24. 3. – 3. postna nedelja: 2 Mz 3, 1 – 8. 13 – 15 / Ps 103 / 1 Kor 10, 1 – 6. 10 – 12 / Lk 13, 1 – 9
31. 3. – 4. postna nedelja: Joz 5, 9 – 12 / Ps 34 / 2 Kor 5, 17 – 21 / Lk 15, 1 – 3. 11 – 32
7. 4. – 5. postna nedelja: Iz 43, 16 – 21 / Ps 126 / Flp 3, 8 – 14 / Jn 8, 1 – 11

24. 3. - 3. postna nedelja- Božji mlini meljejo počasi in po svoje

Prav v tistem času je bilo tam navzočih nekaj ljudi, ki so mu pripovedovali o Galilejcih, katerih kri je Pilat pomešal z njihovimi žrtvami. Odgovoril jim je: »Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi Galilejci, ker so to pretrpeli? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi enako pokončani. Ali pa onih osemnajst, na katere se je podrl stolp v Síloi in jih ubil, mar mislite, da so bili večji dolžniki kakor vsi drugi prebivalci Jeruzalema? Povem vam, da ne. A če se ne spreobrnete, boste vsi prav tako pokončani.«
In povedal je tole priliko: »Nekdo je imel v svojem vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej, pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku: ›Glej, tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?‹ Ta pa mu je odgovoril: ›Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in pognojim. Morda bo naposled obrodila sad; če pa ne, jo boš posekal.‹«
(Lk 13, 1 – 9)

Ljudje kaj hitro povežemo kakšno nesrečo z določeno osebo, 'da si je pač sam kriv, ker je to, ali ono zagrešil..?!

Greh sicer res ne more roditi kaj dobrega, vendar mi ne smemo nikoli na nikogar pokazati s prstom: »To se mu je zgodilo, ker …« Bog je z nami izjemno potrpežljiv in želi, da bi se vendar odločali po pameti. Opozarja nas s svojo Besedo po duhovniki in z raznimi znamenji. Nikoli pa ni dobro kazati s prstom na drugega. Za nas je pa zelo koristno, če se ob dogodkih sami zamislimo in kaj postorimo za svoje odrešenje.

Postni čas je namenjen za to, da se resno zamislimo nad seboj in stopimo bližje k spovednici, da nam morda le uspe pravočasno vstopiti tudi v njo k sveti spovedi. Ko imamo zadeve urejene med seboj in z Bogom je veliko lepše in lažje čakati srečanja z Gospodom. Seveda ne bo nič narobe, če smrt zamudi še kakšno število let…

Dragi moji, ne bojmo se urejati zadev po Božji volji in z njegovo pomočjo. Žal se godijo razne hude in tragične nesreče in zelo krute reči. Torej ne odlašajmo!!!

31. 4. – 4. postna nedelja

Približevali so se mu vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so godrnjali in govorili: »Ta sprejema grešnike in jé z njimi.« Tedaj jim je povedal tole priliko: In rekel je: »Neki človek je imel dva sina. Mlajši med njima je rekel očetu: ›Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada!‹ In razdelil jima je imetje. Čez nekaj dni je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo. Tam je z razuzdanim življenjem pognal svoje premoženje. Ko je vse zapravil, je v tisti deželi nastala huda lakota in začel je trpeti pomanjkanje. Šel je in se pridružil nekemu meščanu tiste dežele, ki ga je poslal na svoje posestvo past svinje. Želel se je nasititi z rožiči, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihče ni dal. Šel je vase in dejal: ›Koliko najemnikov mojega očeta ima kruha v obilju, jaz pa tukaj umiram od lakote. Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin. Vzemi me za enega od svojih najemnikov.‹ In vstal je ter šel k očetu. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil. Sin mu je rekel: ›Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj. Nisem več vreden, da bi se imenoval tvoj sin.‹ Oče pa je naročil svojim služabnikom: ›Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu prstan na roko in sandale na noge! Pripeljite pitano tele in ga zakoljite ter jejmo in se veselimo! Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden.‹ In začeli so se veseliti.
Njegov starejši sin pa je bil na polju. Ko se je domov grede približal hiši, je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed služabnikov in ga vprašal: ›Kaj je to?‹ Ta mu je rekel: ›Tvoj brat je prišel in oče je zaklal pitano tele, ker je dobil zdravega nazaj.‹ Razjezil se je in ni hotel vstopiti. Njegov oče je prišel ven in ga pregovarjal. On pa je očetu odgovoril: ›Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvojega ukaza, pa mi nisi še nikoli dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je z vlačugami uničil tvoje premoženje, si mu zaklal pitano tele.‹ On pa je rekel: ›Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Poveseliti in vzradostiti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden.‹«
(Lk 15, 1 – 3. 11 – 32)

