26. 4. – nedelja Dobrega Pastirja: Apd 4, 8 – 12 / Ps 118 7 1 Jn 3, 1 – 2 7 JN 10, 11 – 18
1. 5. – Jožef Delavec: 1. Mz 1, 26 – 31; 2,1 – 3 / Ps 90 / Mt 13, 54 – 58
3. 5. – 5. velikonočna nedelja: Apd 9, 26 – 31 / Ps 22 / 1 Jn 3, 18 – 24 / Jn 15, 1 – 8
10. 5. – 6. velikonočna nedelja: Apd 10, 25 – 48 / Ps 98 / 1 Jn 4, 7 – 10 / Jn 15, 9 – 17

26. 4 - NEDELJA DOBREGA PASTIRJA

Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta.« (Jn 10, 11 – 18).

Četrta velikonočna nedelja se po odlomku iz evangelija po Janezu imenuje nedelja Dobrega Pastirja, ker se Jezus sam tako poimenuje. Prav zaradi tega se cerkev trudi dati tej nedelji poseben poudarek na skrbi za duhovne poklice. Tako smo se že prej ves teden toplo povabljeni k molitvi in darovanju duhovnih žrtvic v ta namen. Hkrati je to tudi primeren čas za pogovor o tej za Evropo pereči tematiki.

Vsi, ki smo v duhovnih poklicih in tisti, ki se na to pripravljajo, se moramo vedno zgledovati po Jezusu Dobrem Pastirju. Ideal je dobesedno in praktično ne dosegljiv, jasno, da Jezus vse presega. To pa ne pomeni, da se ne bi trudili po svojih najboljših močeh. In prav ta trud kliče po podpori vsega Božjega ljudstva. Torej nam le pomagajte, da bomo napredovali v dobrem in tisti, ki slišijo klic, da bi ga tudi uresničili in se nam pridružili.

Zelo močna in organizirana podpora je aktivno sodelovanje v molitveni verigi ŽIVI ROŽNI VENEC. Pri nas to vodi karizmatični pater dr. Leopold Grčar iz Brezij. Pred letih se je kar precej naših vernikov pridružilo. Žal jih je že kar dobro število pomrlo. Torej lepo povabljeni, da se nam še kdo pridruži. Obveza je dokaj preprosta: vsak dan izmoliti eno desetko rožnega venca za duhovne poklice. Bi poskusili?

1. 5. sv. Jožef Delavec

Prišel je v domači kraj in jih učil v njihovi shodnici, tako da so se zelo čudili in govorili: »Od kod temu ta modrost in ta mogočna dela? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegovi materi ime Marija, njegovim bratom pa Jakob, Jožef, Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod torej njemu vse to?« In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je rekel:»Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju in v svoji hiši.« In zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del.(Mt 13, 54 -58).

Naša starodavna župnija ima tako odličnega zavetnika sv. Jožefa. Na današnji dan obhajamo praznik dela. Ker je delo vedno aktualno in delavci nemalo krat zlorabljeni in na najrazličnejše načine izigravani, se je Cerkev odločila, da uvede ta praznik sv. Joževa Delavca.

Danes torej praznujemo zelo velik praznik z mislijo na tiste ljudi, ki se v potu svojega obraza trudijo za naše preživetje. Resno kličemo na pomoč našega farnega in delavskega zavetnika, naj nam stoji ob strani, da bi delo dobro in varno opravljali. Da bi zanj prejeli pošteno plačilo. Vedno mislimo tudi na tiste zlasti tolike mlade, da bi čim prej dobili primerno zaposlitev in tako poskrbeli za sebe ter tiste, ki dela ne zmorejo, ali ne dobijo.

Ker pa pričenjamo Marijin mesec lepo vabljeni k šmarnicam. Vsaka domačija si naj postavi Marijin oltarček, Ko le utegnete pa le pridite tudi k Šmarnicam v naših številnih in lepih cerkvah.

3. 5. – 5 . velikonočna nedelja

»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosíte, kar koli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. (Jn 15, 1 – 8).

Prejšnjo nedeljo smo vse misli in napore obrnili na nove ter že obstoječe duhovne poklice. Danes pa nam Jezus na zelo konkreten in razumljiv način nakaže, kako se mora kristjan stalno držati Njega, ki je res tista Trta, iz katere nam priteka življenjski sok. Ta živa in prehodna povezava se lahko kaj hitro pretrga, ali pretočnost kritično zoži. Če se hitro ne poberemo in ponovno vcepimo v Njega, smo v veliki nevarnosti, da se posušimo in končno pristanemo v ognju, ki nikoli na ugasne po domače v peklu.

Tu sedaj pride še kako do veljave izredno sveto leto Božjega usmiljenja. Trta v vinogradu enostavno ne more pobrati svoje odlomljene mladike. Jezus pa po Cerkvi išče tudi in predvsem take, ki so nalomljene, ali celo odlomljene. Prav sinoda o družini išče načina, kako pomagati k aktivnemu verskemu življenju ljudem,ki jim je družina razpadla in so pristali v drugi, ki pa ne more biti potrjena s svetim zakramentom. Žal se veliko mladih ljudi ne zaveda potrebnosti sedmega zakramenta in se kar nastanijo pri partnerju ter nekako živijo. Ko jih opozoriš na nevarno razmerje imajo toliko 'tehtnih razlogov' za odlašanje. Mnogi pa kar naravnost povedo, da se jim ne ljubi. Seveda je tudi še mnogo drugih perečih nerešenih zadev, ki vso družbo rinejo na rob prepada. Človeka pa lahko zelo oddalji od Trte in postavljajo pod kritično vprašanje, 'ali se bodo pravočasno vrnili v očetov objem'.

tav-logo-mali.jpg

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

tav-junij2005
Tako je izgledalo junija 2010

1. 5. ob 10h bomo pri praznični sv. maši pričeli jubilejno 10. leto naše skupnosti Tav. Lepo vabljeni, da se v čim večjem številu zahvalimo ter priporočili za v naprej.

