14. 9. – 24. navadna nedelja: 4 Mz 21, 4 – 9 / Ps 78 / Flp 2, 6 – 11 / Jn 3, 13 – 17
21. 9. – 25. navadna nedelja: Iz 55, 6 – 9 / Ps 145 / Flp 1, 20 – 27 / Mt 20, 1 – 16a
28. 9. – 26. navadna nedelja: Ezk 18, 25 – 28 / Ps 25 / Flp 2, 1 – 11 / Mt 21, 28 – 32

14. 09. – 24. navadna nedelja – povišanje sv. križa

Nihče ni šel v nebesa, razen tistega, ki je prišel iz nebes, Sina človekovega. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. (Jn 3, 13 – 17).

Božja beseda je od praznika povišanja sv. križa. Tako imamo med Jezusovimi govori mali vložek iz Janezovega Evangelija. Letos sicer poslušamo Matejevo poročilo, ki nekako najbolj ustreza judovskemu ljudstvu in je sistematično sestavljen. Apostol Janez skuša Jezusovo poslanstvo in delo predstaviti ter poglobiti tudi 'teološko'. To pomeni, da želi bralca čim bolj pritegniti k Jezusu in ga navdušiti za hojo za njim. Danes gre za Jezusovo pojasnilo Nikodemu, ki je po noči prišel k Jezusu in ga na skrivaj spraševal, kdo je on. Priznal je namreč: »Rabi, vemo, da si prišel od Boga kot učitelj; kajti nihče ne more delati teh znamenj, ki jih ti delaš, če ni Bog z njim.« (Jn 3, 2). Jezus je bil zadovoljen z njegovo ugotovitvijo in vero. Zato mu je takoj povedal bistvo svojega prihoda na svet. Prišel je k nam, da bi nas odrešil in omogočil popolno vrnitev k Bogu. Seveda se je za to potrebno ponovno roditi v zakramentu krsta. Le tega pa je kot vse ostalo Jezus zaslužil, ko je bil povzdignjen na lesu križa, da bi vsem na očeh za vse umrl strašne smrti.

Kaj lahko še dodamo? Predvsem se je koristno ravnati po tem dostojanstveniku Nikodemu, ki je bil član velikega zbora. To je bilo najvišje upravno versko pa tudi svetno telo judovskega ljudstva. Ni mu bilo izpod časti, kot večini njegovih kolegov, da se je prišel osebno v miru pogovoriti z tem novim in izjemnim učiteljem. Očitno ga je Jezus prepričal, saj se je edini zavzemal, da ga oprostijo in nato skupaj z Jožefom iz Arimateje poskrbel za Jezusov pogreb. Jezusu je tiho sledil in odločno nastopil med sojenjem, ko so bili skoraj vsi soglasni, da Jezus zasluži smrt na križu. Torej ga je treba 'povzdigniti'.

Ja na Očetovo in Jezusovo ljubezen se lahko odgovori samo z dosledno hojo za njim in vedno odločno zavzetostjo za resnico in pravico. Dragi moji. Naš čas kriči in vpije, da odločno stopimo za Gospodom in pričujemo za resnico in pravico!!!

21. 09. – 25. navadna nedelja

»Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za en denarij na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog tretje ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal.‹ In so šli. Okrog šeste in okrog devete ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog enajste ure, je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel: ›Kaj postajate tukaj ves dan brez dela?‹ ›Ker nas nihče ni najel,‹ so mu dejali. Tedaj jim je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd!‹ Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: ›Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih.‹ Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog enajste ure, in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: ›Ti zadnji so delali eno uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino.‹ Odgovoril je enemu izmed njih: ›Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denarij? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi! Hočem pa tudi temu zadnjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?‹ Tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji.« (Mt 20, 1 – 16a).

Kot vidimo in slišimo, je Božja pravičnost nenavadna in veliko širša od precizne farizejske pravičnosti. Farizeji so natančno upoštevali fizikalne presoje in instrumente. Bog pa gleda skozi naboj natančen in pravičen instrument skozi srce. Uporablja posebno kategorijo ljubezen. Tu se ne meri na čas in količino opravljenega dela, ampak, kako in koliko si izkoristil ponujeno priložnost in koliko si solidaren z tistimi, ki so ostali brez dela.

