24. 2. – 7. navadna nedelja: 1 Sam 26, 2. 7-9.12-13.22-23 / Ps 103 / 1 Kor 15, 45 – 49 / Lk 6, 27 – 38
3. 3. – 8. navadna nedelja: Sir 27, 4 – 7 / Ps 92 / 1 Kor 15, 54 – 58 / Lk 6, 39 – 45
10. 3. – 1. postna nedelja: 5 Mz 26, 4 – 10 / Ps 91. Rim 10, 8 – 13 / Lk 4, 1 – 13

24. 3. – 7. navadna nedelja

»Vam pa, ki poslušate, pravim: Ljubíte svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo, in kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj, in če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj. In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki njih ljubijo. Če namreč delate dobro tistim, ki delajo dobro vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako. Vi pa ljubíte svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega, kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!«
»Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.
(Lk 6, 27 – 38)

Blagri, ki smo jih poslušali prejšnjo nedeljo so uvod v Jezusov prvi nagovor pred sklopom več govorov, ki se skupno imenujejo Govor na gori. Danes beremo naprej. Vidimo, da Jezus govori zelo konkretno, in sproti malo po komentira. Komentarji nas opozarjamo, da moramo Njegovi verniki biti vidno boljši od ostalih ljudi, ki Jezusovega nauka še ne poznajo. Vse je tako konkretno in preprosto, vendar za izpolnitev le ni tako zelo lahko, ker smo navajeni 'boja za obstanek'. Ravno skrb za obstanek nas sili v sebičnost. Najprej moram poskrbeti za sebe in svoje in šele, če kaj ostane, bom kaj dal za človeka v stiski. Jezus pa od nas zahteva, da se zanesemo nanj in hkrati skrbimo za sebe in za bližnjega. Predvsem gre za zaupanje v Božjo pomoč in pravičnost…

3. 3. - 8. navadna nedelja

Povedal pa jim je tudi priliko: »Mar more slepi voditi slepega? Ali ne bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem. Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš razločno videl odstraniti iver, ki je v očesu tvojega brata.«
»Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Smokev ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega húdo; iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.«
(Lk 6, 39 – 45)

Kot že rečeno prejšnjo nedeljo Jezus nadaljuje zelo konkretno.

Pri krstu smo postali Božji otroci torej Jezusovi sledilci. To nas obvezuje, da ravnamo tako, kot nas uči in nam svetuje. Tukaj sedaj pridejo do izraza blagri. Blagor ti, če Jezusa upoštevaš in ravnaš po njegovih navodilih. Oziroma, gorje ti, če ravnaš podobno kot neverniki, ki ne računajo po smrti na kakšno Božjo korist…

Najprej se resnično potrudimo, da Jezusa spoznamo in predvsem vzljubimo. Zaljubljenost v Gospoda nas bo stalno silila, da se potrudimo in postanemo dejavno – učinkovito orodje ljubezni v Njegovih rokah. Ni ravno enostavno in brez napora. Vendar je zelo osrečujoče. Ko enkrat vstopiš v Njegovo 'podjetje', ki se imenuje Cerkev, te kar vleče naprej. Sproti se Ti odpirajo nova področja, ki jih prej nisi niti slutil. Nikar se ne bojte. Jezus ne zahteva od nas nič nemogočega. Vedno samo tisto, kar zmoremo. Če pomislimo samo na velike svetnike. Sv. M. Terezo, sv. patra Pija, našega Baraga, Volka pa bl. Slomška in bl. Grozdeta… Kaj so ti vse zmogli potrpeti za ceno ogromnih uspehov. Vsi so se imeli za povsem majhne in preproste – krhke ljudi. Lahko smo še kako srečni, ker Bog od nas ne zahteva 'svetniške herojske drže', ampak samo, da mu vsak dan vsaj malo sledimo in naredimo nekaj malega za Boga. Nekaj pa le moramo še upoštevati. Tisto malo naredimo z veseljem brez nekega vidnega stokanja in samo pomilovanja. Predvsem pa delajmo brez godrnjanja, ali zabavljanja čez Boga in Cerkev. Bog namreč najbolj ceni veselega darovalca.

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Tople dni smo porabili za zemeljska dela na vrtu in zapiranje rastlinjaka, ki dobiva končno obliko in upajmo zadosti toplo ter svetlo obleko.

rastlinjak

V Logatcu nastaja novi zvonik za Spodnji Log

zvonik log20. 2. sem obiskal kleparsko delavnico v Logatcu in imel kaj videti. Novo ostrešje zvonika je narejeno in skoraj že obloženo z bakrom. Treba je še 'sfolcat'. To bo narejeno naslednji teden. Potem moramo še malo počakati ta pravo pomlad, ki pa kot kažejo napovedi ni prav daleč. Verjetno se ga bomo lotili že marca.

Hvala Bogu, da dela lepo potekajo, kako pa bo s plačilom, je malo večja skrb. Lasje so že itak sivi, da tu ne bo škode, bo pa v želodcu kakšen polip več. Torej pridno zbirajmo in pomagajmo.

