2. 12. – 1. adventna nedelja: Jer 33, 14 – 16 / Ps 25 / 1 Tes 3, 12 – 14 / Lk 21, 25 – 28. 34 – 36
9. 12. – 2. adventna nedelja: Bar 5, 1 – 9 / Ps 126 / Flp 1, 4 – 6. 8 – 11 / Lk 3, 1 – 6
16, 12. – 3. adventna nedelja: Sof 3, 14 – 18 / Ps Iz 12, 2 – 6 / Flp 4, 4 – 7 / Lk 3, 10 – 18

2. 12. – 1. adventna nedelja – še eno opozorilo

»Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi, v zmedi zaradi bučanja morja in valov. Ljudje bodo hirali od strahu in pričakovanja tega, kar pride nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se približuje.«
(Lk 21, 25 – 28)
»«Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame nenadoma kakor zanka. Prišel bo namreč nad obličje vse zemlje. Zato bedite in vsak čas molíte, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo, in stopiti pred Sina človekovega«.
(Lk 21, 34 – 36)

Prva adventna nedelja nas še opozarja na poslednje reči ob poslednjih časih. Dobro je biti pripravljen na zadnje slovo. Letos do sedaj se je v naši župniji poslovilo kar 12 oseb. Večina okrog 90 in več let. Vsi so bili pripravljeni na srečanje z Gospo¬dom. To je zelo lepo zapisati, še lepše je za tiste, ki so prestopili prag večnosti. Hvala Bogu in naj se jih milostni sodnik po Božje usmili.

To je lep zgled in goreče povabilo, da bi tudi mi vedno živeli v milosti. Lepo je imeti poravnane račune med seboj in z Bogom. Pred vsako nedeljsko sv. mašo sem na razpolago za spoved pa je tako malo 'korajže' da bi se zaupali Gospodu, ki se nas tako rad usmili, če smo le pripravljeni priznati svoje nečednosti.

Na tretjo adventno nedeljo pa upajmo pride g. Vinko D. da lahko opravite božično spoved med in po sv. maši. Bodimo ponižni in pospravimo svojo dušo za nove jaslice.

9. 12. – 2. adventna nedelja – 'Pripravimo gladko pot za Gospoda'

V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij Pilat upravitelj Judeje in Herod četrtni oblastnik Galileje, njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Itureje in Trahonítide ter Lizanija četrtni oblastnik Abilene in ko sta bila vélika duhovnika Hana in Kajfa, se je v puščavi zgodila Božja beseda Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso jordansko pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov, kakor je pisano v knjigi besed preroka Izaija: Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! Vsaka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana pota naj bodo gladka. In vse meso bo videlo Božje odrešenje.
(Lk 3, 1 – 6)

Nadaljujemo od prejšnje nedelje. Takrat sem napisal nekaj spodbud za dobro – redno spoved. Danes pa to govori največji med preroki in rojenimi od žena Janez Krstnik. On ponovi Izaijevo prerokbo, s katero je navduševala pregnane Izraelce, naj se pripravijo za pot domov v obljubljeno deželo…

Jezus je to početje izvirno komentiral, ko je spraševal, kaj so šli gledat v puščavo. 'Trs, ki ga veter maje, mehko oblečenega človeka, ali preroka? Nato zatrdi: »da več kot preroka…« Ta prerok, ki je pred Gospodovem nastopom prerokoval v Elijevem duhu, je nam danes spregovoril na srce. Zravnajmo Gos-podovo pot v naše duše. Odstranimo gore predsodkov in čudnih navad. Zasujmo prepade strahov, ki nas 'begajo' in nam branijo poklicati Gospoda v svoje goste…

Z današnjo prvo adventno nedeljo pričenjamo novo Cerkveno leto, ki se v liturgičnem jeziku označuje kot leto 'C'. To pomeni, da bomo ob nedeljah in praznikih brali Evangelij, ki ga je napisal evangelist Luka. On je znan po tem, da je prvotno pisal za svojega prijatelja Teofila, ki je bil Grk torej čisti pogan, ki ni poznal judovskega izročila. Zato mu je večkrat dodatno pojasnil zakaj je Jezus to tako naredil – držal se je judovske tradicije. Med raziskovanjem in proučevanjem dogodkov v zvezi z Jezusom se je gotovo pogovarjal z Marijo njegovo materjo. Zato je lahko največ napisal o Jezusovem rojstvu in mladosti. Potem je dodal prilik o Božjem usmiljenju.

