3. 12. – 1. adventna nedelja: Iz 63, 16 – 17. 64, 2 – 7 / Ps 80 / 1 Kor 1, 3 – 9 / 13, 33 – 37
10. 12. – 2. adventna nedelja: Iz 40, 1 – 5. 9 – 11 / Ps 85 / 2 Pet 3, 8 – 14 / Mr 1, 1 – 8
17, 12. – 3. adventna nedelja: Iz 61, 1 – 11 / Ps Lk 1, 47 – 54 /1Tes 5,16 – 24 /Jn 1, 6 – 8.19-28

3, 12. – 1. adventna nedelja

Pazíte in bedite, ker ne veste, kdaj pride ta čas! Tako bo kakor s človekom, ki je zapustil svoj dom in šel na potovanje. Svojim služabnikom je izročil oblast, vsakemu svoje opravilo, vratarju pa je naročil, naj bedi. Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj pride hišni gospodar – zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob zori –, da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem: Bodite budni!«
(Mr 13, 33 – 37)

Pričenjamo adventni čas in novo Cerkveno leto. Tokrat bomo brali evangelij po Marku in po Janezu. Evangelist sv. Marko je v bistvu napisal Petrove pridige in kateheze zato je njegov zapis najkrajši. Janez pa je svojo verzijo napisal malo kasneje, ko so se že pojavljali razni pomisleki glede Jezusa. Torej prisluhnimo najprej Marku, kako je on slišal sv. Petra.

Na začetku nas v prenesenem pomenu povabi na pot skozi vse leto. Jezus pravi, da se je nekdo odpravljal na pot in naročal, kaj naj ta čas počnejo doma. Vratar pa naj bedi. V bistvu gre za slikovito povabilo nam vsem, naj bomo budni, naj izkoristimo vsako še tako drobno priložnost in si okrepimo vero.

Jezus je že vedel, kakšni smo, da smo ljudje počasni in nagnjeni k odlašanju. To ni nikjer pohvale v redno, v verskem oziru pa je lahko celo usodno. Življenjska doba se sicer podaljšuje, kljub tem nas običajno smrt preseneti. Ne verjemimo hudobcu, ki nas vedno tolaži, da je še dosti časa za spravo z Bogom in bližnjem. Zakaj bi živeli v stalnem strahu, 'kaj če me le prehiti'. Prav adventni čas nam je nalašč podarjen, da se lepo pripravimo na božič, ko je prišel Mesija za vse človeštvo. Ravno On bo prišel tudi po nas. Kako lepo bo če nas najde budne. Papež Frančišek pravi, da nas bo Jezus ob smrti prijel za roko in odpeljal k Očetu. Le čemu bi se potem bali smrti?! Ježek je nekje dejal, da se je bojimo, ker nismo navajeni. Es pa pravim, da se je bojimo, ker nismo prav primerno pripravljeni. Dobra adventna spoved in bogato doživet božič ter odprtost za Božje pobude je dobra naložba za dan prehoda… Bodimo budni torej!!!

10. 12. – 2. adventna nedelja

Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina; kakor je zapisano pri preroku Izaiju: Glej, pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot. Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!
Tako se je pojavil Janez Krstnik v puščavi in je oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov. K njemu je prihajala vsa judejska dežela in vsi Jeruzalem¬čani. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Janez je bil oblečen v kameljo dlako in imel usnjen pas okoli ledij. Jedel je kobilice in divji med. Oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil v vodi, on pa vas bo krstil v Svetem Duhu.«
(Mr 1, 1 – 8)

Kako lepo je poslušati te besede, ko imamo adventnega pridigarja - Janeza Krstnika pred seboj v naši zimski kapeli.

Žal so nam 'adventni december' pohlepni trgovci spremenili v 'veseli december'. Tako se Janezove besede slišijo nekoliko staromodne. Kljub temu so še kako resne. Tu se navežemo na prvo adventno nedeljo. Gospod vsekakor pride. V jaslice sicer simbolično, na oltar pod podobo kruha in vina. Ob naši smrti pa kot tisti, ki nas bo povedel k Očetu, ali pa nas bo moral nekaj časa še pustiti v 'solzni dolini vic'. Bog ne daj, da bi nas moral takoj po smrti pahniti v pekel.

Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!

To retorični okrasek, ampak resno povabilo, da izkoristimo ta sveti adventi čas za poglobitev svoje vere. V teh najdaljših nočeh vzemimo tudi kakšno knjigo v roke in se malo zamislimo nad seboj, če je vse res tako fanj, kaj počnemo in kaj bi treba že zdavnaj zamenjati s čim boljšim - bolj sodobnim. Na dekanijskem srečanju Ž P S nam je slikovito spregovoril dr. Leon Oblak o svoji literaturi. Tako nekako je dejal: »Ugotovil sem, da so moje spovedi vedno enake. To me je zaskrbelo, da sem se vprašal, 'kaj je z menoj narobe'?. Zato sem se zamislil , kakšen vpliv imajo glavni grehi na mojo dušo?« tako je nastala pesnitev, ki opozarjajo na zanke, ki nas počasi zapletajo v vse večje odklone od Boga. Če bi si pred spovedjo samo ponovili sedem glavnih grehov in deset zapovedi, bi verjetno imeli marsikaj povedati na bolj konkreten način, kot, da ugotavljamo, da smo sicer kar v redu, samo skrbi na slabo okolje in taki in taki sosedje…

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Na dnevu odprtih vrat so nas obiskali skavti iz Bele krajine in nekaj ostalih. Sprejeli smo jih po svojih močeh in na svoj način.

dan odprtih vrat

Dr. Leon Oblak: Neumrljiva duša in sedem glavnih grehov

Ko satan te s skušnjavami vznemirja,
svobodno voljo združi s trdnim sklepom,
prisluhni naukom Dobrega Pastirja

in upiraj se hudičevim naklepom.
Obljubi Vsemogočnemu zvestobo,
ne pusti satanu, da ti s pohlepom,

Požrešnostjo, zavistjo in lenobo,
z nečistostjo in jezo ter napuhom
življenjsko srečo spremeni v tegobo.

