26. 3. – 4. postna nedelja: 1 Sam 16, 6 – 7. 10 – 13 / Ps 23 / Ef 5, 8 – 14 / Jn 9, 1 – 14
2. 4. – 5. postna – tiha nedelja: Ezk 37, 12 – 14 / Ps 130 / Rim 8, 8 – 11 / Jn 11, 1 – 35
9. 4. – 6. postna – Cvetna nedelja: Iz 50, 4 – 7 / Ps Flp2, 6 – 11 / Mt 26, 14 – 75;27, 1 – 66

12. 3. – 2. postna nedelja – Jezus se pokaže v pravi luči

Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem. Tisti dan, ko je Jezus naredil blato in mu odprl oči, je bila sobot. In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal. Dejal jim je: »Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim.« Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili: »Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote.« Drugi pa so govorili: »Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja?« In bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli: »Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči?« On pa je rekel: »Prerok je.«
Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal, dokler niso poklicali staršev tega, ki je spregledal. Vprašali so jih: »Je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil slep? Kako, da zdaj vidi?« Starši so odgovorili in rekli: »Veva, da je to najin sin in da se je rodil slep; kako to, da zdaj vidi, pa ne veva, in kdo mu je odprl oči, midva ne veva. Njega vprašajte. Dovolj je star. Sam naj govori o sebi.« To so rekli njegovi starši, ker so se bali Judov; Judje so namreč že sklenili, da bodo vsakogar, ki ga bo priznal za Mesija, izobčili iz shodnice. Zato so njegovi starši rekli: »Dovolj je star, njega vprašajte«. Tedaj so farizeji drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep, in mu rekli: »Daj čast Bogu! Mi vemo, da je ta človek grešnik.« On pa je odgovoril: »Če je grešnik, ne vem. Eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim.« Tedaj so mu rekli: »Kaj ti je storil? Kako ti je odprl oči?« Odgovoril jim je: »Povedal sem vam že, pa niste poslušali. Čemu hočete znova slišati? Bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci?« In ozmerjali so ga in mu rekli: »Ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. Mi vemo, da je Mojzesu govoril Bog; o tem pa ne vemo, od kod je.« Mož jim je odvrnil in rekel: »To je res čudno, da ne veste, od kod je, meni pa je odprl oči. Vemo, da Bog grešnikov ne usliši. Kdor pa Boga časti in uresničuje njegovo voljo, tega usliši. Od vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mogel ničesar storiti.« Odgovorili so in mu rekli: »Ves si rojen v grehih, pa nas boš učil?« In vrgli so ga ven.
(Jn 9, 13 – 34)

V današnjem odlomku gre za zelo resno pa tudi žalostno zadevo. Človek je bil od rojstva slep in sedaj ga Jezus ozdravi. Ker se je zgodilo na soboto, so farizeji razkačeni pa tudi v zadregi. Najprej niso verjeli, da gre za istega človeka, potem pa, kako se je to zgodilo. Celo starši niso upali potrditi, da je slepega čudežno ozdravil Jezus. Najbolj konkreten je bil ozdravljeni. Čeprav Jezusa ni poznal, je takoj zatrdil, da je prerok. Potem pa še nekajkrat poučil farizeje, da Bog grešnika ne usliši.

Zamislimo se nad starši, ki so verjetno veliko pretrpeli ob slepem otroku in si resno želeli, da bi bil normalen. Sedaj se je to tako lepo zgodilo. Oni pa se kljub temu bojijo, da jih ne bi izobčili iz shodnice. Niso upali priznati Mesija. Žal.

19. 3. – 3. postna nedelja

Ko je torej Jezus prišel, je odkril, da je Lazar že štiri dni v grobu. Betanija pa je blizu Jeruzalema, približno petnajst stadijev od njega. Veliko Judov je prišlo k Marti in Mariji, da bi ju tolažili zaradi njunega brata. Ko je Marta slišala, da prihaja Jezus, mu je šla naproti; Marija pa je sedela doma. Marta je tedaj rekla Jezusu: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl; a tudi zdaj vem, da ti bo Bog dal, kar koli ga zaprosiš.« Jezus ji je rekel: »Tvoj brat bo vstal.« Marta mu je dejala: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.« Jezus ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« Odgovorila mu je: »Da, Gospod. Trdno verujem, da si ti Mesija, Božji Sin, ki prihaja na svet.«
In ko je to rekla, je odšla in poklicala Marijo, svojo sestro. Skrivaj ji je dejala: »Učitelj je tukaj in te kliče.« Ko je ta to slišala, je hitro vstala in mu šla naproti. Jezus še ni prišel v vas; še vedno je bil na kraju, kjer mu je prišla naproti Marta. Judje, ki so bili pri njej v hiši in jo tolažili, so videli, da je Marija hitro vstala in odšla ven. Stopili so torej za njo, ker so mislili, da je šla h grobu, da bi tam jokala. Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus. Ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla: »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl.« Ko je Jezus videl, da joka in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo, je bil v duhu pretresen in se je vznemiril. In dejal je: »Kam ste ga položili?« Rekli so mu: »Gospod, pridi in poglej!« Jezus se je zjokal. Judje so tedaj govorili: »Glejte, kako ga je imel rad.« Nekateri izmed njih pa so dejali: »Ali ni mogel on, ki je slepemu odprl oči, tudi storiti, da bi ta ne umrl?
(Jn 11, 17 – 37)

Prejšnjo nedeljo smo spremljali ozdravljenja slepo rojenega, danes pa smo priča obujenju že pokopanega Lazarja.

