14. 2. – 1. postna nedelja: 5. Mz 26, 4 – 10 / Ps 91 / Rim 10, 8 – 13 / Lk 4, 1 – 13
21. 2. – 2. postna nedelja: 1 Mz 15, 5 – 18 / Ps 27 / Flp 3, 17 – 4, 1 I Lk 9, 28 – 36
28. 2. – 3. postna nedelja: 2 Mz 3, 1 -15 / Ps 103 / 1Kor 10, 1 – 6. 10 – 12 / Lk 13, 1 – 9

31. 1. – 4. navadna nedelja

Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel, in ko so se končali, je postal lačen. Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin, reci temu kamnu, naj postane kruh.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: Človek naj ne živi samo od kruha.« Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in jo dam, komur hočem. Če torej mene moliš, bo vsa tvoja.« Jezus mu je odgovoril: »Pisano je: Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!« Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil vrh templja in mu rekel: »Če si Božji Sin, se vrzi od tukaj dol; kajti pisano je: Svojim angelom bo zate zapovedoval, da te obvarujejo in: Na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen.« Jezus mu je odgovoril: »Rečeno je: Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!« Ko je hudič končal z vsemi skušnjavami, se je umaknil od njega do primernega časa. (Lk 4. 1 – 13).

Pohujšanje pač vedno prihaja med in nad nas. Če se je hudič spravil celo nad Božjega Sina, koliko bolj se spravlja nad nas uboge grešnike. Vendar je ravno ta poskus odvrnitve samega Božjega Sina od njegovega poslanstva dober zgled in opomin, kako moramo biti vedno budni, da nas 'hudoba ne premami'.

V letu usmiljenja se še bolj goreče lotimo pospravljanja po svoji notranjosti in skušajmo narediti vsaj kakšen konkreten sklep, ki nam bo še kako prišel prav v prihodnje.

Le priznajmo si, kaj vse smo pripravljeni storiti za nekaj hrane, pijače in telesnega udobja. Kako se pehamo za denar? Kje je tisto pregovorno slovensko poštenje in delavnost. Res je dela manj, vendar tudi lagodnega brez je preveč. In nazadnje slava za to bi molili vse in vsakogar. Žal!? »Gospoda, svojega Boga!«

7. 2. – 5. navadna nedelja

Nekako osem dni po teh besedah je vzel s seboj Petra, Janeza in Jakoba in šel na goro molit. Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja spremenil in njegova oblačila so belo sijala. In glej, dva moža sta se pogovarjala z njim; bila sta Mojzes in Elija. Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem izhodu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Petra in ona dva, ki sta bila z njim, pa je premagal spanec. Ko so se zdramili, so videli njegovo veličastvo in ona dva moža, ki sta stala ob njem. In ko sta odhajala od njega, je Peter rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj govori. Medtem ko je to govoril, pa se je naredil oblak in jih obsenčil, in ko so šli v oblak, jih je obšla groza. Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!« In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni niso nikomur povedali, kaj so videli. (Lk 9, 28 – 36).

Praznik Jezusove spremenitve na gori praznujemo 6. avgusta, vendar nam Cerkev ponuja dogodek v premislek tudi v postnem času. Pripravljamo se na Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Zato je dobro, da skupaj z apostoli Jezusa doživimo v njegovi nebeški slavi…

Zopet omenim sveto leto usmiljenja. Kako je Bog dober, da se spusti iz nebes k nam grešnikom, ki tako rekoč tekmujemo med seboj, kdo bo več slabega storil. Ta dobrota se kaže predvsem po usmiljenju za nami. Sin pride med nas, da nas dvigne v nebeške višine….

Ko se apostoli zavejo, kaj v resnici doživljajo, bi tam kar zgradili šotore… Radi bi zadržali ta blaženi stik z nebom, vendar jih Jezus potem opozori, da ga v Jeruzalemu čaka veliko hudega, celo smrt. Ampak na koncu bo vstajenje tako Njegovo, kot tudi naše vstajenje.

Človeštvo si je nebesa zapravilo z prvim grehom in z vsakim osebnem ter še bolj s skupnem grehom. Vendar je Bog usmiljen in vse naredi, da bi nas zopet pridobil zase…

Tako nam spremenjeni Jezus odpre ozko režo, da nam pokaže nekaj nebeške slave in sreče. Res smo že dobro v postnem času vendar se preko odpovedi in preizkušenj bližamo sicer tuzemskemu praznovanju, ki nas vodi v nebeško srečo. Ker je vse plod Božjega usmiljenja, je naravnano na nas, da bi se navzeli te bistvene Božje lastnosti in postajali če dalje bolj usmiljeni do sebe, do bližnjega in okolice.

Najemnina grobov

Najemni na grobov 2016 po novem se plačuje po položnicah na pošti, ali banki, oziroma s klikom… Za letos so napisane položnice samo z podatki župnije. Lepo prosim, da pridete položnice iskat in preverite, koliko dolgujete. Potem pa plačate tem, kjer Vam je najbolj pri roki. Za leto 2017 bomo morda imeli že bolj dodelan način in bodo položnici priloženi še drugi podatki oziroma informacije. Hvala.

tav-logo-mali.jpg

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Naš jubilej ob 10 letnici 30. 4. 2016 se vztrajno približuje. Do takrat bom pisal kako je potekala priprava…

 srecanje-karitas

13. 2. dekanijsko romanje v stolnico

Še zdaleč se nismo množično udeležil svetoletnega romanja, kar naj ne pomeni, da ne bomo poskusili znova. Povabljeni smo, da romamo skupaj, ali posamič v našo stolnico, ali katerokoli svetoletno cerkev in vstopimo skozi sveta vrata za odpustek.

