13, 1. – Jezusov krst: Iz 40, 1 – 5. 9 – 11 / Ps 104 / Tit 2, 11 – 14 / Lk 3, 15 – 16. 21 – 22
20. 1. – 2. navadna nedelja: Iz 62, 1 – 5 / Ps 96 / 1 Kor 12, 4 – 11 / Jn 2, 1 – 11
27. 1. – 3. nedelja Svetega pisma: Neh 8, 2 – 10 / Ps 19 / 1 Kor 12, 12 – 30 / Lk 1, 1 – 4. 4, 14 – 21

13. 1. – Jezusov krst

Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija, je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, kateremu nisem vreden odvezati jermenov njegovih sandal; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«
(Lk 3, 15 – 16. 21 – 22)

To smo že ja navajeni, da nas Jezus kar naprej preseneča. Tako je bilo tudi ob njegovem krstu. Janez Krstnik je nastopal v Elijevem duhu torej ognjevito in večkrat zastrašujoče. Dopovedoval je, da je njegovo krščevanje le priprava na pravi krst v ognju Svetega Duha…

Toda Jezus je prišel pred Janeza skupaj z grešniki. Ko je bil krščen, se je prikazal Sveti Duh v podobi goloba in celo Oče se je oglasil ter potrdil Jezusovo identiteto…

Seveda je sedaj vrsta na nas, da mi nastopamo in pristopamo. Mi duhovniki in ostali oznanjevalci nastopamo in vabimo, da bi skupaj pristopali h Gospodu ter ga prosili za še ne krščene in se hkrati s hvaležnostjo spominjali svojega krsta.

Papež je že pred leti naročil, naj se pozanimamo za svoj krstni dan in ga pobožno obhajamo, kot duhovni rojstni dan. Do sedaj me je samo ena prosila, da sem ji sporočil datum krsta. Pokličite, zelo rad bom pogledal v krstno knjigo in Vam sporočil ta pomemben podatek, ko ste postali tudi Božji otrok in član Cerkve.

20. 1. – nedelja verskega tiska

Tretji dan je bila svatba v galilejski Kani in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj imam s teboj, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev za judovsko očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je – strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli –, je poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s slabšim, ti pa si dobro vino pri¬hra-nil do zdaj.« Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.
(Jn 2, 1 – 11)

Po nedelji Jezusovega krsta se prične čas med letom. Tako tudi nedelje med letom, ali po starem navadne nedelje. Mašna oblačilo je zelene barve. Pri sv. mašah beremo poročilo o Jezusovem delovanju in učenju. Pričnemo z prvem znamenjem – čudežni spremenitvi vode v vino na svatbi v Kanji galilejski. Dogodek nam je 'skoraj predobro znan'. Zato je vreden treznega premisleka.

  1. 1. Marija je opazila zadrego gostiteljev.
  2. Prosila je Jezusa za posredovanje.
  3. On se je nekoliko obotavljal.
  4. Naenkrat je bilo obilica izvrstnega vina.
  5. Končno in najvažnejše je, da so apostoli zadevo razumeli kot znamenje, da je Jezus Božji Sin in verovali vanj.

Sedaj smo mi na potezi, da zopet nastopimo in pomagamo pristopiti. Mladi se tako težko odločajo za cerkveno poroko. Mnogi navajajo tudi velike stroške… Res je, da vsaka stvar nekaj stane, vendar potem lahko obrodi bogate sadove. Imejmo to v mislih, da gre za srečo in blagor družine ter posledično tudi za narodovo preživetje in Bog hoče tu pomagati. Spodbujajmo pare, da potrdijo svojo ljubezen pred najvišjo instanco, ki edina lahko še kako vpliva na nadaljini potek dogodkov.

Verski tisk nam je tu v pomoč. Žal običajni časopisi in revije hitro izgubljajo naročnike. Pojavljajo se pa novi mediji. Na spletu se lahko najde tudi kaj verskega od doma in od drugod. Toplo priporočam, da izkoristite in se duhovno bogatite. Vedno se splača slišati tudi drugo stran. Liberalni mediji so vedno kritični do vere in zlasti cerkvenih dejavnosti. Pri nas to zadnje čase postaja čedalje bolj odkrito in tendenciozno, kar pomeni, da se moramo še bolj potruditi za pravo resnico.

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

10. 1. smo gostili prostovoljce Karitas naše dekanije. S sv. mašo smo se zahvalili za minulo ter priporočili za nadaljnje delo. Potem ogledali jaslice in pokramljali ob tradicionalni večerji v domu Tav.
Iskren Bog lonaj vsem, ki ste z nami in za nas!

prostovoljci

Verouk naš vsakdanj?!

Glede verouka me močno skrbi za višje razrede, ki nikakor ne utegnejo priti redno niti skupaj. Jaz sem vedno pripravljen potrpeti in se pogovoriti ter poiskati neki realen dogovor. Če pa nekdo zavestno kljubuje, mu slabo kaže. V skuposti Tav smo se neštetokrat prepričali, da le pošteno delo in resni nameni obrodijo sadove za uspešno in bolj srečno nadaljnjo življenje.