Prav zavest o Božjem usmiljenju počasi pa vztrajno vstopa na prvo mesto naše odrešenjske zgodbe. Pater Ivan Marko Rupnik se zelo trudi, da bi nam z mozaiki in spremno besedo odprl pogled v ta veliki misterij Božjega usmiljenja. Sam pravi, da se moramo otresti janzenističnega pogleda na vero in Boga pravičnega sodnika, ki dobro plačuje in hudo kaznuje…

Bog je res absolutno pravičen, kar pomeni, da nas dobro pozna in ve za našo krhko naravo podvržen o vsemogočim skušnjavam… Zato nam pošilja svojega Sina, da nas odreši in kaznuje – onemogoči pa hudiča, da se nas ne more polastiti brez naše privolitve…

To so te gore in doline v puščavi naših src in duš. Ves smisel adventnega časa je pripraviti se na dobro adventno spoved ter jo lepo opraviti v zavedanju, da me Gospod vedno pričakuje. Prav za prav stoji pred vrati našega srca in trka, da bi mu odprli. Ko vstopi bo večerjal z nami in mi z njim. Mi mu zaupamo svoje križe in težave, ki smo si jih nakopali ob sodelovanju v raznih čudnih poslih, ki nam jih je narekoval in žal pogosto vsiljeval knez laži. To mu pri spovedi lepo odkrito povemo. Ne se bati, kaj si bo mislil spovednik. Tudi mi spovedniki smo preprosti ljudje, ki žal prevečkrat nasedamo na hudičeve 'lepe besede', da tudi mi moramo pogosto k spovedi, vsekakor pa k redni spovedi. Jaz sem zelo vesel, ko mi spovednik 'vse pove o svoji stiski'. Takrat je odveza tako osrečujoča že za spovednika, kaj šele za spovedanca. Ko sem pred 39 leti vstopil v semenišče, je papež sv. Janez Pavel II. izdal svojo prvo okrožnico Odrešenik človeka. V njej je poglavitni stavek: »Ne bojte se Kristusa!« in naslednji: »Odprite vrata Kristusu!«

Adventne svečke prižigamo postopoma, vsako nedeljo eno več, da občutimo, kako luč izpodriva temo. Torej redno prižigajmo Kristusovo luč v sebi in okoli sebe. Adventni mesec se imenuje veseli december. Vedno nam primanjkuje denarja, da bi bil zares brezskrben in vesel. Zato pa imamo grehov na pretek, da z njimi razveselimo spovednika in še bolj Odrešenika, ko mu jih zaupamo. Z odvezo pa se ta sreča in veselje povrne k skesanemu grešniku ob stavkih: »Bog ti je grehe odpustil. Pojdi v miru!«

Res. Naj Gospodov mir prebiva med nami v adventu, da bo ob Božiču res veselo ter v vseh kotičkih razsvetljeno!!!