Pogosto se krepčaj z nebeškim kruhom,
Saj čudežna je moč evharistije,
Ki vedno te napolni s Svetim Duhom.

Če greh pogled na pravo pot ti skrije,
v neskončno Božje usmiljenje zaupaj,
saj v kesanju znova te obsije.

Knjigo lahko nabavite pri Ognjišču.

To je samo odlomek iz dolge pesnitve, ki jo je spesnil kot že rečeno ob premišljevanju pred spovedjo. Iskreno želim vsem, da bi si tudi mi vsi vzeli čas za razmislek pred svojo adventno – božično spovedjo in naredili bolj udoben prostor od betlehemskih jaslic za rojstvo Odrešenika.

Jezus prav, da je duh sicer voljan, ampak meso je slabo – slabotno…

Ob izteku cerkvenega leta

Ob izteku cerkvenega leta in iztekanju koledarskega leta se s hvaležnostjo oziram nazaj in preudarjam, kaj nam je uspelo ter kaj bi lahko bilo bolje. Kaj bi lahko še postorili in kaj bilo pametneje opustiti. Kar je je. Hvala Bogu in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da je nekako šlo!!! Amen.

Najemnina grobov

Bilo je zmanjkalo položnic. No sedaj jih je zopet dovolj, da jih lahko dvignete in ob priložnost poravnate svojo obveznost. Nič ne bo narobe, če povprašate tudi soseda, kako je on na tekočem glede grobov. Predvsem tiste, ki so se pred leti silno žalostili, da ne morejo plačati, ker ni položnic. Sedaj položnice so že nekaj časa pa njih ni ponje. Ponje pa morajo priti osebno, da se seznanijo z dolgom, ki so ga pridelali ob čakanju na sedanji način plačevanja… Morda bodo Vam bolj verjeli?!?

Spored sv. maš in bogoslužja

P 4. 12. 17.00 Pr † Pepica Kovačič n Biserka Dol
T 5. 12. 17.00 Drugje za duše v vicah
S 6. 12. 17.00 Čep † Jože Novak 8. dan
Č 7. 12. 7.00 Trg † g. Ivan Mihelič
P 8. 12. 17.00 Zg † Rudi in Angela Movrin
S 9. 12. 17.00 Rd v zahvalo n. Stanko Grenc
N 10. 12. 9.00 11.00 Trg † Vida Štaudohar obl. Laze 5. n sestra
- Za farane in dobrotnike
Videm žegnanje † Vlado Perić n. Anica Amerika
P 11. 12. 17.00 Pr † vsi rajni iz družine Rade Predgrad 19
T 12. 12. 17.00 Trg v zahvalo n. Jure Mašič
S 13. 12. 17.00 Zg za žive in rajne iz rodbine Mihelič n p. F. S.
Č 14. 12. 7.00 Trg † g. Ciril Brglez
P 15. 12. 17.00 Trg † Albina Ivanušič n. Marinka Gregorc
S 16. 12. 17.00 Rd za farane in dobrotnike
N 17. 12. 9.00 11.00 Trg † starši Petrovčič n. Julka
- †Miha Koce in Katarina Perc
S L v zahvalo za vse prejete milosti

24. 11. seja Ž P S in Ž K:
Žal nas ni bilo veliko, klub temu smo se pogovorili o marsičem. Ustavili smo se tudi o evropski hrani. Zadnja pošiljka je kar obilna. Pri delitvi smo vedno v zadregi, da ne bi koga izpustili, ali pa da bi dali nekomu, ki mu ni pomoč ravno potrebna. Zato vabimo na seje tudi člane naše Ž. Karitas, ki bolj poznate razmere po terenu… E hrana in tisto, kar doda Škofijska karitas je namenjena samo za prehrano ljudi in ne za 'hišne ljubljence'.

26. 11. do 3. 12. Teden Karitas: karitativna dejavnost Cerkve je povzetek vsega, za kar se kristjani trudimo. Tu se vidi, koliko smo vero vzeli za res.
Vsem, ki ste prispevali v nabirko za Karitas pa tudi ki prispevate svoje darove in molitve za delovanje naše skupnosti Tav se iz vsega srca  toplo zahvaljujemo in kličemo na vas obilnega blagoslova. Naj Vam dobri Bog vedno bogato povrača!

17. 12. ob 8. 30 prilika za božično spoved: Kot po navadi bo prišel g. Vinko Dragoš iz Črnomlja in bo spovedoval med sv. mašo v pred sobi Tav.

V Črnomlju bo spovedovanje v četrtek 21. 12. od 7.00 do 19.00.

V novembru ponovno skrbijo za farno cerkev Dol Prelesje in Sodevci v decembru in januarju bomo za farno cerkev in kapelo skrbeli iz Tav.