4. 6. – BINKOŠTI: Apd 2, 1 – 11 / Ps 104 / 1 Kor 12, 3b – 7. 12 – 13 / Jn 20. 19 – 23
11. 6. – SVETE TROJICA: 2 Mz 34, 4 – 9 / Ps dan 3 / 2 Kor 13, 11 – 13 / Jn 3, 16 – 18
15. 6. – SVETO REŠNJE TELO: 5 Mz 8, 2-3.14-16 / Ps 147 I 1 Kor 10, 16-17 / Jn 6, 51 - 58
18. 6. -11. navadna nedelja: 2 Mz 19, 2 – 6 / Ps 100 / Rim 5, 6 – 11 / Mt 9, 36 – 38; 10, 1 - 8

4. 6. –BINKOŠTI

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrže-vali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izre-kel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpu¬stite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«
(Jn 20, 19 – 23)

Na binkoštni praznik – dan prihoda Svetega Duha smo ravnokar prebrali Jezusovo obljubo bolje rečeno resno priporočilo, dano pred 50 dni na veliko noč zvečer. Kar je Jezus obljubil se je zgodilo ob drugem največjem Judovskem prazniku, ko so se zopet zbrali v Jeruzalemu, da bi se zahvaljevali za prve snope…

Apostoli so se po vnebohodu devet dni zadrževali v dvorani zadnje večerje in končno dočakali. Ko je nastal viharju podoben šum, so bili napolnjeni s Svetim Duhom. Sveti Duh jih je povsem spremenil. Prej so se zdeli brez Jezusa tako nebogljeni. Sedaj kar na enkrat odprejo vrata, stopijo na terasasto streho in pričnejo oznanjati novo vero v vstalega Zveličarja. Ogromne množice vernih Judov so se zgrinjale okoli njih in se čudile tej nenadni spremembi. Neuki Galilejci govorijo tako, da jih razumejo vsi narodi v svojem narečju. Rezultat je bil očiten še tisti dan se je dalo krstiti tri tisoč duš. Število tisoč pri Judih pomeni ogromno množico, na prve binkošti pa je sprejelo vero v vstalega in se dalo krstiti trikrat po 'tisoč' torej res ogromno.

Tako se je rodila Cerkev in se pričela širiti do skrajnih mej sveta. Ta zagon traja še danes in mi smo del tega dogajanja. Tudi po nas se Cerkev širi, krepi, ali upada. Stopimo na stran apostolov in tudi mi si razširimo verska obzorja ter pomagajmo še komu, da spozna nauk in darove naše vere. Pomagajmo prvoobhajancem in predvsem birmancem, da se nam aktivno pridružijo.

11. 6. – SVETA TROJICA

Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.
(Jn 3, 16 – 18)

Gornje besede je govoril Jezus Nikodemu, ko ga je iz strahu pred kolegi iz velikega zbora prišel po noči podrobneje spraševati glede novega nauka. Tako je temu modremu Judu in vsem nam nakazal obstoj Svete Trojice. Sveti Duh je bil omenjen že ob oznanjenju in o Jezusovem Vstajenju…

Sveti Troedini Bog Oče, Sin in Sveti Duh. Ki nima ne začetka ne konca. On enostavno JE, KI JE. Tako se je predstavil Mojzesu, sedaj se predstavlja kot Sin, ki seveda ima Očeta. Prav Oče je svet vzljubil in svetu dal svojega Sina. Prav ljubezen med Očetom in Sinom je tretja Božja oseba Sveti Duh.

Čeprav gre za nedoumljive skrivnosti, nekaj le lahko vemo. Zato smo vedno znova poklicani, da se damo voditi Svetemu Duhu in izkoristimo vse, kar nam dobri Bog tako rekoč na vsakem koraku nudi. Jezus si želi za nas, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju.

15. 6. SVETO REŠNJE TELO IN KRI

Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.«
Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili: »Kako nam more ta dati svoje meso jesti?« Jezus jim je tedaj rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi Oče in jaz živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki mene jé, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli: kdor jé ta kruh, bo živel vekomaj.«
(3, 16 – 18)

Pričujoči praznik odgovarja na najbolj zagonetno in življenjsko pomembno vprašanje. To vprašanje se postavlja vsakemu razumnemu bitju. Kako čim lepše, udobneje in koristno živeti in kako preživeti smrt. Mimo teh vprašanj nihče ne more. Tudi tisti, ki se delajo, da jih to ne briga, pač 'verjame, de je vse brez veze. Glavno, da je za danes'.

Ko so apostoli poslušali gornje Besed, jim še zdaleč ni bilo vse eno. Občasni poslušalci so vsaj za nekaj časa Jezusa zapustili. Apostoli niso imeli te možnosti, ker so Jezusa preveč poznali in vedeli, da brez njega enostavno več ne morejo živeti. Edino On je imel besede večnega življenja. Zato so vztrajali do konca. Tako jim je pri zadnji večerji zadevo po Božje poenostavil. Ker so vztrajali z njim v vseh preizkušnjah, jih je imenoval za svoje prijatelje ter dal kruh in vino, ki ga bodo prav oni in njih nasledniki po Svetem Duhu spreminjali v Njegovo Telo in Kri…

Nam je veliko lažje, ker poznamo dvatisočletno zgodovino Cerkve. Kljub temu nas Cerkev kot dobra mati vedno znova vabi še posebej pa na veliki četrtek in današnji praznik, da se zamislimo ob tem. Bog nam je dal svojega Sina, da smo ga obsodili in pribili na križ. Še prej pa se nam je dal v hrano in pijačo za dušo in vstopnico za nebesa. Le kdaj bomo to malo bolje dojeli in zaživeli v vse polnosti?