10. let Tav pogled v zgodovino !?

Morda ne bo od več, če se malo sprehodimo po naši ne tako davni preteklosti in se spomnimo, kako se je pričelo in kako nam je šlo do danes. Iz zgodovine se lahko marsikaj naučimo.

S problematiko zasvojenosti sem se pričel srečevati že kot kaplan v Železnikih leta 1989. Takrat so iskali mesto za prvo komuno v Sloveniji. Ker je bilo kar nekaj naših zasvojencev po komunah v državah zahodne Evrope. 'Zakaj ne bi bili bližje doma, kar bi bilo stroškovno ugodneje?' Prvi poskus v Planini pri Rakeku bil brutalno preprečen. Zato se je iskalo naprej. Takrat sem bil že prve mesece v Polanah, ko so poskušali nekaj urediti na Planini pod Mirno goro. Tu je bila aktivna Karitas župnije Črnomelj. Žal je tudi to propadlo. Ker sem bil malo prej kaplan v Semiču in nato že nekaj časa v Starem trgu, se me je bolj dotaknilo in pričel razmišljati, če bi morda uspeli pri nas. Potem se je zgodila naša in balkanska vojna. Zasvojenci pa so našli miren kotiček v frančiškanskem samostanu Kostanjevica pri Novi Gorici…

Takrat si nisem predstavljal, kako bi to delovalo. Verjetno bi to vodil nekdo drug nekje v naši župniji. (Saj smo imeli še tri župnišča)…Med tem smo dokončali ladjo, vsaj nekoliko uredili župnišče. Obnovili župnijsko cerkev, uredili pokopališče in postavili mrliško vežico…

romanje01romanje02romanje03romanje04

Dekanijsko svetoletno romanje v stolnico 13. 2. 2016. Bilo je enkratno in trdno upam koristno. Stvar moraš doživeti in občutiti. Že to je zanimivo, da toliko ljudi poznaš in se sredi metropole pogovarjaš po domače. Kaj šele, ko občutiš tisto pozitivno vzdušje za nekaj dobrega in konkretnega. Lepo je do-živeti navdušenega škofa, ki nas je kar trikrat pohvalil, da smo lepo napolnili stolnico. Povedal je nekaj globokih mislih o letu usmiljenja, kako Bog vedno odpušča. Sedaj računamo na milost, ki je podobna soncu po burni snežni noči.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 15. 2. 17.00 Pr Mariji pomagaj v zahvalo za 90 let Ana Kobe J.v.
T 16. 2. 17.00 Trg za zdravje in dober namen Sedej
S 17. 2. 17.00 Zg za žive in rajne Mihelič n. p. F. S.
Č 18. 2. 7.00 Trg po namenu škofija N M
P 19. 2. 17.00 Trg † Maksim Sedej
S 20. 2. 17.00 Rd po namenu š. N M
N 21. 2. 10.00 Trg † Anton Ločnik
- za farane in dobrotnike
P 22. 2. 17.00 Pr † Pavel Župan obl.
T 23. 2. 17.00 Trg Po namenu škofije N M
S 24. 2. 17.00 Pr po namenu š. NM
Č 25. 2. 7.00 Trg po namenu š. N M
P 26. 2. 17.00 Trg † Ivan in Marica Šutej Plemenitaš 4
S 27. 2. 17.00 Rd po namenu š. N M
N 28. 2. 8.30
10.00
SL za družino
Trg † Jožef Lukanič obl. Paka
- za farane in dobrotnike

Blagoslovljene sveče: Na svečnico smo blagoslovili dosti sveč. Te so sedaj na stekleni polici  pred kapelo J. K. Tisti, ki niste mogli k sv.  maši v Zagozdac, si jih vzemite in kaj prispevajte za Tav. Prav je, da ima vsaka krščanska hiša  doma blagoslovljeno svečo in jo tudi uporabi ob raznih veselih pa tudi bolj resnih priložnosti.

Postna postava za letošnji postni čas. Strogi post je na pepelnico in veliki petek. Takrat se postimo odrasli. Vsak petek v postu je obvezen zdržek od mesa in mesnih jedi. Prav je da se tudi drugače vedemo bolj resno in uredimo medsebojne odnose, tako doma, kot v službi in do domovine tre Cerkve.

40 dni brez alkohola: Iz solidarnosti do družin, ki trpijo zaradi alkohola nas vabi slovenska Karitas, da se ves postni čas odpovemo alkoholu. Če ne zmoremo vedno pa saj kakšen dan, kolikor gre. Zgibanke in solzice z zvončki dobite na policah pod zvonikom, pred kapelo in v hodniku župnišča.

Lurška Marija. Po dolgem času sem v Novo mesto poromal sam. Res je dekanijsko romanje že čez dva dni… Kljub temu se je dobro držati ustaljene tradicije. No tam sem srečal Paličeve in Kramaričeve, da nas je vendar nekaj bilo. Pri nas jo imamo v veži in na fasadi župnišča pa se ji lahko vedno priporočamo. Marijina priprošnja in poziv k pokori sta nam vedno koristna.

V februarju skrbijo za urejenost farne cerkve in kapele J. K. Radenci.