Novim časom naproti

Verjetno smo se že kar nekako navadili, da se stvari hitro odvijajo in vsak dan doživimo kaj novega. Nekaj gre na bolje marsikaj pa na slabše. Tako je tudi na področju vere in na področju demografije – poseljenosti naše doline. Oboje gre navzdol, kar nas ne more revno navduševati. Resnično moramo poskrbeti, da bi čim več mladih našlo zaposlitev v dolini, ali v neposredni bližini. Potem naj le ustanavljajo družine, da bo tudi v bodoče glavnina prebivalstva avtohtona. Če ne bo domačinov, bodo prej, ali slej prišli od drugod. Naš planet je čedalje bolj naseljen, kar tudi pri pomaga k tem silnim migracijam. Molimo in se spodbujajmo, da bi se stanje pričelo izboljševati. Potem bo tudi župnija lažje dihala…

Tečaj za zaročence bo v Črnomlju od 8. – 10. marca in 11. – 13. oktobra ob 15.30 do 19.00 v pastoralnem centru. V Kočevju pa bo 1., 2., 8. in 9. junij ob 18.00 v župnišču.

Kako je s sv. mašo na nedeljo?

Vsi zdravi verniki smo dolžni vsako nedeljo in zapovedan praznik biti pri sv. maši. K temu nas obvezujejo tri zapovedi. Božja zapoved: »Posvečuj Gospodov dan!«, Cerkvena: »Bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sv. maši!« in še ljubezen do Boga… Iz teh razlogov je tudi župnik dolžan vsako nedeljo in zapovedan praznik opraviti sv. mašo za žive in rajne farane. Na seji duhovniškega sveta lani nam je g. škof msgr. Andrej zabičal, da moramo te sv. maše opravljene na nedeljo, torej se ne smejo premikati na delavnik. Pri nas je težava, ker mnogi živijo drugod. Zato želite imeti večino sv. maš po svojih namenih ob nedeljah. Po moje bi lahko imeli sv. maše med tednom. Tisti, ki ne morejo priti sem, lahko gredo k sv. maši tam, kjer bivajo, na nedeljo pa naj le pridejo še sem k naši sv. maši, ki je vedno tudi za vse prisotne. Potem skupaj obiščete grob in kaj pomolite na njem ter nadaljujete. Bog ve za naše namene in želje. Gotovo raje ustreže razumevajočemu verniku, kot sebičnežu, 'si sili župnika v prekršek'

Spored sv. maš in bogoslužja

P 25. 2. 17.00 Pr † družina Žagar obl. Predgrad 40
T 26. 2. 17.00 Trg v Trg † Mimica Rade n. Vida Majerle N M
S 27. 2. 17.00 Zg †Ivan, Katarina in družina Mihelič n. F. S.
Č 28. 2. 7.00 Trg za duhovne poklice
P 1. 3. 17.00 Trg † Ivan Konda obl. Dol 6
S 2. 3. 17.00 Rd † Peter obl. in rajni Butala
N 3. 3. 9.00
11.00
Trg † Albina Ivanušič obl. Deskova vas
Čep za farane in dobrotnike
P 4. 3. 17.00 Pr v zahvalo sv. Družini n. Kramarič
T 5. 3. 17.00 Zg † Marija Pešelj n. Lovšin II.
S 6. 3. 17.00 Trg pepelnica kape. J. K za dobro opravljen postni čas
Č 7. 3. 7.00 Trg rajni duhovniki in redovnice
P 8. 3. 17.00 Trg v zahvalo I. K.
S 9. 3. 17.00 Rd na mesto sveč Japelj
N 10. 3. 9.00
11.00
Trg † za farane in dobrotnike
SL v zahvalo sv. Antonu za zdravje pri živini.

1. 3. 17. 00 seja Ž P S in Ž K: Lepo prosim, da se seje udeležimo v polnem številu. Pogovoriti se je treba o sprotnih zadevah pa tudi o zadevah, ki so pred nami. To je postni čas, zvonik v S L, občni zbor Š K…

6. 3. Pepelnica pričenja se postni čas: Letos malo pozneje pa le prihaja. Prav je, da ta poseben čas vzamemo za res in dobro izkoristimo za poglobitev svoje vere. Razmere se zelo hitro spreminjajo tako po svetu, kot pri nas. Nimam namena nikogar strašiti, ali kako drugače spravljati v slabo voljo. Vsem pa toplo polagam na srce, da nam ta čas Cerkev ponuja za osebno poglobitev vere in resen razmislek o sebi in svojem ravnanju. Vsi imamo kaj za popraviti in pospraviti. Predlagam, da to storimo sedaj in osveženi pričakamo veliko nočna spominjanja ter praznovanja.

Postna postava za postni čas: Strogi post je na pepelnico in veliki petek, veže vse od polnoletne do 60. leta. Zdržek od mesa je vsak petek v postnem času. Veže vse, ki se prehranjujejo doma. Če je v družini kakšno praznovanje, ali pogreb, zdržek od mesa na peket odpade. Na veliki petek in  pepelnico se skušajmo postiti in zaužiti le postno hrano. Gre za osebno odločitev.

40 dni brez alkohola v znak solidarnosti z družinami, ki trpijo ob zasvojencu. Vsaka zasvojenost povzroča velike težave zasvojencu, hkrati trpi vsa družina zlasti otroci! Stopimo jim vsaj malo na sproti s svojo 'žrtvico'.

V februarju skrbi za farno cerkev in kapele skupnost Tav.