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Ta teden smo bili v Međugorju. Izmenjali smo tekoče zadeve in skupaj iskali, kako bi skupnost še bolj učinkovito pomagala ljudem v življenjski stiski.

v medugoeju

Kaj smo obravnavali na Ž P S?

Prav za prav smo se bolj dotaknili kar nekaj tem.

  • Malo smo se še spomnili pevske revije.
  • Skupnost Tav je na zunaj lahko videti idilična, vendar se ukvarja z življenjsko resnimi problemi posameznikov in njih svojcev ali skupnosti.
  • Zvonjenje v Trgu in v Radencih je potrebno servisa. To je sedaj narejeno, vendar je še nekaj pomanjkljivosti, ki bodo odpravljene, ko bo serviser imel opravke v Beli krajini. Ker je bilo treba zamenjati dva motorja in popraviti vezje poškodovano od strele, je račun narasel na 570 €.
  • V Lazih si želijo nazaj oltar, ki je 'začasno pri sv. Andreju na Kalvariji'. Morda nam bo kmalu uspelo željo uresničiti. Ali bo do žegnanja je odvisno tudi od spleta okoliščin, ki mi krojijo čas za delo. Če boste kaj več molili in prispevali, bo več možnosti, da se zgodi.
  • Župnišče počasi dobiva normalno podobo. Ostaja še za povezati novo instalacijo in urediti pode. Tudi to je povezano z časom in denarjem.
  • Nažaganih in zloženih je okrog 13 m3 gredic, plohov in desk, da bo na zalogi, ko bo treba zopet kje kaj popravljati sli predelati…

Verouk bomo zaključili

Verouk bomo zaključili v učilnici 16. 6. pri sv. maši se bomo zahvalili skupaj s prvoobhajanci in nato v procesiji. Zahvalim se staršem, ki ste koliko toliko redno otrokom omogočali obisk. Še posebej se zahvalim štirim mamam, ki so s svojo navzočnostjo pomagale, da je verouk potekal dokaj normalno!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 5. 6. 20.00 Zg za edinost kristjanov
T 6. 6. 20.00 Anton K. V. po namenu (škofije) N M
S 7. 6. 20.00 Pr † družina Jonke obl.
Č 8. 6. 7.00 Trg † rajni duhovniki in redovnice
P 9. 6. 20.00 Trg † Peter in starši Kavšek
S 10. 6. 20.00 Rd † Jure Kobe n teta
N 11. 6.
SV. TROJICA
9.00
11.00
Trg za farane in dobrotnike
Anton K. V. na čast sv. Antonu v zahvalo
P 12. 6. 20.00 Pr. po namenu N M
T 13. 6. 20.00 Zg družina Kozina
S 14. 6. 20.00 Trg po namenu N M
Č 15. 6.
Rešnje t.
18.00 Trg za farane in dobrotnike
- za prvoobhajance in njihove domače
P 16. 6. 18.00 Rd † Peter obl in Slavica Grzetič
S 17. 6. 11.00
18.00
Trg za žive in rajne Butala
Laze žegnanje †Rudi in Francka obl. Bilpa
- † rajni Franc, Marija in Vida Štaudohar Laze 5
N 18. 6.
1. SVETO
OBHAJILO
9.00

11.00
Trg za farane in dobrotnike
- po namenu KP
S L † Anton Makše obl.

11. 6. ob 11.00 sv. Anton žegnanje:  Letos bo pred godom, kar ni nič narobe. Ker je ta dan tudi slovesni praznik Svete Trojice, bo prej sv. maša še v farni cerkvi. Lepo vabljeni k obojemu, ali vsaj tam, kjer Vam je ugodneje.

15. 6 do 17. 6. tridnevnica pred prvim svetim obhajilom: Zaradi precej
hladnega  verskega življenja so otroci bolj slabo  versko vzgojeni je tridnevnica še bolj potrebna. Zato ste lepo povabljeni, da se tridnevnice udeležimo v čim večjem številu. Pričeli bomo v farni cerkvi na zapovedan praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Potem bomo poromali v Radence k sv. Mariji Magdaleni. Nato v soboto še k sv. Vidu v Laze. Pred velikim dogodkom je treba nabrati kondicije, zato se bomo vadili v molitvi, petju.

18. 6. ob 9.00 prvo sveto obhajilo po maši telovska procesija: Oboje je še kako pomembno. Veselimo se skupaj z prvoobhajanci. Po slovesnosti pa bomo Sveto Rešnje Telo ponesli po trgu in prosili blagoslova polja dela in vsega, kar nas obdaja ter kar potrebujemo. K sodelovanju vabljeni otroci s cvetjem, pevci s petjem, gasilci z prapori, fantje z banderi, vsi z vero.

17. 6. ob 18.00 bo Vidovo žegnanje v Lazih: Lepo vabljenj!

V juniju skrbi za cvetje v farnem središču Predgrad in Jelenja vas.