30. 7. – 17. navadna nedelj: 1 Kr 3, 5. 7 – 12 / Ps 119 / Rim 8, 28 – 30 / Mt 13, 44 – 52
6. 8. – Jezusova spremenitev na gori: Dan 7.9 – 14 / Ps 97 / 2 Pt 1, 16 – 19 / Mt 17, 1 – 9
13. 8. – 19. navadna nedelja: 1 Kr 19, 9a. 11 – 13a / Ps 85 / Rim 9, 1 – 5 / Mt 14, 22 – 33

16. 7. - 15. navadna nedelja

»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.
Nadalje je nebeško kraljestvo podobno mreži, ki jo vržejo v morje in zajame ribe vseh vrst. Ko se napolni, jo potegnejo na obrežje, sedejo in odberejo dobre v posodo, slabe pa pomečejo proč. Tako bo ob koncu sveta: prišli bodo angeli in ločili hudobne od pravičnih. Pahnili jih bodo v ognjeno peč. Tam bo jok in škripanje z zobmi.« »Ste doumeli vse to?« Rekli so mu: »Smo.« Tedaj jim je dejal: »Zato je vsak pismouk, ki je postal učenec nebeškega kraljestva, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro.«
(Mt13, 44 – 52)

S tema dvema prilikama želi Jezus, da se vendar zamislimo in razmislimo, kako je velikanska med našimi vsakdanjimi dobrinami in vero, ki nas združuje z Bogom in omogoča vstop v srečno večnost…

Je že res, da se moramo še kako prizadevati, da bi tudi zemeljsko življenje preživeli čim bolj uspešno, udobno in koristno. Tu se Cerkev vedno trudi in uči vernike pa tudi ostale, kako naj čim bolj uspešno gospodarijo, da ne bodo tolkli revščine in še komu lahko kaj pomagali. Zlasti benediktinci in cistercijani so v zgodovini Evrope odigrali ogromno vlogo. Toda prav oče zahodnega meništva sv. Benedikt, je vendar na prvo mesto postavil vero. Njegovo redovno vodilo je zaobjeto v treh besedah »moli in delaj«. Najprej moli potem uspešno delaj.

Sedaj v tem 'turbo kapitalizmu' je stopilo v ospredje 'delaj na vso moč petek in svetek'. Žal pa za premnoge dela primanjkuje tudi zaradi prenapornega dela zaposlenih. Kljub temu ostaja, dejstvo, da je vera največji zaklad, ali najlepši biser, ki se splača iskati in zanj potrošiti velik del svojega premoženja. Zlasti si je treba dopovedati, da je potrebno za vero žrtvovati tudi sedmino tedna torej nedeljo…

9. 7. – 14. navadna nedelja

Čez šest dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro, na samo. Vpričo njih se je spremenil.
Njegov obraz je zasijal kot sonce in njegova oblačila so postala bela kot luč. In glej, prikazala sta se jim Mojzes in Elija, ki sta govorila z njim. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ko je še govoril, jih je obsenčil svetel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!« Ko so učenci to zaslišali, so padli na obraz in se zelo prestrašili. In Jezus je pristopil, se jih dotaknil in rekel: »Vstanite in ne bojte se!« Ko pa so povzdignili oči, niso videli nikogar razen Jezusa samega. In medtem ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal: »Nikomur ne povejte, kar ste videli, dokler Sin človekov ne bo obujen od mrtvih!«
(Mt 17, 1 – 9)

Letos pade praznik na nedeljo, kar nas nekoliko oddalji od rdeče niti Jezusovih prilik. Kljub temu je vedno Evangelij usklajen. Tako nam danes še kako prav pride za ponazoritev dveh prilik od prejšnje nedelje. Ko pomislimo na zaklad, ali najlepši biser nam ni takoj jasno, kakšna so potem šele nebesa. To, kar so doživeli trije apostoli na gori sedaj imenovani Tabor, je nekaj povsem drugega. Jezus je kar naenkrat zažarel v svojem pravem nebeškem sijaju. Apostole je tako prevzelo, da so se zmedli in za nekaj trenutkov 'zaspal – ostali brez zavesti'. Ko so se zavedli je bilo že skoraj končano, saj sta Jezusova sogovornika že vstopala v oblak. Očetov glas je potrdil, da ne gre za privid, ampak za zelo resničen dogodek: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje; njega poslušajte!«