15. 5. seja Ž P S in G S ter Ž K:

V teh prazničnih dneh nekako ni pravega termina za sejo. Upam, da bo nam uspelo 15.5. ob 20h. Tem je kar veliko. Dobili smo finančne obračune za leto 2014.

Obnova fasade in strehe gre h koncu. Gre za velik zalogaj, ki smo ga do sedaj nekako uspešno obvladali. Pokrpali bomo tudi streho, jo opremili z točkovnimi snegobrani in predvsem na debelo izolirali. Vgrajeno je 16 novih oken. Fatimsko Marijo bo zamenjala Lurška s sv. Bernardko, ki je dobila novo nišo, da ne bo izgledalo, kakor bi Marija gledala skozi okno. Treba je še narediti nova vhodna vrata. Hkrati poteka obnova župnišča tudi znotraj, ki se bo upajmo zaključila v enem letu. Fatimsko Marijo bomo umestili v domu Tav.

Vse je pripravljeno za zamenjavo kombija. Stari se je res postaral. Lepo nam je služil in marsikam ter marsikaj pripeljal.

Vse to so resne zadeve, ki so povezane tudi za naše razmere z visokimi izdatki…

Tudi v Tav se stvari odvijajo in nakazujejo nove možnosti.

Zato si resnično rezervirajte tretji petek v maju za sejo. Naše seje so vedno odprte za javnost, kar pomeni, da se seje lahko pridruži še kdo, ki ga kaj zanima, ali ima kakšen koristen predlog.

Po na predlog in po dogovoru z pogrebcem smo se dogovorili, da bodo pogrebi tudi v naši župniji samo ob delovnikih. V mestih in večjih župnijah je to že kar nekaj let urejeno. Sedaj se temu dogovoru pridružujemo še mi, ker je nedelja dovolj izpolnjena in primerna za popoldanski počitek, ali obiske.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 27. 4. 20.00 Pr†stari starši Peter in Katarina Štaudohar Jelenja v. 2
T 28. 3. 20.00 Trg † Aleksander Šterk 8. dan G. Podgora
S 29. 4. 20.00 Trg † Ljudmila Rudman 30. dan
Č 30. 4. 7.00 Trg † za rajne duhovnike in duhovne poklice
P 1. 5. 10.00 Trg na čast sv. Jožefu za delo in delavce
S 2. 5. 20.00 Rd † Marija in Mirče Hrovatin
N 3. 5. 10.00
11.30
Trg † Lucija Butala in rajni Mušič
Čeplje za farane in dobrotnike
P 4. 5. 20.00 Pr † rajni duhovniki in redovnice
T 5. 5. 20.00 Trg † rajni iz družine Mukavec Hrib 8
S 6. 4. 20.00 Zg † Slavko Mihelič obl.
Č 7. 5. 7.00 Trg †za rajne duhovnike in nove duhovne poklice
P 8. 5. 20.00 Rd v zahvalo za 50 let in † starše Ivan in Marija Kobe
S 9. 5. 20.00 Rd † starši Kuretič in Darinka Farič obl.
N 10. 5. 8.30
10.00
SL † Anton in Frančiška Makše
Trg za gasilce in farane ter dobrotnike

19. 4 – 26. 4. teden molitve za duhovne poklice: ob zaključku molitvene osmine za duhovne poklice se iskreno zahvalim vsem ki ste sedaj molili še bolj tistim, ki molite vedno in članom živega rožnega venca. Lepo prosim, da se nam še kdo pridruži, da bi vsak dan zmolil eno desetko za nas  in nove duhovne poklice.

1. 5. 10.00 – Sveti Jožef delavec: pričetek jubilejnega leta ob 10. obletnici Tav.
S prvim majem bomo stopili v jubilejno leto naše skupnosti Tav pri sveti družini. Morda se komu zdi pretiravanje, da bomo za deseto leto delovanja naše skupnosti  praznovali s posebnim letom. Če se trem škofom ordinarijem zdi smiselno praznovati jubilejno leto ob razglasitvi treh novih škofij (Celje, Murska sobota in Novo mesto). Zakaj bi se morali mi sramovati naše skupnosti, ki je pričela z delom 1. 5. 2006? Tudi izredno sveto leto Božjega usmiljenja je papež razglasil tako brez nekega 'pravega razloga'.
Za vse in vsako praznovanje je poglavitni razlog, da se dobremu in usmiljenemu Bogu zahvaljujemo za vse dobro, ki nam ga naklanja po teh posebnih dogodkih…

10. 5. ob 10. 00 Florjanova nedelja Vabimo vse gasilce in gasilke, da se naše stanovske sv. maše udeležimo v čim večjem številu. Jaz bom letos avgusta obhajal 50 let, kar sem postal gasilec. Res nisem bil nikoli operativec. Žal sem moral pa že večkrat gasiti požare v naravi in tudi stavbah. Gre za samo po sebi umevno združevanje znanja, izkušenj, poguma in predvsem solidarnosti ob naravnih nesrečah pa tudi, ko se je treba poveseliti. Na pomoč!

V maju skrbijo za cvetje v farni cerkvi bloka in Močile.