se je ta navdušena množica tako hitro sprevrgla in po nekaj dneh pred Pilatom še glasneje vpila: »Križaj ga!«? Žal je to podoba nas ljudi, ki smo tako zelo labilni, da lahko svoje ravnanje v hipu spremenimo in se navdušimo za nekaj povsem nasprotnega. V radijskem misijonu nas je pater Ivan Marko Rupnik ves teden zelo pronicljivo provociral, da bi se zamislili nad seboj prav zaradi tega. Zakaj tako hitro opustimo odrešenje za nekaj materialnih kratkoročnih koristi? Ne dajmo se in zavpijmo Hozana Sinu Davidovemu!

17. 4. – Veliki Četrtek

Ko jim je umil noge in vzel vrhnje oblačilo, je spet prisedel in jim rekel: »Razumete, kaj sem vam storil? Vi me kličete ›Učitelj‹ in ›Gospod‹. In prav govorite, saj to sem. Če sem torej jaz, Gospod in Učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor sem jaz vam storil. (Jn 13, 12 – 15).

Na veliki četrtek se je zgodilo veliko tega, kar je za našo vero odločilno. Izbral sem tole, ko nam je Jezus pokazal, kako naj rešujemo medsebojna razmerja. Z ljubeznijo in pripravljenostjo narediti tudi tako dejanje.

18. 4. – veliki petek

Nato je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno, In da bi se izpolnilo Pismo, rekel: »Žejen sem.« Tam je stala posoda, polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na hizop in mu jo podali k ustnicam. Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: »Izpolnjeno je.« In nagnil je glavo in izročil duha. (Jn 19, 28 – 30).

Glavni dogodek na ta postni dan je gotovo Jezusova smrt za življenje sveta. Ne vem, kdaj se bomo tega v resnici pravilno zavedali. Kako daleč gre Božja ljubezen, da za nas pošlje svojega edinega Sina v tako kruto smrt. In vendar se je to zgodilo, mi pa imamo toliko opravkov, da ne utegnemo postati pred križem in reči »Pa hvala, da si šel v smrt, ker me želiš imeti v nebesih!«

19. 4. – velika sobota

Po soboti, ko se je svital prvi dan tedna, sta prišli Marija Magdalena in druga Marija pogledat grob. In glej, nastal je močan potres, kajti Gospodov angel je prišel iz nebes. Pristopil je in odvalil kamen ter sédel nanj. Videti je bil kakor blisk in njegovo oblačilo je bilo belo kakor sneg. Od strahu pred njim so stražarji vztrepetali in postali kakor mrtvi. Angel pa je nagovoril ženi: »Ne bojta se! Vem, da iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Obujen je bil, kakor je rekel! (Mt 28, 1 – 6).

Na veliko soboto je Jezus v grobu. Kristjani smo povabljeni k češčenju, žal pa imamo ravno ta dan toliko za opraviti. Končno se nas nekaj le zbere pri vigiliji, da obnovimo krstne obljube, prisluhnemo stari in novi zavezi in nazadnje slišimo te zgornje besede. Tiste žene so ves praznični dan samo čakale, da pride zora in Jezusa do kraja uredijo za večni počitek. Končno so srečale angela, ki jim pojasni, da je obujen, kakor je prej trikrat napovedal….

20. 4. – VELIKA NOČ – GOSPODOVO VSTAJENJE

Hitro pojdita in povejta njegovim učencem: ›Obujen je bil od mrtvih! Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli.‹ Glejta, povedal sem vama.« Hitro sta zapustili grob in s strahom ter velikim veseljem stekli sporočit njegovim učencem. In glej, naproti jima je prišel Jezus in rekel: »Pozdravljeni!« Oni dve sta pristopili, mu objeli noge in se mu poklonili. Tedaj jima je Jezus rekel: »Ne bojta se! Pojdita in sporočita mojim bratom, naj gredo v Galilejo; tam me bodo videli.« (Mt 28, 7 – 10).