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Pospravljamo pokopališče, vozimo drva, recikliramo sveče in se pripravljamo na postavljanje jaslic. Če kdo seka jelovino, se priporočamo za vrhe in veje. Same decembrske radosti…

ciscenje

Letna vizitacija 23. 11. 2018

Škof ordinarij je po zakoniku Cerkvenega prava vsake štiri leta dolžan obiskati vse župnije in opraviti kanonično vizitacijo. Ostala tri leta to zaupa dekanu, dekan zopet lahko zaupa nekaj župnij prodekanu. Tako je bil pri nas 23. 11. popoldan naš prodekan župnik iz Metlike g. Primož Bertalanič. Pregledal je matične in pomožne knjige ter se pozanimal, kako nam gre. Pogovor je se dotaknil trenutnih razmer v župniji in seva, kako nam kaže v naprej. Oboje je dokaj resno. Pojasnil sem mu, da se vsi skupaj staramo tako župnija, ki je letos dopolnila 770 let, vernikov je vse manj in prevladuje starejša polovica. Pa tudi župnik je vse bližje starosti, kot mladosti. Seveda bi za župnijo bilo silno lepo, če bi si lahko 'privoščila' mlajšega pastirja, vendar statistika kaže, da je to le pobožna želja, ker so drugod potrebe zelo velike, da je celo Dragatuš že drugo leto v soupravi.

Nazadnje sva ugotovila, da je najbolje meni vztrajati dokler bom le mogel opravljati svoje dušno pastirsko delo. Potem bo moral nekdo prihajati od drugod. Sklep je enostaven. Molimo za nove duhovne poklice in za zdravje sedanjega župnika, ki si nikakor ne želi, da bi bil zadnji župnik polanski.

Spored sv. maš in bogoslužja

P 3. 12. 17.00 Pr † Milka Šavrič 2. obl./td>
T 4. 12. 17.00 Trg v zahvalo Mariji Pomagaj n. Bolha
S 5. 12. 17.00 Drugje za duhovne poklice in M K
Č 6. 12. 7.00 Trg † rajni duhovniki in redovnice
P 7. 12. 17.00 Rd † sestra Marija Kobe in Ana Popov n. Ivanka K.
S 8. 12. 17.00 Zg Brezmadežna za farane in dobrotnike
N 9. 12. 9.00
11.00
Trg † Marija obl. in Ivan Panjan Sodevci
Videm žegnanje živi in † rajni Tekavec Kralji
P 10. 12. 17.00 Pr † Mimica Rade 30. dan
T 11. 12. 17.00 Trg † Peter Muhvič
S 12. 12. 17.00 Zg † Marija Pešelj 30. dan
Č 13. 12. 7.00 Trg † rajni duhovniki
P 14. 12. 17.00 Trg † Marija Kavran 30. dan
S 15. 12. 17.00 Rd za farane in dobrotnike
N 16. 12. 9.00
11.00
Trg † starši in rajni Kastelic Deskova vas 23
SL † Justina Makše n. sestra Frančiška

8. 12. 17.00 Zg – Brezmadežna:
Obhajamo slovesni praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Bog je naredil izjemo v redu stvarjenja, da Marija ni bila omadeževana z izvirnem grehom. Zgodilo se je po načrtu Stvarnika, da pripravi čisto – neomadeževano ženo, ki bo primerna za učlovečenje Božjega Sina. To je tista žena, ki ni postavljala nobenih pogojev, niti ni zahtevala kakšnih posebnih privilegijev za 'uslugo', ki jo je naredila vsemu človeštvu. Prav zaradi tega jo sedaj blagrujemo vsi krščanski rodovi.

9. 12. Miklavževa nedelja:
Sv. Miklavž je vedno dobrodošel gost po naših cerkvah in domovih. Hkrati se tudi on veseli vsakega gosta še posebej mlajših. Vabimo torej vse mlade in malo manj mlade, da pridete k sv. maši v Trg ali na Videm. Vsakemu ima kaj podariti. Najprej dober krščanski zgled, da je treba najprej dati čast Bogu in se mu priporočiti. Potem pridno delati tisto, kar najbolj znamo, da bomo lahko tudi kaj podarili človeku v potrebi…

Po godu sv. Martina je zelo primerno dati kaj za bero:
Hvala vsem sicer še dokaj redkim, ki ste kaj prispevali za potrebe župnije in župnika.

Na voljo so koledarji:
Stenski po 1 €, marijanski za 3 € in Pratike po 6 €.

V decembru skrbi za farno cerkev skupnost Tav.