Ozračje je napeto. Betanija je blizu Jeruzalema, da se je lahko o čudežu prepričalo veliko Judov. Jezusu so odkrito grozili, zato se je bil umaknil čez Jordan. Sedaj pride in naredi največji čudež. Je pa drugače, kot pri slepo rojenem. On je ostal sam. Tu pa sta sestri in veliko resnih Judov, ki se sicer čudijo, da ga ni pravočasno ozdravil. Sedaj se je zadeva enkratno uredila. Lazar pride ven in živi naprej. Iz nadaljevanja poročila o dogodku zvemo, da so vodilni sklenili umoriti tudi Lazarja, ker je kljub grožnjam preveč ljudi pristopalo k Jezusu.

Jezus sam zatrdi o sebi:
»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ v to?« (Jn 11, 25).

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

V četrtek 23. 3. je Tav obiskal naš škof msgr. Andrej. V duhovni obnovi nas je spodbujal, naj sprejmemo vse, kaj nam Bog daje, kot dar in znamenje Njegove ljubezni.

skof msgr andrej

40 dni brez alkohola in naprej z čim manj

40 dni brez 2 Slovenska karitas nas tudi letos vabi, da se udeležimo humanitarne akcije in preživimo postni čas brez alkohola. Tu gre predvsem za duhovno solidarnost s tistimi družinami, ki prav zaradi alkohola trpijo najrazličnejše gorje.

Ko malo opazujem tudi svoje kolege, me večkrat zelo zaskrbi, kako nekateri to pobudo jemljejo na lahko.

Zamislimo se nad tolikimi nesrečami po mnogih naših družinah zaradi kritih posledic alkoholne omame. Stopimo jim v bran in spodbudo.

Križev pot

Na tiho nedeljo pa je dekanijski križev pot ob 15.00 na Žeželj.

Postna postava

Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu.

Radijski misijon na radiju Ognjišče v dneh od 2. do 8. aprila

sv vincencijSv. Vincencij Pavelski je (1581 -1660) je ustanovil družbo lazaristov in usmiljenk. V Slovenijo jih je v Celje že bl. Anton Martin Slomšek.Radijski misijon tokrat v duhu karizme Vincencija Pavelskega. V cvetnem tednu, v dneh od 2. do 8. aprila bo radijski misijon, ...

To pomeni, da bomo lahko prisluhnili bratom Lazaristom in morda še komu. Prav Lazaristi letos obhajajo 400 let od vincencijevske karizme. Prav Vincencij Pavelski je pričel svoje sobrate pošiljati po župnijah , da bi v enem tednu obnovili versko znanje in predvsem poživili versko prakso.

Nagovor je običajno dopoldne in popoldne. Na cvetni petek pa je spravni dan. Takrat smo povabljeni k sv. spovedi.

Vse pa je naravnano na dobro pripravo na spoved in potem veselo praznovanje velike noči.

 

 

 

Spored sv. maš in bogoslužja

P 27. 3. 19.00 Pr † rajni iz družine Žagar Predgrad 31
T 28. 3. 19.00 Trg za zdravje in v zahvalo
S 29. 3. 19.00 Rd † Jure Kobe 8. dan
Č 30. 3. 7.00 Trg za duhovne poklice
P 31. 3. 19.00 Kal † Ivan Konda obl. Dol 6
S 1. 4. 19.00 Rd † starši in Miha Kobe obl. S. Radenci 5
N 2. 4. 9.00 Trg za farane in dobrotnike
- † Jože Vesel obl.
- †Ivan Konda obl. Dol 6
Čeplje na čast Žalostni MB za spreobrnjenje
P 3. 4. 19.00 Pr † Ane Pavlakovič n. Mimica
T 4. 4. 19.00 Zg † Mimica Bukovec 30. dan
S 5. 4. 19.00 Trg † za pozabljene duše v vicah
Č 6. 4. 19.00 Trg † Ane Pavlakovič n. Pavlin
P 7. 4. 19.00 Kalvarija † Rajni duhovniki in redovnice
S 8. 4. 19.00 Rd †Vida obl. in rajni Grenc
N 9. 4. 9.00   11.00 Trg za farane in dobrotnike
- † Minka obl. in Ivan Butala Trg 6
- † Ane Pavlakovič n Janezovi
SL za zdravje vse družine

Najemnina grobov 2017: Položnice dobite pri župniku v pisarni: Sicer je prav, da se plača za tekoče leto, vendar mislim, da bi lahko plačali tudi za dve leti, kot pred položnicami. Eni letos, drugi prihodnje leto. To se bomo posamič pogovorili, kako Vam najbolje odgovarja.

2. 4. ob 9.00 spovedni dan za našo župnijo. Običajno pride gospod Dragoš pa le izkoristite priložnost in opravite svojo versko dolžnost.

2. 4. ob 15.00 Dekanijski križev pot na Žežlju:
Najprej je bilo mišljeno predvsem za mlade, vendar se je izkazalo, da se tudi malo manj mladi radi podajo po strmi stezi ob kapelicah do romarske cerkve na Žežlju. Lepo vabljeni, da skupaj doživimo to resno in koristno postno pobožnost.

7. 4. od 7.00 do 19.00 v Črnomlju in Kočevju spravni – spovedni dan

Priprava na krščanski zakon v letu 2017:

Črnomelj (V pastoralnem centru Ulica Mirana Jarca 5):

  • 10., 11. in 12. marec 2017 od 15.30 do 18.00
  • 20., 21. in 22. oktober 2017 od 15.30 do 18.00

Kočevje (v župnišču Trg sv. Jerneja 3):

  • 27. in 28. maj 2017 in 3. in 4. junij vedno ob 18.00

V aprilu skrbi za cvetje v farnem središču Deskova vas.