Kot že rečeno, žene niso doma zdržale do zore, ampak prihitele do groba. Celo to jih ni skrbelo, kdo jim bo pomagal odpreti grob. Samo da pridejo do njega, čeprav je že tretji dan v grobu. Presenečenje je bilo popolno. Najprej angel, nato še vstali Gospod in stavek, ki osrečuje: »Ne bojta se!«

Ja, kaj je tisto, kar nam brani bolj slovesno, bolj pristno in doživeto podaljšano praznovanje? To je strah, da nam bo kaj zmanjkalo, da bomo nekaj zamudili, če se bomo preveč vrteli okrog farne cerkve in tratili čas na dolgih obredih… Res zelo nas je strah, da bomo predlogo pri Gospodu. To je res neverjetno, kako smo zagledani v ta naš minljivi in sprevrženi svet.

Dragi moji! Vzemimo si dovolj časa za praznovanje. Bog je tisti ki nam odmerja čas za bivanje. Gotovo ga je predvidel dovolj tudi, da bi lahko prišli k njemu in bi nam ON izpolnil hrepenenja. Res se nam ni treba bati, da bi bili predolgo pri obredju in med tem kaj pomembnega zamudili.

Aleluja! Aleluja! Aleluja!

velika-noc-voscilo 

Spored sv. maš in bogoslužja

P 14. 4. 19.00 Pr v dober namen
T 15. 4. 19.00 Trg na čast sveti Jezusovi Krvi
S 16. 4. 19.00 Čep † Marija Hrovatin obl.
Č 17. 4. 19.00 Veliki četrtek Trg v zahvalo za duhovništvo
P 18. 4. 16.00 Veliki petek Trg križev pot in nato obredi
S 19. 4. 20.00 Velika sobota Trg blagoslov ognja in vigilija
Boter † Franc Pavlakovič
N 20. 4.
VELIKA NOČ
6.00

10.00

12.00
Vstajenje in procesija Trg za farane in dobrotnike
- za vse, ki se trudijo v Tav
Trg na čast vstalemu Gospodu v zahvalo za odrešenje
S L za žive in † rajne iz soseske Spodnji Log
P 21. 4. 16.00 Anton za zdravje Sedejevih
T 22. 4. 19.00 Pr † rajni Markičevi
S 23. 4. 19.00 Čep † Dragica Matjašec
Č 24. 4. 7.00 Trg † boter Jože Starešinič
P 25. 4. 19.00 Trg – za farane in dobrotnike n m. nedelja 27.4
S 26. 4. 11.00
12.00
19.00
Dol Jurjevsko Žegnanje za žive in † rajne Dolane
Trg v dober namen ob sv. krstu
Rd † rajni iz družine Mušič
N 27. 4. 8.30
10.00
Sl † starši Škof
Trg - † Minka obl. in Ivan Butala
- † Franc Pavlič 1. obl.

Veliki teden: Pričenjamo najpomembnejši teden v cerkvenem letu. Prav vsi verniki smo povabljeni k čim bolj aktivnemu sodelovanju in udeležbi pri obredih ter praznovanju. Teden se prične s cvetno nedeljo in blagoslovom zelenja.

Na veliki četrtek se začne tridnevje z krizmeno sv. mašo v stolnici ob 9. 00. K tej maši škof vabi vse vernike tudi nas. Zvečer ob 19h se zberemo v farni cerkvi pri slovesnem obhajanju zadnje večerje. Po maši se najsvetejše prenese v božji grob.

Na veliki petek ni sv. maše ampak samo obredi. K temu smo vsi verniki lepo vabljeni. Žal nam ni uspelo urediti kalvarije, da bi opravili križev pot zunaj.

Velika sobota: ob 7. 00 blagoslov ognja pred farno cerkvijo. Blagoslov se ponovi tudi ob 20.00, ko se pri njem prižge velikonočna sveča in vnese v farno cerkev, nato je vigilija, ki se konča s slovesno sv. maša.

Velika noč: ob 6.00 vstajenje, procesija in slovesna sv. maša

Spodnji Log 9.00 Čeplje 9.30

Zagozdac 10.00 Predgrad 10.30

Laze 11.00
Sodevci 13.30

Radenci 14.00
Trg 15.00

V aprilu poskrbi za urejenost farne cerkve in kapele Stari trg ob Kolpi.