Tema je tako pereča, da mi misli kar vrejo pa jih na malem prostoru ni moč pravilno strniti. Jezus sicer govori o nebeškem kraljestvu, o daru vere, ki obrodi sad v nebesih ne glede koliko časa si bil veren pred smrtjo. Nas pa godrnjanje tistih, ki so bili najeti že zjutraj opozarja na silne krivice in stiske opeharjenih in prevaranih delavcev. Doživljamo globalno krizo dosedanjega modela gospodarske politike, ki je zaradi dobička vzel delo svojim državljanom in zvestim delavcem ter ga prenesel v nerazviti svet in ga tam nudi dela žejnim delavcem za v nebo vpijoč nizek zaslužek. Namesto, da bi se odpovedali raznim potratnim državnim igricam, delajo iz svojih delavce reveže in hkrati zasužnjujejo nove delavce v daljnih deželah. Naša domovina pa postaja še bolj pomilovanja vredna, saj namesto da bi delo sprejeli in obdržali si raje izposojamo na račun prihodnjih generacij…

Sicer pa župnik itak nima kaj govoriti in se vtikati v državno politiko. Če bi bilo res tako, bi si z olajšanjem oddahnil in se obrnil k svojemu brevirju in rožnemu vencu. Vendar Božja pravičnost zahteva, da se vsi potrudimo graditi boljši odgovornejši in solidarnejši svet. Goriški slavček je že zdavnaj zapel, da je svet za vse dovolj bogat, če le kruh deli bi z bratom brat….

Mesija se ni šel zadolžiti, niti ni dvignil davkov, ampak je dal življenje za nas, ko smo bili do smrti zadolženi… Ker je Božji Sin – torej Bog, nam je vedno pripravljen in predvsem zmožen pomagati. Nikar ne mislimo, da bomo sedanje probleme rešili brez Božje pomoči. Zadeve so preveč zapletene in globalno med seboj povezane. Gre za svetovno krizo na več ključnih ravneh, ki zahteva drugačen pristop. Bog nam je že pokazal, kje naj iščemo rešitve z novim papežem Frančiškom. Sveti Frančišek se je odpovedal preobilju in stopil na popolnoma radikalno pot Evangelija. Vse kaže, da sedanji porabniški zahodni svet ne ta način ne bo več dolgo zdržal. Naravne nesreče so čedalje pogostejše in vse hujše. Tudi svetovni mir je ogrožen od teroristov in tistih, ki jih bolj ali man prikrito podpirajo. Skratka. Čim prej se obrnimo na Jezusa in s Petrom ponavljajmo, da je edino On edini, ki nam v zapletenem in nevarnem položaju lahko dejansko pomaga. Papež Frančišek je te dni v Južni Koreji zopet zatrdil mladim, da se Jezus nikoli ne naveliča odpuščati in je njegovo usmiljenje neskončno. Nikar ne čakajmo, da se bo samo kaj naredilo, niti, da bo kdo na mesto nas kaj ukrenil. Vsi smo po svojih močeh odgovorni zase hkrati pa tudi za bližnjega in za ves svet…

tav-logo-mali.jpg

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

vidm

Naša druga najstarejša cerkvica sv. Miklavža na Vidmu si zasluži bolj trdno in primerno streho, ki naj bi jo varovala naslednjih neka desetletij. Pričeti želimo po 15. 9. 2014.

Veroučna stran – kdaj se bo pričel verouk? V soboto 20. 9. ob 8.30

Že dolgo let razmišljam, da bi bil verouk za vso župnijo ob sobotah v Starem trgu. Del učencev hodi v šolo v Kočevje in nekaj v Črnomelj. Ta te je bil verouk ob nedeljah v Spodnjem Logu na štirinajst dni in vsi hkrati, kar je narekovalo precej improvizacij, da je vsak razred nekaj dobil. Predvsem pa je verouka bilo premalo. Po dolgih odlaganjih sem se odločili, da bo verouk samostojen na soboto dopoldne. Tako je v mnogih župnijah. Za sedmi, osmi in deveti razred ob 8.30 do 9.15. Četrti, peti in šesti razred ob 9.15 do 10.00. Drugi in tretji razred pa ob 9.30 do 10. 13.

