9. 4. – 6. postna – Cvetna nedelja: Iz 50, 4 – 7 / Ps Flp2, 6 – 11 / Mt 26, 14 – 75;27, 1 – 66
13. 4. – veliki četrtek: 2. Mz 12, 1 – 14 / Ps 116 / 1 Kor 13, 23 – 26 / Jn 18, 1 – 15
14. 4. – veliki petek: Iz 52, 15 – 53 / Ps 31 / Heb 4, 1 – 16 / Jn 18, 1 – 19, 42
15. 4. – velika sobota vigilija: Rim 6, 7 – 9 / Ps 118 / Mt 28, 1 – 10
16. 4. – VELIKA NOČ: Apd 10, 37 -43 / Ps 118 / Kol 3, 1 – 4 / Jn 20, 1 – 9
23. 4. – nedelja Božjega usmiljenja: Apd 2, 42 – 47 / Ps 118 / 1 Pt 1, 3 – 9 / Jn 20, 19 – 31
30. 4. – 3. velikonočna nedelja: Apd 2, 14. 22- - 28 / Ps 16 / 1 Pt 1, 17 – 21 / Lk 24, 13 – 35

9. 4. cvetna nedelja

Prvi dan nekvašenega kruha so prišli k Jezusu učenci in mu rekli: »Kje hočeš, da ti pripravimo, da boš jedel pashalno jagnje?« Dejal jim je: »Pojdite v mesto k temu in temu in mu recite: ›Učitelj pravi: Moj čas je blizu, pri tebi bom obhajal pasho s svojimi učenci.‹« In učenci so storili, kakor jim je Jezus naročil, in pripravili pashalno jagnje. Ko se je zvečerilo, je sédel z dvanajste¬rimi. Ko so jedli, je rekel: »Resnično, povem vam: Eden izmed vas me bo izdal.« Učenci so se silno užalostili in so mu začeli drug za drugim govoriti: »Saj nisem jaz, Gospod?« On pa je odgovoril: »Kateri je z menoj pomočil roko v skledo, ta me bo izdal. 24 Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje tistemu človeku, po katerem je Sin človekov izročen! Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil.« Izdajalec Juda je odgovoril: »Rabi, saj menda nisem jaz?« Dejal mu je: »Ti si rekel!«
(Mt 26, 17 – 259.

Ko je Jezus slovesno prihajal v Jeruzalem, so ljudje lomili palmove veje in z njimi mahali v pozdrav Odrešeniki. Pri nas palme nadomeščajo butarice in oljčne vejice. Prav oljčna vejica je simbol miru…

Žal se je v Jezusovem primeru navdušenje kmalu spremenilo v miting ponorele množice, ki je naščuvana zahtevala njegovo križanje. Mi se potrudimo, da bomo Jezusa pospremili na pot trpljenja in ob njem skozi ves veliki teden in pričakali veselo alelujo pri vigiliji. Shranimo si oljčno vejico in jo večkrat poglejmo. Naj nas spominja, da se kristjan ne sme obračati po vetru, ampak mora pričati za Jezusovo odrešilno trpljenje, smrt in vstajenje. Naj nas ti velikonočni prazniki utrdijo v veri in osrčijo za junaško pričevanje, je Gospod vstal in živi.