Očetovo pojasnilo in naročilo je vedno aktualno. Jezus je pravi človek in predvsem pravi Bog, ki ima besede večnega življenja. Zato ga kaže vedno poslušati in mu verjeti. Vedno nam želi dobro tudi takrat, ko nam svetuje, naj prodamo vse, kar imamo in si kupimo 'njivo z zakladom', kar pomeni, naj poskrbimo za dušo.

29. 7. goduje sv. Marta Lazarjeva in Marijina sestra, ki je bila zelo pridna in skrbna. Velikokrat je postregla Jezusu z učenci. Tudi ona si je želela slišati, kaj se Jezus pogovarja z Lazarjem, vendar je 'morala streči'. Prosila je Jezusa, naj vendar reče Mariji, naj ji pomaga, da bosta potem lahko poslušali obe dve… Jezus pokara prav Marto in pohvali Marijo, ker si je izbrala najboljši del, ki ji ne bo vzet. Jezus je namreč dosleden v svojem učenju in ne pusti izjem.

Jezus je pri vsaki sv. maši navzoč najprej pri mizi Božje Besede potem pa se spremeni in si privzame podobo kruha in vina. To je veliko več, kot obisk pri Lazarjevih, ali izjemna 'predstava' na gori. Tisto je bilo zelo veliko in veličastno, vendar samo za izbrance. Sveta maša pa je namenjena vsem. Zapovedi nam celo ukazujejo obvezno prisotnost nedeljski in praznični pri sv. maši. Tu smo vsi poklicani, da prisluhnemo Božji Besedi in potem prejmemo še sveto obhajilo, če smo primerno pripravljeni. Ta priprava predvideva redno spoved in izogibanje velikih grehov. Tisti pa, ki ste se tako daleč zaplezali in ne morete dobiti zakramentalne odveze, ker niste pravilno poročeni, ste prav lepo povabljeni k še bolj pazljivemu poslušanju in k duhovnemu obhajilu. To naredite tako, da med obhajanjem goreče prosite Gospoda, naj se vas usmili in podari milost, ljub temu, da niste vredni, da bi ga prejeli pod svojo streho.

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Drv smo kar nekaj pripravili. Nadaljevali bomo v jeseni. 27. 7. smo se lotili tlakovanja. Delo na kolenih je kar naporno, vendar nam hvala Bogu lepo napreduje, da bo ob doglednem času tudi opravljeno.

tlakovanje

Zahvala

Iskreno se zahvaljujem v imenu misijonarjev za vaš letošnji prispevek v sklad MIVA. Če kdo ni utegnil na Krištofovo nedeljo, lahko še vedno prispeva samo naj pove v kateri namen!

Kako strniti verske vrste?

V prejšnji številki sem omenil, da bo v škofiji Koper prišlo do močnega skrčenja števila župnij. V zadnji št. družine je kar nekaj komentarjev ne to temo. Med drugim je tudi omenjeno, da se bodo sedaj verniki iz pridruženih župnij skupaj udeleževali nedeljskih in prazničnih sv. maš v 'novi farni cerkvi' pa tudi v bivših farnih cerkva, ki so postale podružnice. Dokler so bili razdrobljeni po raznih vaseh in zaselkih je bilo težko organizirati karkoli zaradi pomanjkanja ljudi in duhovnikov.

