1. 3. – 2. postna nedelja: 1 Mz 22, 1 – 2. 10 – 18 / Ps 116 / Rim 8, 31b – 34 / Mr 9, 2 – 10
8. 3. – 3. postna nedelja: 2 Mz 20, 1 – 17 / Ps 19 / 1 Kor 1, 22 – 25 / Jn 2, 13 – 25
15. 3. – 4. postna nedelja: 2Krn 36, 14 – 23 / Ps 137 / Ef 2, 4 – 10 / Jn 3, 14 – 21

1. 3. – 2 postna nedelja

Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spremenil. Njegova oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more pobeliti noben belivec na svetu. In prikazal se jim je Elija z Mojzesom in pogovarjala sta se z Jezusom. Oglasil se je Peter in rekel Jezusu: »Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj bi rekel, kajti zelo so se prestrašili. Naredil se je oblak in jih obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« 8 Ko so se hitro ozrli naokrog, niso videli nikogar več, razen Jezusa samega, ki je bil z njimi.
In medtem ko so šli z gore, jim je naročil, naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so videli, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih. To besedo so ohranili zase in se med seboj spraševali, kaj pomeni vstati od mrtvih. (Jn 9, 2 -10).

Preden se je Jezus odpravil v Jeruzalem, kjer ga je čakalo odločilno odrešenjsko dejanje, se je na poseben način razodel trem izbranim apostolom. Povabil jih je na goro Tabor, ki je prav po tem dogodku dobila to sedanje ime. Tu se je nenadoma spremenil in znajdel v družbi Mojzesa in Elija. Končno je iz oblaka še spregovoril Oče: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«

Žal so izbrani apostoli v tej edinstveni uri na poseben način zaspali, da niso mogli slišati pogovora med Mojzesom, Elijem in Jezusom. Pogovor je gotovo potekal o Jezusovem trpljenju, ki se hitro bliža. Podobno so trikrat zaspali isti apostoli v vrtu Getcemani, ko se je Jezus sam pogajal z Očetom, da bi šel kelih trpljenja mimo njega.

Vse skupaj je zelo značilno za človeka.Trudimo se in trudimo, vendar v odločenem trenutku odpovemo. Verjetno zato sta prišla dva najvidnejša predstavnika stare zaveze in Jezusa ohrabrila, naj vendar gre v Jeruzalem in sprejme Očetovo zahtevo. Kakor koli gre za odločilno dejanje našega odrešenja. V postnem času je primerno, da o tem poglobljeno razmišljamo in seveda naredimo kaj konkretnega v zahvalo za že narejeno.

8. 3.- 3. postna nedelja

Bližala se je judovska pasha in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« 17 Njegovi učenci so se spomnili, da je pisano: Gorečnost za tvojo hišo me použiva. Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje nam pokažeš, ker takó delaš?« Jezus jim je odgovoril in rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so zidali ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?« On pa je govoril o templju svojega telesa. Ko je bil obujen od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o tem, in verovali so Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus.
Ko je bil med praznikom pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli verovati v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki jih je delal. Jezus pa se jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o človeku; sam je namreč vedel, kaj je v človeku. (Jn 2, 13 – 25).

Očiščenje templja je bilo Jezusovo prvo dejanje po prihodu v Jeruzalem. S tem je jasno pokazal za kaj mu v resnici gre. Gre za resnično odrešenje za čisto vero, za razmejitev med našim zasluženjem in milostjo…

Vse hvale vredno je bilo pobožno prinašanje darov v zahvalo in priprošnjo, kot je bilo določeno že v postavi. Druga zadeva pa je trgovanje in barantanje z darovi. To se je tako zelo razbohotilo, da se je povsem razvrednotil prvotni namen.

Sedaj je prišla dopolnitev časov. Zato Jezus dobesedno pomete z vsem tem izkrivljenim početjem in se postavi na to mesto sam. Ko so ga vprašali, zakaj to počne, je jasno odgovoril: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.« Seveda so se mu posmehovali. Ob sojenju pa so mu to očitali, ko je le po treh dneh vstal od mrtvih, so se učenci spomnili njegove trditve.

Sedaj gre za nas. Tudi mi smo povabljeni, da počistimo svoje svetišče. Vzemimo si dovolj časa. Potrudimo se in opravimo dobro velikonočno spoved. Dajmo si dopovedati, da nas ne morejo rešiti naše še tako velike zasluge. Rešil nas je Jezus s svojim privoljenjem v trpljenje in dosledno izpolnjeno božjo voljo. Na nas je le, da to sprejmemo in stopimo s križem za njim.

Zlasti se potrudimo za reden obisk nedeljske sv. maše. Tudi med tednom bi bilo koristno bolj pogosto priti k najsvetejši daritvi. Ravno tako lahko doma premišljujemo križev pot. Ali molimo rožni venec v zahvalo, da JEZUS NI ZASPAL…

tav-logo-mali.jpg

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

postna-postava

Trije smo se udeležili tradicionalnega romanja alkoholikov na Brezje. Tam smo skušali opogumiti omahljivce in potrditi tiste, ki so krenili na pot abstinence. Seveda smo vse priporočil Mariji Pomagaj.

