16. 12. – 3. adventna nedelja: Sof 3, 14 – 18 / Ps Iz 12, 2 – 6 / Flp 4, 4 – 7 / Lk 3, 10 – 18
23. 12. – 4. adventna nedelja: Mih 5, 1 – 4 / Ps 80 / Heb 10, 5 – 10 / Lk 1, 39 – 45
25. 12. – BOŽIČ polnoč: Iz 9. 1 – 6 / Ps 96 / Tit 2, 11 – 14 / Lk 2, 1 – 14
30. 12. – Sveta družina: 1 Sam 1, 20 – 28 / 128 / 1 Jn 3, 1 – 2. 21 – 24 / Lk 2, 41 – 52

16. 12. – 3. adventna nedelja – še eno opozorilo

Množice pa so ga spraševale: »Kaj naj torej storimo?« Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori enako.« Tudi cestninarji so se prišli krstit, in so mu rekli: »Učitelj, kaj naj storimo?« Odvrnil jim je: »Ne terjajte nič več, kakor vam je ukazano.« Spraševali so ga tudi vojaki: »In mi, kaj naj storimo?« Rekel jim je: »Ne bodite do nikogar nasilni in nikogar ne trpinčite, ampak bodite zadovoljni s svojo plačo.
Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, kateremu nisem vreden odvezati jermenov njegovih sandal; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. Velnico ima v roki, da bo počistil svoje mlatišče in spravil žito v svojo kaščo, pleve pa sežgal z neugasljivim ognjem.« Tako je torej še z mnogimi drugimi opomini oznanjal ljudem dobro novico.
(Lk 3, 10 – 18)

Danes smo prebrali nekaj Janezovih odgovorov in pojasnilo, kdo v resnici je. Na vprašanje kaj naj storimo, je odgovoril odločno in jasno. Tu ni kaj dopolnjevati niti na poseben način interpretirati sebi v prid. Torej mu prisluhnimo in izvršujmo tako, kot odgovarja. Žal živimo v času, ko advokati vsako zadevo po svoje zapletejo in naredijo vse, da bi se zadeva razvodenela in jo ne bi treba vzeti 'čisto zares'. Janeza se splača vedno vzeti povsem zares in ukreniti tisto, kar nam svetuje.

Nato še pojasni glede sebe, da ne bi bilo pomote. On ni Mesija in njegov krst ni zakrament, ampak simbolno zunanje znamenje očiščevanja. Šele na križu je iz Jezusove prebodene strani pritekla krstna voda. Po binkošti se vstopa v Cerkev s krstom. Tudi tu oblijemo krščenca z vodo in izgovarjamo: »Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha«! …

23. 12. – 4. adventna nedelja – 'Pripravimo gladko pot za Gospoda'

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!«
(Lk 1, 39 – 45)

Tik pred Božičem nas evangelij prestavi v Zaharijevo hišo. Tu sta se srečali dve srečni materi, ki sta bili napolnjeni s Svetim Duhom in obe nosili najdražja otroka. Elizabeta se je dolgo časa prikrivala, ker ji je nekako bilo nerodno v svoji visoki starosti pokazati, da je zanosila. Ko pa pride mlada sorodnica se Janez veselo zgane in Elizabeta počasti Marijo. Potem se začudeno vpraša: »Od kod meni vse to…?«

Morda je ravno tu pojasnilo, zakaj se nam ne dogodi 'kaj posebnega'? Seveda sta se srečali najznamenitejši mami. Tu je bil Sveti Duh 'maksimalno' na delu. Toda tudi mi smo v božjih načrtih nad vse pomembni. Tudi nam Bog večkrat ponuja velike reči, leda se običajno bojimo sprejeti. Potem se slepimo z raznimi izgovori o svoji neprimernosti. Ali nismo tudi mi Božji otroci? Ali nima tudi nas Bog neizmerno rad? !? Ja za vsakega izmed nas ima specialno nalogo in nudi priložnost, da jo čim bolje izpolnimo. Le spomnimo se naše rajne Mimice. Ona se ni nikoli imela za kaj posebnega. In prav zaradi tega je postala »naša Mimica«, ker je v majhnih rečeh dosegla vedno velik uspeh, ker je bila ponižna dekla Gospodo-va, ne da bi se tega sploh zavedala. Ona je enostavno delala tisto, kar je mogla…