Pričujoča prilika nas ljubeznivo vabi, da bi vzeli moje besede od prejšnje nedelje čim bolj zares in konkretno. Jezus je povedal sicer lepo zasnovano priliko, da bi nas spodbudil k pravilnemu ravnanju in prizanesljivosti. Žal je takih žalostnih zgodb vse več. Koliko zasvojencev je šlo skozi našo skupnost Tav v 13h letih ne grem šteti. Gotovo pa je tri mestno število. Nekaterim je uspelo delno nekaterim dobro in spet nekaterim dokončno. Žal je prevelika številka ostala tistih, ki se niso dovolj potrudili, da bi se rešili. Čez deset jih je že pokojnih. Hudo?!

Naša matična hiša se imenuje »Milosrdni Otac«. Temelji na tej priliki o izgubljenem sinu; ki se lahko poimenuje tudi zgodba o usmiljenem Očetu. Prav zasvojenci so tisti, ki največkrat zabredejo do vratu z raznimi neprimernimi praksami, da jih lahko v resnici tudi telesno pokoplje. Finance so itak vedno težavne, če se pa še prepustiš razvratu v slabi družbi, je zadeva še bolj podkrepljena z grehom.

Prilika nas opozarja na materialno polomijo in hkrati grešno prakso, ki vodi po telesni smrti tudi v hude težave po smrti, Bog ne daj, da bi kdo moral končati celo v peklu. Nikar se ne delajmo naivne, da vic ni, da je to samo grožnja nas duhovnikov.

Velik problem je tudi v tem, da nas hudič zna prefinjeno tolažiti, 'da pač še ni tako hudo, da je še dovolj časa, da to itak ni tako velik greh…'

Vsako neodgovorno dejanje, je napad na red, ki ga moramo čim bolj spoštovati. Vedno se prične z raznimi 'malenkostmi', ki se žal seštevajo in pridobivajo na težji. Človek niti ne opazi, kako daleč je že zabredel. Ko smo ustanavljali klub anonimnih alkoholikov v Stični, je dr. Čebaškova dejala, da si moramo sešteti dnevno količino alkohola. Potem šele vidiš, da gre za preveliko dozo, ki se bo v bodoče samo večala.

Rešitev je v tem, da gremo vase in si priznamo svojo zablodo ter naredimo sklep: Vstal bom in šel k očetu in mu rekel: Oče, grešil sem zoper nebo in pred teboj… za telesno ozdravljen je potrebno poiskati zdravnika, ali podobno ustanovo. Za duhovno torej grešno stanje pa je treba poiskati spovednico in zakramentalno urediti zadeve. Predvsem pa se varujmo, da ne bi postali podobni starejšemu sinu, ki se je imel za pridnega in pravičnega. Bodimo hvaležni, če nam nekako gre v pravo smer, vendar se more vsaka stvar še izboljšati. Izkoristimo ta postni čas za čim več izboljšav ter pravilnih odločitev.