Dragi starši otroci so vaše najdragocenejše bogastvo. Poskrbite, da dobijo potrebna znanja in spoznanja za vstop v odgovorno življenje. Odločili smo se za verouk ob sobotah, kar se je takoj pokazalo, da je verouk bolj miren in prijeten ter gotovo bolj uspešen.

Po vse splošnih merilih v naši domovini je treba za pristop k prvemu svetemu obhajilu 3 leta rednega verouka za prejem sv. birme pa najmanj 6 let običajno 8 let verouka ter reden obisk nedeljske in praznične sv. maše. Zelo se priporočajo birmanske skupine in vsaj nekaj dnevne duhovne vaje. Poleti je za vse dobrodošel oratorij ter še marsikaj drugega. Pri nas je zaradi razdroblje¬nosti in majhnega števila otrok vse zvedeno na minimum. Če še to opuščamo in računate, da boste zadnje leto nadoknadili in župniku vrgli nekaj peska v oči ste na zelo slabi poti.

Nikomer ne bi rad ne grozil ne napovedoval črnega scenarija, ampak me resnično skrbi v naši dolini za marsikaj. Od tega je največja skrb za vero in srečo naših krajanov. Stopimo skupaj in pomagajmo tej peščici otrok, saj bomo čez nekaj let odvisni prav od njih.

Vabilo k sv. Antonu 20. 1. 0b 11.00

sv antonSlovenci se zelo radi udeležujemo antonovskih sv. maš tudi po drugih podružnicah. Tega, kar imamo mi, nima nihče daleč na okoli namreč. V eni cerkvi imamo dva sveta Antona, enega blaženega in enega v postopku za blaženega ter enega za licitacijo. Le kdo se more primerjati z nami?!

Zato z veseljem in hvaležnostjo izkoristimo te danosti, ter pridimo mi vsi, ki zmoremo pot do cerkve ter povabimo še koga, ki bi ga udeležba razveselila in poživila njegovo vero.

Tudi okrepčilo je že del tradicije, ki ne bo izostalo.

Spored sv. maš in bogoslužja

P  14. 1. 17.00 Pr za duše v vicah
T  15.  1. 17.00 Trg  v              Podzemelj † Vida Štaudohar laze 5 n Vlado in Anica
S   16. 1. 17.00 Zg † Marija Pešelj n družina Jalovac
Č   17. 1. 7.00 Trg na čast sv. Antonu za vztrajnost in potrpljenje
P   18. 1. 17.00 Trg   za edinost kristjanov
S   19. 1. 17.00 Rd † Rajni Šterbenc obl S. Radenci Gorički
N  20. 1. 9.00
11.00
Trg na čast sv. Sebastjanu  za farane in dobrotnike
Anton K. v. na čast sv. Antonu Š. I.
P  21. 1. 17.00 Pr na čast sv. Sebastijanu v zahvalo in priprošnjo
T  22. 1. 17.00 Trg †  Katarina in Anton Štefanac
S  23. 1. 17.00 Zg. Marija Pešelj n. Lovšin
Č  24. 1. 7.00 Trg rajni duhovniki in redovniki
P  25. 1. 17.00 Trg † Milka Bolha
S  26. 1. 17.00 Rd †  Ivanka Madronič n. družina Šegina D. Radenci
N  27. 1. 9.00
11.00
Trg  za farane in dobrotnike
SL v zahvalo za vse dobro v leto 2018

18. 1 do 25. 1. teden molitve za edinost kristjanov: Vsako leto v januarju večina krščanskih cerkva moli za našo edinost in složno sodelovanje Tako bo tudi letos. Lepo povabljeni, da molite posamič in se udeležite tudi skupnih molitev. Letos je nedelja ravno 20. 1., ko je bil zažgan leta 1952 božji služabnik Anton Volk. Njega so preganjali in mučili med vsem drugim tudi, ker ni hotel prekiniti z Vatikanom in osnovati tako imenovane svobodne cerkve po meri komunistične oblasti. Višek preganjanja je  doseglo prav z zažigom v Novem mestu pred 67 leti. Bomo se mu pri Antonu še posebej poklonili in priporočili.

20. 1. 11. 00 Antonova nedelja nad Kovačo vasjo:  Tudi letos lepo vabljeni k sv. Antonom, da se jim zahvalimo in priporočimo. Minulo leto je bilo dokaj rodovitno, da se imamo za kaj zahvaljevati. Zaradi klimatskih sprememb pa so napovedi vedno bolj črnoglede. Torej prosimo Antona za podporo. Prav je, da se priporočamo tudi Antonu Volku za dar trdne vere pa tudi za novega škofa v naši škofiji. Seveda bomo molitve podkrepili z konkretnimi darovi in zavzeto dražbo.

11. 1. 17. 00 seja Ž P S in Ž K: Bili smo samo moški pogledali smo, kako je bilo lani in kaj nas čaka letos. Glavna skrb in strošek je zvonik v Spodnjem Logu. Duhovna skrb je verouk, ki ga starši ne jemljejo dosti zares.

Najemnina Grobov: Z letom 2019 se začenja nov dveletni ciklus. Pridite po položnice. Lahko pa prepišete iz starih odrezkov. Cena je ista le leto je 2019+2020

V januarju skrbi za farno cerkev skupnost Tav.