Postna postava za leto 2015

Strogi post je na pepelnico 18.2. in na veliki petek 3.4. Ta dan se ne je meso in samo enkrat se lahko do sitega najemo. Veže vse vernike od izpolnjenega 18. leta do 60. leta starosti.

Vse postne petke in adventne je zdržek od mesa in mesnih jedi. Veže od 7. leta dalje. Izven postnega časa lahko zdržek nadoknadimo z molitvijo, ali kakšnim drugim dobrim delom.

V postu smo povabljeni, da si še kaj naložimo in čim bolj redno opravimo, da bi sebe poboljšali in pomagali bližnjemu v stiski.

Postne akcije

40 ur brez telefona: Velja za mlade, da vsak dan izključijo mobi od19h do 20h. www.resnicnostjelepsa.si.

40 dni brez alkohola: velja za vse odrasle.

Lahko bi 40 dni tudi kaj prihranili za blaženje velikih težav beguncev, prizadeti v raznih nesrečah.

40 dni molitve za življenje. V postnem času bo potekala akcija mo-litve pred porodnišnico za odvrnitve od nameravanega splava vsak popoldan dve uri od 18h do20h. Če greste kaj mimo se lahko pridružite.

Kaj delamo sedaj, ko čakamo na pomlad?

Najprej smo pospravljali sneg, navozili nekaj drv, ko nam jih je potem namočilo v drvarnici, ker ravna streha iz salonita v snegu zateka. V župnišču opremljamo še dve sobi eno za župnika drugo za posebne goste. Lurška Marija z Bernardko je tudi že skoraj na red, ki jo bomo dali v novo nišo na župnišču. Ravno danes 26. 2., ko to pišem, sta prispeli dve tabli. Napis župnija in Tav. To bomo montirali po prazniku farnega zavetnika sv. Jožefa. V delavnici skušam postoriti tisto, kar bi moral že lani.

V resnici komaj čakamo, da nadaljujemo s fasado in izolacijo ter ureditev strehe.

Ker vsaka stvar nekaj stane, se toplo priporočamo, da kaj primaknete v naš skupni župnijski proračun. Hvala lepa že v naprej. Naj Vam dobri Bog stotero povrne na priprošnjo device Marije in našega zavetnika svetega Jožefa.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 2 .3. 17.00 Pr † Maksim Sedej
T 3. 3. 17.00 Trg † Jože in Katarina Kuk obl. S. K.
S 4. 3. 17.00 Trg za duše v vicah n. Dol 6
Č 5. 3. 7.00 Trg † gospod Janez Zaletel
P 6. 3. 17.00 Trg † Anica Šterk N M naročil brat Rudi iz ZDA
S 7. 3. 17.00 Rd po namenu A. S.
N 8. 3. 10.00
11.30
Trg†rajni Klemenovi in za srečen porod ter za zdravje
Čeplje za farane in dobrotnike
P 9. 3. 17.00 Pr † gospod Dušan Jakomin
T 10. 3. 17.00 Zg po namenu A. S.
S 11. 3. 17.00 Trg † Franc Šuštar Homec
Č 12. 3. 7.00 Trg † dekan Štus
P 13. 3. 17.00 Trg † po namenu M. Š. za novega škofa Francija
S 14. 3. 17.00 Rd za farane in dobrotnike
N 15. 3. 8.30
10.00
SL † Suzana Potočnik
Trg † Anica obl. in Marko Šterbenc Jelenja vas 2

6. 3. ob 17.00 zadnja seja starega ŽPS: V upanju, da ste oddali čim več veljavnih glasovnic za novi ŽPS, se veselimo, da bomo lahko sestavili novi Ž P S. Najprej se bomo priporočili trpečemu Gospodu pri križevem potu in nato sveti daritvi.
Na seji bomo prešteli glasovnice in skupaj z župnikom določili najmanj sedem članov, ki ste jih predlagali. Ne gre za popravljanje volitev, ampak pomoč pri odločitvi tem, kjer sta morda dva, ali več prejeli enako glasov. Potem se je treba pogovoriti s predlaganim, če funkcijo sprejme. Ko bo vse usklajeno, bomo vse poslali škofu v potrditev. Tako bo do velike noči trdno upamo vse urejeno. V maju pa se načrtuje vse škofijsko romanje novih ŽPS Zaplaz. Predvsem lepo povabljeni k redni molitvi za stare in nove člane.

V postnem času, bom pred nedeljsko sv. mašo spovedoval. Po sv. maši bomo pred izpostavljenim zmolili po tri postaje križevega pota.  Upam, da nam bo uspelo prodreti malo globlje v skrivnost posvečenega življenja.

Najemnina grobov: Letos je zopet neparno leto, kar pomeni, da pobiramo najemnino za grobe. Lepo prosimo, da mislite tudi na to in po možnosti poravnate. To najlažje opravite v župnišču po sv. maši, ko sem gotovo doma.

sskZa otroke gre: Novi predlog zakona o družini bo tu naredil zmeš­njavo in nepopravljivo škodo. Slovenska škofovska konferenca in mnoga druga gibanja si te dni intenzivno prizadevajo za ohranitev naravnega statusa družine. Podprimo jih z molitvijo in dobrimi deli.

Do cvetne sobote 28. 3. bo za urejenost cerkve poskrbela Tav.