tav-logo-250px.png

Župnijska Karitas
Stari trg ob Kolpi

Kdo bi si mislil, da je na vrtu toliko kamenja? Tako je tudi v našem telesu marsikaj, kar ne prispeva k zdravju. Kaj šele na duši?

rastlinjak2

Zamaški so šli na Dolenjsko v Stržišče

zamaskiČlani društva ljubiteljev starih VW Dolenjske in Bele krajine so v nedeljo 10. 3. odpeljali zajetno količino plastičnih zamaškov. Predali jih bodo mladi invalidki, da ji bodo pomagali pri razgibavanju in učenju. Večino je prispevala gospa Nada Elzner. Vabim, da še naprej zbiramo. Lahko tudi alu pločevinke, ki jih je treba stlačit. Dvojna korist za okolje in pomoč invalidom. Ne bodimo neodgovorni!!

Spored sv. maš in bogoslužja

P 25. 3. 18.00 Zg † Zlata obl. in rajni iz družine Šegina G. Podgora
T 26. 3. 15.00 Trg v Trg pogreb † Katarina Kapš Prelesje 2
S 27. 3. 18.00 Trg Anton Rudman 8. dan
Č 28 3. 18.00 Pr † Mimica Rade n. Anica in Ivan Štefanc
P 29. 3. 18.00 Trg za duše v vicah
S 30. 3. 16.00 Rd † Jure Kobe obl. in Franc Schweiger
N 31. 3. 9.00
11.00
Trg † Jože in Marija Mihelič obl. D. Radenci
Čep za farane in dobrotnike
P 1. 4. 19.00 Pr Po nameni Kramarič
T 2. 4. 19.00 Trg † Katarina Kapš 8. dan
S 3. 4. 19.00 Pr † Pavel in Marija Kralj obl.
Č 4. 4. 7.00 Trg za duhovne poklice
P 5. 4. 19.00 Trg † rajni Majerle Dol 7
S 6. 4. 11.00
19.00
Trg † Mimica Rade n. Mojca L.
Rd † Ladislava 1. obl. in Peter Grzetič
N 7. 4. 9.00
11.00
Trg † Julijana obl. in Ljubo Štaudohar
SL za farane in dobrotnike

25. 3. 18. 00 Zagozdac: Gospodovo oznanjenje Mariji
Gre za velik slovesni praznik v redu odrešenja. Na ta dan se je naseli v Mariji naš Odrešenik Jezus Kristus. Zato je to v bistvu Jezusov praznik. Ker pa je ob nadangelovem oznanjenju Marija izrekla svoj zgodovinski: »Glej dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« tako je tudi ta dan materinski dan in zaključek tedna družine. Lepo vabljeni v Zagozdac vsi verniki , še posebej družine.

6. 4. ob 11.00 obisk iz Bleda: Obiskali nas bodo verniki iz župnije Bled. Pri nas bodo imeli sv. mašo potem bojo še pogledali našo dolino in romanje zaključili v Jakovinih s križevem potom. Ker imamo dovolj prostora, se lahko sv. maše, ki jo bom jaz daroval za † Mimico Rade  še kdo udeleži.

Postna postava za postni čas: Strogi post je na pepelnico in veliki petek, veže vse od polnoletne do 60. leta. Zdržek od mesa je vsak petek v postnem času. Veže vse, ki se prehranjujejo doma. Če je v družini kakšno praznovanje, ali pogreb, zdržek od mesa na peket odpade. Na veliki petek in  pepelnico se skušajmo postiti in zaužiti le postno hrano. Gre za osebno odločitev.

40 dni brez alkohola v znak solidarnosti z družinami, ki trpijo ob zasvojencu. Vsaka zasvojenost povzroča velike težave zasvojencu, hkrati trpi vsa družina zlasti otroci! Stopimo jim vsaj malo na sproti s svojo 'žrtvico'.

V aprilu skrbi za farno cerkev Stari trg.