13. 4. – Veliki četrtek

Ko je Jezus to povedal, je s svojimi učenci odšel čez Cedronsko dolino, kjer je bil vrt, v katerega je šel, sam in njegovi učenci. Tudi Juda, ki ga je izdal, je vedel za ta kraj, kajti Jezus se je tam večkrat sešel s svojimi učenci. Juda je torej vzel četo in služabnike od vélikih duhovnikov in farizejev ter jih privedel tja z baklami, svetilkami in orožjem. Tedaj je Jezus, ki je vedel, kaj vse bo pri¬šlo nadenj, šel ven in jim dejal: »Koga iščete?« Odgovorili so mu: »Jezusa Nazarečana.« Rekel jim je: »Jaz sem.« Z njimi je stal tudi njegov izdajalec Juda. Ko jim je rekel: »Jaz sem,« so stopili nazaj in padli na tla. Spet jih je vprašal: »Koga iščete?« Rekli so: »Jezusa Nazarečana.« Jezus je odgovoril: »Rekel sem vam, da sem jaz. Če torej mene iščete, pustite te, naj odide¬jo,« da bi se izpolnila beseda, ki jo je bil povedal: »Nikogar izmed teh, ki si mi jih dal, nisem izgubil.« Simon Peter pa je imel meč. Izvlekel ga je in udaril po služabniku vélikega duhovnika in mu odsekal desno uho; služabniku pa je bilo ime Malh. Tedaj je Jezus rekel Petru: »Spravi meč v nožnico! Ali naj ne izpijem keliha, ki mi ga je dal Oče?«
(18, 1 – 15)

Pri zadnji večerji je Jezus učencem izkazal ljubezen na ta način, da jim je umil noge. Potem je postavil evharistijo. Kar dva zakramenta duhovništvo in obhajilo. Nato je odmolil velikoduhovniško molitev. V njej je molil za našo edinost. Da bi bili vi vedno eno, kakor sta On in Oče vedno eno v Svetem Duhu.

Potem so šli na vrt Get cemani. Tam se je tri uri pogajal z Očetom, da bi nas kako drugače odrešil. Nazadnje je obveljalo Božje usmiljenje do padlega človeka in sprejem trpljenja za nas grešnike.

Končno pride tudi izdajalec Juda z oboroženo skupino, da ga zvezanega odpeljejo v velikemu duhovniku.

16. 4. – VELIKA NOČ GOSPODOVO VSTAJENJE

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: »Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili.« Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu. Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. Nista še namreč umevala Pisma, da mora vstati od mrtvih.
(Jn 20, 1 – 9)

Po naglem pokopu križanega Gospoda so učenci preživljali najbolj dramatično pasho - veliko noč. Na nedeljo zgodaj zjutraj še pred sončnim vzhodom se v naglici odpravijo najzvestejše žene z Magdaleno na čelu h grobu, da bi dostojno uredile Jezusovo telo. Tu jih pričaka nenadejano presenečenje. Vojaki prestrašeni, kamen odvaljen, grob prazen in angel, ki oznanja, da je vstal…

Magdalena teče k učencem, učenci h grobu, za njimi zopet Magdalena, ki ne more zapustiti praznega groba, dokler je ne potolaži neznani vrtnar, ki je v resnici vstali Zveličar. Aleluja!!!

Najprej ena sama zmešnjava.

Slovesni vhod v Jeruzalem – veje, zelenje , preproga iz plaščev.. hosana…

Umivanje nog pri zadnji večerji – postavitev evharistije – tri ure molitve v vrtu Getcemaniju, aretacija..

Obsodba pred velikem zborom, Pilat okleva. Nazadnje si umije roke in dovoli križanje. Popolen poraz – tema, potres vse se poskrije.

Velika sobota tihota, le postavitev straže in pečatenje groba. Delo na soboto!?

Velika nedelja – prazen grob in sporočilo, naj ne iščemo živega med mrtvimi. Aleluja, aleluja, aleluja!!!

Ali ni to zelo podobno našemu vsakdanjemu življenju?

Trudimo se. Doživljamo vzpone in padce. Radi bi nekaj ukrenili na svojo roko pa nam nikakor prav ne uspeva. Na koncu se ves zgaran in iztrošen oziraš nazaj, kako počasi propada, kar si se trudil. Mlajši rod si ureja življenje po svojih merah in presojah…Prah si bil in v prah se povračaš.