To me je spomnilo na naše razmere. Pred 40 leti je bilo v naši dolini bistveno več ljudi kot sedaj. Prevoznih sredstev pa zelo malo. Takrat je bilo normalno, da so predhodniki uvedli nedeljsko sv. mašo skoraj v vseh večjih krajih. Povsod se je zbralo primerno število vernikov, da se je dalo lepo oblikovati nedeljsko bogoslužje. Sedaj nas je vse skupaj za eno vas. Ko to porazdelimo po vseh naših podružnicah, kjer je skoraj redna sv. maša, nas pride 85 na eno cerkev. To pomeni, da bi nas prišlo na nedeljsko sv. mašo 20. če pa pridemo vsi skupaj bi nas bilo 120. Tu bi se pa le nabralo tudi kaj ministrantov, pevcev, bralcev in drugih sodelavcev… Lani mi je v Nemški loki nekdo svetoval, naj se vendar ne trudim po vseh podružnicah, saj ima vsaka hiše prevozno sredstvo, da lahko pride v farno središče. Ob godu zavetnika podružnice pa vsi poromamo tja. Dobro bi resno misliti o tem in potem kaj izboljšati.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 31. 7. 20.00 Pr Po namenu Kozina za srečen zakon
T 1. 8. 20.00 Jakovini v zahvalo za 30 let kapele
Za srečno zadnjo uro misijonarke
S 2. 8. 20.00 Pr † družina Žagar Predgrad 40
Č 3. 8. 7.00 Trg za farane in dobrotnike n. m. nd. 6. 8.
P 4. 8. 20.00 Trg † Marija Verderber 8. dan
S 5. 8. 16.00

20.00
Parga † rajni Tkalčič in Šterk Parga
- Na čast M Snežni za varstvo narave
Rd † Jurij Kobe 30. dan Mihljev
N 6. 8. 9.00

11.00
Trg † Jože Lovrenčič 30. dan
- v zahvalo Dol 6
Čeplje † Viktor in Katarina Šterk obl.
P 7. 8. 20.00 Pr po namenu NM
T 8. 8. 20.00 Trg † Angela Bolha
S 9. 8. 20.00 Zg na čast sv. Jožefu v zahvalo in priprošnjo
Č 10. 8. 7.00 Trg za farane in dobrotnike n. m. nd. 13. 8.
P 11. 8. 20.00 Trg na čast sv. Krištofu za varno vožnjo
S 12. 8. 20.00 Rd †rajni iz družine Rade, Jože in Katarina Tratinski
N 13. 8. 9.00

11.
00
Trg † Rajni Miklarčevi
- † Olga in Pavel Kastelic obl. Deskova vas
S L †Antonija Čop namesto cvetja n Činkelj

1. 8. pa 30 let kapele v Jakovini:
1. avgusta bo minilo 30 let, kar je pokojni ljubljanski škof msgr. Jožef Kvas blagoslovil kapelo Lurške Marije v Jakovini. V fatimskem letu nam jubilej lahko pripomore k večji zavzetosti za osebno spreobrnjenje in duhovno rast.
Kapelo je postavil izjemno zanimiv človek. Pa ne zato, ker je bil moj oče, ampak, ker je v svojem burnem življenju veliko doživel. Naredil je veliko dobrega in tudi kar nekaj slabega. Ko mu je bila smrt že na dosegu roke, je prosil Marijo za pomoč v svoji takrat še majhni kapelici. Zgodila sta se dva čudeža. Leta 1980 se je ob Fatimski Mariji skesal svoje grešnosti v Dolenjskih toplicah. Leta 1984 pa je v svoji še rastoči kapeli prosil Lurško Marijo za ozdravitev od zasvojenosti z alkoholom.
Posledice so enkratne in še zdaleč ne povsem dojete.
Bog nas vedno posluša. Usliši nas tam in takrat, ko mislimo resno.
Žal mislimo resno le redko kdaj, običajno ko nam gre že čisto za nohte…

V juliju skrbi za cvetje v farnem središču Zagozdac in obe Podgori v avgustu pa Dol, Prelesje in Sodevci.