25. 12.- Božič – Gospodovo rojstvo

Tiste dni je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To popisovanje je bilo prvo v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. 3 In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora.
V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila:
»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«
(Lk 2, 1 – 14)

O božiču itak že vse vemo. Prav. Potem ga praznujmo tako, kot se za kristjana spodobi. Uredimo si dom in okolico. Udeležimo se sv. maše tiste ponoči in po dnevi pa še na Štefana in Anžeta, da o Sveti družini ne govorimo. Po sv. maši doma praznujmo in še koga povabimo, ali obiščimo, da ne bo osamljen! Pustimo božička z njegovimi darili. Mi postanimo vreden in iskan dar za tistega v jaslih in za svojega bližnjega!!

Pa še to: Vsi se čudimo zakrknjenosti Betlehemčanom, ker niso odprli in sprejeli Svete družine. Res so ga polomili, ampak, da za božič ne greš vredno k obhajilu je še bolj čudno za dobrega kristjana. Isti Odrešenik trka na vrata tedaj in sedaj. Torej?! Kaj!? Ja odprimo Mu vendar in potem: »Vesel Božič!«

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Te dni smo imeli koline. Glavno opravilo so jaslice pa voščilnice, premetavanje snega in pričakovanje božiča, seveda tudi svojcev, ki nas obiščejo pred prazniki.
Hvala vsem, ki nas podpirate!

cerkev

voscilo za bozic

Spored sv. maš in bogoslužja

P 17. 12. 17.00 Pr † Pepca in Micka Bevc n F. Seničar
T 18. 12. 17.00 Trg † Ivan in Marica Šutej obl. Plemenitaš
S 19. 12. 17.00 Zg † rajni Movrin Zg. 1
Č 20. 12. 9.00 Ljubljana za sodelavce Karitas
P 21. 12. 17.00 Trg † Ivan Lesac
S 22. 12. 17.00 Rd † Jurij in Anica Švegelj n A. Rozman
N 23. 12. 9.00
11.00
Trg za farane in dobrotnike
Čep † Alojz obl. in rajni Kljun
P24. 12. 19.00 Sl †Frančiška Škof in Frančiška ter Justina Makše obl.
T 25. 12.
Božič
24.00
10.00
Trg polnočnica za farane in dobrotnike
Trg † Ivan Špehar obl.
S 26. 12.
Štefan
9.00
11.00
Trg † rajni Štaudohar obl. Sulčevi Predgrad
Zg v zahvalo sv. Štefanu za blagoslov konj in lastni.
Č27. 12. 17.00 Predgrad Anževo za žive in rajne Predgrajce
P28. 12. 17.00 Trg † Ivana Madronič obl in Ivanka Koprivnik obl.
S29. 12. 17.00 Rd † Vida Štaudohar obl. Laze
N 30. 12.
sv. druž.
9.00
11.00
Trg za farane in blagoslov družin
SL † Marija obl. in Anton Ficko

24. 12. – sveti večer: dokončamo jaslice, pospravimo dom in okolico. Po večerji blagoslovimo hišo in ostala poslopja. Med blagoslovom molimo rožni venec ali pojemo.  Po že ustaljeni navadi je sv. maša v Spodnjem Logu ob 19. 00. Pred sv. mašo je prilika za božično spoved. K tej sv. maši se zbere kar nekaj otrok. Vabljeni tudi otroci iz vse župnije.
Ob 23. 00 prilika za spoved v farni cerkvi.

25. 12. Božič: Ob pol noči je polnočnica, vabljeni vsi, ki zmorete od doma tudi od drugod. Dnevna sv maša je ob 10. 00. To je zopet vabljena vsa župnija zato ne bo sv. maše v Čepljah

26. 12. sv. Štefan: V Trgu je sv. maša v Kapeli in potem v Zagozdacu ob 11h za  blagoslov konj ter vsega povezanega v zvezi s konji ter živino.

27. 12. ob 17.00 Anževo v Predgradu. Starodavno žegnanje se je lepo prijelo. Zato tudi letos vabimo vse domačine in ostale farane, da počastimo še najmlajšega med apostoli, ki je doživel najvišjo starost okrog 100 let.

30. 12. Sveta družina: za nas slovesni praznik. Vabljene družine z vsemi otroki, da jih blagoslovimo in potem poromamo v naš Betlehem iz kapele v farno cerkev.

V decembru skrbi za farno cerkev skupnost Tav.