Otroke boste pripeljali in počakati, da končamo. Ta čas boste z njimi, da bo red in boste tudi sami videli kaj se učimo in kaj je dobro postoriti doma na nedeljo ter delavnike. Pri vožnji si po krščansko pomagate in otroke vozite izmenično. Otroci imajo tudi botre, ki prvi pomagajo, če so starši res zadržani. Pri vsaki zadevi nastanejo stroški kot so učbeniki, zvezki, tisk, kurjava, čiščenje in neka simbolična nagrada katehetu. To bi nekako bilo na družino minimalno 20 €. Kjer je hvala Bogu več otrok z veseljem pokrijejo dobrotniki naše župnije. Lepo prosim, da tega ne vzamete za župnikovo kaprico, ampak za skrb, da bi otrokom vendar nudili tudi versko znanje in vzgojo. Po drugi strani pa za povezovanje in usmerjanje vseh faranov v župnijsko središče. Ko jaz obnemorem, bo verjetno nekdo hodil od drugod in se bo vse odvijalo v Trgu. Molimo, da bi vse lepo potekalo in obrodilo velike uspehe.

Kolesarji iz Ognjišča in Družine

kolesarji

Kolesarji iz Ognjišča in Družine so pri nas prenočili. Posneli so nekaj naših posebnosti in nam naredili nekaj reklame. Spoznali smo, da se iskreno trudijo na več področji, da bi bili obveščeni o dogodkih po svetu in svet o nas. Hvala!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 15. 9. 19.00 Čeplje † stari starši in starši Kure Čeplje 2. n Jože
T 16. 9. 19.00 Pr † Ivan Štefanc obl. Predgrad 36
S 17. 9. 19.00 Trg † Marija in Martin Verderber Vrt n. hči Nežika
Č 18. 9. 7.00 Trg † za farane in dobrotnike n. m. 21. 9.
P 19. 9. 19.00 Trg † rajni Mihelič in Marentič Sodevci 18
S 20. 9. 19.00 Rd † rajni iz družine Grenc n sin Jože
N 21. 9. 10.00

12.00
Trg † Marko 10. obl. in Anica Šterbenc Jelenja vas 2
- † Marjeta obl. in Pavel Smuk Predgrad
Čeplje † vsi rajni Ravhovi Vimolj 4
P 22. 9. 19.00 Pr † družina Majerle – Jerjeva Predgrad 5
T 23. 9. 19.00 Zg † Anton in zlata Marija Šegina G. Podgora
S 24. 9. 10.00 Anton za žive in rajne brate in sestre FSR
Č 25. 9. 7.00 Trg za papeža in nove škofe ter duhovne poklice
P 26. 9. 19.00 Trg † Marija Curl 30. dan
S 27. 9. 19.00 Rd za srečo in uspeh pri verouku
N 28. 9. 8.30
10.00
SL za mlado družino
Trg † stari starši in starši Kure Čeplje 2. n Peter
- za farane in dobrotnike

19. 9. 19.00 seja Ž PS. G S in Ž K: Jesen je tu in zopet je treba pričeti z rednem delom. Za to je dobro narediti kakšen načrt oziroma malo premisliti, kako bi šlo naj bolje. Resno se moramo o verouku in o pripadnosti župniji ter odgovornostjo za župnijske zadeve. Top pa je skrb za župnijsko premoženje, za urejenost naših cerkva in za župnika ter odnos do cerkve na sploh. Zelo lepo povabljeni, da se vidimo pogovorimo in ohrabrimo…

24. 09. 10. 00 Anton bl. Anton Martin Slomšek: Letos bomo god b. A. Martina S. proslavili zelo slovesno. K nam pridejo moji sobratje duhovniki in diakon člani Frančiškovega svetnega reda. Kar nekaj nas je v ljubljanski metropoliji. Na dva meseca se srečamo po različnih župnijah. Tokrat pridejo k nam prav na god bl. A.M.S. Vsi ste prav lepo povabljeni, da se te skupne daritve udeležimo in doživimo bližino tako bl. Slomška in sv. Frančiška. Potem bomo srečanje nadaljevali v Trgu.

Videm: Po petnajstem septembru  nameravamo prekriti našo starodavno cerkvico sv. Miklavža. Molimo za lepo vreme in srečo, da bi delo opravili čim hitreje v suhem in varno. Late so pripravljene in opeka je prispela, navodila s strani spomeniškega var­stva so jasna. Torej samo še lepše vreme, dobra volja in ekipa Tav pa nekako bo. Seveda material in delo kar nekaj stane. Tudi za župnišče je potreben material na dvorišču. Le pridne roke in primerno vreme pa bo šlo. Hvala za vsak €!!  

V septembru krasijo farno cerkev Dol in Prelesje.