Vendar! Kar pravi Jezus obupanima učencema na poti v Emavs? : »O nespametna in počasna v srcu za verovanje vsega, kar so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je Mesija to pretrpel in šel v svojo slavo?« (Lk 24, 25 – 26).

V življenju se po svojih najboljših močeh trudimo, da bi nekaj postorili in zapustili zanamcem. Verniki pa se ob tem pripravljamo na prehod v večnost, kjer nas pričakuje Vstali Zveličar z vsemi, ki so se trudili slediti Božjemu načrtu. Ta pa je, da bi se vsi ljudje rešili in prišli v nebesa…

Da pa le nebi bilo naše življenje eno samo matranje, nam naša vera omogoča tudi na tem svetu praznovanje raznih osebnih in skupnih praznikov. Med njimi je največji Velika noč, ki se raztega na vse nedelje v letu.

Torej praznujmo danes in skoz vse leto. Priden človek si to zasluži in lahko mirno privošči.

Aleluja! aleluja! aleluja!

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Vsem našim dragim svojcem, podpornikom in dobrotnikom želimo globoko doživete velikonočne praznike. Naj Vam vstali Gospod podeli novega upanja, da bomo kmalu praznovali skupaj.

j

Spored sv. maš in bogoslužja

P 10. 4. 19.00 Pr † Alojzija iz Francije
T 11. 4. 19.00 Trg v dober namen K.
S 12. 4. 19.00 Pr za zdravje v družini
Č 13. 4.
Veliki četrtek
19.00 Trg v zahvalo za duhovništvo in sv. mašo
- Za duhovne poklice
- po namenu Kp
P 14. 4. 16.00 Trg obredi velikega petka
S 15. 4.
Velika sobota
20.00 Trg † Ane in Jože Pavlakovič
- v zahvalo za odrešenje
- po namenu Kp
N 16. 4.
Velika noč
6.00


9.00
11.00
Trg za farane in dobrotnike
- po namenu Kp
- v dober namen
- †Milka Šavrič
S L za božji blagoslov v družini
P 17. 4. 11.00 Anton † Družina Majerle dol 7
T 18. 4. 19.00 Zg † Ane Pavlakovič za rojstni dan
S 19. 4. 19.00 Rd † Peter Butala obl.
Č 20. 4. 7.00 Trg † rajni duhovniki in redovnice
P 21. 4. 19.00 Trg za spreobrnjenje grešnikov
S 22. 4. 12.00
19.00
Pr za zdravje v družini ob krstu
Rd † Jure Kobe 30. dan
N 23. 4.
Nedelja božjega usmiljenja
9.00


11.00
Trg za farane in dobrotnike
- † Milka Šavrič
- † po namenu Kp
Čeplje † Franc Pavlič obl.

Pred nami sta dva najpomembnejša tedna – Veliki in velikonočni:

  • Veliki četrtek 19.00 – spomin postavitve zadnje večerje in postavitev svete maše ter duhovništva. Po obhajilu se sv. Rešnje telo odnese v božji grob.
  • Veliki petek 16.00 - ni sv maše ampak obredi , ki se pričnejo z križevem potom.
  • Velika sobota 20.00 – vigilija. Blagoslov ognja, prinašanje velikonočne sveče, slavljenje luči, bedenje ob sv, pismu, obnova krstnih obljub, slovesna sv. maša.

15. 4. Blagoslov ognja bo pred cerkvijo ob 7.00 potem jedil po terenu:

Spodnji Log 9.00
Čeplje 9.30

Zagozdac 10.00
Predgrad 10.30

Laze 11.00
Sodevci 11.30

Radenci 12.00
Trg 15.00

Velika nedelja 6.00 vstajenje, procesija in slovesna sv. maša.

23. 4. nedelja Božjega usmiljenja zaključek velikega tedna bo pri nas še posebej slovesen, saj bo ob 15. 00 revija dekanijskih pevskih zborov.

V aprilu skrbi za cvetje v farnem središču Deskova vas.